• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Hoe pensioensparen? Een gids met opties voor generatie Y (de millennials)

Hoe pensioensparen? Een gids met opties voor generatie Y (de millennials)

min leestijd

hoe pensioensparen gids met opties voor generatie y (de millennials)

Vanaf welke leeftijd start u het best met pensioensparen? Is het ooit te vroeg om aan financiële planning voor uw pensioen te doen?

En hoe kan generatie Y, ook gekend als de millennials geboren tussen 1981 en 2000, leren hoe het best aan pensioensparen te doen om er zowel in het heden als in de toekomst de vruchten van te plukken?

Hieronder ontdekt u er alles over en maakt u kennis met tal van soorten pensioensparen.

Sommige ervan focussen op het uitkeren van een eenmalige som kapitaal terwijl anderen focussen op het genereren van een constante stroom van extra passieve inkomsten, ook tijdens de pensioenjaren!

Inhoudsopgave

Samenvatting van de belang­­rijkste aan­dachts­­punten

 • Hoe sneller u als individu begrijpt en inziet hoe u het best kunt sparen voor uw pensioen, hoe gemakkelijker het wordt voor u om het principe van de samengestelde interest zijn werk te laten doen. Om vervolgens compleet zorgeloos te kunnen genieten van uw pensioenjaren, zonder enige financiële zorgen.
 • Er bestaan diverse methodes en strategieën om mensen te helpen met op pensioen gaan, waaronder ook enkele passieve investeringstechnieken.
 • Op pensioen gaan, ook gekend als pensioneren, mag voor millennials geen ver-van-mijn-bedshow zijn. Integendeel, de pensioenjaren voorbereiden dient voor generatie Y een absolute topprioriteit te zijn.

Groeiend pen­sioendilemma

Voor de meeste millennials is pensioensparen helemaal niets nieuws. Hun grootouders maakten een of twee Wereldoorlogen mee en hun ouders werden vanaf jonge leeftijd gestimuleerd om reeds vanaf jonge leeftijd iets opzij te zetten voor later.

Helaas is de klassieke benadering van pensioensparen niet meer wat ze geweest is.

Terwijl aanvullend pensioen­sparen via een privé pensioenspaarplan en een groepsverzekering via de werkgever zeker en vast kunnen helpen tijdens de pensioenjaren, wordt het positieve effect ervan steeds kleiner in het licht van een groeiend pensioendilemma: Onvoldoende mensen gaan op pensioen met voldoende geld om te kunnen genieten van hun gouden jaren.

Pensioensparen in het verleden versus vandaag

Ook al is de overheid tot nu toe vrij goed in staat geweest om wettelijke pensioenen uit te betalen (waarvoor iedereen gedurende de beroepsactieve carrière betaalt in de vorm van sociale bijdragen), is dit geen enkele garantie voor de toekomst.

De prognoses en simulaties wijzen allemaal hetzelfde uit: De jongere generaties zullen het met minder moeten doen (lagere wettelijke pensioenen die pas vanaf een steeds opschuivende pensioen­leeftijd zullen worden uitbetaald).

In België bijvoorbeeld is de situatie zo penibel dat er geen pensioenkassen gevuld zijn, ze zijn leeg met andere woorden.

De kans is dus reëel dat een wettelijk pensioen uitbetaald door de Staat helemaal niet meer zal beschikbaar zijn voor millennials wanneer ze de pensioen­gerechtigde leeftijd bereiken.

De ouders van de millennials, de babyboomers, zitten hier natuurlijk ook voor iets tussen!

Deze babyboomgeneratie is gigantisch qua bevolkingsgroep, de medische gezondheidszorg verbetert nog steeds en de gemiddelde levensverwachting blijft stijgen.

Met andere woorden, waarom zou u aan pensioensparen doen? Omdat gepensioneerden steeds ouder worden en de overheid dus steeds meer centen kosten.

Dit staat dan nog los van het feit dat er een pak mensen zijn die er vandaag de dag niet meer in slagen om nog aanvullend te sparen voor hun pensioenjaren.

Tegelijkertijd blijft het bedrag dat men nodig heeft om op pensioen te gaan, stijgen. En de huidige oplossingen zoals het wettelijk pensioen uitbetaald door de overheid lijken niet eeuwig te zullen bestaan…

Hoe pensioen­sparen? Een stappen­plan voor millennials

hoe pensioensparen stappenplan voor millennials

Uit bovenstaande inleiding begrijpt u het plaatje al… Verplicht pensioensparen via de overheid in de vorm van sociale bijdragen is niet meer wat het geweest is.

Dit leidt ons tot de volgende relevante vraag:

Vanaf welke leeftijd zouden millennials moeten leren hoe ze slim aan pensioensparen kunnen doen?

Daarnaast zijn er nog enkele andere veelgestelde vragen die ook hieronder in het stappenplan zullen worden behandeld, zoals:

 • Hoe ziet met pensioen gaan er eigenlijk uit voor millennials vandaag de dag?
 • En misschien nog belangrijker, wat kan generatie Y (de millennials) nu doen om er financieel wel bij te varen zowel in het heden als in de toekomst?

Het volgende 9-delige stappen­plan is een goed startpunt om deze vragen te beantwoorden.

Het plan omvat negen stappen om NU te starten met pensioen­sparen. Maar dan wel op een slimme en doordachte manier om het rendement op uw spaarkapitaal te maximaliseren!

Voorbereidende fase vooraf­gaand aan het pensioen­sparen

Stap 1: Bepaal uw gewenste pensioen­leeftijd

In deze stap dient u te bepalen op welke leeftijd u met pensioen wenst te gaan. Vanzelfsprekend hangt dit af van uw persoonlijke wensen en doelstellingen.

Bent u ambitieus en wilt u pijlsnel ‘binnen’ zijn als ondernemer? Of streeft u liever een goede carrière in de privé- of overheidssector na in ondergeschikt verband?

Bereken vervolgens hoeveel jaren u effectief als gepensioneerde zult leven. Voorbeelden zijn 10 à 15 jaar, 15 à 20 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 à 45 jaar. Hiervoor dient u vanzelfsprekend te rekenen met een gemiddelde levens­verwachting.

Hou er ook rekening mee dat bepaalde veranderingen in uw professionele carrière of andere gebeurtenissen in uw leven deze gewenste pensioenleeftijd kunnen beïnvloeden.

Stap 2: Schat uw vaste kosten in tijdens uw pensioen­jaren

In deze stap is het de bedoeling om te gaan inschatten hoeveel spaarkapitaal u zal spenderen tijdens uw gouden pensioen­jaren…

Treedt u in de voetsporen van Hugh Hefner en zal u geregeld jacuzzi- en zwembadfeestjes organiseren, bijgewoond door schaars geklede bloedmooie dames en met heerlijke ijskoude champagne?

Of bent u eerder van plan om heel zuinig om te gaan met uw kapitaal?

Stel uzelf ook de vraag of u nog wenst te reizen wanneer u gepensioneerd zult zijn. Of denkt u dat u tegen dan enkel nog zin zult hebben in kaart- en bingospelletjes met de lokale gepensioneerden van uw dorp?

Denk ook na over uw erfgenamen… Wenst u ze nog iets of wat van deftige erfenis na te laten? Of is het uw doel net om er alles stevig door te jassen? Om alles wat u verdiend heeft tijdens uw leven er heerlijk door te blazen?

Het zijn belangrijke vragen die u dient te beantwoorden!

Tot slot nog een tip: Gemiddeld genomen heeft een gepen­sioneerde +/- 80% van zijn/haar huidige inkomen nodig tijdens de pensioenjaren om een comfortabele oude dag te beleven. Niet weinig, is het niet?

Stap 3: Maak een overzicht van uw bezittingen, activa en spaar­kapitalen

In deze stap dient u een objectieve en eerlijke inventaris op te maken van al uw bezittingen, activa en spaarproducten.

Om een mooi en duidelijk overzicht te krijgen van al uw activa, wordt het aangeraden om een aparte categorie te maken voor spaarrekeningen alsook een aparte categorie voor investeringen.

Bent u tech-savvy en wenst u zelf geen spreadsheet te maken maar eerder te werken met een handige app? Probeer deze overzichts­oefening dan eens te maken via een smartphone applicatie genaamd Mint.

Stap 4: Ontwerp een plan om uw schulden af te lossen

In deze stap is het de bedoeling dat u uw openstaande schulden opdeelt in diverse categorieën. Deel ze bijvoorbeeld op als volgt: hypothecaire lening, krediet­kaartschulden, autolening, persoonlijke lening, mini-lening, zakelijke lening, peer-2-peer onderhandse lening, enzovoort.

Na het opmaken van dit overzicht dient u de duurste schulden te identificeren. Start bijvoorbeeld door alle openstaande schulden met een interestvoet van 6% of meer aan te stippen.

Het zijn deze openstaande schulden die voorrang moeten krijgen en die eerst moeten worden afgelost.

Zo snel mogelijk dure openstaande schulden aflossen is ideaal om uw pensioenjaren op een betere manier voor te bereiden. Laat dure schulden geen negatieve schuldenspiraal ontwikkelen maar los ze zo snel mogelijk af.

De spaarfase

Stap 5: Beslis hoeveel geld u maandelijks opzij zou moeten zetten

zet een maandelijks spaarbedrag als doel voorop in kader van pensioensparen

In deze stap dient u uw inkomsten te analyseren. Op basis van uw inkomsten (en uw vaste kosten) kunt u vervolgens bepalen hoeveel geld u maandelijks kunt opzij zetten voor uw pensioenjaren.

Hou het realistisch en zorg ervoor dat het haalbaar blijft. Zet geen onrealistische doelen of u wordt gegarandeerd gefrustreerd.

Anderzijds is het ook niet de bedoeling dat u maar 10 euro per maand opzij zet, dit zal namelijk onvoldoende blijken te zijn om lange termijn…

Een gouden raad uit De Rijkste Man Van Babylon, één van de absolute topboeken over financiële onafhankelijkheid, is de volgende:

Tracht steeds minstens 10% van uw inkomsten te sparen (en te investeren)

En indien u met pensioensparen begint op iets latere leeftijd, dan is het zelfs beter om 20% van uw inkomsten opzij te zetten en te investeren voor uw pensioenjaren.

Stap 6: Beslis in welke activa u uw spaargeld wenst te investeren

In deze stap beslist u hoe u het evenwicht zult bewaren tussen uw investeringen om zodoende aan risicospreiding te doen.

Door goed gediversifieerd te werk te gaan qua aanleg van een pensioenspaar­portefeuille, ver­groot u de potentiële rijk­dom die u kunt verwerven op de lange termijn.

In deze context is het zeker en vast ook belangrijk om na te gaan wat voor risicoprofiel u heeft en wat voor type belegger u bent. Houdt u van een beetje, veel of geen risico?

Afhankelijk van uw risicoprofiel kunt u dan tal van pen­sioenspaarproducten over­wegen:

Van klassieke contracten aanvullend pensioen­sparen tot aandelen, fondsen, obligaties, investerings­vastgoed, vastgoed met verhuur­garantie, kunst, peer-2-peer leningen, enzovoort.

Stap 7: Streef een investerings­portefeuille na waarin ook vastgoed zit

In deze stap analyseert u alle potentiële investeringen die u kunt maken.

Afhankelijk van uw openstaande schulden, uw spaargeld en de inschatting van de levenskost tijdens uw pensioenjaren, kunt u vervolgens bepalen hoeveel opbrengsteigendommen u dient te verwerven tegen dat u met pensioen gaat.

Indien u reeds een eigen woning bezit waarvan de hypothecaire lening is afgelost, kunt u overwegen om deze als onderpand te gebruiken voor een investering in een of meerdere opbrengsteigendommen voor verhuur.

De verhuurinkomsten zorgen dan voor een maximale inkomende cashflow welke dan een aangenaam bijkomend pensioen vormen tijdens uw pensioenjaren.

En van zodra de financiering afgelost is, stijgen uw extra passieve pensioeninkomsten verder door tijdens uw gouden pensioenjaren.

Indien u geen eigen woning bezit, overweeg dan om te investeren in een meergezinswoning waarvan u zelf 1 unit bewoont. De andere verhuurunits kunt u verhuren om zodoende met de huurinkomsten de hypothecaire aflossingen en interesten te dekken.

Indien u het goed bekeken en becijferd heeft in uw financieel plan, moet u in staat zijn om maandelijks een extra positieve passieve kasstroom te verdienen.

Lees in deze context zeker ook Sparen voor uw pensioen: Vastgoed versus traditionele vormen van pensioensparen.

Stap 8: Investeer in passief inkomen

investeer in passief inkomen voor uw oude dag

In deze stap is het de bedoeling om uw eerste eigendom aan te kopen die passieve inkomsten oplevert.

Focus op een eigen inbreng van 15 à 25% van de aankoopprijs van de opbrengsteigendom en financier de rest van het aankoopbedrag via een hypothecaire lening voor opbrengstvastgoed.

Tracht ook geen schrootvastgoed te kopen. Dit betekent dat u zoekt naar vastgoed dat weinig tot geen herstellingen nodig heeft omdat het zich in goede staat bevindt.

En dergelijke panden dient u aan te kopen tegen een scherpe prijs, dus onder de huidige marktwaarde (u kan deals doen bij echtscheidingen, faillissementen of overlijdens) of aan de marktwaarde.

TIP: Zelfs indien u in staat zou zijn om de aankoop van een opbrengsteigendom volledig zelf te financieren, dan nog is dit financieel gezien niet interessant. Rendementsgewijs houdt het veel meer steek om gebruik te maken van leverage (het financieel hefboomeffect).

Lenen voor verhuurvastgoed is een slimmere optie om uw pensioenjaren optimaal voor te bereiden (de interestvoeten staan heel laag en de huurinkomsten kunnen aangewend worden om de lening af te lossen).

TIP 2: Hou tijdens het opstellen van uw financieel plan ook rekening met jaarlijkse belastingen, kosten van uitbating en rent­meesterschap, verzekerings­premies, enzovoort.

TIP 3: Lees in deze context ook zeker de pagina Zelf extra pensioen opbouwen – Acht goede redenen om voor verhuur­vastgoed te kiezen.

Stap 9: Geniet ontspannen van het leven (of herhaal stap 8)

In deze stap heeft u een of meerdere opbrengst­eigendommen in uw beleggings­portfolio. De financieringen van deze eigendommen worden betaald met de huurgelden van uw huurders.

Indien u het goed becijferd heeft qua looptijd, eigen inbreng en interestvoet, kan u maandelijks extra inkomsten verdienen doordat de huurinkomsten minus alles maandelijkse kosten en aflossingen positief uitvallen.

Hoe verder in de tijd, hoe meer passieve inkomsten u zal verdienen. Van zodra de financieringen afgelost zijn, stijgen uw maandelijkse passieve inkomsten naar hun maximaal bedrag.

Een bijkomend voordeel is dat u op dat moment een echt actief bij heeft in uw portfolio.

Uw opbrengsteigendommen zouden passieve inkomsten moeten genereren terwijl ze tegelijkertijd ook uw hypothecaire leningen afbetalen.

TIP: Indien u meerdere opbrengsteigendommen wenst aan te kopen, of indien u compleet handenvrije pensioen­inkomsten wenst zonder al de traditionele zorgen van een huisbaas, overweeg dan beleggings­vastgoed met verhuur­garantie inclusief rent­meesterschap.

TIP 2: Er bestaan diverse types verhuurgarantie! Let goed op en zoek uit welk type het beste bij uw past!

Passief inkomsten­portfolio als streef­doel voor millennials

Een beleggingsportefeuille die passieve inkomsten oplevert, is net wat generatie Y nodig heeft om comfortabel en zorgeloos te pensioneren in de toekomst.

Een portfolio van beleggingen dat continu passieve inkomsten oplevert, biedt twee grote voordelen:

 • Zo’n beleggingsportefeuille heeft de kracht om u financiële voordelen op te leveren op zowel de korte als lange termijn, en
 • Een dergelijke portefeuille kan ook residuele extra inkomsten opleveren gedurende de hele periode dat u de panden in bezit heeft (mits een slimme financiering)

Wat ook leuk om weten is: u bent zelf de kapitein van uw schip.

Merkt u in de praktijk dat u nog meer passieve inkomsten nodig heeft om comfortabel en stressvrij te kunnen leven? Dan kan u ingrijpen en uw vastgoedportfolio wijzigen. U bent hiervoor van niemand afhankelijk.

Pensioensparen vanaf welke leeftijd?

pensioensparen vanaf welke leeftijd is het interessant

Vanaf welke leeftijd dient u te gaan sparen voor uw pensioen? Wel, het antwoord is eenvoudig: Van zodra uw financiën het toelaten.

Goed begonnen is half gewonnen!

Hoe sneller generatie Y met pensioensparen kan beginnen, hoe groter de kans dat deze millennials op tijd en comfortabel met pensioen kunnen gaan. Op jonge leeftijd met pensioenplanning beginnen, is dus zeker en vast een slimme zet.

De inflatie hakt momenteel in de koopkracht en wie weet hoe ver u nog zal springen met uw wettelijk pensioen eens u effectief op pensioen bent?

Bovendien leven de mensen almaar langer, wat natuurlijk een impact heeft op hoeveel pensioenkapitaal u nodig heeft om niet zonder centen te vallen.

Het is dus een goed idee om heel snel te starten met pensioen­sparen.

Hoe starten met pensioen­sparen?

Hierboven werd vooral aandacht besteed aan het belang van een slimme spaarstrategie voor uw pensioen.

Millennials die inzien hoe belangrijk pensioensparen wel is, staan al een stap verder dan hun leeftijdsgenoten. Maar dit is natuurlijk maar de eerste stap.

Het is ook cruciaal om te begrijpen hoe u dient te starten met sparen voor uw pensioen, want dat is een compleet ander verhaal…

Een goed uitgekiend pensioenspaarplan in de praktijk omzetten kan voor vele millennials een enorm grote uitdaging lijken. Waar en hoe te beginnen met zoiets? Zonder kostelijke fouten te maken?

Het loont dus best wel de moeite om even dieper in te gaan op verschillende opties en technieken om aan pensioen­sparen te doen.

Hieronder komt u als millennial zeker en vast aan uw trekken voor een overzicht van alle opties.

We hechten hierbij belang aan zowel klassieke als vernieuwende vormen van pensioensparen om u bij te staan met het opbouwen van een sterke en gezonde financiële basis voor uw pensioenjaren.

Hoe pensioen­sparen? Vergelijk soorten pensioen­sparen

Hieronder kan u zeven verschillende manieren van pensioensparen ontdekken, elk met zijn specifieke voor- en nadelen:

Pensioensparen via een spaarrekening, staatsbons of obligaties

Dit zijn voorbijgestreefde vehikels om efficiënt aan pensioensparen te doen. De interestvoeten die momenteel gelden voor klassieke spaarrekeningen, staatsbons en obligaties zijn belachelijk laag.

Breng de heersende inflatie in rekening en u begrijpt dat dit een no go is voor iedereen die een vermogen wenst te doen groeien…

Pensioensparen met aandelen

Inflatie, in combinatie met de huidige lage interestvoeten, zorgt ervoor dat klassieke spaarrekeningen quasi overbodig zijn geworden.

Al het geld dat op een spaarboekje blijft staan, kan u op lange termijn pakken geld kosten (in plaats van geld op te leveren).

Want ook al krijgt u voor al dat geparkeerd geld wel een klein interestpercentage als beloning, het is niet genoeg om gelijke tred te houden met de inflatie. Een jaarlijkse verarming en daling van uw koopkracht is het gevolg!

Net daarom is het belangrijk om andere pistes te verkennen om vermogen en geld in te parkeren en te doen renderen.

Een voorbeeld van zo’n alternatief is de aandelenmarkt.

En ook al is deze volatiel en gekenmerkt door hoogtes en laagtes, bekeken op de lange termijn hebben de aandelenmarkten de klassieke spaarboekjes in het algemeen grandioos overtroefd qua rendement.

Heeft u interesse in pensioensparen met aandelen? Bekijk dan de diverse opties van vooraanstaande speler Binck:

Sparen voor pensioen met fondsen

Het voordeel van beleggen in fondsen is dat u via 1 kanaal en belegging direct spreiding kunt behalen.

Wanneer u geld in een fonds belegt, wordt uw kapitaal namelijk gespreid over honderden tot duizenden activa en beleggingen zoals aandelen, obligaties, schuldpapier, vastgoed, enzo­voort.

Een beleggingsfonds biedt dus het voordeel dat u uw kapitaal direct gespreid kunt beleggen. Qua risicospreiding kan dit best wel interessant zijn dus.

Door in één fonds te beleggen, kan u in realiteit direct blootstelling krijgen aan honderden activa en investeringen. Wenst u zelf online in fondsen te beleggen?

Bezoek dan het handige Binck Fundcoach platform met scherpe tarieven en vraag gratis en vrijblijvend een informatiepakket aan dat bij u aan huis zal geleverd worden.

Klassiek pensioen­sparen met indivi­dueel pensioen­spaarplan: 2 types

Er bestaan twee vormen van klassiek pensioensparen. Ofwel stort u periodiek geld in een pensioenspaarplan via een klassieke bank, ofwel stort u periodiek geld in een pensioenspaarplan via een verzekeringsmaatschappij.

U spaart een kapitaal bij elkaar en wanneer u op pensioen gaat, kunt u genieten van dit pensioenkapitaal dat wordt uitgekeerd.

Pensioensparen bij ver­zekerings­maatschappij

Deze vorm biedt de meeste bescherming en is geschikt indien u niet van risico houdt. Dit is een pensioenspaarplan in de vorm van een pensioenspaarverzekering (een TAK-21 contract in het vakjargon).

In de praktijk wordt uw gestort kapitaal gewaarborgd tot 100 000 euro door de overheid in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij. Uw kapitaal is dus gewaarborgd.

Qua rendement levert een dergelijke pensioen­spaarverzekering de volgende zaken op:

 • Een jaarlijks gewaarborgde vaste rente
 • Een niet-gegarandeerde winstdeelname, afhankelijk van de prestaties van de herbeleggingen

Pensioensparen bij klassieke bank

Indien u opteert om te sparen voor uw pensioen via een pensioenspaarplan bij de bank, dan heeft u duidelijk geen probleem met wat meer risico.

U gaat er namelijk mee akkoord dat u gestorte premies worden herbelegd in volatiele zaken zoals aandelen en fondsen.

U heeft met deze vorm van pensioensparen meer kans op grotere rendementen (of verliezen). Gestort kapitaal wordt niet gewaarborgd door de overheid dus in theorie kan u alles verliezen bij een zware beurscrash.

Interesse in pensioensparen via de bank? Nederlanders kunnen dit volledig online regelen en afsluiten via Binck Pensioenbeleggen.

Pensioensparen met vastgoed

pensioensparen met vastgoed voor vermogensopbouw en meer passieve inkomsten

Geld beleggen in vastgoed voor verhuur is een van de snelste manieren om zich voor te bereiden voor de pensioen­jaren.

In tegenstelling tot een eigen woning is een opbrengsteigendom een actief waarvan de lening wordt afgelost door iemand anders (de huurder).

Samen met een mogelijke toename in waarde naarmate de tijd verstrijkt, zonder dat u zelf de lening aflost, kan dergelijk investeringsvastgoed kopen ook een bijkomend inkomen opleveren.

Eengezinswoningen als opbrengst­eigendom

Stel dat u maandelijks 700 euro dient af te lossen, en u verhuurt het pand voor 850 euro, dan zal u maandelijks een positieve cashflow overhouden (zelf na aftrek van wat verzekeringen en belastingen).

Ook al lijkt zo’n maandelijks positief restbedrag vrij verwaarloosbaar, toch vormt dit een automatische bron van inkomsten wat net zo’n waardevolle bezitting is voor tijdens de pensioenjaren!

In staat zijn om maandelijks inkomsten te verdienen zonder (veel) inspanningen te leveren, is de heilige graal voor gepensioneerden.

Investeren in vastgoed maakt het zelfs mogelijk om vervroegd op pensioen te gaan. Met andere woorden, door met visie een vastgoedportefeuille op te bouwen kan u rentenieren met vastgoed.

Zie volgende ondertitel voor meer info over compleet handenvrij fysiek verhuurvastgoed met verhuurgarantie.

En als millennial heeft u het voordeel dat u vroeg kunt beginnen met beleggen in vastgoed. Zo kan u op de lange termijn veel significantere winsten én passieve inkomsten bijeen harken.

Pensioensparen met kant-en-klaar beleggings­vastgoed in­clusief verhuur­garantie

kant en klaar beleggingsvastgoed en contractuele verhuurgarantie gouden belegging

Lijkt het aanleggen en opbouwen van een vastgoedportefeuille u wel wat?

Maar wenst u het zorgeloos te organiseren zonder dat u zelf de handen uit de mouwen moet steken en zonder alle stress van verhuren te ervaren? Dan kan dit door te beleggen in vastgoed met verhuurgarantie.

U kan namelijk investeren in kant-en-klaar beleggingsvastgoed waarvan u de volle eigendom verwerft en waarmee u gewaarborgde verhuurinkomsten kunt opstrijken.

Ideale oplossing voor drukbezette millennials

Het mooie aan deze niche in het vastgoed is dat deze zich perfect leent tot drukke millennials die zich wensen voor te bereiden op de pensioenjaren.

Met zo’n verhuurgarantie komt namelijk ook een all-in beheerservice en rent­meesterschap. Dit betekent met andere woorden dat u als eigenaar gewoon niets moet doen, behalve dan maandelijks het geld ontvangen op een bankrekening naar keuze.

Is uw eigendom niet verhuurd? Geen probleem, u ontvangt uw huurgeld. Is er sprake van een slecht betalende huurder? Geen probleem, u ontvangt uw huurgeld. Is er schade of moet er een probleem opgelost worden? Geen probleem, de promotor lost het op.

Dient er een nieuwe huurder te worden gezocht? Geen probleem, dit wordt voor u gedaan!

U ziet het: Fysiek vastgoed met gewaarborgde verhuurinkomsten en zonder de plichten van een huisbaas, het kan ideaal zijn voor drukbezette millennials.

En nog beter: Omdat u start tijdens uw beroepsactieve carrière, kan u beroepsinkomen aantonen welke u toelaten om veel gemakkelijker een hypothecaire lening te verkrijgen voor de financiering in het kader van zo’n beleggingspand kopen!

Bekijk onderaan deze pagina enkele voorbeelden van kant-en-klare opbrengsteigendommen.

Sparen voor pensioen met opbrengst­eigendom met meerdere verhuur­units

sparen voor pensioen met opbrengstpand waarin meerdere verhuurunits zitten

Een andere variant op pensioneren met vastgoed is het aankopen van een pand dat is opgedeeld in meerdere verhuurunits.

Zo kan het bijvoorbeeld gaan om een twee- of driegezinswoning onder hetzelfde dak, waarbij elke unit een aparte verdieping inneemt. Elke verhuurunit is voorzien van alle faciliteiten, inclusief woonruimte, aparte keuken en badkamer.

De meest bekende voorbeelden zijn duplexwoningen of oudere stadswoningen die zodanig groot zijn dat er meerdere verhuurunits kunnen worden in ondergebracht.

Enkele voordelen van eigen­dommen waarin meerdere verhuur­units zitten, zijn:

 • Meer en hogere inkomende kasstromen
 • Grotere persoonlijk invloed op de totale waarde van het pand
 • Toegang tot een grotere groep van huurders
 • Optimaal gebruik maken van schaalvoordelen (beter schaalbaar dan een enkele verhuurunit)

Wanneer u een persoonlijk pensioenplan ontwerpt, kan zo’n pand met meerdere verhuurunits zeker en vast het overwegen waard zijn.

Indien u over de nodige liquiditeiten beschikt (voldoende eigen inbreng voorhanden), dan kan dit voor een millennial een gouden zet blijken te zijn op lange termijn.

Zeker indien u zelf een van de units bewoont, kan u maandelijks echt wel een verschil maken. Stel u koopt een duplex en bewoont 1 unit.

Dan kan u met de huurinkomsten van de andere unit de lening voor de duplex aflossen. U leeft dan gratis zonder maandelijks nog cash uit uw beurs te zien verdwijnen.

Commercieel vastgoed als pensioenplan

Het idee van commercieel vastgoed bezitten, zou millennials helemaal niet mogen afschrikken.

Dit soort vastgoedbelegging, welke bestaat uit het verwerven van bedrijfspanden en ze verhuren aan bedrijven, zorgt voor een mooie maandelijkse inkomende cashflow.

Voorbeelden van commercieel vastgoed zijn kantoorruimtes, industriële gebouwen, panden voor gemengd gebruik en kleinere panden voor de detailhandel.

Wat aantrekkelijk is aan commercieel vastgoed in de context van pensioneren, is dat het vaak om verhuurcontracten met een langere looptijd gaat.

Als investeerder bent u dus zeker van een lager leegstandsrisico dan dat van residentieel vastgoed (tenminste, als u in de juiste buurt koopt).

Pensioensparen met grond (bouw­grond en/of landbouw­grond)

Grond is één van de meest onderschatte investeringsopties in de vastgoedsector.

Een investering in braakliggende grond kan ideaal zijn ter voorbereiding van uw pensioenjaren omdat u er op verschillende manieren geld kunt aan verdienen.

Zo kan u de lap grond opdelen in aparte stukken grond en deze vervolgens verkopen. Afhankelijk van de ligging kan u er tijdens evenementen of weekends een betaalparking op lanceren.

In verstedelijkte gebieden kan u er eventueel ook een grote moestuin van maken en deze opgedeeld verhuren aan gezinnen die in de stad wonen maar toch willen tuinieren.

U zou er ook verhuurunits kunnen op bouwen en deze verhuren. Of u kan opteren voor de gemakkelijkste optie: gewoon grond aankopen en laten liggen.

Voor millennials biedt een lap grond de volgende voordelen in het kader van pensioenplanning:

 • Meerwaardepotentieel op de lange termijn (via gewone waarde-appreciatie, via herbestemming van landbouw- naar bouwgrond of via opdeling in meerdere aparte stukken grond)
 • Gemakkelijk om aan te kopen en minder last van concurrentie
 • Goedkoop om te bezitten en te onderhouden

Sparen voor pensioen door geld uit te lenen

Peer-2-Peer leningen kunnen een vorm van passieve inkomsten zijn voor spaarders. In het kader van uw pensioenplanning kan u hogere rentes op uw spaarkapitaal verdienen met behulp van een belegging in leningen.

Het kan een interessante diversificatie zijn waarbij u afhankelijk van het platform ook kunt rekenen op kapitaalsbescherming. Bij de meeste platformen (zie link hierboven) kan u reeds beleggen in leningen vanaf enkele honderden euro’s.

U kunt zelf kiezen aan welk project u uw spaargeld uitleent. Dus voor een heel toegankelijke vorm van pensioensparen, met een minimaal instapbedrag, kan u zeker en vast peer-2-peer leningen overwegen.

Aanbod kant-en-klaar opbrengst­vastgoed met verhuur­garantie

Hieronder krijgt u een overzicht van enkele opties kant-en-klaar beleggings­vastgoed, waarvan vele met verhuur­garantie en inclusief rent­meesterschap en uitbating:

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Hoe pensioensparen? Conclusie

Sparen voor het pensioen voor millennials - Conclusie

De gouden pensioenjaren zijn voor iedereen anders… Sommigen durven er niet aan denken, anderen geraken er compleet gestresseerd door. Daarnaast bestaan er ook mensen die er reikhalzend naar uitzien.

In elk geval, zelfs uw persoonlijke pensioenplanning zal in de toekomst nog wijzigen en anders zijn dan uw huidige plan.

Uw doelstellingen, wensen en financiële vereisten zullen wijzigen, ook tijdens de pensioenjaren zelf. Indien u dus financieel niet goed bent voorbereid, dan loopt u het risico om door uw fondsen heen te zitten tijdens uw gouden jaren…

Vandaar dat het uitwerken van een persoonlijk pensioenplan bijzonder veel steek houdt, zelfs indien uw plannen lichtjes of drastisch wijzigen in de toekomst.

Om als lid van generatie Y met succes te leren hoe pensioensparen op een slimme wijze zou kunnen verlopen als millennial, dient u al uw opties (zie hierboven) te overwegen en vooral op jonge leeftijd te starten.

Besteed ook zeker en vast een deel van uw te beleggen kapitaal aan activa die extra passieve inkomsten kunnen opleveren tijdens uw pensioenjaren. Lees in deze context ook Hoe werkt sparen voor pensioen voor extra maandelijks terugkerende inkomsten?

Inzake vastgoed voor pensioenplanning tot slot nog het volgende: Waardestijgingen en positieve cashflow gedurende jaren aan een stuk zijn de sleutel tot succes met vastgoed voor passieve pensioeninkomsten.

Hoe meer opbrengst­eigendommen u in de loop van uw professionele carrière kunt verwerven, hoe sappiger en vleziger uw appeltje voor de dorst zal zijn!

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *