• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Hoe werkt pensioensparen voor extra maandelijks terugkerende inkomsten?

Hoe werkt pensioensparen voor extra maandelijks terugkerende inkomsten?

min leestijd

hoe werkt pensioensparen voor maandelijkse recurrente passieve inkomsten

Met pensioen gaan is een van de belangrijkste fases van uw leven. Het staat symbool voor uw afscheid van de beroepsactieve bevolking alsook voor de start van een nieuw leven. En dus duikt de vraag: “Hoe werkt pensioensparen?” meer dan eens op bij menig individu die een zorgeloos pensioen nastreeft.

Het kan een van de meest verrijkende fases van uw leven zijn en dus moet u er in elk geval met volle teugen van proberen genieten.

Om hierin te slagen, dient u met andere woorden over genoeg centen te beschikken.

Het idee is om uw pensioenjaren zonder financiële zorgen aan te vatten.

Dit kan alleen indien u voldoende spaarkapitaal en/of voldoende passieve pensioen­inkomsten ter beschikking heeft.

Deze pagina geeft een overzicht voor diegenen die aan pensioenplanning wensen te doen via het aanleggen van passieve, maandelijks terugkerende inkomstenstromen.

Hoe werkt pensioen­sparen via investeringen in passieve inkomsten?

Sparen of investeren voor pensioen?

We kunnen twee stromingen van elkaar onderscheiden in het kader van pensioensparen:

 • Sparen voor pensioen
 • Investeren voor pensioen

De beste manier om investeringen in passief inkomen uit te leggen, is door eerst en vooral de tegenpool hiervan te belichten: de klassieke aanpak van sparen voor de lange termijn.

Sparen voor de lange termijn: Klassieke focus op kapitaal op­bouwen

De traditionele aanpak van pensioensparen is om elke maand een bepaald percentage van ons inkomen opzij te zetten, bijvoorbeeld 10 à 15 procent.

Het gangbare advies luidt om hier zo snel mogelijk mee te starten en dit niet uit te stellen tot vlak voor uw pensioen om dan plots te gaan panikeren.

Dit is een concept waarbij gerekend wordt met sommen kapitaal. U spaart gedurende uw actieve carrière een som geld bij elkaar, welke ondertussen rendement genereert.

Eens u met pensioen gaat, wordt dit pensioenkapitaal integraal en ineens uitbetaald aan u.

De bedoeling is dat u met dit aanvullend pensioen, samen met uw wettelijk pensioen dat maandelijks uitbetaald wordt door de landen waarin u pensioen­rechten heeft op­gebouwd, genoeg heeft om comfortabel te leven tot het einde van uw dagen.

Enkele traditionele standaard richtlijnen in deze strategie zijn de volgende:

 • Start zo vroeg mogelijk met pensioensparen en tracht 10 à 15 procent van uw inkomsten opzij te zetten
 • Focus op het sparen van een kapitaal dat u toelaat om tijdens uw pensioenjaren te leven van 75 à 80% van uw huidige inkomstenniveau (kan een combinatie zijn van diverse inkomstenstromen, inclusief het wettelijk pensioen uitbetaald door de Staat)
 • Tracht tijdens uw pensioensparen niet meer dan 3,5 à 4% van uw gespaard kapitaal op te leven

Deze klassieke pensioenstrategie bevat nog steeds goede richtlijnen en kan inspirerend werken qua budgettering.

Pensioenplanning is hot dus de klassieke richtlijnen kunnen gerust nog steeds als leidraad dienen.

Maar… Ook al omvat deze klassieke aanpak van pensioen­sparen goed advies, er bestaat ook nog een ander concept dat minstens evenveel aandacht verdient:

Investeren in activa voor de lange termijn: Focus op passieve inkomsten opbouwen

Deze strategie van pensioensparen maakt komaf met het bijeensparen van een grote som geld in een spaarplan.

In de plaats daarvan draait het om het verdienen van extra maandelijkse inkomsten uit investeringen zoals beleggings­vastgoed, aandelen die dividenden opleveren, obligaties die periodiek een vaste rente opleveren, enzovoort.

Vooral fysiek vastgoed is een enorm interessant actief om uw pensioenjaren een blijvende extra financiële injectie te geven, mede dankzij het gunstregime dat het geniet qua financiering (zie hieronder)…

Indien u het goed aanpakt, kan investeringsvastgoed maandelijks een passief inkomen opleveren en tegelijkertijd ook uw vermogen doen aangroeien.

Geld beleggen in vastgoed en het opbouwen van een vastgoed­portfolio voor verhuur kan dus een speerpunt van uw persoonlijk pensioen­plan worden…

Hoe werkt pensioen­sparen met een vastgoed­portefeuille voor passieve inkomsten

Vastgoed als hulpmiddel om uw pensioen te verzekeren…

Het onderscheidt zich van alle andere pensioen­spaarproducten op het gebied van het financiële hefboom­effect:

Vastgoed geniet een gunst­regime qua finan­ciering (hefboom­effect)

flexibele financiering vastgoed ideaal voor pensioenplanning

Lenen voor een opbrengst­eigendom is mogelijk. En hiermee is direct duidelijk wat het verschil is tussen een opbrengsteigendom voor uw pensioen en een klassiek pensioenspaarplan…

Met een beperkte eigen inbreng kunt u de rest van het aankoopbedrag lenen bij de bank (via hypothecaire of bullet lening).

Vervolgens ontvangt u huurgelden van de huurder, welke u gebruikt om de lening (kapitaalaflossingen en interesten) mee af te lossen.

U laat het pand dus betalen door iemand anders.

Indien u rekening houdt met een voldoende lange looptijd van de lening en een voldoende hoge eigen inbreng, dan kan u het zodanig uitwerken dat uw maandelijkse huurinkomsten ruim voldoende zijn om de aflossingen en andere kosten mee te dekken.

Het maandelijkse surplus is puur passief inkomen uit vastgoed voor u.

Met op het einde van de rit, na aflossing van de lening, een ongezien en ongeëvenaard voordeel: De gehele opbrengst­eigendom is voor 100% uw eigendom.

En hoeveel heeft het u werkelijk gekost? Een minimale eigen inbreng (10 à 20% van het aankoopbedrag + notariskosten).

En hoeveel heeft u het werkelijk opgebracht? Een overzicht:

 • Maandelijkse passieve inkomsten (surplus van huurinkomsten dat overblijft na aftrek kosten en aflossingen) welke inflatiebestendig zijn daar de huurprijzen geïndexeerd mogen worden. Dit betekent een mooi huurrendement op jaarbasis voor een beperkte eigen inbreng van kapitaal (dit staat bekend als leverage of het financiële hefboomeffect).
 • Na aflossing van de woning bezit u de complete opbrengsteigendom (wat betekent dat u uw initiële beperkte eigen inbreng maal 5 heeft gedaan indien u voor 20% eigen inbreng heeft gekozen. Dit betekent dat u uw oorspronkelijke inleg met een factor vijf kunt vermenigvuldigen in dit rekenvoorbeeld).
 • Een potentiële extra rendementscomponent indien het pand in kwestie in waarde gestegen is in de loop der jaren.

In het kader van een pensioenstrategie zijn de volgende types investeringen in vastgoed voor verhuur het populairst:

Opbrengsteigen­dommen voor verhuur

Eengezinswoning of -flat voor verhuur

eengezinswoningen populairst als opbrengsteigendom kopen voor verhuurinkomsten tijdens pensioenjaren

Een opbrengsteigendom die aan één gezin onderdak kan bieden,is vrij populair bij vastgoed­beleggers.

Een dergelijke investering in onroerend goed levert maandelijks een inkomen op door te verhuren aan huurders.

Sommigen doen alles zelf en vervullen zelf de rol als huisbaas. Het hangt ervan af wat u wenst…

Maar hoe werkt pensioensparen met onroerend goed indien u eerder passieve inkomsten nastreeft, zowel tijdens uw beroepsactieve carrière als tijdens uw pensioen?

Dan bent u beter af met een kant-en-klare vastgoed­belegging, inclusief gewaarborgde verhuur­inkomsten en inclusief rent­meesterschap en complete dienst­verlening door een promotor…

Kant-en-klaar vast­goed om te kopen en te laten ver­huren

Beleggen in vastgoed met verhuurgarantie is dé manier om blootstelling te krijgen aan fysiek vastgoed, zonder zelf geconfronteerd te worden met alle verantwoordelijkheden die een huisbaas op zich dient te nemen.

U verwerft de volle eigendom van een pand, wat vervolgens beheerd en verhuurd wordt door een professioneel bedrijf.

Indien u goed kiest, en opteert voor een aanbieding met waterdichte verhuurgarantie (want er bestaan verschillende soorten verhuurgarantie), dan kan u zorgeloos rendement opstrijken.

Met andere woorden, u geniet van de voordelen van investeren in vastgoed, zonder de nadelen ervan te ervaren.

Inderdaad, los van stress en kopzorgen vermijdt u via een aankoop inclusief gewaarborgde verhuurinkomsten ook nog eens de negatieve effecten van leegstand en wanbetaling op uw rendement.

U leest het goed, leegstand en wanbetaling hebben geen effect op uw huurinkomsten, welke contractueel gewaarborgd worden.

Meergezins­unit (zoals een duplex of appartements­blok) voor verhuur

Meergezinsunits zijn een specifieke subniche in de vastgoedmarkt voor beleggers. Dit soort residentiële huisvesting bestaat doorgaans uit twee of meer verhuurunits.

Typische voorbeelden hiervan zijn duplex gebouwen, triplex gebouwen, oude stadswoningen, enzovoort.

Zo’n meergezinsunit kan op uw oude dag interessant zijn om zelf uw intrek te nemen in een van de units indien gewenst.

Te­gelijkertijd geniet u van de huurinkomsten uit de andere units die u wel verhuurt.

Nuancering over on­roerend goed kopen om te ver­huren

Vastgoed als een investering voor meer passieve inkomsten tijdens uw pensioenjaren is een eersteklas belegging met gigantische, ongeëvenaarde voordelen.

U kan er een consistente stroom van inkomsten mee verzekeren, waardoor u eigenlijk de beste jaren van uw leven kunt gaan financieren met het geld van iemand anders (uw huurders).

Vanzelfsprekend willen we hiermee niet gezegd hebben dat klassieke pensioenspaar­producten slecht of onnodig zijn.

Het hoeft geen of/of verhaal te zijn, maak er gewoon een en/en verhaal van!

Leren hoe u uw pensioenjaren kunt budgetteren is een belangrijke les.

Dus een sappig appeltje voor de dorst opbouwen door het combineren van klassiek pensioensparen en investeren in vastgoed voor passieve inkomsten kan de gulden middenweg zijn.

Nog meer handige informatie inzake vastgoed kopen om te verhuren leest u op de volgende pagina’s:

Aanbiedingen sleutel-op-de-deur verhuur­vastgoed te koop met verhuur­garantie

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Hoe werkt pensioen­sparen via in­vesteren in vastgoed voor meer passief inkomen? Enkele basis­regels

basisregels voor investeren in passief inkomen via onroerend goed voor pensioenjaren

De regels voor het beleven van een zorgeloos en financieel onafhankelijk pensioen zijn vrij eenvoudig: Zorg voor voldoende pensioenkapitaal om al uw kosten te dekken.

Dus: Hoe werkt pensioensparen met vastgoed? Door de rekening te doen kloppen!

Wanneer u investeringen voor het genereren van passieve inkomsten evalueert, houdt u best rekening met de volgende aandachtspunten voor beginnende vastgoed­beleggers:

Focus op positieve cash­flow met pensioen­sparen via vastgoed

Vastgoed dat passieve inkomsten moet opleveren, is vastgoed waarvan de leninglasten de rentabiliteits­drempel vertegen­woordigen.

Om succesvol te zijn met beleggingsvastgoed voor passieve inkomsten, direct vanaf de start tijdens uw beroepsactieve carrière, dienen uw verhuur­inkomsten hoger te liggen dan uw maandelijkse lening­lasten (inclusief belastingen).

Het verschil tussen uw huurinkomsten en leninglasten is uw brutomarge.

Deze kan dan verder negatief beïnvloed worden door leegstand, schade, wanbetaling, de inschakeling van een agentschap indien u de verhuur uitbesteedt, enzovoort.

Deze onzekerheden kan u compleet vermijden indien u kiest voor beleggingsvastgoed met verhuurgarantie (zie aanbiedingen hierboven).

Zo staat uw maandelijkse inkomende kasstroom zwart op wit op papier, zonder vervelende verrassingen en zonder kopzorgen of stress.

Locatie is en blijft doorslag­gevend

Een aantrekkelijke ligging zal altijd een onbetwist verkoopargument zijn.

Voor een investeerder in vastgoed is de opdracht eenvoudig: Tracht te kopen in een regio waar voldoende vraag naar huurwoningen en/of huurflats is.

Er is tegenwoordig overal wel vraag in verstedelijkte gebieden, maar tracht bepaalde regio’s toch te vermijden (zoals buurten waar heel wat criminaliteit of enorme werkloosheid heerst).

Alles draait om geld (dus zet uw emoties opzij in de context van pensioen­sparen)

Een pensioenbelegging via het investeren in vastgoed komt neer op het realiseren van winst.

Het overschot aan fondsen vertegenwoordigt uw passieve inkomsten daar uw leninglasten betaald werden met uw huurinkomsten en u nog surplus over heeft.

Uw doel moet zijn om dit surplus te maximaliseren gedurende uw beroepsactieve carrière.

Dit betekent dat u in de aanloopperiode voorafgaand aan uw pensioen reeds passieve inkomsten met vastgoed verdient.

En dit betekent ook dat u tijdens uw pensioenjaren, wanneer de lening is afgelost, kunt genieten van de volle huurinkomsten minus wat basiskosten en belastingen.

Indien u zelf huisbaas wenst te zijn en zelf de verhuur en het onderhoud wenst te regelen, dan is zo’n passieve inkomsten­generator een be­redeneerd risico.

U verdient er passieve inkomsten mee zolang u vlot huurders blijft vinden.

Maar hoe werkt pensioensparen met onroerend goed indien u risicoavers bent en niet van de mogelijks negatieve impact van leegstand houdt?

Kies dan simpelweg voor een vastgoed­belegging met verhuur­garantie.

Meerdere opbrengst­eigendommen bezitten als appeltje voor de dorst

Bent u ambitieus en droomt u van een royaal pensioen met meerdere snoep­reisjes per jaar, gulle restaurant­bezoekjes met de hele familie, talloze geschenken voor kinderen en uw klein­kinderen (maar vergeet toch ook niet om duurzaam te beleggen als dertiger, veertiger of vijftiger…)?

Hoe werkt pensioen­sparen in zo’n scenario? Dan zal u natuurlijk wel wat extra pensioengeld kunnen gebruiken!

In dat geval is het aangewezen om goed te anticiperen en een vastgoed­portefeuille met meerdere opbrengst­eigendommen uit te bouwen.

U verhoogt hiermee uw maandelijkse passieve inkomsten aanzienlijk.

En op die manier kan u uw pensioen gaan leven zoals u dat wenst, zonder financiële limieten.

En indien u dit handen- en stressvrij wenst te organiseren, dan kan dat!

Opteer dan voor een goed gediversifieerde vastgoed­portefeuille met opbrengst­eigendommen waarvoor u geniet van een water­dichte verhuur­garantie (zie aanbod hierboven voor een illustratie).

Naast de zekerheid die u heeft qua verhuurinkomsten, geniet u ook het voordeel dat u het volledige beheer en de volledige uitbating kunt uitbesteden.

Verwerf meer inzichten over de voordelen hieromtrent op de pagina actief of passief beleggen in vastgoed

Zo maakt u tijd vrij om stressvrij te genieten van uw pensioen, alsook om op jacht te gaan naar nog meer interessante opbrengst­panden indien u dat wenst!

Nog een ander voordeel van deze aanpak, welke vaak vergeten wordt, is dat u niet verzuipt tijdens uw professionele carrière (bijvoorbeeld als medisch vrij beroep of zelfstandige of ondernemer).

De meeste particuliere beleggers zijn reeds drukbezet, wat betekent dat het beheren van beleggingsvastgoed de druk op de ketel kan verhogen tot ongezonde proporties, met familiale en/of professionele problemen tot gevolg.

Belasting­technische impact van beleggings­vastgoed voor pensioen

Hoe werkt pensioen­sparen met vastgoed qua fiscaliteit?

Koopt u reeds opbrengst­eigendommen aan tijdens uw pro­fessionele loopbaan? Dan zal u kunnen genieten van tal van fiscale gunst­maatregelen.

Interesten op leningen zijn fiscaal aftrekbaar, kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, verhuur­inkomsten worden matiger belast dan beroeps­inkomsten, enzovoort.

Wanneer u met pensioen bent, geniet u van uw wettelijk pensioen uitbetaald door de landen waar u pensioen­rechten heeft opgebouwd tijdens uw professionele carrière.

En deze kan u dan aanvullen met gunstig belaste verhuur­inkomsten.

Qua fiscale optimalisatie in de personen­belasting kan een investering in opbrengst­vastgoed dus zeker en vast opportuniteiten bieden.

Conclusie – Hoe werkt pensioen­sparen met passieve inkomsten als doel?

De eerste stap om passieve inkomsten voor uw pensioenjaren op te bouwen, is leren hoe u een vastgoedportfolio kunt opbouwen om vervolgens grondig uw huiswerk te maken qua onderzoek en analyse.

Dit is eigenlijk de fase waarin u een oriënterend marktonderzoek doet en de verschillende investeringsopties onderzoekt.

Vaak leert u hier veel uit, ziet u beter in wat u wenst en niet wenst en bijgevolg vloeit hier dus dikwijls een strategie uit voort.

Vergeet niet dat goede vastgoedkoopjes en investeringen niet zomaar als een geschenk uit de heldere hemel komen vallen.

U dient ze zelf te ontdekken op basis van voldoende markt­onderzoek (zo zijn er tal van particuliere vastgoed­beleggers die zelfs niet beseffen dat er vastgoed in volle eigendom te koop is inclusief verhuur­garantie en beheer).

Inzake het investeren voor passieve inkomsten tijdens uw pensioen, dient u een goede planning op te maken welke u ook dient te respecteren.

Leren begrijpen hoe diverse passieve inkomstenstromen uw pensioen mee kunnen helpen vorm geven, zal uw wil om er een succes van te maken alleen maar doen groeien.

Bijkomende infor­matie over hoe pensioen­sparen werkt

Inspiratie om spaargeld te beleggen

Contacteer ons

  Privacybeleid *