• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Investeringsvastgoed kopen: 15 belangrijke levenslessen voor vastgoedbeleggers

Investeringsvastgoed kopen: 15 belangrijke levenslessen voor vastgoedbeleggers

min leestijd

investeringsvastgoed kopen als beleggingsalternatief vijftien levenslessen van een vastgoedbelegger

Is investeringsvastgoed kopen als beleggingsalternatief iets dat u kan boeien?

Dan bent u op de juiste pagina beland voor 15 belangrijke levenslessen door en voor vastgoedbeleggers.

Beleggingsvastgoed kopen is namelijk geen alledaagse aankoop…

Het overzicht hieronder behandelt een vijftiental waardevolle investeringslessen voor mensen die geïnteresseerd zijn in vastgoedbeleggingen.

Onderaan vindt u ook enkele aanbiedingen van kant-en-klaar opbrengstvastgoed met verhuurgarantie.

[VIDEO] Samenvatting Investeringsvastgoed kopen: 15 belangrijke levenslessenVijftien levenslessen voor vastgoed­beleggers: Investerings­vastgoed kopen

Laat emoties uw investerings­beslissingen niet domineren

Vastgoedcycli worden deels gestuurd door het heersende sentiment op de markt.

Het algemene gevoel dat heerst op de vastgoedmarkt is de verklaring voor overreacties van diezelfde vastgoedmarkt.

Een bloeiende markt kan zich dus vergalopperen met complete oververhitting (positivisme gaat over in euforie en extase) en een vastgoedmarkt in correctiefase kan zich compleet in depressiefase storten (negativisme gaat over in depressie, meer aanbod dan vraag en kelderende prijzen).

Laat u dus nooit te ver meeslepen met het heersende marktsentiment.

Vergaloppeer u niet wanneer het goed gaat en wees ook niet te gedemotiveerd tijdens correctiefases (dit biedt namelijk ook opportuniteiten – koop wanneer het bloed door de straten vloeit).

Uw emoties zijn een bedreiging voor uw investeringen. En indien u zich gaat baseren op uw emoties om financiële beslissingen te nemen, zal u hoogstwaarschijnlijk een financieel rampscenario ervaren.

Dit komt doordat we steeds te optimistisch zijn nabij de piek van een cyclus terwijl we dan heel voorzichtig zouden moeten zijn.

En ook doordat we overdreven pessimistisch zijn nabij de bodem van een cyclus (ingegeven door (sociale) mediakanalen die het einde van de wereld voorspellen voor de niche)), terwijl er dan net het minst risico is op nog meer neerwaartse correctie.

U dient te begrijpen dat alles cyclisch is, net zoals in de natuur. Dus een echte bloeifase bereidt ons voor op de volgende correctie, net zoals elke correctie van de markt (een snoeifase) de voorbereiding is voor een nieuwe bloeifase.

De levensles is dus om het cyclische gegeven van investeringsmarkten, zoals van de vastgoedmarkt, te begrijpen en uit te spelen in uw voordeel.

Wees voorbereid op de volgende cyclus van de vastgoedmarkt en durf contrair te handelen (zoals bijkomend investeren tijdens de depressiefase).

Hanteer een langetermijn­perspectief

De vastgoedmarkt beweegt zich in cycli en elke cyclus ervaart x aantal jaren van vlakke of dalende vastgoedprijzen.

Goed gelegen vastgoed van goede kwaliteit is op de lange termijn echter een waardevaste belegging en kan in waarde stijgen.

Dit kan gaan om een flink percentage per jaar van zodra de correctiefase achter de rug is.

Stel u voor dat u het huis dat uw ouders destijds kochten nu kan kopen voor de prijs die ze er 30/40/50 jaar geleden voor betaalden.

Hoeveel huizen zouden zij toen gekocht hebben, indien ze toen wisten wat die huizen vandaag de dag waard zouden zijn?

Investeringsvastgoed kopen is een belegging voor de lange termijn.

Geduld is de sleutel (in combinatie met een positieve maandelijkse cashflow – lees: uw huurder betaalt alles af en u houdt op het einde van de maand nog een positief bedrag over na aftrek van alle kosten).

Dankzij globalisering gaat het niet meer om één vastgoedmarkt

Terwijl veel mensen in het algemeen spreken over “de vastgoedmarkt“, zijn er in realiteit talloze deelmarkten.

Zo verschillen de vastgoedmarkten van landen onderling en daarnaast zijn er ook subniches in elke vastgoedmarkt van een bepaald land welke zich niet altijd in dezelfde fase van de marktcyclus bevinden.

Elk land bevindt zich in een andere fase van zijn vastgoedcyclus en binnen elke provincie zijn de markten opgesplitst op basis van locatie, prijsniveau en type vastgoed.

Het premium segment van de markt zal bijvoorbeeld anders presteren en evolueren dan de markt voor nieuwe huizenkopers, het beleggerssegment (beleggers die investeringsvastgoed kopen) of de gemiddeld geprijsde en gevestigde vastgoedsector.

Ga dus op zoek naar geschikt investeringspand dat voldoet aan uw beleggingscriteria.

En aarzel niet om het over de grenzen heen te gaan zoeken indien uw lokale markt geen deftig rendement meer kan bieden (en de terugverdientijd dus veel te lang is).

Beleggen in vastgoed met verhuurgarantie is dé oplossing om vanop afstand toch uw rendement op uw geïnvesteerde eigen middelen op te krikken, zonder hier zelf de nadelen en kopzorgen van te ervaren.

Zelf huisbaas worden kan namelijk een 7-tal vervelende soorten huurders opleveren…

Opgelet: Er bestaan verschillende soorten verhuurgarantie!

Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van investeringsvastgoed te koop inclusief verhuurgarantie en beheer.

Bedenk een systeem en voer het uit

Strategische beleggers hebben een plan, weten welke richting ze opgaan en volgen een bewezen systeem.

Op deze manier trachten ze de emoties uit hun beslissingen te halen om meer consequente resultaten te behalen.

Goede vastgoedbeleggers nemen weloverwogen investeringsbeslissingen op basis van onderzoek.

Ze trachten investeringsvastgoed te kopen aan een hele scherpe prijs (liefst onder de werkelijke waarde), in een regio met een bovengemiddelde kans op prijsstijgingen en meerwaarden op de lange termijn.

Eventueel voegen ze zelf ook waarde toe om een bijkomende meerwaarde te creëren en zo het rendement om de geïnvesteerde eigen middelen verder op te krikken.

Laten we eerlijk zijn, quasi iedereen kan geld verdienen tijdens een vastgoedhausse omdat de markt dan gewoon alle foute beslissingen rechtzet en compenseert.

Maar wanneer de vastgoedmarkt dan omslaat en een correctie ondergaat, komen vastgoedbeleggers zonder plan en strategie al snel in de problemen.

Warren Buffett formuleerde het heel mooi:

Pas wanneer het water zich terugtrekt (eb), kan je zien wie naakt aan het zwemmen is.

Met andere woorden, indien u investeringsvastgoed koopt zonder plan of systeem dat werkt in allerlei marktomstandigheden, zal u uiteindelijk in uw blootje komen te staan wanneer de markt keert.

Strategische investeerders volgen een systeem en vermijden emoties.

Speculatie is uit den boze. Dit genereert consistente winsten en positieve cashflow en bovendien doet dit het risico dalen.

Dus hou uw investeringen in vastgoed in lijn met een plan en strategie en ga zeker niet impulsief te werk.

Ga zeker en vast niet op zoek naar een dosis adrenaline of kick.

Hou het gewoon simpel en saai en hanteer een lange beleggingshorizon.

Benader uw vastgoedbelegging alsof het een bedrijfsactief is

investeringsvastgoed kopen 15 levenslessen voor beleggers benader het als een bedrijf les

Veel succesvolle vastgoedbeleggers hebben een aanzienlijke vermogensbasis opgebouwd door hun beleggingen in vastgoed als een bedrijf te beschouwen.

Ze doen dit door zich te omringen met een geweldig team adviseurs, door het juiste type financiering te verkrijgen, door de juiste structuren voor eigendoms- en vermogensbescherming op te zetten en door te weten te komen hoe ze juridisch gezien het belastingstelsel in hun voordeel kunnen uitspelen.

Investerings­vastgoed kopen gaat meer om financiering dan om vastgoed

Slim beleggen in vastgoed is een spel van doordacht de geschikte financiering van beleggingsvastgoed te vinden.

Met andere woorden, het draait meer om de financiering van het onroerend goed met behulp van vreemd vermogen dan om het vastgoed zelf.

Of anders verwoord, indien u geen bijkomende financiering kunt losweken en dus geen gebruik kunt maken van een financieel hefboomeffect, dan kan u uw vastgoedportefeuille niet verder uitbreiden.

Verstandige investeerders doen dus beroep op een ervaren hypotheekmakelaar welke hen bijstaat om de meest interessante kredietverstrekker te vinden.

Schulden (financiering) worden dus gebruikt als hulpmiddel om het doel van financiële onafhankelijkheid te bereiken.

Dankzij een ervaren kredietmakelaar kan u van een optimale hefboomwerking genieten en dus het rendement op uw eigen vermogen maximaliseren.

Een aanzienlijk aantal mensen ervaart schulden aangaan als een stressfactor en iets dat voor kopzorgen zoekt.

Maar slimme investeerders maken handig gebruik van ‘goede schulden’ en het bijhorende hefboomeffect om hun vastgoedimperium uit te bouwen.

De meesten focussen daarnaast ook op positieve cashflow per beleggingspand.

Hierdoor bouwen ze een cashflowbuffer op die na verloop van tijd opnieuw kan gebruikt worden als extra eigen vermogen om een bijkomende financiering van vastgoed los te weken.

De massa heeft het meestal mis

Massapsychologie beïnvloedt de investeringsbeslissingen van mensen vaak in hun nadeel.

Investeerders zijn over het algemeen het meest optimistisch in de buurt van de piek van de cyclus, op een moment dat ze het meest voorzichtig zouden moeten zijn.

Ze zijn daarnaast ook het meest pessimistisch in de buurt van de bodem van de cyclus wanneer alle kommer en kwel in de media komen, terwijl er dan net het minste risico is op nog meer neerwaarts potentieel.

Het marktsentiment is een belangrijke drijfveer achter de vastgoedcycli en een van de redenen waarom onze markten overdreven reageren, tijdens een boom in de huizenmarkt te hard van stapel lopen en te depressief worden bij een terugval.

Vergeet niet dat elke hausse in de huizenmarkt ons voorbereidt op de volgende recessie, net zoals elke recessie de weg vrijmaakt voor de volgende opleving.

Er zullen altijd redenen zijn om niet te investeren

Elk jaar brengt zijn eigen crisissen en tal van redenen om niet te investeren met zich mee.

U kunt zo ver teruggaan in de tijd als u wilt, een crisisvrij jaar bestaat niet.

Er is altijd wel iets dat ervoor zorgt dat sommigen gaan twijfelen en toegeven aan hun angst voor een doemscenario. En dus hun investering in vastgoed gaan uitstellen of afblazen.

Sommige jaren zijn natuurlijk slechter dan andere, maar er zal altijd slecht nieuws opduiken en veel daarvan is onverwachts.

Beleggers komen in de problemen als ze zich niet concentreren op hun langetermijndoelstellingen.

Anders gesteld, indien u zich als vastgoedinvesteerder laat meesleuren in een slecht nieuws show, dan bent u een vogel voor de kat en gaat u paniekvoetbal spelen.

Beschouw slecht nieuws als deel van de marktcyclus en ga het dus zeker niet beschouwen als buitengewone omstandigheden die de loop van de cyclus drastisch zullen omgooien.

In werkelijkheid is slecht nieuws een normaal gegeven dat door de markt verteerd wordt.

Let op voor voorspellingen van doemdenkers en angsthazen

Angst is een hele krachtige emotie die door journalisten en de traditionele media vaak wordt uitgespeeld om onze aandacht te trekken.

Investeringsvastgoed kopen doet u beter niet onder invloed van angst…

Een onderdeel daarvan zijn dus ook onheilspellende berichten van (zelfverklaarde) ‘experts’ die het einde van de wereld en de vastgoedmarkt voorspellen.

Dit gaat dan bijvoorbeeld om berichten waarin een ‘expert’ uiteenzet waarom de vastgoedprijzen in elkaar zullen zakken.

Particuliere beleggers die luisteren naar berichten die dergelijke scenario’s van doemdenkers schetsen, missen vaak de trein en de kans om financieel onafhankelijk te worden.

Ze laten zich verlammen door angst voor het worst case scenario.

Daarnaast zijn er andere particuliere beleggers die dergelijke onheilspellende berichten net als opportuniteit zien.

Investeren in vastgoed of niet? Benader deze vraag kritisch en tracht steeds de opportuniteiten te zien.

Er bestaan genoeg voorbeelden van succesvolle vastgoedinvesteerders die erin geslaagd zijn om gedurende een periode van verschillende opeenvolgende decennia de waarde van hun vastgoedportefeuille iedere tien jaar te verdubbelen.

Het venijn zit in de details bij investerings­vastgoed kopen

Met zoveel marktanalyses die we vandaag de dag tot onze beschikking hebben, is het makkelijk om verstrikt te geraken in de details.

Door de overvloed aan informatie wordt men zo bang dat men verlamd geraakt en geen actie meer onderneemt.

Het is echter beter om het grote geheel in de gaten te houden en de vastgoedmarkten te bekijken met een telescoop in de plaats van met een microscoop.

En het belangrijkste is om met gezond boerenverstand een positieve cashflow na te streven per opbrengsteigendom.

Zo houdt u maandelijks extra inkomsten over na ontvangst van de huurgelden en na aflossing van de lening en het betalen van andere kosten.

De perfectie bestaat niet dus focus op het financieel plan. Als dat klopt als een bus en een deftig rendement oplevert, aarzel dan niet.

Zeker niet indien het beleggingspand in kwestie ook nog eens deftig gelegen is.

Snel rijk worden = Snel arm worden

Investeringsvastgoed kopen is een investering voor de lange termijn terwijl sommige investeerders supersnel grote winsten willen maken met investeren in vastgoed.

Ze laten zich vaak verleiden door het laatste nieuwe genie met een sexy verhaal en een mooi stappenplan.

Ze laten zich dan overhalen om het genie te vervoegen om zo ook zelf te kunnen genieten van de financiële vetpotten.

Het promotieverhaal van dergelijke praatjesmakers is vaak gebaseerd op de wens van vele mensen om hun job op te geven en voltijds geld te verdienen met hun vastgoedportefeuille.

In realiteit doen de meeste mensen er echter vele jaren over om voldoende activa te bezitten en om de status van financiële onafhankelijkheid te bereiken.

Geduld is een schone deugd, ook op het vlak van een beleggingsobject kopen.

Warren Buffett, de grootmeester qua beleggen, stelde het als volgt voor de aandelenmarkten (maar de leuze is ook van toepassing op de vastgoedmarkt):

De aandelenmarkt is een mechanisme om geld te transfereren van ongeduldige naar geduldige beleggers.

Het is een feit dat onroerend goed geen middel is om snel rijk te worden.

Laat u niet betoveren door de laatste hype of de volgende hotspot zonder track record.

Kies voor een saaie investeringsstrategie zoals defensief beleggen in vastgoed die in het verleden reeds resultaten heeft opgeleverd.

Ga niet mee in vastgoedschema’s waardoor u in enkele maanden rijk met vastgoed kunt worden.

Investeringsvastgoed kopen en pakken poen verdienen op een hele korte termijn is onmogelijk.

Het kasstroom dilemma: Verwachtingen zijn uw grootste misstap

Het grootste verschil tussen succesvolle en onsuccesvolle investeerders is hun inzicht in het begrip kasstroom en hun capaciteit om dit zorgvuldig te berekenen.

Overschat nooit de kasstroom van een opbrengstpand en tracht steeds zo conservatief mogelijk te blijven bij het opstellen van een financieel plan en het inschatten van de toekomstige kasstromen van beleggingsvastgoed.

Hoge verwachtingen hebben qua toekomstige positieve kasstromen leidt quasi altijd tot ontgoocheling bij investeringsvastgoed kopen.

Het probleem is dat u heel grondig moet zijn qua inschatting van alle soorten kosten, inclusief de aflossing van de hypothecaire of bullet lening, de verzekeringspolissen, de kosten van het beheren van opbrengsteigendommen, belastingen op onroerend goed, onderhoud, herstellingswerken, schade, leegstandskosten, verhuurservice, enzovoort.

Heel wat beginners met vastgoed zijn in staat om de inkomende kasstromen goed in te schatten maar gaan compleet de mist in qua inschatten van de uitgaande kasstromen (kosten).

Heeft u geen zin om met onzekere kasstromen geconfronteerd te worden?

Dan kan u gaan voor een verhuurgarantie en beleggen in vastgoed met gewaarborgde verhuurinkomsten.

Kwaliteit is nooit toeval bij investerings­vastgoed kopen

John Ruskin verwoordde het als volgt:

Kwaliteit is nooit toeval. Het is altijd het resultaat van intelligente inspanningen.

De keuze van de opbrengsteigendommen die samen uw vastgoedportefeuille vormen, zal uw succes als investeerder beïnvloeden.

De juiste opbrengsteigendom kopen is dus de basis van alle succes.

Het is van cruciaal belang om een eigendom te kopen die in de toekomst kan stijgen in waarde en tegelijkertijd maandelijks een positieve kasstroom kan opleveren.

Vermijd de laatste hypes en trends en investeer enkel indien u een scherpe deal kunt verkrijgen.

Voor beginnende vastgoedbeleggers is het dikwijls niet evident om onroerend goed te vinden aan een hele scherpe prijs. Maar het is wel degelijk de moeite om dit aan te leren.

Een goede investeerder begrijpt dat winst gemaakt wordt op het moment dat het vastgoed wordt aangekocht aan een prijs onder de reële marktwaarde.

Dit vorm een hoeksteen van het concept waardebeleggen in vastgoed.

Niet alle eigendommen zijn geschikt – Investerings­vastgoed kopen

Sla de krant open of bezoek een bekende vastgoedwebsite online en u zal zien dat er ruim voldoende aanbod is van vastgoed te koop.

Maar niet alle onroerend goederen die te koop staan zijn geschikt als investeringsvastgoed.

In realiteit gaat het om een hele kleine minderheid van alle aanbiedingen die perfect dienst kunnen doen als goed renderend opbrengstpand.

Natuurlijk kan quasi elk type onroerend goed een investering worden: U koopt het onroerend goed, u zoekt een huurder, u verhuurt het pand en voila, u heeft een vastgoedinvestering beet.

Maar dit betekent nog niet dat het hier gaat om een geschikte opbrengsteigendom die de moeite waard is.

Een geschikte opbrengsteigendom vertoont de volgende kenmerken:

 • In trek bij andere vastgoedbeleggers
 • Heeft op de een of andere manier een element van schaarste
 • Is gelegen op de juiste locatie – Dit is een locatie met goede groeivooruitzichten en dus een goede kans op waardestijging in de toekomst
 • Goed afgewerkt en veilig ingericht
 • In trek bij een breed huurderspubliek (koop daarom ALTIJD (boven)gemiddeld vastgoed met een of andere bijzondere troef)
 • Mogelijkheid tot meerwaardecreatie via opfrissingswerken en/of renovatie

Heeft u eerder interesse in kant-en-klaar beleggingsvastgoed dat bovenstaande kenmerken vertoont? Wat passief beleggen in vastgoed mogelijk maakt?

Check dan een aantal aanbiedingen onderaan deze pagina.

Investeren in vastgoed voor verhuur op passieve wijze zit in de lift en terecht… Zelf huisbaas worden is niet voor iedereen weggelegd.

Passieve inkomsten verdienen met vastgoed is dan een aantrekkelijker alternatief voor jong en oud.

Vooral qua beheer van opbrengsteigendommen is het een zeer groot voordeel om te kunnen genieten van een complete ontzorging.

Twee factoren die de waarde van vastgoed beïnvloeden

Op korte termijn worden vastgoedmarkten beïnvloed door het heersende marktsentiment, interestpercentages, het spel van vraag en aanbod en micro-economische factoren.

Op de lange termijn wordt de waarde van goed gelegen onroerende goederen echter gestuwd door twee factoren die sinds oudsher de vastgoedprijzen bepalen:

 1. Bevolkingsgroei
 2. Rijkdom van een land/staat

Beide factoren lijken de komende decennia substantieel door te stijgen, wat dus een positief gegeven is voor vastgoedbeleggers.

Aanbod – Investerings­vastgoed kopen met verhuurgarantie

Leer uit de bovenstaande levenslessen door en voor vastgoedbeleggers om uw emoties onder controle te houden.

U zal de rollercoaster van emoties beter onder controle kunnen houden en u zal bepaalde zaken beter kunnen relativeren.

Investeringsvastgoed kopen en uitbaten komt met een pak emoties en ups and downs.

Daarom dat vastgoed kopen en verhuren zonder zorgen enorm in de lift zit bij particuliere spaarders op zoek naar alternatieven!

Onthoud in elk geval dat zowel angst als hebzucht u op het verkeerde pad zullen brengen als belegger.

Vastgoed kopen om het te verhuren, dat is een investering om niet licht over te gaan.

Gezond boerenverstand daarentegen zal u helpen om te blijven evolueren in de juiste richting: Vermogensopbouw en sparen voor uw pensioen met vastgoed.

En of u nu op het punt staat om te beginnen met vastgoed of reeds een ervaren vastgoedbelegger bent, het onderstaande beleggingspanden aanbod met gewaarborgde verhuurinkomsten en zorgeloze uitbating kunnen u vast en zeker boeien:

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *