• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Hypothecaire lening voor opbrengsteigendom afsluiten? 5 tips om de beste deal te vinden!

Hypothecaire lening voor opbrengsteigendom afsluiten? 5 tips om de beste deal te vinden!

min leestijd

hypothecaire lening voor opbrengsteigendom afsluiten 5 tips voor beste deal

Fantaseert u al een tijdje over meer diversificatie van uw vermogen en een eventuele vastgoedbelegging? Dan kan het zijn dat u zo'n aankoop van een opbrengsteigendom slechts gedeeltelijk wilt financieren met eigen spaargeld.

De rest van het aankoopbedrag wenst u bijgevolg te financieren met vreemd vermogen. En dan is een hypothecaire lening voor een opbrengsteigendom ideaal.

Op deze pagina leest u vijf gouden tips voor het afsluiten van een scherpe en aantrekkelijke hypothecaire lening voor een opbrengsteigendom.

U kan ook direct springen naar de vergelijkingstabel van vastgoedfinanciers in Nederland of naar de vergelijker van kredietverstrekkers in België.

Hoe de beste voorwaarden afdwingen? Hypothecaire lening voor opbrengst­eigendom

De vijf tips hieronder helpen u de best mogelijke voorwaarden te krijgen bij het financieren van beleggingsvastgoed.

De financiering van onroerend goed investeringen kan lastig en vrij bureaucratisch zijn.

Er zijn verschillende soorten kredietverstrekkers die leningen verstrekken voor vastgoed­beleggingen en de vereisten om een vastgoed­belegging te financieren kunnen aanzienlijk verschillen van die voor een eigen (en enige) woning.

Er bestaan een heleboel financieringsopties, ook voor opbrengsteigendommen, en het is niet heel erg moeilijk om een geschikte lening te vinden voor uw volgende investering in onroerend goed.

Het vinden van de best mogelijke lening voor uw vastgoed­investering vereist echter wel iets meer werk en moeite.

In wat volgt leest u vijf suggesties om ervoor te zorgen dat uw aanvraagprocedure voor een hypothecaire lening soepel verloopt.

Deze vijf tips kunnen u ook helpen om uw toekomstige vastgoed­belegging(en) te finan­cieren aan de best mogelijke voorwaarden die op de markt verkrijgbaar zijn.

Vijf tips om de best mogelijke hypothecaire lening te krijgen

lening opbrengsteigendom vinden tips en aandachtspunten voor beste vastgoedfinancieringHeeft u als potentiële ontlener een redelijk goed profiel dat vrij goed aan de kwalificatievereisten voldoet?

Dan zal u naar alle waarschijnlijkheid vrij vlot een kredietverstrekker vinden die u het geld voor uw vastgoedinvestering wenst te lenen.

Maar... Desondanks wilt u niet zomaar een hypothecaire lening voor uw opbrengstpand afsluiten.

U wilt de best mogelijke lening voor vastgoedbeleggingen die u kunt krijgen.

Om hierin te slagen, moet u als kredietaanvrager een zo aantrekkelijk mogelijk profiel hebben in de ogen van uw kredietverstrekkers.

Met dit in het achterhoofd kunt u hieronder vijf suggesties vinden die u helpen de beste hypothecaire lening te vinden voor uw eerste of volgende vastgoedbelegging.

Tip 1: Werk aan uw persoonlijk kredietrapport

Of u nu een conventionele hypothecaire lening aanvraagt voor uw toekomstige opbrengst­eigendom of eerder een commerciële lening met andere activa als onderpand.

Denk aan een beleggingsportefeuille of een opgebouwd kapitaal in een groepsverzekering of individuele levensverzekering, het maakt niet uit...

In alle gevallen zal uw persoonlijk kredietrapport onder de loep worden genomen tijdens de screening van uw leningaanvraag.

Alle verstrekkers van hypothecaire leningen contro­leren uw persoonlijke kredietsituatie via de specifiek hiervoor opgebouwde kanalen.

In Nederland verloopt zo'n kredietcheck via Stichting BKR, in België verloopt dit via de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP).

Op basis van uw persoonlijk kredietrapport zal men bepalen of u in aanmerking komt voor een hypothecaire lening, hoeveel eigen middelen u zelf dient in te brengen en wat de opgelegde rentevoet zal zijn.

Indien uw kredietscore niet zo denderend is, wordt u mogelijks gevraagd om meer eigen middelen in te brengen dan u eigenlijk wilt.

Daarbovenop is de kans vrij groot dat uw interestpercentage aanzienlijk boven het markt­gemiddelde zal liggen.

Een oerdegelijke kredietrapport daarentegen maakt van u de beste leerling in de klas.

En vanzelfsprekend komt u in zo'n situatie in aanmerking voor de beste voorwaarden.

Moraal van het verhaal: Werken aan uw persoonlijke kredietscore kan een uiterst slimme zet zijn. Staat u momenteel op de zwarte lijst in België en/of Nederland?

Ga dan proactief te werk en zorg ervoor dat u van de lijst verwijderd wordt.

Dit kan door uw openstaande schulden te vereffenen en een einde te maken aan uw wanbetalingen uit het verleden.

Tip 2: Verzamel uw loonfiches, arbeids­contracten en aanslag­biljetten

Niet nodig bij verstrekkers van kredieten op maat

Enerzijds bestaan er krediet­verstrekkers die niet geïnteresseerd zijn in uw persoonlijke inkomsten of arbeidsverleden, zolang u maar voldoende onderpand kunt bieden.

Als u bijvoorbeeld in het bezit bent van effecten zoals aandelen of obligaties met vaste rente, dan kunnen deze roerende goederen als onderpand dienen voor uw lening met vrij competitieve rentevoet. In het vakjargon heet zo'n lening een Lombard-lening.

Daarnaast bestaan er nog andere types financieringen op maat van uw activa die als onderpand kunnen dienen.

Andere zaken die als onderpand kunnen dienen voor zo'n financiering zijn (deels) afbetaald onroerend goed, opgebouwd kapitaal in groepsverzekeringen, individuele levensverzekeringen, individuele pensioenspaar­fondsen, enzovoort.

In bepaalde gevallen kunnen zo'n verstrekkers van kredieten op maat dus wel degelijk geweldige alternatieven zijn.

Wel nodig bij traditionele krediet­verstrekkers

Anderzijds zijn er de meer conventionele kredietverstrekkers die over het algemeen veel betere voorwaarden bieden (qua rentevoet en dossierkosten) dan de verstrekkers van kredieten op maat (waarbij u voldoende onderpand moet kunnen bieden).

Dergelijke traditionele krediet­verstrekkers houden wel degelijk rekening met uw inkomen en werkgelegenheidssituatie bij het al dan niet toekennen van een hypothecaire lening.

Als u een klassieke, 'normale' hypothecaire lening aanvraagt, kunt u over het algemeen geen schuld-inkomsten ratio van meer dan 30 à 40% hebben, inclusief de verwachte aflossingen van uw nieuwe lening voor de opbrengsteigendom.

Met andere woorden, klassieke kredietverstrekkers berekenen de verhouding tussen uw schulden en inkomsten om in te schatten of u nog bijkomende ontlenings­capaciteit heeft zonder in de problemen te komen.

Heeft u reeds te veel recurrente financiële verplichtingen in verhouding tot uw inkomsten, dan komt u simpelweg niet in aanmerking voor een hypothecaire lening.

Dus voordat u hypothecaire leningen met elkaar gaat vergelijken, is het een goed idee om al uw jobdocumentatie inclusief loonfiches en arbeids­contracten te verzamelen.

Dit omvat dus ook uw laatste aanslagbiljetten van de personenbelasting en een paar recente loonstroken.

Het is ook de moeite waard om een contactnummer mee te geven van iemand (zoals de verantwoordelijke van de personeelsdienst van uw werkgever) die kan bevestigen hoe lang u al aan het werk bent bij uw huidige werkgever.

Opmerking: Sommige krediet­verstrekkers staan toe dat u de verwachte huurinkomsten van de opbrengsteigendom voor een deel mee opneemt voor kwalificatie­doeleinden (bijvoorbeeld 60 of 70%).

Maar een getekend huurcontract voorleggen waarin het huurgeld zwart op wit in vermeld staat, is onvoldoende qua staving van uw inkomsten.

U zal nog steeds uw andere inkomstenbronnen, zoals uw maandelijks salaris, moeten kunnen documenteren wilt u in aanmerking komen voor een klassieke hypothecaire lening.

Tip 3: Los andere schulden af

Ook al kiest u voor een kredietverstrekker die een krediet op maat samenstelt en die uw persoonlijke schulden dus niet in beschouwing neemt omdat u voldoende onderpand kunt geven, toch kan schuldvermindering positief uitdraaien voor u.

Hoe minder lopende en openstaande schulden u heeft, hoe groter de kans dat uw aanvraag voor eender welk type lening zal goedgekeurd worden.

Voor conventionele hypothecaire leningen zal schuldvermindering uiteraard rechtstreeks uw schuld-inkomsten ratio verbeteren.

Wat alleen maar positief kan uitdraaien wanneer u een lening voor een tweede woning aanvraagt.

En zelfs al heeft u uw kredietlimiet bereikt, dan kan een lagere schuld-inkomsten ratio nog steeds helpen om betere leningsvoorwaarden af te dwingen voor lopende leningen.

Schuldvermindering kan dus uw persoonlijk kredietrapport ver­beteren. Dit zal op zijn beurt de kansen op een goedkeuring van uw leningaanvraag verhogen.

Bovendien zal een verbeterde persoonlijke kredietscore u ook de kans geven om te genieten van de beste voorwaarden en rente­voeten bij elke krediet­verstrekker.

Tip 4: Zorg dat uw toekomstige opbrengst­eigendom een positieve cashflow genereert

positieve kasstroom van vastgoedbelegging is cruciaal voor flexibele financiering

De vereiste van een positieve cashflow is vrij logisch en ligt voor de hand.

Deze factor speelt voornamelijk een grote rol bij kredietverstrekkers die leningen op maat verstrekken op basis van voldoende onderpand (roerende of onroerende goederen).

Wanneer u een van deze kredietverstrekkers gebruikt om een vastgoedbelegging te financieren, is het goede nieuws dat ze over het algemeen geen interesse hebben in uw persoonlijke schulden, uw inkomsten of hoe lang u al bij uw werkgever bent.

U hoeft ook uw oude belastingaangifte niet op te graven of andere inkomsten­documentatie te presenteren.

De enige voorwaarde die speelt indien de opbrengsteigendom zelf volledig als onderpand moet dienen, is dat het onroerend goed de lening ruimschoots moet kunnen rechtvaardigen.

Met andere woorden, de inkomende geldstromen van het onroerend goed uit de verhuur moeten meer dan voldoende zijn om uw hypotheek­aflossingen, belastingen, kosten en verzekeringen mee af te lossen.

Kredietverstrekkers van leningen op maat op basis van voldoende onderpand hanteren hiervoor een financiële ratio.

Deze ratio geeft weer wat de verhouding is van de inkomsten van de opbrengst­eigendom ten opzichte van de maandelijkse uitgaven van diezelfde eigendom.

Stel dat u maandelijks voor 900 euro aan huurinkomsten verwacht uit de opbrengsteigendom in kwestie, terwijl u maandelijks 650 euro uitgeeft aan aflossingen, onderhoud en belastingen, dan bedraagt deze ratio 1,38 (900 gedeeld door 650).

De verhouding maandelijkse inkomsten op uitgaven van een opbrengsteigendom dient zo hoog mogelijk te zijn (en bij voorkeur altijd hoger dan 1,25).

Hoe hoger deze ratio, hoe scherper de rentevoet zal zijn die u aangeboden krijgt door een verstrekker van kredieten op maat op basis van voldoende onderpand.

Tip 5: Doe een aanvraag bij zoveel krediet­verstrekkers als u kunt

De laatste tip draait rond hypothecaire leningen vergelijken op zoek naar de beste voorwaarden.

De eerste de beste hypotheekadviseur aanstellen voor de financiering van een beleggingspand is één van de meest voorkomende fouten die (beginnende) vastgoedbeleggers maken!

Door het vergelijken van hypothecaire leningverstrekkers zou u nochtans geschokt kunnen zijn door de verschillen op het gebied van rentevoeten en andere leningsvoorwaarden zoals maximale looptijd, vereiste minimale eigen inbreng, al dan niet verplichte schuldsaldo­verzekering, al dan niet verplichte overheveling van totale verzekeringsportefeuille, enzovoort.

Vergeet niet dat een lagere rentevoet, ook al gaat het om honderdsten na de komma, een grote positieve invloed heeft op de rentabiliteit van uw opbrengsteigendom op lange termijn.

Hetzelfde geldt voor de vereiste minimum eigen inleg. Hoe lager deze uitvalt, hoe meer rendement u percentagegewijs kunt boeken op uw minimale eigen inbreng.

Dus: Doe een aanvraag bij ten minste een handvol krediet­verstrekkers voordat u een beslissing neemt.

Het is uw goed recht om u goed te laten inlichten en op zoek te gaan naar de beste financieringsoplossing voor uw opbrengstpand.

Snel hypo­thecaire kredieten met elkaar verge­lijken

Hypothecaire leningen verge­lijken in Nederland

Onderstaand kan u snel en makkelijk de beste vastgoedleningen in Nederland vergelijken:

 • Dé vastgoedfinancier van beleggingspanden in Nederland
 • Hoge max. hypotheek tot 80% v.d. waarde v.h. pand (LTV)
 • Voor residentieel, commercieel & mixed use vastgoed voor verhuur
 • Projectfinanciering voor verbouwen & transformeren verkrijgbaar
 • Voor particuliere & professionele beleggers die financiering zoeken
 • Online simulatietool (bereken bedrag en indicatieve rente in enkele minuten)
 • Gratis en vrijblijvende eerste afspraak
 • Vestigingen verspreid over het hele land
 • Keuze uit alle geldverstrekkers in Nederland
 • Onafhankelijk financieel advies sinds 1998
 • Huidige hypotheek oversluiten kan
 • Gratis telefonisch adviesgesprek
 • Hypotheekberekening op maat
 • Keuze uit laagste rentes uit de NL markt
 • Bestaande hypotheek oversluiten mogelijk
 • Voor particuliere vastgoedbeleggers in Nederland
 • Laagste hypotheekrente op de markt garantie
 • Voorstel op maat binnen de 24 uur
 • Onafhankelijke vergelijker van hypotheken
 • Toegang tot alle Nederlandse kredietverstrekkers
 • Voor particuliere vastgoedbeleggers in Nederland

Meer dan 30 krediet­verstrekkers centraal verge­lijken

Wenst u optimaal leningen voor vastgoed te verge­lijken? Zonder enorm veel tijd en energie te verliezen? Dan kan u beroep doen op een onafhankelijke vergelijker.

Dien een vrijblijvende aanvraag in bij de website Hypotheek Rentetarieven en laat de goedkoopste hypotheek in Nederland op u afkomen!

Professionele en snelle dienst­verlening op maat van uw situatie.

U kan rekenen op een heel grondig vergelijkend onderzoek daar er minstens 30 krediet­verstrekkers in de vergelijking worden opgenomen!

Meer dan 10 krediet­verstrekkers via één aanvraag verge­lijken

Wenst u met veel plezier een 10-tal hypotheekaanbieders in Nederland met elkaar te vergelijken? Zonder tien keer afzonderlijk een aanvraag in te dienen bij ieder van hen?

Dan kan u op vijf minuten tijd één keer een aanvraag indienen om vervolgens voorstellen te ontvangen van maar liefst 10 verschillende hypotheek­verstrekkers in Nederland!

Op de website van Find.nl vindt u gegarandeerd de beste deal qua hypothecaire lening, in de kortst mogelijke tijd.

U dient er één keer een aanvraag in en de rest wordt u op een presenteerblaadje aangeboden!

Handige en vrijblijvende pro­fessionele begeleiding op maat van uw situatie!

Hypothecaire leningen voor opbrengstpanden in Spanje vergelijken

Bent u van plan om te investeren in Spaans vastgoed voor permanente of gedeeltelijke verhuur?

Misschien is uw plan wel om te investeren in een appartement of huis voor kortetermijnverhuur aan de Costa Blanca of Costa Cálida?

In dat geval bent u hoogstwaarschijnlijk geïnteresseerd in respectievelijk een hypotheek aan de Costa Blanca of een hypotheek aan de Costa Cálida.

Tip: Laat nu gratis en vrijblijvend uw Spaanse hypotheekopties berekenen door een Nederlandstalige hypotheekexpert die meer dan twintig lokale Spaanse banken op maat met elkaar vergelijkt voor uw specifiek dossier.

Hypothecaire lening voor opbrengst­eigendom verge­lijken in België

Staat u op het punt om een opbrengsteigendom aan te kopen in België die u deels wenst te financieren met een lening?

Nu is het mogelijk om via één aanvraag de tarieven en voorstellen te ontvangen van een tiental verschillende krediet­verstrekkers in België.

De aanvraag indienen neemt slechts 5 minuten in beslag en vervolgens krijgt u de beste voorstellen en voorwaarden gepresenteerd.

Deze onafhankelijke verge­lijkingsdienst is geheel vrijblijvend dus aarzel niet langer en kom te weten bij welke krediet­verstrekker u nu van de beste voorwaarden kunt genieten qua hypothecaire lening voor een opbrengstpand.

Bent u dus op zoek naar geschikt hypothecair krediet voor een opbrengsteigendom in België? Maak dan tien minuten tijd vrij en dien een aanvraag in.

U kunt via één aanvraag te weten komen bij welke kredietverstrekkers u de beste voorwaarden kan krijgen in België. Twijfel dus niet en dien een kosteloze vergelijkingsaanvraag in.

Conclusie - Hypothecaire lening voor opbrengst­eigendom afsluiten

Indien u een eigen inbreng kunt doen van +/- 20% van het totale aankoopbedrag van de opbrengsteigendom, in combi­natie met een persoonlijk kredietrapport dat OK is (lees: u staat niet op de zwarte lijst), dan zal u niet veel moeite hebben om te lenen voor een opbrengst­eigendom.

Desalniettemin dient u werk te maken van een goede vergelijking van verschillende verstrekkers van hypothecaire leningen.

De reden? Indien u erin slaagt om de best mogelijke hypothecaire lening te vinden, dan zal dit ongetwijfeld een positieve invloed hebben op de maandelijkse cashflow die de opbrengst­eigendom oplevert.

Daarbovenop zal deze ook een positieve invloed hebben op uw eigen opgebouwd vermogen in de opbrengsteigendom op de lange termijn.

Dit opgebouwd eigen vermogen, ook gekend als overwaarde, kan vervolgens dienst doen om verder te investeren. Lees er meer details over op Overwaarde huis investeren in onroerend goed - Voordelen en risico's.

Maak dus zeker en vast tijd vrij om ervoor te zorgen dat u de beste aanvrager wordt die u maar kunt zijn (zoals door uw persoonlijk kredietrapport op te poetsen indien nodig).

En maak ook een vergelijking van diverse aanbieders van hypo­thecaire leningen!

Dit kan ook meteen online bij de beste geldverstrekkers in Nederland:

 • Dé vastgoedfinancier van beleggingspanden in Nederland
 • Hoge max. hypotheek tot 80% v.d. waarde v.h. pand (LTV)
 • Voor residentieel, commercieel & mixed use vastgoed voor verhuur
 • Projectfinanciering voor verbouwen & transformeren verkrijgbaar
 • Voor particuliere & professionele beleggers die financiering zoeken
 • Online simulatietool (bereken bedrag en indicatieve rente in enkele minuten)
 • Gratis en vrijblijvende eerste afspraak
 • Vestigingen verspreid over het hele land
 • Keuze uit alle geldverstrekkers in Nederland
 • Onafhankelijk financieel advies sinds 1998
 • Huidige hypotheek oversluiten kan
 • Gratis telefonisch adviesgesprek
 • Hypotheekberekening op maat
 • Keuze uit laagste rentes uit de NL markt
 • Bestaande hypotheek oversluiten mogelijk
 • Voor particuliere vastgoedbeleggers in Nederland
 • Laagste hypotheekrente op de markt garantie
 • Voorstel op maat binnen de 24 uur
 • Onafhankelijke vergelijker van hypotheken
 • Toegang tot alle Nederlandse kredietverstrekkers
 • Voor particuliere vastgoedbeleggers in Nederland

Aanbod opbrengsteigendommen

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *