• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Immo in Zweden als duurzame investering in een stabiele economie

Immo in Zweden als duurzame investering in een stabiele economie

min leestijd

immo in zweden als duurzame investering in een stabiele economie

Immo in Zweden kan voor beleggers een veilige en winstgevende investering zijn. Investeren in Zweedse immobiliën kan, mede dankzij het meerwaarde­potentieel, aan­trekkelijke rende­menten opleveren die pakken hoger zijn dan de rendementen van obligaties, spaar­rekeningen of kasbons.

Helaas is geld beleggen in vastgoed ook een grotere uitdaging, vooral als het gaat om investeren in een onbekend land zoals Zweden.

Ontdek hieronder enkele aantrekkelijke pluspunten van Zweden als investerings­bestemming. En laat u eveneens inspireren door een aantal interessante Zweedse opbrengst­eigendommen te koop.

Immo in Zweden is perfect voor vermogens­aangroei

Bent u gretig om te investeren en klaar om financieel succes te boeken? Dan is investeren in vastgoed een interessant spaarproduct, mede dankzij de mogelijkheid om er uw vermogen aanzienlijk mee te doen aangroeien.

Een deel van uw eigen vermogen beleggen in beleggingspanden op goede locaties in Zweden, dat verzekert een stabiele groei alsook een hoge productiviteit van uw vermogen in termen van rendement op jaarbasis.

Zweden is een groeiend en bloeiend land, dat toegankelijk is voor kleinere en grotere kapitalen en voor zowel beginnende vastgoedbeleggers als ervaren vastgoedinvesteerders met een bestaande vastgoedportefeuille.

Immo in Zweden kan u helpen om een optimale en gebalanceerde investeringsportefeuille te bereiken, in overeenstemming met uw verwachtingen en vereisten. Doe in deze context inspiratie op via de volgende interessante Zweedse vastgoed­beleggingen.

Wenst u passief of actief te beleggen in vastgoed bijvoorbeeld en wat voor rendement wenst u na te streven op jaarlijkse basis?

Stabiele econo­mie en zakelijke omge­ving

prachtige zweedse gebieden waar heel wat huurders op zoek zijn naar goede woning om te huren

Zweden groeit en bloeit. Dit land geldt als een van de meest ondernemingsvriendelijke en logistiek-efficiënte landen ter wereld.

Zweden transporteert goederen en verbindt fabrikanten en klanten met internationale markten. Een fundamenteel aspect van Zweden is de open markteconomie en de liberale visie op het bedrijfsleven.

Het land biedt een geglobaliseerde bedrijfsomgeving dat het gemakkelijk maakt voor overzeese bedrijven om in Zweden operationeel te zijn. Meer dan 85% van de inwoners spreekt perfect Engels, dé wereldtaal.

Immo in Zweden is ideaal voor sta­biele inkom­sten, hoog rende­ment en als aanvullend pen­sioen

Investeren in Zweeds vastgoed levert hoge rendementen op, tenminste indien u het slim aanpakt.

Zweden is een gewaardeerde bestemming voor internationale bedrijven, mede dankzij de hoge koopkracht van de inwoners. De Zweedse economie is sterk en ervaart een stabiele groei, welke samengaat met een stabiele groei van de bevolking.

Gezien de groeiende bevolking en de bloeiende economie, is de vraag naar kwalitatieve huurwoningen er hoog. En dit is natuurlijk bijzonder interessant voor eigenaars van verhuurwoningen.

Onderaan deze pagina krijgt u een overzicht van enkele interessante vastgoedopportuniteiten met mooie jaarlijkse rendementen.

Ze vormen tevens de ideale belegging om ZELF voor uw pensioeninkomsten te zorgen.

Ontdek de maandelijkse en jaarlijkse huurinkomsten bij elke aanbieding en maak zelf de rekening. Lees er ook meer over op de pagina Zelf extra pensioen opbouwen met verhuurvastgoed.

Voor een acceptabele aankoop­prijs wordt u volle eigenaar van een opbrengst­eigendom en kunt u maande­lijks een pak extra inkomsten verdienen.

Een Zweeds beleggingspand kan voor aardig wat extra maandelijkse huurinkomsten zor­gen!

Waarom trekt de Zweedse vast­goed­markt bui­ten­landse in­vesteer­ders aan?

immo in zweden kopen als belegging met hoog rendement is perfect mogelijk

De appetijt bij buitenlandse investeerders om te beleggen in onroerend goed in Zweden is de laatste jaren naar recordhoogtes gestegen.

Dit valt te verklaren door een aantal verschillende zaken, waarvan we de belangrijkste onder de loep nemen.

Status als veilige haven

Over het algemeen wordt de Zweedse vastgoedmarkt be­schouwd als een veilige haven door buiten­landse beleggers. De hoofdverklaringen hiervoor zijn:

 • Hoge graad van transparantie in alle sectoren en op alle niveaus
 • Toegankelijk voor diverse budgetten en spaarkapitalen
 • Betrouwbaar dankzij het wettelijk kader en de openbare kadasters
 • Stabiele politieke omgeving
 • Relatief gezien een vrij goedkope Zweedse munt

Immo in Zweden is perfect voor spreidings­doeleinden

Voor Belgen en Nederlanders biedt de Zweedse vastgoedmarkt fantastische mogelijkheden om investeringsportefeuilles te diversifiëren op het vlak van:

 • Activaklasse (fysiek Zweeds vastgoed)
 • Economische regio
 • Munt (Zweedse kroon)

Investerings­klimaat van Zwe­den

stockholm zweden uniek land met stabiel beleid

Zweden biedt een enorm interessante investerings­omgeving en zuigt jaarlijks miljarden euro buiten­landse investeringen aan.

Ondanks het uitdagend internationaal zakelijk klimaat, blijft Zweden bijzonder in trek bij buitenlandse investeerders.

Dit ten gevolge van de goed opgeleide beroepsactieve bevol­king, de meertaligheid van de bevolking, de extreem hoge koopkracht per inwoner, een economie die nieuwe technologieën en innovatie verwelkomt in plaats van wegjaagt en zelfs voordelige fiscale stelsels in bepaalde gevallen.

Zweden loopt slechts een klein risico op het gebied van een schuldencrisis. De verhouding Schulden / Bruto Nationaal Product van Zweden zit op historisch lage niveaus.

Dit is hoofdzakelijk te danken aan de Zweedse overheid die sinds 1998 het ene overheidssurplus achter het andere opstapelt.

Het Zweedse fiscaal systeem is gestroomlijnd en efficiënt en is het meest aantrekkelijke van alle landen uit Noord-Europa. Zweden biedt aantrekkelijke vrijstellingen, laat 100% aftrekbaarheid van betaalde interesten toe en hanteert ook vrij flexibele kapitalisatieregels.

Er zijn vele redenen waarom internationale bedrijven Zweden beschouwen als een aantrekkelijke locatie om zaken te doen. Zweden behoort als natie tot de meest competitieve, ijverige en internationaal georiënteerde landen op deze planeet.

Bovendien wordt Zweden ook beschouwd als een wereldleider op het vlak van innovatie.

Er is enorm veel goed opgeleid talent beschikbaar, goed opgeleide klanten zijn er aanwezig, u kan er genieten van een wetgeving die bureaucratie tracht te verbannen, buitenlandse investeerders worden er met open armen verwelkomd en er is een levendige economie in het algemeen.

De Zweedse overheid heeft haar zaakjes op orde qua begroting en de bankensector is er stabieler dan ooit. De politieke stabiliteit in Zweden is een grote troef en de sterke economie zorgt voor een heel aantrekkelijke omgeving voor bedrijven.

Weetje: De internetinfrastructuur in Zweden behoort tot de snelste en meest uitgebreide netwerken ter wereld. Bovendien zijn Zweedse bedrijven wereldleiders op het gebied van duurzame strategieën en werkplaatsen.

Aanbod Zweedse beleggings­panden – Immo in Zweden te koop

Verken de Zweedse vastgoed­markt aan de hand van de volgende unieke investerings­opportuniteiten. Alle eigendommen kunt u in volle eigendom verwerven (dus geen erfpacht of recht van opstal).

Bovendien kunt u als particuliere belegger uit België of Nederland rekenen op een all-in Nederlandstalige begeleiding, zelfs voor wat betreft het beheer, de verhuur en het onderhoud van uw opbrengstvastgoed.

Kortom, de onderstaande beleggingsopportuniteiten komen met een stressloze garantie en een zorgeloos beheer van uw beleggingspand(en). Dergelijke opbrengsteigendommen beheren kan dus perfect vanop afstand.

Lees in deze context ook zeker en vast Vastgoed in Zweden als alternatieve investering: Weetjes voor buitenlanders.

Zo kunt u uw waardevol vermogen aan het werk zetten met een gerust geweten omdat u weet dat uw investering in goede handen is.

Interessante aanbiedingen van immo in Zweden als belegging kan u hier terugvinden.

Beleggingspanden in andere landen

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *