• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Investeren in premium locaties: Redenen om A-locaties voor vastgoed te kiezen

Investeren in premium locaties: Redenen om A-locaties voor vastgoed te kiezen

min leestijd

investeren in premium locaties redenen om a locaties te kiezen voor vastgoed

Locatie, locatie, locatie. Investeren in premium locaties is de gouden regel voor vastgoedbeleggers om financieel succes te behalen op lange termijn.

Hieronder ontdekt u enkele van de belangrijkste voordelen van investeren in onroerend goed op A-locaties.

Vastgoed als belegging voor verhuur op de beste A-locaties biedt enkele unieke voordelen voor investeerders.

Ontdek er hieronder alles over.

Investeren in premium locaties biedt voordelen

locatie van vastgoed is alles gouden regel vastgoedinvesteerders

Beleggen in vastgoed op hoogwaardige toplocaties biedt diverse unieke voordelen voor beleggers en hun geïnvesteerd vermogen.

Investeringsvastgoed op een A-locatie vormt een hele interessante belegging en is een uitstekend element voor een goed gediversifieerde beleggingsportefeuille.

Om het risico van een beleggingsportefeuille te beperken, dient men namelijk goed te spreiden tussen verschillende types van activa.

Concreet bieden toplocaties voor vastgoedbeleggingen bepaalde opportuniteiten die aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een waardevast beleggingsproduct.

Kenmerken van A-locaties

Investeringspanden op premium locaties liggen in buurten of straten met hele specifieke kenmerken:

 • Een bevoorrechte ligging met een groot lokaal aanbod aan diensten zoals onderwijs, horeca, geneeskundige zorg,
 • Nabijheid van talrijke strategische locaties en hubs (financiële dienstverlening, winkelcentra, winkelstraten, bedrijfszones),
 • Goede bereikbaarheid, goede connectiviteit en transportmogelijkheden

Investeren in premium locaties: Gematigd rendement en waardevast

Dergelijke A-locaties bevinden zich vaak in stedelijke gebieden en bieden een grote prijsstabiliteit.

In de context van beleggen in vastgoed is de verhouding tussen risico en rendement verschillend naar gelang het soort opportuniteit.

Beleggingsopportuniteiten in vastgoed voor verhuur op toplocaties hebben over het algemeen de volgende kenmerken:

 • Gematigde rendementen uit verhuur omdat de aankoopprijs inclusief kosten op A-locaties meestal hoger is dan gemiddeld
 • Stabieler qua waarde dan vastgoed op B- en C-locaties en bijgevolg minder riskant voor particuliere beleggers (veiliger voor het geïnvesteerd kapitaal)
 • Vastgoed op A-locaties valt doorgaans vlot en vrij gemakkelijk te verhuren (in vergelijking met B- en C-locaties)

Opportuniteiten om te investeren in premium locaties via onroerend goed

Een van de beste plaatsen voor investeringen in onroerend goed in België is Brussel, een echte A-locatie.

Begin nu en investeer op toplocaties in Brussel:

 • Beleggingskansen die bestaat uit premium appartementen voor verhuur
 • Aantrekkelijke jaarlijkse netto-opbrengst die u zorgeloos kunt ontvangen dankzij een all-in formule van rentmeesterschap voor passieve verhuur
 • Klik hier om de mogelijkheden in detail te bekijken

Een tweede uitzonderlijk goede locatie is Vlaams-Brabant om te beleggen in vastgoed! Er zijn onder andere enkele moderne zorgflats met gegarandeerd huurrendement in Aarschot te koop.

Belangrijkste redenen om vastgoed op A-locaties te kopen

slechte locatie kan rampzalige invloed op uw vermogen hebben investeren in premium locaties belangrijk

Enkele van de belangrijkste redenen om te investeren in vastgoed op premium A-locaties zijn de volgende:

 • Waardevaste belegging met een hele beperkte kans op extreme schommelingen in waarde:
  • A-locaties zijn schokbestendig en zelfs in tijden van financiële of economische crisis schommelen de vastgoedprijzen op deze locaties minder dan elders
  • Gezien het vastgoed op A-locaties per vierkante meter vrij prijzig is, is de keerzijde van de medaille dus ook dat extreme opwaartse prijsstijgingen zich niet vaak voordoen
  • Vastgoed op premium locaties stijgt dus eerder traag maar gestaag, een ideale investering voor beleggers met een lange beleggingshorizon van 10 à 15 jaar minimaal
 • Op A-locaties treft men vaak een koopkrachtige huurdersmarkt aan. Potentiële huurders hebben er doorgaans een goede job met aantrekkelijk salaris, wat resulteert in een hoger dan gemiddelde koopkracht. Dit is positief voor eigenaars die hun premium vastgoed willen verhuren aan dergelijke profielen.
 • Een gevestigde lokale vastgoedmarkt is er aanwezig wat handig is om snel vraag en aanbod met elkaar in contact te brengen. Als eigenaar kan u vlot zelf of via een professionele verhuurmakelaar verhuren op premium locaties. Een geschikte huurder vinden verloopt snel en vlot op premium locaties.
 • Investeren in premium locaties zorgt ervoor dat de van nature illiquide aard van onroerend goed een minder grote rol speelt. Wenst u na verloop van tijd uw opbrengsteigendom te verkopen, dan is het pand heel snel verkoopbaar aan marktconforme voorwaarden. De reden: Op premium locaties is er een grote en stabiele vraag naar kwalitatief hoogstaand vastgoed. De vraag overtreft het aanbod op dergelijke locaties.
 • Investering die gemoedsrust en zekerheid oplevert. Door te opteren voor een aankoop van premium vastgoed voor verhuur op dergelijke premium A-locaties, kan u rekenen op een grote stabiele vraag naar hoogwaardige eigendommen te huur (vaak in combinatie met een gering lokaal aanbod).

Hoe belangrijk is locatie nu echt voor vastgoedbeleggers?

waarom locatie van investeringsvastgoed cruciaal is voor succes

In boeken en cursussen over onroerend goed wordt vaak gezegd dat de 3 P’s (van Plaats, Plaats en Plaats) of de 3 L’en (van Locatie, locatie en locatie) allesbepalend zijn.

Maar hoe belangrijk is deze gouden regel over vastgoedinvesteringen als u wenst te investeren in onroerend goed om het te verhuren?

Wel, de locatie van een pand voor verhuur is ook van cruciaal belang indien u op het punt staat om onroerend goed te kopen voor verhuur.

Maar opgelet: Er dienen wel wat nuanceringen en kanttekeningen te worden gemaakt:

Aankopen voor privégebruik VERSUS aankopen voor verhuur

De factoren rond het begrip locatie zijn een ruim begrip en worden anders ervaren en ingevuld afhankelijk van wie het pand zal betrekken.

Koopt u een pand voor privégebruik, dan zal u rekening houden met andere factoren dan wanneer u koopt met het doel om permanent te verhuren.

Staat u bijvoorbeeld op het punt om vastgoed te kopen voor eigen gebruik? Dan zal u veel aandacht besteden aan vestigingsplaatsoverwegingen zoals:

 • Nabijheid van winkels en voorzieningen
 • Rust en stilte
 • Gemeenschapsleven
 • Nabijheid van natuur
 • Ontspanningsmogelijkheden
 • Bereikbaarheid en pendeltijd naar het werk

Staat u daarentegen op het punt om geld in vastgoed te investeren voor verhuur?

Dan zal u vooral rekening moeten houden met wat uw toekomstige huurders wensen en verlangen van een pand in die specifieke buurt.

Cruciale factoren die huurders qua locatie analyseren

locatie locatie locatie doorslaggevende factor voor financieel succes via investeren in premium locaties

Om de juiste locatie voor een vastgoedbelegging voor verhuur te vinden, dient u als investeerder na te denken als een kandidaat-huurder.

U dient met andere woorden uit te zoeken wat toekomstige huurders in dit gebied verlangen en wat er belangrijk is.

Op premium locaties is het vaak het geval dat kandidaat-huurders een goed betaalde job hebben. En waarschijnlijk zijn deze mensen zelfs specifiek om werkredenen naar die A-locatie verhuisd.

Plaats van tewerkstelling

Het is dus van cruciaal belang om te investeren in een pand voor verhuur dat gemakkelijke toegang biedt tot belangrijke plaatsen van tewerkstelling.

Het is bijvoorbeeld geen toeval dat een van de duurste plaatsen om onroerend goed te kopen in België de hoofdstad Brussel is.

In deze centraal gelegen grootstad worden het meeste goedbetaalde jobs en banen aangeboden.

Een vlotte toegang tot de plaats van tewerkstelling is allesbepalend voor kandidaat-huurders op premium locaties (zoals Brussel).

Transport- en pendeltijd

Voor kandidaat-huurders is een goede bereikbaarheid van de wooneenheid via het openbaar vervoer (tram, bus, metro, trein) en via de weg (wagen, fiets, te voet) belangrijk.

Maar dit is niet alles. Los van de geografische afstand en de manieren om zich te verplaatsen, spelen ook de reistijd en de kosten van het transport een belangrijke rol.

Andere belangrijke factoren qua investeren in premium locaties

Als vastgoedinvesteerder dient u ook aan de toegang tot andere voorzieningen te denken (zoals horeca, winkels, ontspannings- en uitgaansgelegenheden, enzovoort).

Voorts spelen ook persoonlijke drijfveren zoals familiale banden (die vanuit het standpunt van de investeerder zeer moeilijk te beïnvloeden zijn).

Doorgaans is het wel zo dat kandidaat-huurders bereid zijn om aan een premium prijs te huren indien zij hierdoor dichtbij het werk én familie en vrienden kunnen leven.

En dit speelt vooral indien het onroerend goed dat zij wensen te huren slechts beperkt beschikbaar is op die specifieke locatie.

Niet alle eigenschappen van een locatie leveren meer op

Daarnaast moet u als investeerder niet gaan zweven! Het is niet omdat u zich als investeerder aangetrokken voelt tot een pand en de locatie ervan, dat dit voor huurders automatisch ook het geval zou zijn.

Met andere woorden, het is niet omdat u het pand zelf ziet zitten om er privé in te wonen, dat dit pand even aantrekkelijk is voor potentiële huurders.

Enkele voorbeelden hiervan zijn de volgende:

 • Interieur, decoratie, inrichting en accessoires van uitstekende kwaliteit:
  • Dit is vanzelfsprekend leuk om van te genieten als bewoner en dit kan de verhuur van een eigendom vergemakkelijken. Maar opgelet! Weinig huurders zijn bereid om er daadwerkelijk een meerprijs voor te betalen.
 • Vooraanstaand en hoog aangeschreven onderwijsnetwerk in de buurt:
  • De kwaliteit van het onderwijs is een factor die een grote rol speelt bij mensen die onroerend goed kopen voor privégebruik.
  • Maar indien u gaat verhuren aan de doorsnee huurder, zal de kwaliteit van de plaatselijke onderwijsinstellingen geen grote invloed hebben op de aantrekkelijkheid van uw wooneenheid. Enkel indien u zich specifiek richt op langdurig hurende gezinnen met kinderen, kan dit een ander verhaal zijn.
  • Tip: Het kan nadelig uitdraaien voor u als investeerder om te kopen vlakbij scholen omdat het zou kunnen betekenen dat u té premium betaalt voor het pand in kwestie, waardoor het verhuurrendement te laag uitvalt.
 • Uitzichten, lokale gemeenschappen, dorpachtige belevingen, natuurpracht, rijkste buurten, extreem veilige buurten met buurtwachten:
  • Huurders op A-locaties leven daar in eerste instantie om hun job vlot en gemakkelijk te kunnen uitoefenen zonder veel problemen.
  • Doorgaans zijn dergelijke huurders niet van plan om verschillende decennia op dezelfde plaats te wonen.
  • Bijgevolg voelen ze zich niet speciaal aangetrokken tot de zaken die een investeerder voor privégebruik wel belangrijk vindt (er een premium voor betalen is voor de doorsnee huurder dus doorgaans uitgesloten).

Let op met persoonlijke assumpties en vooroordelen

Wat voor u als investeerder echt storend en verschrikkelijk lijkt indien u het pand zelf voor privédoeleinden zou bewonen, werkt niet noodzakelijk afstotelijk voor kandidaat-huurders:

 • Huurders op premium A-locaties zijn met andere woorden vrij snel bereid om water bij de wijn te doen als de wooneenheid zich bevindt waar zij écht willen wonen.
 • Met andere woorden, de aanwezigheid van een drukke weg, aanvliegroute van een luchthaven of een drukke spoorweg is niet noodzakelijk een spelbreker om vlot te verhuren.
 • Anders gesteld, voor beleggers zijn dergelijke underdoglocaties binnen een premium locatie interessante beleggingen. Men kan er kopen aan lagere prijzen maar verhuren aan gemiddelde tarieven (wat een hoger verhuurrendement oplevert dan op de voor de hand liggende locaties).

Investeren met huurdersdoelgroep voor ogen is cruciaal

Voor investeerders die onroerend goed kopen om te verhuren betekent locatie, locatie, locatie in de praktijk vooral rekening houden met het profiel van de kandidaat-huurders.

Als investeerder in onroerend goed is het van vitaal belang om de lokale huurdersmarkt van een premium locatie te bestuderen.

Wie zijn die huurders? Wat doen ze? Waar wonen ze het liefst? Hoe denken ze over de ideale wooneenheid op die locatie?

Met andere woorden, kruip in het hoofd van de lokale huurdersmarkt om een nauwkeurig profiel van uw kandidaat-huurders op te maken.

Praat met enkele verhuurmakelaars uit de buurt om aan te voelen wat pijlsnel verhuurt en wat niet.

Als particuliere belegger dient u dus na te denken over wie uw opbrengsteigendom gaat huren van u.

Profileer uw huurdersmarkt en zoek uit wat de lokale huurders van een premium locatie zoeken en willen.

Eens u dit weet en begrijpt, kunt dienovereenkomstig investeren in een wooneenheid die past bij deze doelgroep van huurders.

Vraag en aanbod dicteren de wet op vlak van investeren in premium locaties

In essentie is de vastgoedmarkt en het principe van investeren in onroerend goed onderhevig aan de grondbeginselen van economie.

Anders gesteld, ook op premium locaties is het spel van vraag en aanbod van toepassing.

De beste locaties voor een opbrengstpand voor verhuur zijn dus locaties waar een stabiele huurdersvraag is.

Voor beleggers zijn vooral wooneenheden die op een aantrekkelijke locatie liggen en waar huurders graag huren interessant.

En investeren in premium locaties is nog interessanter indien er op die premium locatie meer vraag dan aanbod is.

Bijvoorbeeld ten gevolge van een vergunningsproblematiek (zoals in Brussel het geval is).

Twee veelgestelde vragen over de locatie van investeringsvastgoed

a locaties zijn bestand tegen vastgoedcrashes en behouden hun waarde heel goed

Waarom is de ligging van onroerend goed belangrijk?

Vanuit het oogpunt van een latere herverkoop van het pand, is een aantrekkelijke locatie de sleutel tot financieel succes op lange termijn.

Een investeringseigendom moet u met andere woorden altijd beschouwen als een geheel, inclusief de buurt en locatie.

Een opbrengstpand mag u met andere woorden nooit geïsoleerd analyseren, zonder rekening te houden met de ligging en voorzieningen in de buurt.

De waarde van onroerend goed blijft steeds op niveau indien het pand zich op een goede locatie bevindt.

Voor investeringsdoeleinden is het trouwens ook veel gemakkelijker om een goed gelegen wooneenheid in een aantrekkelijke buurt te verkopen.

Waarom investeren in premium locaties?

Welke invloed heeft ligging op vastgoed?

Een goede centrale ligging van onroerend goed heeft invloed op de waarde van het onroerend goed.

Woningen en appartementen in steden bijvoorbeeld zijn doorgaans duurder dan wooneenheden op het platteland of in buitenwijken.

Hoewel u in de stad minder grond kunt verwachten voor een bepaald investeringsbedrag in vergelijking met het platteland, krijgt u er wel veel meer voorzieningen voor in de plaats.

Als u dus overweegt om bijvoorbeeld een appartement te kopen voor verhuur, dient u hier zeker rekening mee te houden.

De meeste huurders hebben namelijk graag veel voorzieningen en werkgelegenheid in de buurt!

Tot slot nog een kanttekening inzake investeren in premium locaties:

 • Er bestaat geen enkele belegging zonder risico én mooi rendement
 • Daarom is het belangrijk om een gediversifieerde beleggingsportefeuille op te bouwen
 • Neem in uw beleggingsportefeuille voldoende verschillende beleggingen en locaties op (indien het om onroerend goed gaat)
 • Tegenwoordig dient u te beleggen en diversifiëren om het meeste uit uw spaargeld te halen!

Overzicht van beschikbare opportuniteiten om te beleggen in vastgoed

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *