• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Krediet op maat voor vastgoedfinanciering met vermogensportefeuille als grondslag

Krediet op maat voor vastgoedfinanciering met vermogensportefeuille als grondslag

min leestijd

krediet op maat voor vastgoedfinanciering met vermogensportefeuille als grondslag

Heeft u een mooie vermogensportefeuille opge­bouwd of geërfd? Dan zijn er verschillende scenario's denkbaar waarin een krediet op maat voor vastgoedfinanciering de beste oplossing is!

Zo'n financiering op maat verkrijgt u door uw vermogensportefeuille in pand te geven bij de kredietverstrekker.

Hieronder ontdekt u enkele inzichten en redenen waarom een kredietoplossing op maat van uw vermogen en vastgoedaankoop de beste keuze kan zijn.

Vergelijkingstabel van vastgoedfinanciers in Nederland

Direct een online aanvraag indienen en de beste geldverstrekkers in Nederland vergelijk kan ook snel en makkelijk via onderstaande links:

 • Dé vastgoedfinancier van beleggingspanden in Nederland
 • Hoge max. hypotheek tot 80% v.d. waarde v.h. pand (LTV)
 • Voor residentieel, commercieel & mixed use vastgoed voor verhuur
 • Projectfinanciering voor verbouwen & transformeren verkrijgbaar
 • Voor particuliere & professionele beleggers die financiering zoeken
 • Online simulatietool (bereken bedrag en indicatieve rente in enkele minuten)
 • Gratis en vrijblijvende eerste afspraak
 • Vestigingen verspreid over het hele land
 • Keuze uit alle geldverstrekkers in Nederland
 • Onafhankelijk financieel advies sinds 1998
 • Huidige hypotheek oversluiten kan
 • Gratis telefonisch adviesgesprek
 • Hypotheekberekening op maat
 • Keuze uit laagste rentes uit de NL markt
 • Bestaande hypotheek oversluiten mogelijk
 • Voor particuliere vastgoedbeleggers in Nederland
 • Laagste hypotheekrente op de markt garantie
 • Voorstel op maat binnen de 24 uur
 • Onafhankelijke vergelijker van hypotheken
 • Toegang tot alle Nederlandse kredietverstrekkers
 • Voor particuliere vastgoedbeleggers in Nederland

Enkele toe­passingsge­bieden

Eerst en vooral is het belangrijk om te begrijpen dat deze alternatieve manier van vastgoed financieren vrij toegankelijk is geworden. Vroeger was dit eerder weggelegd voor de echte rijken maar dit is al lang niet meer het geval.

Tegenwoordig komt u al aan de bak met een vermogens­portefeuille (die aandelen en/of vastrentende obligaties bevat) die +/- 125 000 euro waard is.

Ten tweede is het essentieel om in te zien dat schulden aangaan niet noodzakelijk slecht is. In bepaalde gevallen is het zelfs de slimste manier van financiering. Om op de lange termijn de beste impact op uw vermogen te hebben!

Denk aan situaties waarin jullie als gezin, of iemand uit het gezin, willen internationaliseren. Het kan gaan om de aankoop van een tweede woning, of een investering in een studentenkamer omdat zoon- of dochterlief hogere studies aanvat in binnen- of buitenland.

Of het kan zijn dat u een interessante opbrengsteigendom wenst te kopen (of een vakantiewoning als belegging voor gemengd gebruik met zorgeloos rendement).

In dergelijke situaties kan het handig zijn om de bestaande beleggingsportefeuille NIET te verkopen om het vastgoed te financieren.

Het alternatief hiervoor is om ze in pand te geven en dus te lenen op de totale vermogens­portefeuille. Op die manier hoeft u geen afscheid te nemen van uw zorgvuldig samengestelde effecten­portefeuille.

Voordelen van krediet op maat voor vastgoed­financiering met ver­mogensporte­feuille als grond­slag

Groei in plaats van status quo met kre­diet op maat voor vastgoedfinan­ciering

groei in plaats van status quo met krediet op maat voor vastgoedfinanciering

Indien u een aardige investeringsportefeuille bezit, dan kan het verstandig zijn om diversificatie en groei met elkaar te combineren.

Hiermee wordt bedoeld dat u uw huidige beleggingen, zoals aandelen en obligaties, kunt aanhouden en aanvullen met investeringsvastgoed.

Op die manier spreidt u uw vermogen over een extra activaklasse, vastgoed, zonder uw huidige opgebouwde effecten­portefeuille (deels) van de hand te doen.

Met andere woorden, u verkoopt niets van uw huidige vermogensportefeuille en leent op deze portefeuille om via een hefboomeffect extra vermogen, vastgoed, te verwerven.

Ook geschikt voor ondernemers

Het gebeurt vaak dat ondernemers, bedrijfsleiders of bepaalde aandeelhouders krediet verstrekken aan hun vennootschap. Dit om de vennootschap van voldoende werkkapitaal te voorzien.

De vennootschap vaart er wel bij, maar wat met de particuliere kredietverstrekker?

Wel, indien deze plots een substantiële aankoop wenst te doen, bijvoorbeeld in de context van een huis kopen om te verhuren, dan bestaat de kans dat er niet genoeg liquide middelen beschikbaar zijn.

Hoe kan u in zo'n situatie dan toch dat geblokkeerde eigen vermogen aanwenden om iets anders te financieren?

Dit kan door de financiering, misschien wel in de vorm van een vastrentende obligatie, in pand te geven bij een kredietverstrekker, die vervolgens een krediet op maat verstrekt (gebaseerd op de waarde van de pand gegeven obligatie of lening).

Op die manier kan u toch over liquide middelen beschikken, zonder de vennootschap waaraan u geld heeft geleend in de problemen te brengen op het vlak van beschikbaar werkkapitaal.

En deze middelen kunt u dan vrij aanwenden om er een andere investering of belegging mee te financieren.

Met andere woorden, met het krediet op maat kunt u naast vastgoed ook andere aandelen kopen (om een vijandige overname te financieren bijvoorbeeld of om in te stappen in een hedgefonds bijvoorbeeld).

Fiscale optima­lisatie mogelijk met krediet op maat voor vastgoed­financiering

fiscale optimalisatie mogelijk met lening op maat om onroerend goed te kopen

Lenen op uw vermogens­portefeuille kan fiscaal interessanter zijn dan (een deel van) uw vermogens­portefeuille te verkopen en liquide te maken.

Het grote voordeel van een krediet op maat is natuurlijk een vakkundige oplossing op basis van uw situatie.

Mits de juiste begeleiding en een correct en scherp tarief kunt u dan het maximum uit de fiscale stimuli halen die beschikbaar zijn in de personenbelasting.

Hieronder kaarten we kort even aan wat er zoal mogelijk is voor zowel Nederlandse als Belgische belastingbetalers.

Fiscale optimalisatie voor Nederlandse belasting­betalers

De keuze voor een krediet op maat voor vastgoedfinanciering met uw vermogensportefeuille als onderpand kan fiscaal geïnspireerd zijn.

Voor een Nederlandse belastingplichtige kan het bijvoorbeeld steek houden om op basis van de in pand gegeven vermogensportefeuille een aflossingsvrije lening af te sluiten (ook gekend als bullet krediet). Dit biedt enkele voordelen:

 • Het vermogen in box 3 kunt u namelijk verminderen ten belope van deze lening, waardoor u de rendementsheffing op uw vermogen minimaliseert. Door uw vermogensportefeuille te belenen, verlaagt u de belastbare grondslag van uw box 3. Voor grotere aankopen van onroerend goed kan deze financieringsmethode dan vrij vlot meer dan 10 000 euro box 3 belastingen per jaar uitsparen.
 • Een ander voordeel speelt op cashflowmatig vlak. Door een aflossingsvrij krediet op maat af te sluiten, vermijdt u dat het krediet via box 1 loopt. Het loopt via box 3. Het voordeel hiervan is dus dat het krediet geen hypothecair krediet is dat onder box 1 valt. En dat betekent dat u geen last heeft van enkele verplichtingen zoals de verplichting om periodiek kapitaal af te lossen. U kunt daarentegen met een aflossingsvrij bullet krediet werken, waarop u enkel interesten moet betalen (en het ontleend kapitaal dient u maar terug te betalen op de eindvervaldag).
 • Opmerking: Het effectieve fiscale voordeel in box 3 dient gesimuleerd te worden op maat van uw situatie (er moet rekening worden gehouden met het onroerend goed in kwestie waarvoor u dient te lenen en uw andere inkomsten in box 1).

Fiscale optimali­satie voor Belgische belastingbetalers

Ook Belgische belastingplichtigen kunnen een fiscaal voordeel doen met een krediet op maat in de vorm van een lening op afbetaling.

In het kader van vastgoedfinanciering situeert het fiscale voordeel zich louter en alleen op interestvlak. Waarom?

Indien de lening werd aangegaan om onroerend goed mee te financieren, kunt u de betaalde interesten in mindering brengen van de categorie onroerende inkomsten in uw aangifte personenbelasting.

In theorie kunt u hierdoor, indien de jaarlijks betaalde interesten hoog genoeg zijn, uw belastbare onroerende inkomsten compleet neutraliseren en tot nul herleiden.

We dienen er wel bij te vermelden dat zo'n Lombard lening, vakjargon voor een krediet op maat met vermogensportefeuille als onderpand, fiscaal niet het onderste uit de kan haalt.

Dat doet een hypothecaire lening wel daar ook de kapitaalaflossingen voor zo'n lening met hypothecaire inschrijving recht geven op fiscale voordelen.

Dit kan echter genuanceerd worden omdat in vele gevallen de fiscale korven al volledig benut zijn.

Een bijkomende hypothecaire lening, met bijhorende notariskosten, afsluiten biedt dan eigenlijk geen enkel extra voordeel in vergelijking met een klassieke lening op afbetaling.

In beide gevallen zijn dan enkel de betaalde interesten aftrekbaar van de onroerende inkomsten.

Scherpe rente­voeten beschikbaar voor krediet op maat voor vastgoed­financiering

scherpe rentevoeten beschikbaar voor krediet op maat voor vastgoedfinanciering

Het voordeel van uw vermogensportefeuille in pand te geven, is dat u aan een scherpe rentevoet kunt lenen (mits de juiste begeleiding). Dit kan verklaard worden door de huidige rentevoeten op korte en lange termijn, welke allebei relatief laag staan.

Een krediet op maat met een vrij lange looptijd en vaste rente afsluiten kan dan interessant zijn. Een lening op afbetaling met een variabele rente afsluiten kan daarentegen sterk tegenvallen indien de rente stijgt...

Dus: Een lening afsluiten op basis van uw vermogensportefeuille kan financieel interessant zijn indien u kiest voor een lening op afbetaling met een vrij lange rentelooptijd (bijvoorbeeld op tien jaar).

Indien u bovendien voldoende marge inbouwt qua verhouding tussen de waarde van de vermogensportefeuille enerzijds en het ontleende bedrag anderzijds, kunt u aan hele scherpe rentevoeten lenen.

Waarom? Wel, de waarde van uw vermogensportefeuille is volatiel. Als u dus slechts een fractie van de geschatte waarde ontleent, dan kan de beleggingsportefeuille gerust een crash verteren zonder dat de kredietverstrekker in paniek schiet.

Immers, zelfs in zo'n scenario blijft er nog steeds voldoende onderpand over.

Samengevat: Indien de lening slechts een fractie van het totale in pand gegeven vermogen bedraagt, zal de kredietverstrekker hele scherpe interestvoeten kunnen bieden.

Het onderpand is in zo'n situatie bestand tegen hevige schokken en dus dient de kredietverstrekker slechts een hele beperkte risicofactor door te rekenen.

In de praktijk gaat het in dergelijke gevallen vaak over rentevoeten die vergelijkbaar zijn met die van een klassieke hypothecaire lening.

Vermogensplanning en -aangroei voor de volgende gene­ratie

krediet op maat perfect voor vermogensplanning en vermogensaangroei voor volgende generatie

Door te lenen op een vermogensportefeuille kunnen ouders de volgende generaties financieel ondersteunen. De vastgoedprijzen zijn de laatste decennia stevig gestegen, met vrij vervelende gevolgen voor de jongere generaties.

Een eigen stek verwerven, die qua ruimte, luxe en comfort op niveau van de ouderlijke woning zit, is tegenwoordig helemaal geen sinecure meer.

Steun van de ouders, bijvoorbeeld voor de noodzakelijke eigen inbreng om een hypothecaire lening te verkrijgen, wordt steeds meer de regel dan de uitzondering.

In deze context kan de steun van de ouders ook via alternatieve financiering komen. Dus niet via een klassieke hypothecaire lening maar via de inpandgeving van de vermogensportefeuille.

Hierop kan dan geleend worden (lening op afbetaling die door de ouders eventueel officieel kan worden uitgeleend aan het kind) waarmee dan vastgoed kan gefinancierd worden.

Opmerking: Een financieringsmix in hoofde van het kind, aankoper van het vastgoed, kan ook geregeld worden.

In zo'n geval wordt toch deels met een hypothecair krediet gewerkt om het vastgoed te financieren om zodoende maximaal te genieten van de fiscale voordelen.

De sterkte van deze alternatieve financieringstechniek van vast­goed is ongetwijfeld het behoud van de vermogens­portefeuille.

Uw erfgenamen kunnen dus blijven aanspraak maken op die zorgvuldig samengestelde effectenportefeuille zonder dat u ze deels moet verkopen en liquide maken.

Op lange termijn kan dit op financieel vlak een groot verschil maken. En bovendien wordt een deel van het vermogen gediversifieerd in vastgoed.

Holistische bena­dering door experts

holistische benadering door financiële experts aandacht voor huidige en toekomstige financiële situatie

Een krediet op maat afsluiten op basis van de inpandgeving van uw vermogensportefeuille vergt een professionele begeleiding en aanpak.

Om een scherpe rentevoet te kunnen genieten, dient het te ontlenen kapitaal slechts een fractie van het totale vermogen te vertegenwoordigen.

Door zo'n gezond evenwicht na te streven, loopt de krediet­verstrekker veel minder risico en zal uw rentevoet bijgevolg lager liggen.

In dit kader is het essentieel om uw volledige vermogen grondig en foutloos te analyseren. Daarnaast moet ook uw fiscale situatie bekeken worden (welke fiscale voordelen kunt u nog benutten?).

Er dient ook aandacht te worden besteed aan enkele specifieke en technische zaken zoals uw wettelijke pensioenleeftijd, uw gezinssituatie (samenwonend of gehuwd en volgens welk stelsel?) en uw vermogensplanning en erfgenamen.

Dit om te bekijken wat er moet gebeuren om de terugbetaling van de lening te garanderen.

Vastgoed kopen met vermogens­portefeuille? Kies voor krediet op maat!

Om verstandig te investeren in vastgoed heeft u ook nood aan slimme financiering. Dit betekent dat u al uw opties en mogelijkheden dient te evalueren.

Om dit goed en professioneel te kunnen doen, roept u best de hulp in van een ervaren kredietadviseur. De financiering van uw eigen woning, buitenverblijf of beleggingspand zal hierdoor optimaal verlopen aan de beste tarieven.

Vastgoed kopen is een vrij kapitaalsintensieve aangelegenheid, wat betekent dat dit in de meeste vermogens wel financieel moet ingepland worden.

Qua financiële planning is het bovendien heel belangrijk om niet alleen de huidige stand van zaken in rekening te nemen. Het is ook belangrijk om de toekomst in te schatten.

Hiervoor dient u uw strategie voor de lange termijn te bepalen, alsook uw wensen en verlangens op een rijtje te zetten.

Daarbovenop dient u mogelijke wijzigingen in uw privé situatie te anticiperen (een nakende (v)echtscheiding, kinderen die alleen gaan wonen en een eigen stekje wensen te kopen voor eigen gebruik of eerder voor verhuur, een mogelijks vervroegd ongepland overlijden, enzovoort).

In samenspraak met een ervaren financiële kredietadviseur kunt u dan de meest geschikte kredietvorm selecteren om het vastgoed in kwestie te financieren.

Aandachtspunten om juiste krediet op maat voor vast­goed­financiering te selecteren

aandachtspunten voor vastgoedfinanciering op maat van vermogensportefeuille

In overleg met een professionele kredietverstrekker dient u een antwoord te formuleren op de volgende vragen:

 • Hoeveel kost het vastgoed in kwestie en hoeveel kapitaal wenst u hiervoor te lenen met uw vermogensportefeuille als onderpand?
 • Met welke verhouding te ontlenen kapitaal versus uw totale vermogensportefeuille bent u tevreden? Weetje: Hoe kleiner de fractie ontleend kapitaal ten opzichte van de totale waarde van uw vermogen, hoe scherper de rentevoet zal zijn voor het krediet op maat.
 • Inzake het volatiel karakter van een vermogensportefeuille dient u zelf te bepalen hoeveel risico u wenst te nemen met het onderpand. Stel dat er zich een ernstige beurscrash voordoet, dan kan de kredietverstrekker eisen dat u het tekort aan onderpand bijstort!
 • Heeft u nog ruimte om te gaan optimaliseren in de personenbelasting? Een hypothecaire lening in plaats van een lening op afbetaling zou interessanter kunnen zijn in zo'n geval (of een combinatie van beide).
 • Heeft u al stilgestaan bij uw successieplanning en wat er dient te gebeuren met uw vermogen indien u plots komt te overlijden?
 • Heeft u al rekening gehouden met de wensen of behoeftes van uw kinderen? Misschien wenst u op uw vermogensportefeuille te lenen om hen te helpen met een aankoop van onroerend goed? Of misschien wilt u deze mogelijkheid om uw kinderen te helpen inbouwen om er in de nabije toekomst gebruik van te maken?
 • Wenst u notariskosten te vermijden of niet? In zo'n geval is een lening op afbetaling interessanter dan een hypothecaire lening.
 • Heeft u reeds andere eigendommen in bezit die deels of volledig zijn afgelost en eventueel ook als onderpand kunnen dienen?
 • Heeft u aanvullende pensioenplannen lopen waardoor u eventueel ook met uw aanvullend pensioen vastgoed zou kunnen financieren? Bijvoorbeeld door met uw groepsverzekering vastgoed te financieren?
 • Bent u zelfstandige, wenst u dan in vastgoed te beleggen met uw vennootschap of eerder privé?
 • Indien u interesse heeft in een klassieke hypothecaire lening, wat zou dan uw eigen inbreng zijn? Enzovoort.

Interesse in krediet op maat voor vastgoed­financiering? Vraag meer info aan!

Op zoek naar een krediet op maat voor vastgoedfinanciering? Met uw vermogensportefeuille als onderpand voor een scherpe interestvoet?

Aarzel dan niet en vraag geheel vrijblijvend een onafhankelijk adviesgesprek en offerte aan. Op basis van uw wensen zal u een geoptimaliseerd voorstel gepresenteerd krijgen, op maat van uw specifieke situatie.

Opmerking: De kredieten op maat zijn verkrijgbaar in diverse munten zoals de EUR, USD, GBP en CHF.

U kan ook direct online een aanvraag indienen bij de beste geldverstrekkers van Nederland:

 • Dé vastgoedfinancier van beleggingspanden in Nederland
 • Hoge max. hypotheek tot 80% v.d. waarde v.h. pand (LTV)
 • Voor residentieel, commercieel & mixed use vastgoed voor verhuur
 • Projectfinanciering voor verbouwen & transformeren verkrijgbaar
 • Voor particuliere & professionele beleggers die financiering zoeken
 • Online simulatietool (bereken bedrag en indicatieve rente in enkele minuten)
 • Gratis en vrijblijvende eerste afspraak
 • Vestigingen verspreid over het hele land
 • Keuze uit alle geldverstrekkers in Nederland
 • Onafhankelijk financieel advies sinds 1998
 • Huidige hypotheek oversluiten kan
 • Gratis telefonisch adviesgesprek
 • Hypotheekberekening op maat
 • Keuze uit laagste rentes uit de NL markt
 • Bestaande hypotheek oversluiten mogelijk
 • Voor particuliere vastgoedbeleggers in Nederland
 • Laagste hypotheekrente op de markt garantie
 • Voorstel op maat binnen de 24 uur
 • Onafhankelijke vergelijker van hypotheken
 • Toegang tot alle Nederlandse kredietverstrekkers
 • Voor particuliere vastgoedbeleggers in Nederland

Andere infor­matie over alter­natieve vast­goed­financiering

Vastgoedbeleggingen in binnen- en buitenland

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *