• Home
  • »
  • Blog
  • »
  • Hoeveel geld heb ik nodig voor mijn pensioen? Tips voor een juiste inschatting

Hoeveel geld heb ik nodig voor mijn pensioen? Tips voor een juiste inschatting

min leestijd

hoeveel geld nodig voor pensioen tips budgettering

Of u nu binnen 5 of 30 jaar op pensioen wenst te gaan, u zal nog steeds een fundamentele vraag moeten beantwoorden: Hoeveel geld heb ik nodig voor mijn pensioen?

Het is een vraag die zowel eenvoudig als ingewikkeld en in detail kan beantwoord worden.

Het hangt ervan af hoe gedetailleerd u uw huiswerk en budgettering wenst te maken...

Het aspect kapitaal voor tijdens de pensioenjaren is iets waar veel mensen terecht over nadenken (en misschien zelfs over wakker liggen...)

Wie wenst er namelijk niet van een zorgeloze oude dag te genieten?

Zonder geldzorgen genieten van de pensioenjaren, het is een streefdoel van iedereen.

Maar hoeveel geld is genoeg om over een mooi en sappig appeltje voor de dorst te kunnen praten? Ontdek het hieronder...

Twee basisregels - Hoeveel geld heb ik nodig voor mijn pensioen?

Eerste regel: Uitgaven zijn allesbepalend

De eerste regel van budgettering en financiële planning voor uw pensioen is dat pensioenplanning niet gebaseerd mag worden op uw inkomsten maar wel op uw uitgavenpatroon.

Vanzelfsprekend kunnen we alleen maar hopen dat beide componenten heel verschillende getallen zijn (waarbij het inkomstencijfer veel hoger ligt dan het uitgavencijfer).

U dient ook niet te focussen op het vervangen van uw huidig inkomen met passieve inkomsten door te investeren.

U dient wel in staat te zijn om uw kosten van levensonderhoud te dekken.

En hoe lager deze kosten uitvallen, hoe minder geld u nodig heeft tijdens de pensioenjaren.

Van zodra u het punt bereikt waarbij u uw kosten van levensonderhoud kunt dekken met uw investeringsinkomsten, heeft u financiële onafhankelijkheid bereikt.

En dat is het ultieme scenario om zorgeloos te genieten van uw oude dag.

U hoeft zich dan niet langer zorgen te maken over de vraag Hoeveel geld heb ik nodig voor mijn pensioen?

Tweede regel: Zoek diverse stromen van pensioeninkomsten

De tweede regel van een degelijke pensioenplanning is de volgende: Uw pensioeninkomen kan, en zou eigenlijk steeds moeten, van meerdere bronnen afkomstig zijn.

U kan ook financiële onafhankelijkheid bereiken op een leeftijd die veel lager ligt dan de wettelijke pensioenleeftijd, tenminste indien u dat echt wilt en er de nodige inspanningen voor levert.

Dezelfde logica is van toepassing indien u net start met investeren voor inkomsten op een latere leeftijd.

Ook op latere leeftijd kan u namelijk snel financiële onafhankelijkheid bereiken indien u in staat bent om een groot deel van uw geld in de juiste investeringen te steken.

Elk van de volgende bronnen van pensioeninkomsten hieronder biedt voor- en nadelen.

En net omdat elke inkomstenbron plus- en minpunten met zich meebrengt, is het een goed idee om in verschillende ervan te investeren.

Bronnen van pensioeninkomen

Hieronder volgt wat u dient te weten over elk van deze mogelijke bronnen van pensioeninkomen en hoe u deze bronnen in evenwicht kan brengen.

Met als uiteindelijk streefdoel het bereiken en verdienen van gediversifieerde pensioeninkomsten.

Aandelen en obligaties

Aandelen groeien traditioneel sneller in waarde dan andere meer conventionele beleggingen, waaronder vastgoed.

Maar traditioneel genereren ze niet zoveel passieve inkomsten (in de vorm van dividenden) als andere investeringsproducten.

Vandaar dat het beleggingsverhaal helemaal niet zo zwart wit is...

Indien we naast de waardetoename ook de jaarlijkse inkomsten via dividend (aandelen) of verhuur (vastgoed) in rekening nemen, blijken aandelen en vastgoed vrij gelijkaardige rendementen te hebben opgeleverd in het verleden.

Ze blijken dus aan elkaar gewaagd te zijn, wat belangrijk is om weten inzake het vraagstuk Hoeveel geld heb ik nodig voor mijn pensioen?

Obligaties daarentegen zijn een ander paar mouwen...

Deze hebben historisch gezien, op het vlak van rendement, minder gepresteerd dan zowel aandelen als vastgoed.

Ze betalen periodiek een vast rendement uit, en wanneer de looptijd van de obligatie verstreken is, krijgt u uw oorspronkelijk uitgeleend kapitaal terug.

Zo'n obligatie klinkt dus als een ideale tool voor extra stabiele pensioeninkomsten, behalve dat veilige obligaties bijzonder lage rendementen opleveren (en in het verleden opgeleverd hebben).

Los van het rendement spelen er ook nog andere zaken voor beleggers.

Zo dient u in het kader van pensioenplanning goed te begrijpen wat een veilig afroom- en genotspercentage is.

Veilig opleef­percentage als passief inkomen

Indien u weet hoeveel u jaarlijks veilig uit uw appeltje voor de dorst kunt halen, kan u terugrekenen en omgekeerd gaan denken om uit te vissen hoeveel kapitaal u nodig heeft om op pensioen te gaan.

Een klassiek voorbeeld van een veilig afroompercentage is 4%, gebaseerd op de historische marktperformantie van een gebalanceerde investeringsportefeuille bestaande uit aandelen en obligaties.

Met andere woorden, indien u jaarlijks maximaal 4% uit uw appeltje voor de dorst haalt om van te leven, kan u minstens 30 jaar teren op uw initieel spaarkapitaal.

Rekenvoorbeeld - 500 000 euro pensioenkapitaal

Stel dat u 500 000 euro kapitaal heeft om op pensioen te gaan. In uw eerste pensioenjaar haalt u dan 4% van dat kapitaal uit de pot om van te leven, zijnde 20 000 euro.

In de daaropvolgende jaren blijft u jaarlijks 20 000 euro afromen, zij het met een jaarlijkse stijging van 2% om inflatie en een stijgende levenskost op te vangen.

In jaar 2 van uw pensioen haalt u dus 20 000 euro + 400 euro (2% bovenop de 20 000 euro van het jaar voordien) uit uw spaarkapitaal om van te leven.

Na een periode van 30 jaar (tegen dan bent u hopelijk nog in leven en nog steeds kerngezond) kan uw investeringsportefeuille in waarde gestegen zijn tot 1 000 000 euro, of ze kan gezakt zijn in waarde tot pakweg 50 000 euro.

Niemand heeft een glazen bol om in de toekomst te kijken dus hou rekening met beide scenario's.

Dit hangt af van hoe uw investeringen en beleggingen het doen, alsook van de micro- en macro- economische omstandigheden.

Maar gebaseerd op historische resultaten, kan u ervan uitgaan dat een initieel kapitaal van 500 000 euro minstens 30 jaar lang kan meegaan, in de veronderstelling dat u maximaal 4% per jaar opleeft.

Dit is natuurlijk ook in de veronderstelling dat u genoeg heeft aan 20 000 euro extra pensioeninkomsten per jaar, bovenop uw wettelijk pensioen.

Terugrekenen kan op basis van wat u maandelijks nodig heeft

De denkwijze en 4%-formule die hierboven werd uiteengezet, kan u ook omgekeerd gaan hanteren om uit te rekenen hoeveel geld u nodig heeft om op pensioen te gaan.

Neem bijvoorbeeld 100% en deel dit door een jaarlijks genotspercentage van 4%.

Dan komt dit neer op +/- 25 jaar teren op het kapitaal (abstractie makend van investeringsrendement op de portefeuille en het kapitaal).

Die 25 jaar kan u dan gebruiken als vermenigvuldigingsfactor om uit te rekenen hoeveel kapitaal er nodig is voor uw pensioen.

Stel dat u jaarlijks 18 000 euro passieve inkomsten wilt ontvangen uit uw beleggingsportefeuille en pensioenkapitaal (bovenop uw wettelijk pensioen).

Dan dient u die 18 000 euro te vermenigvuldigen met 25 om te weten te komen hoeveel uw initieel spaarkapitaal dient te bedragen. In dit geval gaat het om 450 000 euro.

En indien u rond kunt komen met 1 000 euro per maand extra passieve inkomsten (12 000 euro per jaar), dan dient u 12 000 euro te vermenigvuldigen met 25 om tot een pensioenkapitaal van 300 000 euro te komen als streefdoel.

Een veilig afroom­percentage om jong op pensioen te gaan

Hoeveel geld heb ik nodig voor mijn pensioen als ik op jonge leeftijd wens te pensioneren? Goede vraag, wat indien u jong op pensioen wenst te gaan?

Om vervolgens nog 40, 50 of 60 jaar te genieten van het leven (en te rentenieren en te leven van uw kapitaal)?

In dat geval is de pensioenhorizon waarmee u rekening dient te houden een stuk langer (misschien wel zelfs het dubbel van een klassieke pensioenhorizon van 30 jaar).

In dit geval is het aangeraden om een lager afroompercentage toe te passen op uw kapitaal, bijvoorbeeld 3 of 3,5% per jaar in plaats van de klassieke 4%.

In diverse simulaties werd in het verleden reeds aangetoond dat zo'n op het eerste gezicht minuscule daling wel degelijk het verschil maakt tussen nooit meer zonder geld vallen versus zonder geld vallen.

Het genotspercentage naar beneden brengen, bijvoorbeeld naar 3% per jaar, kan er dus voor zorgen dat u tot het einde van uw dagen kunt leven van uw initieel pensioenkapitaal.

Zonder ooit zonder geld te vallen tijdens uw pensioenjaren.

Rekenvoorbeeld - Hoeveel geld heb ik nodig voor mijn pensioen?

Hoeveel geld heb ik nodig voor mijn pensioen als ik jaarlijks 18 000 euro uit mijn beleggingsportefeuille wil onttrekken om van te leven van zodra ik op pensioen ben?

Dit als extra aanvulling bovenop uw wettelijke pensioeninkomsten uitbetaald door de Staat.

En stel dat u ook nog eens vervroegd op pensioen wenst te gaan, om optimaal van het leven te kunnen genieten en de corporate rat race in het verleden te laten...

In zo'n geval rekent u niet met 4 maar eerder met 3% jaarlijks afroompercentage. U deelt bijgevolg 100 door 3 om op 33,3 uit te komen.

Dus, hoeveel kapitaal is er nodig bij aanvang van uw pensioen om jaarlijks 18 000 euro te onttrekken aan 3% onttrekkingspercentage tijdens de pensioenjaren?

Vermenigvuldig 18 000 met 33,3 om uw streefdoel qua aanvangskapitaal voor de pensioenjaren te berekenen.

599 400 euro is het kapitaal dat u in dit scenario nodig heeft bij de start van uw vervroegd pensioen.

Dit aanvangskapitaal van 599 400 euro is meer dan u nodig heeft dan een scenario waarbij u een jaarlijks afhaalpercentage van 4% hanteert (in dat geval heeft u +/- 450 000 euro nodig - zie berekening hierboven).

Deze 4% is een onttrekkingspercentage dat u kan hanteren indien u op 'normale' leeftijd op pensioen gaat, en niet vervroegd.

Zoals eerder gesteld: Wenst u vervroegd op pensioen te gaan, dan hanteert u beter een lager jaarlijks afroompercentage van bijvoorbeeld 3% om zeker te zijn dat u niet in geldnood komt te zitten naar het einde van uw dagen toe...

Verhuur­inkomsten uit vastgoed

Voordelen voor gepensioneerden

verhuurinkomsten uit vastgoed als bron van extra inkomen voor pensioendagenGeld beleggen in vastgoed en inkomsten uit de verhuur van vastgoed bieden een aantal grote voordelen qua extra inkomen tijdens uw pensioen.

Ten eerste: u bent de eigenaar van het verhuurpand en u hoeft de opbrengsteigendom niet te verkopen.

In theorie kan u de eigendom bezitten tot u overlijdt.

Indien het om een goed gelegen pand gaat, is de kans bovendien vrij groot dat de inkomende kasstromen eruit (de verhuurinkomsten) aangroeien naar de toekomst toe.

Daarbovenop maakt u kans op een meerwaarde daar vastgoed en de waardering ervan in stijgende lijn zit.

Een tweede voordeel van vastgoed kopen en verhuren als vorm van pensioeninkomen, is het feit dat de verhuurinkomsten meestijgen met de inflatie.

Een jaarlijkse indexatie van de verhuurprijs is standaard en zorgt ervoor dat u jaarlijks meer verhuurinkomsten ontvangt in absolute termen.

En dit terwijl uw hypotheekaflossing stabiel blijft (in de veronderstelling dat u voor een vaste rentevoet heeft gekozen).

Op de lange termijn zit u dus goed met vastgoed voor verhuur omdat de inkomstenzijde van deze belegging inflatieneutraal is (de verhuurinkomsten kunnen geïndexeerd worden om de inflatie te dekken).

Een derde voordeel is dat u verhuurinkomsten vrij accuraat en juist kunt inschatten en voorspellen.

Hiermee wordt niet een maand-tot-basis inschatting bedoeld, u zal namelijk steeds kosten, onderhoud, leegstand en schade ervaren.

Maar er wordt eerder een jaarlijkse gemiddelde inkomst bedoeld, een inschatting qua netto inkomende kasstromen, die u wel degelijk vrij correct kunt inschatten.

Een vierde voordeel van investeringsvastgoed is dat u het geld van anderen kunt gebruiken om uw persoonlijke vastgoedportefeuille uit te bouwen met eigendommen die inkomsten opleveren.

Het is namelijk zo dat het rendement op uw geïnvesteerde eigen middelen pakken hoger uitvalt indien u deels financiert met vreemd vermogen. Zij het met een hypothecaire lening, zij het met een bullet lening.

Een meevaller is dat er tegenwoordig een pak financiële instellingen zijn waar u met een beperkte eigen inbreng terecht kunt om de rest van het aankoopbedrag te ontlenen.

Op deze manier gaat u optimaal gebruik maken van een financieel hefboomeffect.

Na verloop van tijd, eventueel in combinatie met een herfinanciering van een bestaande lening, kan u dan uw partieel afgeloste opbrengsteigendom mee gaan opnemen als eigen vermogen voor het losweken van een bijkomende lening voor een bijkomende opbrengsteigendom.

Zo kan u uw beperkte eigen inbreng keer op keer recycleren om uiteindelijk tot genoeg passieve inkomsten uit vastgoed te komen om zorgeloos te genieten van uw oude dag.

Uitdagingen van opbrengst­eigendommen

hoeveel kapitaal heb ik nodig voor zorgeloos pensioenEen opbrengsteigendom kopen als investering komt natuurlijk ook met enkele hindernissen en valkuilen.

Lees er meer over op de volgende pagina's:

Een pand kopen om het te verhuren heeft ook zijn mindere kantjes, net zoals elk ander type belegging ook negatieve puntjes heeft.

Opbrengsteigendommen beheren vereist veel werk, energie en tijd: veel voorbereidend werk om een mooi pand aan een scherpe prijs op de kop te tikken, werk om het vastgoed te beheren en te onderhouden, werk om te leren hoe te investeren in onroerend goed, werk om uit te vissen wat nu de beste manier is om geld te verdienen met vastgoed, enzovoort.

Hou in uw achterhoofd dat u het beheer van uw opbrengstvastgoed kunt uitbesteden om puur passief inkomen met vastgoed te bereiken.

Maar het aanleren van hoe te investeren in de juiste vastgoeddeals onder marktwaarde en hoe deze te vinden, dat kan u helaas niet uitbesteden.

Los van de werklading die opbrengsteigendommen met zich meebrengen, dient u ook rekening te houden met de illiquide aard van vastgoed.

Het is tijdsintensief en kostelijk om onroerend goed van de hand te doen. Met andere woorden, u maakt onroerend goed niet op één dag te gelde...

Aandelen daarentegen zijn een ander beestje. Met een druk op de knop kan u ze verkopen op de aandelenmarkt.

Ook het aankopen van een aandeel is tegenwoordig heel eenvoudig (bijvoorbeeld via eToro of Freedom24). Zonder voorafgaand werk of kennis kan u zelf een aandeel kopen en dan gewoon de tijd het werk laten doen. Disclaimer: Geld beleggen in aandelen is risicovol, u kan uw kapitaal verliezen op de beurs.

Diversificatie met vastgoed voor verhuur

Nog een ander aandachtspunt van vastgoed is diversificatie.

Zelfs met behulp van externe financiering zal u in de meeste gevallen toch enkele tienduizenden euro’s geïnvesteerd hebben in één enkel pand.

Door te beleggen in vastgoedfondsen daarentegen kan u vanaf pakweg 200 euro gaan spreiden over honderden bedrijven, sectoren en landen…

Wanneer u alle voor- en nadelen hierboven uiteengezet in overweging neemt, zal u opbrengsteigendommen als een bron van pensioeninkomsten hoogstwaarschijnlijk heel aantrekkelijk vinden.

De voordelen zijn groter dan de nadelen ervan, tenminste indien u het slim aanpakt en de juiste fundamentele basisregels van investeren in vastgoed respecteert.

Op die manier bent u goed voorbereid en zal u voor elke hindernis of valkuil een gepaste reactie en strategie kunnen bedenken.

Lees in dit kader ook zeven belangrijke lessen voor vastgoedbeleggers die worstelen met de vraag Hoe investeren in vastgoed?

En ter inspiratie kan u hieronder enkele interessante passieve opbrengsteigendommen:

Aanbod vastgoed­beleggingen met gewaarborgde inkomsten

Bent u nog professioneel actief en wenst u uw vastgoedportefeuille op te bouwen om een zorgeloos pensioen te beleven?

Dan kan beleggen in vastgoed met verhuurgarantie een uitstekende oplossing zijn.

Let wel op dat u het juiste type verhuurgarantie selecteert (dit hangt af van uw persoonlijke wensen, behoeftes en risicoprofiel).

Enkele aantrekkelijke beleggingen in vastgoed voor verhuur met verhuurgarantie in binnen- en buitenland zijn de volgende:

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Andere bronnen van pensioen­inkomsten uit vastgoed

Opbrengsteigendommen zijn niet uw enige optie om passieve pensioeninkomsten te gaan verdienen met onroerend goed.

Vastgoedaandelen zijn een andere klassieke optie.

Ga bij voorkeur op zoek naar die vastgoedaandelen die periodiek ook een dividend uitkeren.

Daarnaast kan u ook intekenen op obligaties die worden uitgegeven door vastgoedontwikkelaars.

Dit kan gaan om vastgoedobligaties die worden uitgegeven door beursgenoteerde ondernemingen, maar even goed om obligatieleningen die worden uitgegeven door kleinere vastgoedontwikkelaars.

Een voorbeeld van vastgoedobligaties in Nederland als belegging zijn de vastgoedobligaties van Thuisborg.

Twee voorbeelden waar u kunt investeren in een vastgoedfonds zijn Corum en Synvest.

Als belegger kan u uw spaargeld gaan uitlenen aan zo’n ontwikkelaar, in ruil voor een stevige interest als opbrengst.

In bepaalde gevallen, zeker indien het om een kleinschalige speler gaat, kan u misschien zelfs onderhandelen over de effectieve interestpercentages die u krijgt.

In elk geval, intekenen op een obligatie uitgegeven door een vastgoedontwikkelaar is alleen een goed idee indien u de ontwikkelaar kent en vertrouwt.

Uiteindelijk gaat deze partij uw geld beheren en investeren.

Wettelijke pensioen­inkomsten betaald door de overheid

U staat er niet helemaal alleen voor inzake uw pensioenplanning. Natuurlijk moet u realistisch blijven: U zal al het geld dat u in de loop der jaren zelf heeft bijgedragen aan de sociale zekerheid nooit of te nimmer volledig kunnen recupereren/terugvorderen in de vorm van pensioeninkomsten.

Desalniettemin zal u wel kunnen rekenen op een bescheiden maandelijks wettelijk pensioen, uitgekeerd door de overheid of overheden van het land of landen waar u tijdens uw actieve loopbaan heeft bijgedragen via sociale zekerheidsbijdragen.

Tegenwoordig kan u de overheidsdienst sociale zekerheid / pensioenen contacteren om te weten te komen hoeveel uw wettelijk pensioen zal bedragen. Maar het kan ook gewoon online.

Hieronder vindt u de links om zowel als Belg of Nederlander te weten te komen hoeveel wettelijk pensioen u zal uitgekeerd krijgen door de overheid:

Het is handig om dit te weten te komen. De vraag Hoeveel geld heb ik nodig voor mijn pensioen? kan u hierdoor reeds beter gaan beantwoorden.

Langs deze weg vist u namelijk uit hoeveel maandelijks wettelijk pensioen u mag verwachten.

En zo kan u dus gaan inschatten hoeveel extra bijkomende aanvullende pensioeninkomsten u zou kunnen gebruiken.

Tot slot nog dit: Wees realistisch… De cijfers die u momenteel te zien krijgt, kunnen naar de toekomst toe nog wijzigen. Ook al beweren politici en/of journalisten het tegendeel...

Het is een heet hangijzer momenteel maar de pensioenleeftijd zal verder omhoog evolueren en de werkelijke pensioenuitkeringen zullen dalen.

Er is namelijk geen geld voor (vooral in België dan waar het zilverfonds een lege doos bleek) en iedereen leeft langer in vergelijking met vroeger...

Hou hierbij ook rekening met de jaarlijkse inflatie die jaar in jaar uit aan uw koopkracht blijft knagen.

Dus zelfs indien u het beloofde bedrag maandelijks zou ontvangen in de toekomst, dan nog zal dat bedrag in de toekomst minder koopkracht vertegenwoordigen…

Maar al bij al: u zal hoogstwaarschijnlijk wel iets kunnen verwachten qua maandelijks wettelijk pensioen. Hoeveel geld heb ik nodig voor mijn pensioen?

Die vraag kan u deels beantwoorden door uit te vissen hoeveel uw wettelijk pensioen zal bedragen...

Jongere mensen aan het begin van hun loopbaan dienen zich echter bewust te zijn van de risico’s van louter en alleen rekenen op Vadertje Staat om de oude dag te financieren…

Een hobby of passie als bijverdienste - Hoeveel kapitaal heb ik nodig voor mijn pensioen

Praat met gepensioneerden en de moraal van het verhaal is de volgende: Bezig blijven is de sleutel om actief, energetisch en jong te blijven.

Compleet stilvallen is daarentegen de snelweg naar de dood.

Of bent u van plan om tijdens uw pensioen constant op het strand te liggen om te zonnebaden?

De meeste beroepsactieve mensen plannen alleszins een actief pensioen in. En dit valt aan te raden voor iedereen.

Zelfs indien u complete financiële onafhankelijkheid bereikt heeft, houdt het weinig steek om nooit meer te werken of gewoon constant in de zetel te lummelen...

Integendeel: financieel onafhankelijk worden, zelfs op jongere leeftijd, zou u moeten stimuleren om uw droomjob en passie uit te oefenen.

Daar u toch financieel vrij bent en het niet meer voor het geld hoeft te doen, kan u de gemeenschap iets teruggeven met volle passie en overtuiging.

En wat het ook is dat u graag doet, u kan er waarschijnlijk wel betaald voor worden ook.

Waarschijnlijk niet dezelfde vergoeding die u gewoon bent van uw goed betaalde job, maar dat hoeft ook niet gezien uw status van financiële onafhankelijkheid.

Tot slot nog dit: indien u zorgeloos uw passie kunt gaan uitoefenen, dan volgt het financieel succes automatisch.

Volg uw passie en het geld zal volgen: het is een leuze die perfect past bij gepensioneerden op zoek naar een hobby of activiteit die nog een zakcentje kan opleveren ook.

Denk aan les geven, meehelpen in een kinderopvang, het bedienen van klanten in een restaurant, bar of hotel, het aanbieden van vertaaldiensten of andere dienstverlening als freelancer via het internet, het ondersteunen van logistiek of verpakkingswerk achter de schermen bij grotere bedrijven die een gebrek aan personeel hebben, enzovoort.

Inspiratie nodig? Lees dan meer dan meer dan 20 ideeën om passieve inkomsten te genereren.

Ergens kan u met uw skillset terecht om met plezier een dienst te leveren en er nog voor betaald te worden ook.

Finale bedenkingen - Hoeveel geld heb ik nodig voor mijn pensioen?

Hoe moet je beleggen in het kader van pensioenplanning?

Pensioenplanning draait om uw spaarcapaciteit en de verhouding tussen uw huidige inkomsten en uitgaven.

Natuurlijk is het aspect geld investeren en het beleggen van dat pensioenkapitaal belangrijk. Hoe meer dat kapitaal namelijk opbrengt, hoe langer u kunt teren op uw pensioenbuffer.

Maar… Geloof het of niet: de component investeren is vrij eenvoudig in vergelijking met het effectieve bij elkaar sparen van dat pensioenkapitaal.

Vermogen opbouwen gebeurt door de kloof tussen wat u verdient en wat u uitgeeft zo groot mogelijk te maken (met de inkomsten veel hoger dan de uitgaven).

Leef dus spaarzaam en bouw zo snel mogelijk uw kapitaal op dat u nodig heeft om zorgeloos van uw oude dag te genieten.

Natuurlijk dient u hier niet mee te overdrijven… Er bestaat namelijk steeds een kans dat u helaas vroegtijdig komt te overlijden door ziekte of een ongeval.

Zoek dus een balans tussen goed en gelukkig leven in het nu en sparen voor de toekomst om uw oude dag te verzekeren.

En het opkrikken van uw spaarcapaciteit is eerder een kwestie van gedrag aanpassen dan een kwestie van wiskunde.

Zelfs indien u een gemiddeld inkomen verdient, bent u in staat om duizenden euro’s per jaar opzij te zetten indien u echt moeite wilt doen.

Echte rijkdom spruit voort uit investeringen en niet uit uiterlijke tekenen van rijkdom zoals dure merkkledij, mooie sportwagens, enzovoort.

Focus op het verwerven van activa die inkomsten genereren, zoals geld beleggen in vastgoed. Rentenieren met vastgoed is best wel mogelijk en comfortabel leven.

Tracht uw uitgavenpatroon te veranderen en snij uitgaven weg waar mogelijk. Pomp tegelijkertijd zoveel mogelijk centen in activa die een inkomen genereren.

Denk hierbij aan investeren in vastgoed voor verhuur, aandelen, obligaties en andere soorten beleggingen zoals investeringen in leningen.

Een laatste opdracht - Hoeveel geld heb ik nodig voor mijn pensioen?

Als een laatste doe-opdracht zou u voor uzelf eens moeten berekenen wat u jaarlijks uitgeeft. Neem dit bedrag en deel het op in 2 delen – een 50/50 omdeling dus.

Tracht om 50 procent van die uitgaven op te vangen met verhuurinkomsten uit vastgoed en om de andere 50 procent op te vangen met aandelen via een opleefpercentage van 3 à 4% eens u op pensioen bent (3% indien u vroeg op pensioen gaat, 4% indien u op ‘normale’ leeftijd op pensioen gaat).

Kort samengevat: Geef minder uit, investeer meer (bouw een vastgoedportefeuille uit - zie beleggingsvastgoed hierboven) en bereik sneller financiële onafhankelijkheid!

Andere info over hoeveel geld u nodig heeft voor uw pensioen

Meer over een pensioenstrategie met vastgoed als generator van inkomsten

Contacteer ons

    Privacybeleid *