• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Is vastgoed een goede belegging in economische onzekerheid?

Is vastgoed een goede belegging in economische onzekerheid?

min leestijd

is vastgoed een goede belegging in economische zekerheid symbool hiervoor is zakenman speelt houten toren spel met bovenaan miniatuurwoning

In tijden van crisis rijst vaak de volgende vraag: “Is vastgoed een goede belegging in economische onzekerheid?”

En ook de vraag “Waar moet ik mijn geld in investeren?”  is er een die vaak opduikt, vooral wanneer traditionele investeringsopties wankelen.

Vastgoed, met zijn tastbare aard en historische veerkracht, heeft altijd een bepaalde aantrekkingskracht gehad.

Maar is het werkelijk het veilige toevluchtsoord dat velen geloven dat het is?

Hieronder gaan we dieper in op de nuances van vastgoedbeleggingen, de voordelen ervan tijdens onzekere tijden en de cruciale factoren waarmee elke belegger rekening moet houden.

Van de invloed van marktonderzoek tot het belang van locatie en lokale zonering, in wat volgt maakt u kennis met de complexiteiten van deze boeiende investeringswereld.

Lees nu verder en ontdek de stabiliteit en potentie van vastgoed als investering in een wispelturige economie!

Inhoudsopgave

Voorwoord: Is vastgoed een goede belegging tijdens economische turbulentie?

is vastgoed een goede belegging in economische zekerheid symbool hiervoor is zakenman speelt houten toren spel met bovenaan miniatuurwoning

In een economische omgeving waar economische verschuivingen en marktfluctuaties de orde van de dag zijn, kijken slimme, defensieve investeerders voortdurend uit naar stabiele en betrouwbare beleggingsopties.

Vastgoed, al eeuwenlang beschouwd als een fundament van rijkdom en zekerheid, staat vaak bovenaan de lijst van veelbelovende investeringen.

Maar… Zoals bij elke investering komt ook vastgoed voor verhuur met zijn eigen set van vraagtekens, bedenkingen en overwegingen.

Hieronder gaan we dieper in op de voor- en nadelen en de nuances van vastgoedbeleggingen tijdens onzekere tijden…

Goede redenen om te investeren in vastgoed tijdens economische onzekerheid

groen vinkje in blauw kadertje op 4 houten blokjes symbool voor redenen om te investeren in vastgoed tijdens economische onzekerheid

Huizenprijzen gaan niet instorten

De vastgoedmarkt heeft in het verleden reeds talloze verschillende cycli doorgemaakt, van absolute hoogtepunten tot snel te vergeten laagtepunten.

Maar belangrijk om weten: De historische gegevens tonen aan dat, ondanks tijdelijke dalingen, de vastgoedmarkt zich na verloop van tijd herstelt en zelfs nieuwe hoogtepunten bereikt.

Weetje: Tijdens economische onzekerheid zijn er bepaalde marktindicatoren zoals de vraag-aanbodverhouding en de hypotheekrentes die kunnen suggereren dat een plotselinge en drastische daling van de huizenprijzen vrij onwaarschijnlijk is.

Hoewel er altijd regionale verschillen kunnen zijn, is het dus belangrijk om te onthouden dat een tijdelijke prijscorrectie niet gelijkstaat aan een algehele marktcrash.

Doemdenken is zeker en vast niet de juiste strategie met andere woorden!

Het draait allemaal om perspectief

Elke markt, of het nu aandelen, obligaties, cryptomunten, edelmetalen of vastgoed betreft, kent zijn ups en downs.

Wat vastgoed echter onderscheidt van vele andere activaklassen, is de historische veerkracht en langetermijngroei ervan!

Terwijl aandelenmarkten bijzonder volatiel kunnen zijn en enorm snel kunnen reageren op wereldwijde gebeurtenissen, reageert vastgoed vaak een pak trager en met meer stabiliteit.

Voor beleggers betekent dit dat, hoewel er schommelingen op korte termijn kunnen zijn, de vooruitzichten voor vastgoed op de langere termijn over het algemeen positief zijn.

Door een langetermijnperspectief te hanteren, kan u als vastgoedbelegger de tijdelijke dipjes of stormen doorstaan en profiteren van een gestage groei van uw investering.

De moeite waard op de lange termijn

torentjes muntstukken die groeien en zandloper symbool voor vastgoedbeleggingen die op lange termijn de moeite waard zijn

Een van de meest aantrekkelijke aspecten van vastgoedbeleggingen is de dubbele inkomstenstroom waarvan u kunt genieten:

 1. Ten eerste is er de directe cashflow die voortkomt uit de huurinkomsten. Deze inkomstenstroom kan uw maandelijkse uitgaven dekken en zelfs een positief rendement opleveren (dit heet dan een cashflowpositieve vastgoedbelegging).
 2. Ten tweede is er het potentieel voor kapitaalgroei. Historisch gezien hebben vastgoedprijzen de neiging om op de lange termijn te stijgen. Dit betekent dat een eigendom die vandaag gekocht wordt, in de toekomst meer waard kan zijn en een meerwaarde kan opleveren.

Deze combinatie van directe inkomsten uit verhuur en een mogelijke meerwaarde maakt van vastgoed een aantrekkelijke investeringsoptie tijdens economisch onzekere tijden.

Investeringsvastgoed voor verhuur kan met andere woorden interessant zijn indien u op zoek bent naar iets waardevast op de lange termijn en indien u een defensieve investeringsoptie zoekt.

Tastbare investeringsoptie

Een van de unieke kenmerken van vastgoed is dat het tastbaar is.

In tegenstelling tot andere investeringsopties zoals aandelen, obligaties of cryptomunten, kunt u een vastgoedinvestering daadwerkelijk zien, aanraken en ten volle ervaren (net zoals goud bijvoorbeeld).

Dit fysieke aspect van onroerend goed biedt een concreet gevoel van eigendom en stabiliteit.

In tijden van economische onzekerheid, wanneer de markten volatiel kunnen zijn en de toekomst onzeker is, kan dit soort tastbaar onroerend goed een geruststellend gevoel van zekerheid bieden.

Bovendien kan het fysieke karakter van vastgoed u ook beter beschermen tegen zeer scherpe en plotselinge waardeverminderingen die andere activaklassen zoals aandelen gemakkelijker kunnen treffen.

Bescherming tegen inflatie

Inflatie is de stijging van de algemene prijsniveaus in een economie, wat leidt tot een daling van de koopkracht van uw euro’s.

Vastgoed, met zijn onmiskenbare intrinsieke waarde, heeft historisch gezien dienst gedaan als een goede manier om zich in te dekken tegen inflatie.

Vastgoed voor verhuur is met andere woorden een inflatiebestendige investering.

Met andere woorden, terwijl de kosten van het levensonderhoud stijgen, stijgen ook de huurprijzen en de waarde van vastgoed mee.

Dankzij een indexatiemechanisme kunt u jaarlijks uw gevraagde huurprijs indexeren en opkrikken. En zo kunt u uw inkomsten uit verhuur inflatiebestendig maken.

Dit betekent dat u als vastgoedbelegger uw huurinkomsten en de waarde van uw investering kunt zien groeien in lijn met of zelfs sneller dan de inflatie.

Dankzij een investeringsvehikel zoals vastgoed kunt u de koopkracht van uw huurinkomsten veiligstellen in tijden van inflatie.

Diversificatie om risico’s te beperken

tekening van euro biljetten en muntstukken met 3 pijltjes naar 3 verschillende mandjes in context van diversificatie met onroerend goed

Elke ervaren belegger weet dat diversificatie de sleutel is tot het minimaliseren van financiële risico’s.

Door uw kapitaal over verschillende activaklassen te spreiden, kunt u het risico op grote verliezen verminderen. Als er een specifieke sector of markt onderuit gaat, bent u dan nooit al uw geld kwijt.

Vastgoed, met zijn unieke eigenschappen en marktdynamiek, is een uitstekende diversificatieoptie.

Onroerend goed gedraagt zich vaak anders dan aandelen of obligaties. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer de aandelenmarkt scherp daalt, vastgoed op datzelfde moment vrij stabiel kan blijven of zelfs kan stijgen.

Probeer dus om beleggingsvastgoed op te nemen in uw gediversifieerde beleggingsportefeuille!

Een opbrengsteigendom kopen om te verhuren kan u stabiliteit en groei bieden, vooral tijdens een crisisperiode en economische onzekerheid.

Behoefte aan huisvesting blijft bestaan

Een periode van economische onzekerheid schakelt de behoefte aan huisvesting absoluut niet uit.

Is vastgoed een goede belegging in economische onzekerheid? Ja, want:

Mensen hebben een dak boven hun hoofd nodig, crisis of niet!

In veel (stedelijke) gebieden is er bovendien ook een tekort aan woningen en appartementen van degelijke kwaliteit.

Deze combinatie van een stabiele vraag en een vrij beperkt aanbod zorgt er doorgaans voor dat de vastgoedwaarden stabiel blijven of zelfs stijgen.

Toename van de huurvraag

In crisistijden kunnen financiële zorgen en de angst voor langdurige financiële verplichtingen mensen ervan weerhouden om een huis of appartement te kopen.

Dit betekent dat de vraag naar huurwoningen en -appartementen een extra duwtje in de rug krijgt van mensen die hun aankoopplannen uitstellen.

Is vastgoed een goede belegging tijdens economische onzekerheid? Ja, vooral indien u heel scherp kunt aankopen van partijen die het geld snel nodig hebben!

Bovendien zorgen crisisperiodes er helaas ook voor dat sommige mensen ‘gedwongen’ hun pand moeten verkopen. Ook dergelijke mensen zorgen ervoor dat de vraag naar woningen te huur stijgt.

Dit verhoogd aantal huurders tijdens periodes van economische onzekerheid is goed nieuws voor vastgoedeigenaars.

Want dit zorgt voor lagere leegstand, stijgende huurprijzen en een stabielere inkomstenstroom voor de eigenaars van opbrengsteigendommen.

Controle over de investering

man in pak denkt na over allerlei grafieken en diagrammen en is zelf in controle over zijn vastgoedbelegging en strategie

Vastgoed om te verhuren biedt beleggers/eigenaars een unieke mate van controle die ze niet kunnen vinden in andere beleggingscategorieën.

Eigenaars van beleggingspanden hebben de vrijheid om zelf de dingen te beslissen. Bijvoorbeeld:

Deze hoge graad van controle en autonomie stelt u als vastgoedbelegger in staat om proactief en strategisch te reageren op problemen, marktveranderingen en uitdagingen.

Kansen om scherp aan te kopen

Economische onzekerheid kan sommige eigenaars van woningen en appartementen in financiële problemen brengen.

Hierdoor moeten ze dan dikwijls ‘gedwongen’ hun onroerend goed verkopen (en vaak moet dit dan ook nog eens snel gebeuren).

Is vastgoed een goede belegging in economische onzekerheid? Ja, dat kan het geval zijn, vooral indien u heel scherp kunt aankopen!

Dit kan leiden tot aantrekkelijke, scherpe verkoopprijzen die misschien zelfs onder de werkelijke marktwaarde liggen.

Voor alerte beleggers bieden crisistijden dus unieke kansen om eigendommen te verwerven tegen (sterk) gereduceerde prijzen.

Belangrijk inzicht: Door laag en scherp aan te kopen, kan u het potentiële rendement op uw investering verhogen en tegelijkertijd uw risico verlagen.

Aandachtspunten bij vastgoedbeleggingen in economische onzekerheid

zakenman houdt twee handen rond een uitroepingsteken op geel bord symbool voor periode van economische onzekerheid

Due Diligence (grondig onderzoek)

Elke vastgoedinvestering die u van plan bent om te doen, vereist in eerste instantie een grondige due diligence.

Het gaat tenslotte niet om een brood dat u koopt maar wel om fysiek en tastbaar onroerend goed met een relatief hoog prijskaartje in vergelijking met meer alledaagse aankopen.

Dit betekent dat u onder andere aandacht moet besteden aan de volgende zaken:

 • Zorgvuldig analyseren van het onroerend goed in kwestie (ga eventueel ter plaatse met een expert die u kan bijstaan),
 • Controleren van de eigendomsdocumenten en eventuele bouwovertredingen,
 • De lokale marktdynamiek proberen begrijpen,
 • Zelf de buurt verkennen om aan te voelen wat er leeft en wie er leeft (is er wel sprake van lage criminaliteit?),
 • De toekomstige waardevermeerdering proberen inschatten en begrijpen, enzovoort.

Zonder een degelijk voorafgaand onderzoek kan u als belegger te maken krijgen met onverwachte problemen die uw rendement aanzienlijk kunnen verminderen.

Hefboomwerking via lening

Vastgoed biedt de mogelijkheid om (deels) met geleend geld te investeren. In het vakjargon staat dit bekend als een opbrengsteigendom kopen met ‘leverage’.

U kan opbrengstvastgoed deels met een lening financieren om het rendement op uw eigen middelen verder te verhogen, wat bekend staat als leverage.

Opgelet: Hoewel dit principe van financiële hefboomwerking uw rendement kan verhogen, verhoogt het ook het risico.

In tijden van economische onzekerheid kunnen schommelingen in rentetarieven en vastgoedprijzen de schuldenlast van een belegger beïnvloeden.

Dit is vooral het geval indien er gewerkt wordt met een variabele rentevoet.

Opgelet: Zelfs indien u financiert met een vaste rentevoet, kunt u nog steeds in de problemen komen!

Indien u een groot deel van de aankoopprijs gefinancierd heeft, dan kan u bijvoorbeeld cashflowproblemen ervaren op momenten van leegstand of indien u zware kosten heeft of uw job verliest.

Tip voor beginnende vastgoedbeleggers: Wees voorzichtig met leverage en overdrijf niet qua te ontlenen bedrag! Zorg ervoor dat u voldoende eigen geld inbrengt!

Liquiditeitszorgen

Terwijl bepaalde investeringen zoals aandelen of obligaties relatief snel kunnen worden geliquideerd, kan het verkopen van vastgoed een langer en complexer proces zijn.

Dit is vooral het geval in een verzadigde markt of tijdens economische recessies wanneer het aantal kopers tijdelijk kan afnemen.

Als belegger moet u zich met andere woorden bewust zijn van de relatief illiquide aard van vastgoed.

En het is dus ook belangrijk om over een financiële buffer te beschikken voor periodes waarin een bepaald pand nog niet verkocht is (en uw kapitaal dus nog geblokkeerd zit in het onroerend goed dat te koop staat).

Het is ook heel belangrijk om te overwegen hoe snel u toegang moet hebben tot uw fondsen. En of vastgoed voor verhuur de juiste keuze is op basis van die liquiditeitsbehoefte.

Marktonderzoek: Is vastgoed een goede belegging?

man houdt tablet vast met grafieken op met blad papier vol grafieken voor hem in context van marktonderzoek verrichten om risico te beperken

Het belang van een grondig marktonderzoek kan niet genoeg worden benadrukt wanneer het om vastgoedbeleggingen gaat.

De vastgoedmarkt is complex en kan sterk variëren van de ene regio tot de andere.

Factoren zoals demografische veranderingen, economische ontwikkelingen, het (lokale) overheidsbeleid en zelfs culturele trends kunnen allemaal invloed hebben op de waarde en het rendement van een vastgoedinvestering.

Door een diepgaande analyse van eerdere prijstrends te maken, kunt u patronen herkennen en beter begrijpen hoe een specifieke vastgoedmarkt zich in de toekomst kan ontwikkelen.

Tip: De huidige vraag en het huidige aanbod kunnen u helpen om te bepalen of het nu een goed moment is om vastgoed te kopen of te verkopen.

Tweede tip: Door toekomstige groeiprognoses te maken, kunt u beter inschatten welke gebieden de grootste waardestijging kunnen bieden op de middellange tot lange termijn.

In vastgoed investeren kan op het einde van de rit namelijk voor een aanzienlijk extra rendement zorgen via een verkoop met meerwaarde.

Vastgoedbeheer

Het succes van een vastgoedinvestering hangt niet alleen af van de plaats en de aankoopprijs, maar ook van hoe het onroerend goed wordt beheerd.

Goed vastgoedbeheer omvat alles, van het selecteren van betrouwbare huurders en het tijdig innen van huurgelden tot het regelen van periodieke onderhoudsbeurten en het kordaat aanpakken van eventuele problemen.

Een slecht beheerd beleggingspand kan snel in waarde dalen, zowel in termen van de fysieke staat van het pand als op het vlak van de huurinkomsten die het genereert.

Als particuliere vastgoedbelegger moet u beslissen of u zelf het vastgoed wilt beheren of dat u liever een professionele vastgoedbeheerder wenst in te schakelen.

Beide opties bieden voor- en nadelen en het belangrijkste is dat uw belegging een goede vastgoedinvestering wordt die waardevast en winstgevend is.

Externe factoren

Factoren zoals wijzigingen in bestemmingsplannen, een onroerendezaakbelasting (onroerende voorheffing in België) en zelfs wereldwijde gebeurtenissen kunnen de waarde en aantrekkelijkheid van een eigendom beïnvloeden.

Het is essentieel om geïnformeerd te blijven en voorbereid te zijn op externe veranderingen die uw investering kunnen beïnvloeden.

Door rekening te houden met externe factoren kan u steeds een weloverwogen beslissing nemen over uw vastgoedinvesteringen.

En dit is belangrijk, vooral in tijden van economische onzekerheid.

Aanbiedingen van vastgoedbeleggingen die handenvrij zijn voor particuliere beleggers

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Veelgestelde Vragen over Beleggen in Vastgoed tijdens Economische Onzekerheid voor Belgen en Nederlanders

iemand die vraagteken tekent op virtueel bord symbool voor veelgestelde vragen over vastgoedbeleggingen tijdens economische onzekerheid

Is beleggen in vastgoed buiten de EU verstandig gezien de huidige economische groeivertraging in Europa?

Ja, het diversifiëren van uw vastgoedportefeuille door ook buiten de EU te investeren, kan een strategische zet zijn.

Landen met stabielere economieën of hogere groeipercentages kunnen aantrekkelijke kansen bieden.

Het is wel essentieel om grondig onderzoek te doen naar de lokale vastgoedmarkt en regelgeving (inclusief de fiscaliteit) van het betreffende land.

Ik verlies vertrouwen in de euro vanwege muntontwaarding. Is vastgoed een goede belegging in niet-eurolanden?

Vastgoed in niet-eurolanden kan een effectieve hedge bieden tegen de ontwaarding van de euro.

Door te investeren in landen met een sterke munteenheid of in opkomende markten, kunt u profiteren van zowel valutastijgingen als van een mogelijke stijging van de vastgoedwaarderingen op middellange tot lange termijn.

Hoe kan ik het risico van mijn vastgoedinvesteringen spreiden gezien de huidige onzekerheden binnen de EU?

touw dat bijna geknapt is met europese vlag op achtergrond symbool voor onzekere situatie in de EU

Overweeg om te investeren in onroerend goed voor verhuur in diverse geografische regio’s, zowel binnen als buiten de EU.

Landen met verschillende economische cycli kunnen ook helpen om uw algemene risico te verminderen.

Daarnaast kan het ook interessant zijn om te investeren in verschillende soorten vastgoed, zoals residentieel, commercieel en recreatievastgoed. Dit kan u verdere diversificatie bieden.

Zijn er specifieke landen buiten de EU die momenteel aantrekkelijk zijn voor vastgoedinvesteringen gezien de economische situatie in Europa?

Landen in Zuidoost-Azië, zoals Vietnam en de Filipijnen, hebben vrij recentelijk een sterke economische groei en gunstige evolutie van de vastgoedprijzen laten optekenen.

Ook sommige Centraal- en Latijns-Amerikaanse landen, zoals Panama en Mexico, bieden interessante kansen. En ook in het Midden-Oosten zoals bijvoorbeeld in Dubai zijn er op bepaalde plaatsen wel interessante vastgoedinvesteringen beschikbaar!

Het is echter cruciaal om lokale experts te raadplegen en de politieke en economische stabiliteit van elk land te beoordelen.

Ga niet over één nacht ijs en laat u niet betoveren door de (te) mooie praatjes van een vlotte verkoper!

Contacteer ons

  Privacybeleid *