• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Hoe risicovolle vastgoedmarkten herkennen: Ontdek de geheimen!

Hoe risicovolle vastgoedmarkten herkennen: Ontdek de geheimen!

min leestijd

moderne woning in mini formaat als lokaas in gevaarlijke klem symbool voor risicovolle vastgoedmarkten herkennen

Vastgoed als belegging wordt vaak beschouwd als de gouden sleutel tot welvaart. Maar het is wel cruciaal om risicovolle vastgoedmarkten te herkennen. En om te weten welke markten echt glanzen en welke slechts vergulde valkuilen zijn…

Hieronder leert u hoe u risicovolle vastgoedmarkten kunt herkennen!

Concreet zal u leren hoe u een onderpresterende vastgoedmarkt kunt herkennen en vermijden.

En daarna leert u ook hoe u een overgewaardeerde vastgoedmarkt kunt identificeren en vermijden.

We gaan dieper in op te ontcijferen subtiele tekenen en parameters die het verschil kunnen maken tussen een slimme vastgoedinvestering en een kostbare misstap.

Inleiding: Hoe risicovolle vastgoedmarkten herkennen

moderne woning in mini formaat als lokaas in gevaarlijke klem symbool voor risicovolle vastgoedmarkten herkennen

Heeft u zich ooit al afgevraagd waarom sommige vastgoedadvertenties eindeloos op de markt te koop blijven staan?

Of waarom bepaalde regio’s en wijken, ondanks meedogenloze concurrentie en een hoge vraag, toch niet de verwachte rendementen opleveren?

En wat heeft het beleid van een regering te maken met de aantrekkelijkheid van een vastgoedmarkt?

Hieronder ontdekt u de antwoorden op deze vragen en nog veel meer.

Laat u in elk geval niet misleiden door glanzende gevels en verleidelijke prijzen. Kijk verder dan uw neus lang is!

Lees aandachtig verder en rust uzelf uit met de noodzakelijke kennis om de echte juweeltjes te onderscheiden van de valkuilen in de wereld van vastgoed.

Uw financiële toekomst met beleggingspanden verdient niets minder dan de beste inzichten en hieronder begint ze!

Indicatoren van een onderpresterende markt: Risicovolle vastgoedmarkten herkennen

tekening van mannetje dat naar ondergaande pijl en woning kijkt symbool voor onderpresterende vastgoedmarkt

In de vastgoedsector is niet elke markt gelijk! Terwijl sommige markten bruisen van potentieel, kunnen andere locaties langzaam maar zeker uw investeringen en kapitaal eroderen.

Hieronder volgen enkele cruciale indicatoren die u kunnen helpen om dergelijke onderpresterende en kapitaalvernietigende markten te identificeren (en te vermijden):

Prijzen lopen achter op het nationale gemiddelde

Het is essentieel om te begrijpen dat een bepaalde vastgoedmarkt niet compleet geïsoleerd functioneert. Iedere vastgoedmarkt is matig tot sterk verweven met de bredere economische trends van het land waarin deze zich bevindt.

Het kan een waarschuwingssignaal zijn wanneer de prijsgroei in een specifieke regio achterblijft op de prijsstijgingen van het nationale gemiddelde.

Een lokale markt die zich qua prijsevolutie minder goed ontwikkelt dan het nationale gemiddelde kan verschillende oorzaken hebben:

 • Seizoensgebonden schommelingen kunnen altijd tijdelijke prijsdalingen en correcties veroorzaken. Maar als deze trend zich voortzet over voldoende lange periodes, is er waarschijnlijk meer aan de hand.
 • Er kan ook sprake zijn van een overaanbod doordat er te veel nieuwe ontwikkelingen op de markt zijn in vergelijking met de vraag. Dit kan leiden tot dalende prijzen via het spel van vraag en aanbod. In zo’n scenario gaan verkopers met elkaar in concurrentie voor een beperkt aantal kopers.
 • Zwakke economische groei of zelfs economische onzekerheid ten gevolge van fabriekssluitingen in een regio kan betekenen dat er minder jobs en professionele kansen zijn. Ook hierdoor kan de vraag naar woningen en appartementen te huur op structurele wijze afnemen.

Vastgoedadvertenties blijven lang op de markt

De duur van de periode dat een bepaald pand op de markt te koop blijft staan, onthult doorgaans veel over de gezondheid van de vastgoedmarkt in die bepaalde regio.

Enkele redenen waarom vastgoed lang te koop blijft staan, zijn de volgende:

 • Relatief hoge prijzen kunnen potentiële kopers afschrikken, vooral als de prijzen niet in overeenstemming zijn met de lokale inkomensniveaus. Dit fenomeen doet zich bijvoorbeeld voor in extreem populaire toeristische bestemmingen in Portugal en Spanje. Lokale inwoners worden er geconfronteerd met ‘rijkere’ buitenlanders die op dezelfde vastgoedmarkt actief zijn voor de aankoop van een tweede woning.
 • De locatie kan als onaantrekkelijk aanvoelen ten gevolge van slechte infrastructuur, hoge criminaliteitscijfers, een gebrek aan lokale voorzieningen en diensten of bepaalde lokale infrastructuur of tradities die voor specifieke geluidsoverlast zorgen.
 • De vastgoedmarkt kan verzadigd zijn omdat er te veel gelijkaardige eigendommen op de markt te koop zijn. Hierdoor duiken er verkopers op die hun prijzen verlagen omdat ze het geld snel nodig hebben bijvoorbeeld.

Overvloed aan eigendommen te koop op de markt

man wijst met vingers naar talloze huizenicoontjes op digitaal bord illustratie van overaanbod onroerende goederen op de markt

Een overvloed aan beschikbare eigendommen te koop op de markt is doorgaans een duidelijk teken dat de balans tussen vraag en aanbod verstoord is.

Enkele verklaringen voor een dergelijk overaanbod:

 • Economische onzekerheid en marktcorrecties kunnen leiden tot een afname van de vraag naar woningen en appartementen te koop. Als het economisch niet goed gaat, twijfelen veel mensen en hebben ze de neiging om hun aankoopbeslissingen uit te stellen vanwege financiële onzekerheid.
 • Een daling van de werkgelegenheid in de regio kan de koopkracht van de lokale bevolking negatief beïnvloeden. En dit leidt vervolgens tot een afname van de vraag naar appartementen en woningen te koop.
 • Demografische verschuivingen, zoals een verouderende bevolking of migratiepatronen (ten gevolge van een zoektocht naar jobs), kunnen ook de vraag naar woningen te koop in een bepaalde regio negatief beïnvloeden.

Vertragende bevolkingsgroei of bevolkingsafname

Een dalende bevolkingsgroei of een bevolkingsafname kan ook een belangrijke indicator zijn voor de gezondheid van een vastgoedmarkt.

Als particuliere belegger investeert u het liefst van al in een regio die in stijgende lijn zit en als magneet functioneert voor mensen.

Enkele redenen voor een lokaal inwonersaantal dat slabakt, zijn de volgende:

Gebrek aan werkgelegenheid en goedbetaalde jobs

Als er niet genoeg banen zijn, kunnen jongeren en gezinnen met kinderen besluiten om te verhuizen naar gebieden met betere kansen.

Dit kan leiden tot een afname van de vraag naar woningen in de regio waar de economie het minder goed doet.

Gebrek aan of verouderde infrastructuur en voorzieningen

Scholen, ziekenhuizen, winkels en recreatieve faciliteiten zijn essentieel voor een bloeiende gemeenschap.

Als er te weinig van deze voorzieningen zijn, of als er te weinig verouderde infrastructuur vernieuwd wordt, kan dit bepaald gebied minder aantrekkelijk worden voor kandidaat-bewoners.

Onaantrekkelijke leefomstandigheden

Factoren zoals milieuvervuiling, hoge criminaliteitscijfers, geluidsoverlast (luchthaven of autosnelweg vlakbij bijvoorbeeld), geuroverlast (fabrieken, slachthuizen, enzovoort) of een gebrek aan groene ruimtes kunnen mensen ontmoedigen en potentiële nieuwkomers afschrikken.

Stijgende werkloosheid

Het is geen geheim: Als er veel werkloosheid is, draait de economie vierkant en heeft ook de vastgoedmarkt hieronder te lijden!

Werkloosheidscijfers hebben een directe impact op de vastgoedmarkt via de volgende mechanismen:

 • Verminderde koopkracht: Zonder een stabiel inkomen kunnen mensen het zich niet veroorloven om een huis of flat te kopen of zelfs maar te huren.
 • Toename van gedwongen verkopen: Mensen die hun baan verliezen, kunnen moeite hebben om hun hypothecaire lening of huur te betalen, wat kan leiden tot een pijnlijke gedwongen verkoop (voor eigenaars) of uitzettingen (voor huurders).
 • Verminderde investeringen: Investeerders kunnen terughoudend zijn om te investeren in vastgoed in gebieden met hoge werkloosheidscijfers vanwege de potentiële risico’s…

Falend politiek beleid

tekening van man die op pijl zit die naar beneden wijst en in grond zit symbool voor falend politiek beleid

Politieke beslissingen hebben op de korte, middellange en lange termijn een directe impact op de vastgoedmarkt.

Wanneer een overheid bepaalde behoeften van haar burgers negeert, kunnen bijvoorbeeld de volgende problemen ontstaan:

 • Slecht beheer en onderhoud van de voorzieningen: Verwaarlozing van openbare voorzieningen en een toename van criminaliteit kunnen een stad of locatie onaantrekkelijk maken voor potentiële kopers en huurders.
 • Onvoldoende stedelijke planning: Zonder een vooruitstrevende toekomstvisie kan er een ongebalanceerde vraag en aanbod van woningen en appartementen ontstaan voor bepaalde regio’s binnen een bepaald gebied.
 • Economische misstappen: Kortzichtige beslissingen zoals ondoordachte belastingverhogingen of investeringsbeperkingen op basis van nationaliteit en/of rijksinwonerschap kunnen de lokale economie en daarmee ook de vastgoedmarkt schaden.
 • Gebrek aan transparantie: Corruptie en een gebrek aan transparantie kunnen (buitenlandse) investeerders afschrikken en het vertrouwen in die specifieke vastgoedmarkt verminderen.

Een falend politiek beleid kan de aantrekkelijkheid en stabiliteit van een vastgoedmarkt ernstig beïnvloeden.

Voor investeerders is het cruciaal om de politieke context van een regio te begrijpen voordat ze investeringsbeslissingen nemen.

Verouderde infrastructuur

De kwaliteit van de infrastructuur in een gebied heeft een enorm grote invloed hebben op de aantrekkelijkheid ervan voor potentiële kopers of huurders.

Enkele voorbeelden ter illustratie:

 • Vervoersproblemen: Slechte wegen en een gebrek aan goed openbaar vervoer kunnen het dagelijks leven bemoeilijken. En dit kan bijgevolg potentiële bewoners enorm ontmoedigen. In de stad bijvoorbeeld wil niet iedereen eigenaar worden van een (dure) wagen en bijhorende parkeerplaats…
 • Gebrek aan betrouwbare nutsvoorzieningen: Verouderde en onbetrouwbare voorzieningen zoals water, elektriciteit, gas en internet kunnen voor frustratie zorgen (een plotselinge stroompanne van 2 uur tijdens de werkuren bijvoorbeeld) en de levenskwaliteit verminderen.
 • Onroerende goederen in verouderde buurten: Eigendommen in gebieden met verouderde infrastructuur kunnen in waarde dalen indien er geen vernieuwingsplannen zijn. Dit schrikt kopers en huurders af die op zoek zijn naar moderne faciliteiten en gemakken.

Tot slot nog een bedenking: Elk van de bovenstaande indicatoren op zichzelf is wellicht niet voldoende om een markt als 100% ‘onderpresterend’ te bestempelen.

Echter, in combinatie kunnen ze wel een duidelijk beeld schetsen van de gezondheid en het potentieel van een bepaalde vastgoedmarkt.

Wat is een goede vastgoedinvestering? Het is er een die aan zo weinig mogelijk van de bovenstaande parameters voldoet!

Als investeerder is het uw taak om deze tekenen te herkennen en dienovereenkomstig te handelen.

Indicatoren van een overgewaardeerde markt

huisje dat samen met torentje van houten blokjes omkantelt gevolg van overgewaardeerde vastgoedmarkt

Hierboven gingen we dieper in op het herkennen van een onderpresterende vastgoedmarkt. Maar in de sector van vastgoedinvesteringen is het ook essentieel om overgewaardeerde vastgoedmarkten te herkennen.

Een overgewaardeerde markt kan in eerste instantie aantrekkelijk lijken vanwege de hoge prijzen, de gepercipieerde waardevastheid en het potentieel voor zekere, stabielere huurinkomsten.

Maar een dergelijke dure tot peperdure markt kan ook een risico vormen voor plotselinge correcties en verliezen wanneer er economische onzekerheid opduikt.

Hieronder volgen enkele indicatoren die u kunnen helpen om overgewaardeerde markten te herkennen:

Meedogenloze concurrentie aan de vraagzijde

In een vastgoedmarkt waar elke nieuwe aanbieding die te koop komt op de markt tot intense biedoorlogen leidt, is het belangrijk om voorzichtig te zijn.

Indien potentiële kopers vaak tegen elkaar opbieden en de prijs tot boven de vraagprijs opdrijven in een bepaalde markt, dient u op uw hoede te zijn:

 • Psychologische impact:
  • Biedoorlogen kunnen kopers in de hitte van het moment ertoe aanzetten om impulsieve beslissingen te nemen die ze normaal gesproken niet zouden nemen.
  • Zo kan u uiteindelijk op impulsieve wijze eigenaar worden van een eigendom die u gekocht heeft aan een prijs die ver boven de werkelijke waarde van het pand ligt.
 • Risico van overwaardering:
  • Wanneer eigendommen regelmatig worden verkocht voor prijzen die veel hoger zijn dan hun geschatte taxatiewaarde, kan dit de hele markt opdrijven.
  • Hierdoor ontstaat na verloop van tijd een zeepbel die uiteindelijk kan barsten (op dat moment wenst u geen eigenaar te zijn van overgewaardeerd vastgoed).

Nieuwbouwaanbod overtreft de vraag

5 kleine miniatuurwoningen tussen handen van man op bureau weergave van overaanbod en overvloed

Een overvloed aan nieuwe bouwprojecten kan een teken zijn van overoptimisme van de projectontwikkelaars die actief zijn in die markt.

 • Overaanbod:
  • Wanneer er meer nieuwe woningen en appartementen te koop zijn dan er vraag is, kan dit leiden tot een daling van de vastgoedprijzen.
  • En dit kan gevolgen hebben voor de waarde van zowel nieuwe als bestaande eigendommen.
 • Financiële risico’s voor ontwikkelaars:
  • Als nieuwe projecten niet vlot genoeg worden verkocht of verhuurd, kunnen projectontwikkelaars financiële verliezen lijden. En dit kan uiteindelijk leiden tot faillissementen en/of onvoltooide projecten.

Verhouding van vastgoedprijzen en gemiddeld salaris is uit balans

De verhouding tussen de vastgoedprijzen en de gemiddelde lokale inkomens is een cruciale indicator voor de gezondheid van een vastgoedmarkt.

 • Opgelet voor betaalbaarheidsproblemen:
  • Indien de vastgoedprijzen stijgen maar de inkomens stijgen onvoldoende of helemaal niet mee, kan dit leiden tot betaalbaarheidsproblemen voor de lokale bevolking.
  • En dit kan op zijn beurt de vraag naar woningen en appartementen verminderen.
 • Risico van wanbetaling en stokkende cashflow:
  • Wanneer mensen procentueel gezien meer van hun inkomen aan huisvesting moeten besteden, kan dit leiden tot financiële stress.
  • Bijgevolg loopt u als eigenaar/verhuurder een hoger risico op wanbetaling, wat vervelend is voor uw cashflow én uw verwacht rendement.

Speculatieve aankopen die de markt opdrijven: Risicovolle vastgoedmarkten herkennen

Speculatie kan een markt tijdelijk opdrijven en het brengt ook aanzienlijke risico’s met zich mee.

Een markt die deels gedomineerd wordt door speculanten, heeft helaas heel vaak te maken met de volgende neveneffecten:

 • Korte termijn focus:
  • Speculatieve kopers zijn vaak op zoek naar snelle winsten en nemen beslissingen op basis van korte termijn trends in plaats van fundamentele marktwaarden.
  • Op termijn kan dit leiden tot onstabiele marktomstandigheden, vooral indien de hype/trend voorbij is.
 • Zeepbeleffect:
  • Wanneer speculatie de overhand neemt in een bepaalde onroerend goed markt, kunnen de vastgoedprijzen snel stijgen. Dit leidt uiteindelijk tot een zeepbel…
  • Als deze zeepbel dan ineens barst, kunnen de prijzen terug pijlsnel dalen. En het is dit financieel horrorscenario dat tot aanzienlijke financiële verliezen kan leiden voor degenen die op het hoogtepunt hebben gekocht.
 • Verstoorde marktdynamiek:
  • Een vastgoedmarkt die gedomineerd wordt door speculanten kan minder responsief zijn op traditionele marktsignalen zoals het klassieke spel van vraag en aanbod.
  • Hierdoor wordt het een pak moeilijker voor traditionele particuliere kopers en verkopers om rationele beslissingen te nemen. Wat is er nog correct? Wat is normaal en wat is abnormaal?

Lage huurinkomsten in verhouding tot de vastgoedprijzen

iemand maakt notities in boekje met huisje en torentjes euromunten op tafel weergave van huurinkomsten via vastgoed voor verhuur

De verhouding tussen de huurinkomsten enerzijds en de vastgoedprijzen anderzijds is een belangrijke indicator voor de vastgoedmarkt als investeringsmarkt.

Indien u de verwachte huurinkomsten op jaarbasis uitzet ten opzichte van de aankoopprijs inclusief kosten, dan moet het jaarlijks rendement aantrekkelijk zijn.

Maar indien dit niet echt het geval is, kan het zijn dat het vastgoed in kwestie gewoon te duur is per vierkante meter om van een interessante vastgoedbelegging te kunnen spreken…

Fiscale stimuli en subsidies

Fiscale stimuli kunnen bedoeld zijn om de vastgoedmarkt te stimuleren maar ze kunnen ook onbedoelde gevolgen hebben.

In het verleden is al meermaals gebleken dat belastingverminderingen, subsidies en belastingkortingen perverse effecten kunnen hebben op de vastgoedprijzen.

Bijvoorbeeld: In België worden huurinkomsten tot nader order belast op een fictief, verouderd kadastraal inkomen. Huurinkomsten worden bijgevolg laag belast.

Mensen met veel vermogen vinden het dus interessant om een deel ervan in vastgoed te parkeren omdat de rendementen erop laag belast worden.

Zij drijven met andere woorden de vraag omhoog (en dus ook de prijzen), met grote nadelige gevolgen voor jongere mensen en gezinnen die niet dezelfde financiële slagkracht hebben.

Enkele risico’s van fiscale stimuli:

 • Kunstmatige vraag: Royaal toegekende fiscale voordelen kunnen een kunstmatige vraag creëren, waarbij kopers meer geïnteresseerd zijn in de fiscale voordelen dan in de werkelijke waarde van het vastgoed.
 • Oververhitting van de markt: Te sterke fiscale stimuli kunnen leiden tot een oververhitte markt, waar prijzen stijgen tot niveaus die in feite helemaal niet worden ondersteund door fundamentele economische factoren.
 • Risico op correctie van zodra het geld op is: Indien de overheid besluit om de fiscale voordelen te verminderen of compleet te elimineren, kan dit leiden tot een plotselinge daling van de vraag en tot een daaropvolgende marktcorrectie.
 • Langetermijngevolgen vallen niet te onderschatten: Overmatige afhankelijkheid van fiscale stimuli kan de lokale vastgoedmarkt kwetsbaar maken voor (plotse) beleidswijzigingen en externe schokken.

Snelle prijsstijgingen in een korte periode

tekening van rode huisjes die groter worden met rode pijl erboven die stijgt en klimt indicatie van snelle prijsstijgingen van vastgoed

Een explosieve groei van de vastgoedprijzen kan zowel verleidelijk als gevaarlijk zijn.

Als belegger ziet u de prijzen opklimmen en zit u al gauw te fantaseren over die sappige winst die u met vastgoed kunt op zak steken…

Maar opgelet want het zou wel eens kunnen zijn dat u rijkelijk laat op het feestje bent…

Enkele belangrijke bedenkingen bij een explosieve prijsstijging van de vastgoedprijzen in een bepaalde regio:

 • Psychologische drijfveren:
  • Wanneer mensen zien dat de prijzen snel stijgen, kunnen ze het gevoel krijgen dat ze moeten kopen voordat ze worden “buitengesloten” van de markt.
  • Dit fenomeen staat gekend als FOMO, Fear Of Missing Out, en het bestaat dus niet alleen in de crypto- en aandelenmarkten maar ook in de vastgoedmarkten!
  • Dit fenomeen kan een zelfversterkend effect hebben waarbij de vraag en de prijzen blijven stijgen voor een geruime tijd.
 • Onhoudbare groei:
  • Net zoals een elastiekje dat te ver wordt uitgerekt, kan een vastgoedmarkt die te snel groeit op het vlak van prijzen uiteindelijk “terugspringen”.
  • Als prijzen snel stijgen en daarna plots dalen, kunnen recente kopers te veel hebben betaald voor hun huis. Als de waarde scherp daalt, kunnen ze meer schuld hebben dan hun huis of appartement nog waard is. De bank kan dan vragen om meer geld om het risico te dekken.
 • Speculatieve bubbels:
  • Snelle prijsstijgingen kunnen speculanten aantrekken die hopen te profiteren van verdere prijsstijgingen.
  • Maar vroeg of laat verlaten deze speculanten de markt opnieuw, wat kan leiden tot een plotselinge daling van de vraag en de prijzen.

Tot slot nog een bedenking over een overgewaardeerde markt

Een overgewaardeerde vastgoedmarkt vereist voorzichtigheid en inzicht.

Terwijl de verleiding groot kan zijn om mee te gaan met de hype en ook snel winst te maken, is het essentieel om de langetermijnrisico’s te begrijpen.

Deze indicatoren herkennen en met kennis en voorzichtigheid handelen, kan het verschil betekenen tussen succes en tegenslag in uw vastgoedavonturen.

Met andere woorden, u dient strategische beslissingen te nemen die uw investeringen en vermogen beschermen.

Bent u ontevreden met wat uw lokale markt te bieden heeft? Geen probleem!

Overweeg dan bepaalde vastgoedbeleggingen op afstand die voldoen aan de vereiste locatie locatie locatie en aan een aantrekkelijke prijs komen met opwaarts potentieel.

Een nieuwe kijk op vastgoedinvesteringen: Slotbedenking inzake risicovolle vastgoedmarkten herkennen

geel kubusje met uitroepingsteken tussen groene vinkjes symbolische weergave van risicovolle vastgoedmarkten herkennen

In de wereld van beleggingsvastgoed is kennis macht.

De echte kracht van een slimme belegger ligt in het herkennen van de tekenen van risicovolle markten alsook in het begrijpen van de onderliggende krachten die deze tekenen veroorzaken.

Elke vastgoedmarkt, of die nu onderpresterend of overgewaardeerd is, vertelt een verhaal.

Een verhaal van lokale opportuniteiten en bedreigingen, menselijke ambities, economische cycli, beleidsbeslissingen en soms zelfs culturele verschuivingen.

Als investeerder is het uw taak om naast de oppervlakkige indicatoren ook het grotere geheel te begrijpen door dieper te graven!

Het is van levensbelang dat u risicovolle vastgoedmarkten leert herkennen!

Waarom reageren bepaalde markten op bepaalde stimuli? Wat zijn de langetermijneffecten van quantitative easing op vastgoedprijzen?

En hoe beïnvloeden culturele trends de vraag naar bepaalde soorten eigendommen?

In plaats van alleen te reageren op de huidige staat van een vastgoedmarkt, moedigen we u aan om vooruit te denken, te anticiperen en strategisch te plannen.

Door dit te doen, positioneert u zich niet alleen als een proactieve investeerder maar ook als een visionair die de toekomst vormgeeft!

Aanbiedingen in verschillende vastgoedmarkten

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *