• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Hoe van P2P investeren een financieel succes maken? Tips voor dit spaaralternatief

Hoe van P2P investeren een financieel succes maken? Tips voor dit spaaralternatief

min leestijd

p2p investeren als spaaralternatief voor meer rendement doe het zelf online

Aangezien de interestvoeten op klassieke spaarrekeningen nog steeds belachelijk laag staan, is het geen wonder dat spaarders op zoek zijn naar nieuwe spaaralternatieven (zoals P2P investeren) met beperkt risico en deftig rendement.

Om uw geld tegenwoordig meer geld te laten opbrengen, voldoet het klassieke sparen niet meer. U dient actief te gaan beleggen om uw spaargeld vleugels te geven.

Hieronder leest u alles over het fenomeen van P2P investeren en waarom deze vorm van beleggen veel meer is dan juist een eendagsvlieg.

Inhoudsopgave

Waarom P2P in­vesteren een interessant in­vesterings­alternatief kan zijn

Uw eerste stappen zetten, weg van uw comfortzone en weg van uw stagnerend klassiek spaarboekje... Het kan vrij beangstigend en stresserend zijn voor een beginnende doe-het-zelf belegger.

Dus tenzij u opgewonden raakt van adrenaline, stress en veel risico, loont het de moeite om op zoek te gaan naar een geschikte investeringsmethode.

Een beleggingsproduct dat u comfortabele en degelijke rendementen kan bieden, zonder u tegelijkertijd ook dagelijks een hart- of angstaanval te bezorgen.

Een passende alternatieve beleggingsvorm in deze context, is het P2P investeren via online platformen.

Eigenlijk is het niets meer dan oude wijn in nieuwe vaten. Want sinds oudsher wordt er reeds geld geleend en uitgeleend, waarvoor in ruil een interestvergoeding bovenop de kapitaalaflossingen wordt betaald.

Wat zijn alter­natieve P2P inves­teringen?

wat is dit alternatief beleggen via crowdsourcing

Bent u nog niet echt vertrouwd met het concept? Dan volgt hier eerst een klein woordje uitleg om de situatie duidelijk te schetsen.

P2P (peer-to-peer of van particulier tot particulier) alternatieve leninginvesteringen zijn financiële beleggings­producten.

Concreet is het een proces waarbij kredietnemers die niet in staat zijn (of niet geïnteresseerd zijn) om fondsen te lenen bij een klassieke bankinstelling, toch beleend kunnen worden.

Concreet gaat het om particulieren, kleine zelfstandigen of nieuwe start-ups (afhankelijk van platform tot platform) die geen onroerend goed of kapitaal kunnen bieden als onderpand.

Deze profielen komen heel moeilijk aan de bank bij de klassieke banken. P2P platformen brachten hier verandering in daar dergelijke profielen hun kapitaalbehoeften nu vervuld kunnen zien via crowdsourcing.

Met andere woorden, parti­culieren die geld wensen te beleggen kunnen een selectie maken uit de lening­voorstellen. Om vervolgens zelf te beslissen hoeveel centen ze gaan bijdragen tot het totale leningbedrag.

Als beloning voor zo'n bijdrage krijgt een particuliere belegger vervolgens een proportioneel bedrag van de maandelijkse terugbetalingen door de kredietnemer.

Dit tot zolang de lopende lening volledig is terugbetaald, inclusief interesten (waardoor iedere partij tevreden kan zijn met de transactie).

De opmars van P2P leningen - Maat­schappelijk verantwoord in­ves­teren

peer to peer investeren is maatschappelijk verantwoord beleggen aan mooie interestvoeten

De crisis van 2008 als zaadje

Het concept van peer-to-peer investeren, als alternatief voor spaarrekeningen met gigantische lage rentevoeten, is ontsproten in de nadagen van de financiële crisis van 2007 en 2008.

Het werd gepresenteerd als een flexibele oplossing voor het toegankelijk houden van particuliere kredietverstrekking.

De banken kwamen namelijk onder veel strenger toezicht te staan, met tal van bureaucratische procedures en klantonvriendelijke screening tot gevolg.

Er was dringend nood aan een alternatief, daar nieuwe wetgeving de banken verbood om nog leningen toe te kennen aan heel veel kredietnemers.

Met andere woorden, in de nadagen van de financiële crisis bleven heel wat particulieren in de kou staan voor wat betreft het vinden van persoonlijke financiering op korte termijn.

Deze mensen moesten dus allemaal noodgedwongen op zoek naar alternatieve manieren om financiering te vinden.

Lage rente­voeten als ont­kiemings­fase

Op hetzelfde moment was het ook voor spaarders een hele moeilijke en frustrerende tijd (het is nog steeds het geval trouwens). De interestvoeten die spaarders kregen op kapitaal op een spaarrekening, waren (en zijn nog steeds) een echte ramp.

Dit betekende dat iedereen de sigaar was... Gepensioneerden die deels van hun interesten leefden, zagen hun interestopbrengsten smelten als sneeuw voor de zon.

Jonge gezinnen die voldoende eigen vermogen aan het sparen waren voor een eigen huis, stonden ook met hun rug tegen de muur.

Ze zagen hun spaarkapitaal aan waarde en koopkracht inboeten, ten gevolge van de jaarlijkse inflatie en de levenskost die jaar na jaar stijgt.

Het internet met wereld­wijd bereik voor pijl­snelle groei

Online platformen waar particulieren elkaar kunnen vinden, compleet gede­centraliseerde systemen van particulier tot particulier, bleken de oplossing te zijn voor het probleem.

Kredietnemers kunnen er terecht om vlot geld te lenen, zonder uitgeperst te worden door schandalig hoge woekerrentes van traditionelere betaaldagleningen.

En ook particuliere spaarders kunnen er hun voordeel mee doen: De rentevoeten die men er opstrijkt, liggen namelijk stukken hoger dan deze bij de klassieke banken.

Het is net deze win-win situatie voor zowel kredietnemers als investeerders die ervoor zorgt dat P2P vrij snel is uitgegroeid tot een waar succesmodel. De markt van peer-to-peer investeren kent een stevige groei, jaar na jaar.

Een onderzoek van het Statista Research Department wijst uit dat de wereldwijde P2P leningmarkt een totale waarde van +/- 910 miljard euro zou kunnen bedragen tegen het jaar 2025. Dit terwijl de globale marktwaarde van deze nichesector quasi verwaar­loosbaar was in de jaren 2010 en 2011.

De meeste financiële experts gaan ervan uit dat de huidige peer-to-peer investeringsmarkt krachtig zal blijven doorgroeien.

Wat op zich dus ook betekent dat de consument niet langer wenst terug te keren naar het verouderde systeem waarbij alle macht gecentraliseerd zat bij de financiële bankinstellingen.

De banksector staat dus onder druk en de consument vaart er wel bij. Straffer nog, steeds meer particulieren geraken betrokken bij de peer-to-peer investerings­plat­formen.

Hoe van start gaan met P2P in­ves­teren?

hoe starten met peer to peer beleggen voor extra rendement

Tegenwoordig is de peer-to-peer markt een stabiele sector, wat het de ideale uitvalsbasis maakt voor diversificatie van uw beleggings­portefeuille.

P2P platformen zijn snel, gemakkelijk te gebruiken en bovendien kan u er alles zelf op doen. U heeft dus geen nood aan een intermediaire makelaar of tussenpersoon, wat een hoop ondoorzichtige kosten bespaart.

Behalve uw gezond verstand heeft u niets anders nodig om te starten met investeren in P2P lening­platformen.

Om te starten, dient u een account aan te maken bij een P2P investeringsplatform. Bij de meest vooraanstaande platformen is zo'n account gratis verkrijgbaar.

Vervolgens kan u inloggen en een overzicht raadplegen van alle beschikbare leningen waarin u kunt investeren.

Heeft u iets gezien dat u aanspreekt? Dan kan u geld storten in uw account en dit geld vervolgens gaan uitlenen via die welbepaalde lening. U bepaalt zelf hoeveel van het totale leningbedrag u zult bijdragen.

Het proces ligt dus voor de hand en is vrij simpel. Natuurlijk komen er risico's bij kijken, zoals het geval is bij elke investering die moet opbrengen.

Geen risico? => Weinig rendement

U dient gewoon het P2P platform in kwestie goed door te lichten alvorens u investeert via dat platform. Bijkomstig dient u ook verstandig om te gaan met de beschikbare particuliere leningen waarin u kunt investeren.

Door goed uw huiswerk te maken, kan u de investeringsrisico's beperken of zelfs herleiden tot een niveau waarbij ze vrijwel triviaal en irrelevant worden.

Dat is de sleutel tot financieel succes met P2P investeren. Maar hoe begint u dan en hoe vindt u überhaupt de deur waarop die sleutel voor financieel succes past? Hieronder leest u enkele belangrijke tips voor financieel succes met P2P beleggings­platformen:

Succestips voor Peer-To-Peer in­vesteren

succes boeken met investeren in krediet via kapitaalsbescherming terugkoopgarantie en geldteruggarantie

Wanneer het gaat over eender welke vorm van investeren, bestaat er geen enkele succesmethode die 100% correct en te betrouwen is.

Er bestaan echter wel enkele stappen die u kunt nemen om ten eerste uw kapitaal te beschermen en ten tweede om uw kansen op een deftig rendement te verhogen.

Enkele van deze stappen kunnen toegepast worden voor quasi alle investeringsproducten, andere zijn echter heel specifiek van toepassing op de P2P investeringsmarkt.

De gouden regel voor beleggingssucces? Voor voldoende spreiding zorgen.

Besteed aandacht aan diver­sificatie van uw be­leggings­kapitaal

diversifieer uw spaarkapitaal over voldoende verschillende particuliere leningen

De gouden regel qua beleggen is diversificatie. Het diversifiëren van uw spaarkapitaal zorgt voor meer risicospreiding en een meer gebalanceerde beleggings­portefeuille.

Redenering achter risico­spreiding bij P2P inves­teren

Particuliere beleggers en spaarders worden aangeraden om enige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Steek dus zeker niet alles, tot uw laatste eurocent, in één P2P platform of nog gekker: in één welbepaald particulier krediet.

Het is gewoon geen interessante zakelijke transactie om al uw kapitaal in één enkele belegging te stoppen. Het houdt geen steek, in geen enkel geval.

Diversificatie zorgt ervoor dat u uw risico heel goed kunt spreiden. Hierdoor kunt u, indien u goed gespreid belegd heeft, er zeker van zijn dat potentiële verliezen volledig zullen worden opgevangen en geabsorbeerd door uw winsten.

Een degelijke risicospreiding zorgt er dus voor dat u bepaalde verliezen niet opmerkt wanneer u het grote plaatje aanschouwt (u zal ze natuurlijk wel spotten indien u alles in detail gaat uitpluizen).

Tot slot nog een klein praktijkvoorbeeld: Stel dat u 500 euro heeft waarmee u wenst te starten met P2P investeren.

Dan is het een goed idee om dit kapitaal te spreiden over 5 verschillende investerings­opportuniteiten (en bij voorkeur over verschillende P2P platforms).

Loopt er dan iets mis met een welbepaalde lening of een bepaald platform, dan zullen de andere 4 dat verlies goed kunnen verzachten.

All-in gaan op 1 par­ticuliere lening is waan­zin

Iedereen kent eigenlijk al de gouden raad om niet al uw eieren in dezelfde mand te leggen.

Helaas wordt deze goede raad vaak genegeerd in de praktijk, vooral op momenten dat men denkt een uiterst interessante en hoogrenderende investering gevonden te hebben.

Dus zelfs indien een bepaalde belegging in uw ogen een zekerheid lijkt, dan nog kunt u nooit 100% zeker zijn dat die specifieke belegging echt een succes zal blijken te zijn in de toekomst. Niemand heeft een glazen bol om de toekomst te voorspellen...

De beste manier om hiermee om te gaan, is om goed te diversifiëren en voor voldoende spreiding te kiezen.

Inzake P2P beleggen dient u dus te gaan zoeken naar een gezond evenwicht tussen waarborgen, spreiding en garanties enerzijds, en een deftig rendement anderzijds.

Naast diversificatie dient u dus de volgende parameters van de diverse online P2P beleggings­platformen zeker en vast in detail te bestuderen:

Kapitaal­bescherming via terug­koop­garantie

Om meer zekerheid in te bouwen, raden we aan om voor een platform te kiezen dat een terugkoopgarantie aanbiedt. Deze garantie is een kapitaal­bescherming voor het geld dat u uitleent.

Hoe werkt zo'n terugkoopgarantie in de P2P beleggingsmarkt? Wel, bij bepaalde vooraanstaande platformen kan u genieten van de kapitaalkrachtige tussenkomst van het platform zelf.

Met andere woorden, heeft u geld uitgeleend via een bepaalde lening waarvan de kredietnemer een wanbetaler blijkt te zijn? Geen nood in zo'n geval want het platform komt tussen. Beginnen de kapitaalaflossingen en interestbetalingen te stokken?

Geen nood, het platform zelf springt in om verder het kapitaal en de interesten af te lossen. Dit biedt gemoedsrust aan u als particuliere belegger. U blijft uw kapitaal + interesten periodiek ontvangen, ook al is de kredietnemer een wanbetaler.

Het is dan het probleem van het platform zelf. Bekijk het overzicht van gerenommeerde P2P platformen onderaan, waarvan de meesten zo'n zorgeloze terugkoop­garantie aanbieden.

Vereiste inves­terings­bedrag om uit te lenen

Zelf online geld beleggen via P2P platformen geraakt meer en meer ingeburgerd. Toch wil dit niet zeggen dat u ineens, als beginner, duizenden euro's moet gaan investeren.

Ga op zoek naar betrouwbare platformen die een hele lage instapdrempel qua minimaal uit te lenen bedrag hanteren. Vermijd platformen die duizenden of tienduizenden euro's als minimale investering vereisen.

De echt goede peer-to-peer platformen zijn democratisch ingericht en heten iedereen welkom, van kleine garnalen tot de zware kanonnen. Starten hoeft helemaal niet veel kapitaal te vereisen dus.

Liquiditeit van de P2P belegging via geld­terug­garantie

liquiditeit van p2p belegging is vaak addertje onder het gras

Hoe liquide is uw belegging? Hoe liquide is het P2P platform? Met andere woorden, hoe snel kunt u uw belegd kapitaal terugkrijgen, in liquide vorm op uw bankrekening? Hoe snel kunt u uitstappen?

De liquiditeit van een P2P belegging is het addertje onder het gras voor particuliere spaarders die snel over hun geld wensen te beschikken

Wenst u te investeren in een P2P investeringsplatform? Dan dient u ook na te denken over hoe liquide of illiquide de investering zal zijn. Er kan zich altijd iets onverwachts voordoen waardoor u bliksemsnel over het geld wenst te beschikken...

En wat indien dit onmogelijk blijkt te zijn? Pijnlijk, is het niet? U weet dat u het geld heeft, maar eigenlijk ook niet, want u kunt er niet direct over beschikken...

Knoop het volgende dus zeer goed in uw achterhoofd:

Rendementen groot of klein, zonder geldteruggarantie zal u ontgoocheld zijn...

Een geldteruggarantie is uw achterpoortje, een vluchtroute voor als het goed misloopt in uw privé of professioneel leven.

Elk type investering gaat gepaard met een bepaalde graad van risico. Inzake P2P investeren is het grootste risico voor een particuliere belegger het in gebreke blijven van een kredietnemer.

Dit wordt opgelost door een terugkoopgarantie aangeboden door bepaalde platforms.

Maar wat velen vergeten, is dat de liquiditeit van de belegging zelf ook een groot risico kan vormen.

Stel u namelijk eens voor dat u de centen dringend kunt gebruiken, en dat u vandaag nog die fondsen wilt getransfereerd zien naar uw persoonlijke bankrekening.

In zo'n geval zult u een groot probleem hebben bij tal van P2P platforms. Er bestaan namelijk twee soorten P2P platforms:

 • P2P platforms met een secundaire markt (zie hieronder voor meer uitleg)
 • P2P platforms met een geldteruggarantie (zonder secundaire markt - zie hieronder voor meer uitleg)

P2P platformen met secun­daire markt (zonder geld­terug­garantie)

Indien u uw uitgeleend geld direct wenst terug te claimen, verwijst het gros van de online P2P platforms u door naar een secundaire markt. Dat is een online marktplaats waarop u uw lopende lening te koop kunt aanbieden aan andere particuliere beleggers.

Wenst u uw uitgeleend geld dus snel te recupereren, dan zit u in zo'n scenario met een probleem.

U dient namelijk eerst een andere belegger te vinden die de belegging wenst over te kopen van u. Dit kan voor ernstige vertragingen zorgen (lees: dit kan maanden aanslepen, met frustratie en stress tot gevolg), wat u kunt missen als kiespijn.

Om nog maar te zwijgen over mogelijks kapitaalsverlies omdat u gedwongen wordt om een korting te geven door het spel van vraag en aanbod en de factor tijdsdruk...

Opmerking: Indien het werkelijk voor de volle 100% om geld gaat dat u onmogelijk zult nodig hebben op een zeer korte termijn, dan is zo'n P2P platform met een secundaire markt OK.

In alle andere gevallen dient u eerder de voorkeur te geven aan een P2P investeringsplatform zonder secundaire markt maar wel met een geldteruggarantie.

P2P platformen met geld­terug­garantie (in plaats van secun­daire markt)

Deze platformen zijn eerder de uitzondering dan de regel. Voor een belegger die echter permanent over zijn kapitaal wenst te kunnen beschikken, is dit de natte droom in de niche van P2P investeren.

Belegt u via een platform dat een dergelijke geldteruggarantie aan­biedt, dan kan u onmiddellijk uw kapitaal terugvorderen zonder vervelende vertragingen.

Anders gesteld, u kan direct cashen in plaats van te gaan leuren met uw belegging op de secundaire markt. Handig, is het niet?

Indien u om wat voor reden dan ook beslist om de belegging (het uitgeleende geld) te verkopen, betaalt het platform u direct uw initieel geïnvesteerd kapitaal uit.

Bekijk het overzicht van gerenommeerde platformen en ontdek daar bij welke platformen u zoal moet zijn voor zo'n geldteruggarantie.

Rendement van P2P investeren

rendement van investeren in particuliere leningen analyse op middellange termijn focus op netto

Investeren doet u natuurlijk niet voor de fun of de adrenaline. U doet het voor het geld. Geld moet geld maken. Geld dat intelligent aan het werk wordt gezet, levert meer geld op. Op de lange termijn kan u zo een krachtig sneeuwbaleffect creëren.

En in het ultieme scenario verdient u rente op rente, ook gekend als het principe van de samengestelde interest.

Herbelegt u uw verdiende interesten voor een voldoende lange periode, aan voldoende hoge interesten, dan ervaart u na verloop van tijd een exponentiële kapitaalsgroei.

De rendementen die de verschillende P2P platformen aanbieden, lopen enorm uiteen. Ze worden beïnvloed door de woonplaats van de kredietnemer, de valuta, het bedrag, de looptijd, enzovoort.

Ontdek nu de diverse rendementen die u kunt genieten via het overzicht van de meest gebruikte online P2P platformen.

Tot slot nog dit: U dient het nettorendement te berekenen om een zuiver beeld te krijgen van uw belegging. P2P investeren gaat meestal om looptijden van 1 - 18 maanden. Dit betekent dat u best eerst even wat tijd laat verstrijken alvorens u uw rendementen gaat bekijken.

U wacht best af met analyseren tot wanneer u een volledige cyclus van begin tot einde heeft doorgemaakt (van geld uitlenen tot de laatste kapitaalaflossing + interest ontvangen).

Ook nog een tip omtrent de inflatie: Om een zuiver beeld te krijgen over de rendabiliteit, dient u ook de inflatie in mindering te brengen van het brutorendement.

Ingebouwde hulp­middelen voor een opti­male samen­gestelde inte­rest

Afhankelijk van het specifiek P2P leningplatform dat u selecteert, zijn er ook een aantal ingebouwde hulpmiddelen ter beschikking om enerzijds het gebruiksgemak te verhogen en anderzijds uw rendement te maximaliseren.

Een van de meest voorkomende ingebouwde hulpmiddelen bij de meest vooraanstaande P2P platformen, is een automatische investeringsfunctie.

Akkoord, vele beleggers wensen zelf volledige controle te behouden over hun activa en kapitaal... Maar indien u een druk leven leidt, dan is de kans groot dat u dikwijls een goede opportuniteit zult mislopen.

Vanuit deze optiek is een automatische herbeleggings­functie een handige manier om toch te blijven inspelen op de laatste opportuniteiten.

Een geautomatiseerde investerings­functie wordt ondersteund door algoritmes die bepaalde beleggings­opportuniteiten gaat matchen met de door u vooraf in­gestelde investerings­criteria.

Hierdoor blijft uw kapitaal continu aan het werk. In de context van een peer-to-peer platform bijvoorbeeld betekent dit dat u uw maandelijks uitbetaalde kapitaal­aflossingen en interesten automatisch kunt herinvesteren in nieuwe opportuniteiten.

Hierdoor blijft uw kapitaal aangroeien terwijl u zelf geen tijd verliest met opvolging en analyse.

Gebruik maken van zo'n tool zorgt ervoor dat u het maximale haalt uit het principe van samen­gestelde interest (expo­nentiële kapitaalgroei). Het is ook een van de snelste en eenvoudigste manieren om een passief inkomen te verdienen.

Selecteer het juiste investerings­platform voor P2P inves­teren

kies beleggingsplatform voor peer to peer investeren zorgvuldig uit

Er bestaan tal van externe factoren die alle bovenstaande factoren kunnen beïnvloeden. Veel van die externe factoren dient u compleet te ondergaan, u heeft er totaal geen grip of invloed op.

Denk bijvoorbeeld aan de algemene staat van de economie en het type kredietnemers waarmee u werkt.

Focus op factoren die u kunt be­ïnvloeden

Daarnaast zijn er natuurlijk ook een aantal factoren, doorslaggevende factoren zelfs, die u wel kunt manipuleren: het P2P platform dat u gebruikt om te beleggen in particuliere leningen.

Er bestaan talloze P2P leningplatformen en ze hanteren allemaal andere kostenstructuren. Ze wijken ook af van elkaar voor wat betreft garanties voor beleggers en de aangeboden interestpercentages op de leningen in de aanbieding.

Het is daarom heel belangrijk om alles goed uit te zoeken vooraleer u geld gaat beleggen. Hou er rekening mee dat geafficheerde bedragen en percentages bijna nooit zijn wat het in realiteit werkelijk voorstelt.

Spit dus zeker en vast de kleine lettertjes uit en neem contact op met de klantendienst om ze bestoken met al uw vervelende, maar heel terechte, vragen.

Besteed bijvoorbeeld aandacht aan het brutorendement dat voor u bestemd is, na een eventuele commissie voor het platform zelf.

Gerenommeerde be­schikbare P2P plat­formen

De beschikbare online P2P leningplatformen worden gerangschikt van hoger naar lager rendement:

Fast Invest - P2P inves­terings­platform

Geld verdienen met geld uitlenen aan particulieren online? Dan is Fast Invest een interessant investeringsalternatief.

Samenvattende info over dit leningplatform:

 • Rendementen tot 16%
 • Minimum te beleggen bedrag bedraagt slechts 1 euro
 • U kan er gratis een account aanmaken
 • Twee extra zekerheden en garanties beschikbaar:
  • Geldteruggarantie (indien u direct cash wilt om welke reden dan ook, moet u geen koper vinden voor de lopende lening op een secundaire markt. Dit is een enorm groot voordeel, het platform koopt de lening gewoon over binnen de 24 uur)
  • Terugkoopgarantie (wanneer de kredietnemer niet op tijd betaalt, krijgt u uw geld door tussenkomst van het platform zelf)
 • Automatische investeringsfunctie beschikbaar om periodiek te herbeleggen

IUVO - P2P platform

Geld uitlenen en er een stevige cent aan verdienen kan ook via IUVO.

Kenmerken van het P2P leningplatform IUVO:

 • Maximaal rendement op uw uitgeleend geld bedraagt 15%
 • Vanaf minimaal 10 euro bent u er welkom om te investeren
 • 1 zekerheid beschikbaar:
  • Terugkoopgarantie (platform komt tussen indien de kredietnemer in gebreke blijft met betalingen)
 • Nadeel: Er is geen geldteruggarantie van toepassing. Wenst u direct cash en wilt u af van de lening? Dan koopt het platform NIET over van u. U dient op de secundaire markt een overnemer/koper te vinden van de lening.
 • Gratis account mogelijk
 • Automatische investeringsfunctie beschikbaar

Mintos - P2P investeren

Meer rendement op uw spaargeld verdienen kan ook door geld uit te lenen via het P2P platform Mintos.

Kenmerken van dit leningplatform zijn de volgende:

 • Rendement op uitgeleend geld tot +/- 11,75%
 • Minimaal uit te lenen bedrag: 10 euro
 • 1 zekerheid van toepassing:
  • Terugkoopgarantie (indien de kredietlener in gebreke blijft, krijgt u uw geld uitbetaald door het platform zelf)
 • Nadeel: Bij dit platform kunt u niet genieten van directe liquiditeit daar er geen geldteruggarantie van toepassing is. Wenst u uw lening en het uitstaande kapitaal snel om te zetten in cash? Dan koopt het platform de lening NIET over. In de praktijk betekent dit dat u een overnemer (een andere investeerder) moet vinden op de secundaire markt van Mintos.
 • Gratis account mogelijk
 • Automatische investeringsfunctie beschikbaar

Lender & Spender

Ook bij onine P2P platform Lender & Spender kan u geld verdienen met geld uitlenen.

De kenmerken van dit platform zijn de volgende:

 • Rendement van 4%
 • Minimaal uit te lenen bedrag: 100 euro
 • 1 zekerheid voor beleggers: Bescherming opgebouwd vermogen. Dit betekent dat het incasseren en uitbetalen van rente en aflossing via een onafhankelijke stichting derdengelden verloopt. Bij een eventueel faillissement van Lender & Spender blijft deze stichting doorgaan met incasseren en uitbetalen waardoor uw vermogen beschermd is.
 • Gratis account is voor iedereen beschikbaar
 • Spreiding over Nederlandse ontleners met hoge kredietwaardigheid

Tot slot een waar­schuwing over P2P in­vesteren

Alternatieve P2P investerings­platforms zijn nooit compleet risicoloos. Het is ook nooit gegarandeerd dat u er effectief een hoog rendement mee zult behalen. Als investeerder dient u uw huiswerk te maken.

U dient zelf moeite te doen om te onderzoeken wat de beschikbare mogelijkheden zijn qua P2P platformen enerzijds en leningopportuniteiten als be­legging anderzijds.

U dient de kosten (en verdoken kosten) van de platforms te analyseren en u dient een goed spreidingsplan toe te passen om ervoor te zorgen dat u niet alles verliest door één onsuccesvol project.

Indien u echter de tijd en moeite neemt om als een goede huisvader een weloverwogen investeringsbeslissing te nemen, en u gebruikt alle hulpmiddelen die ter uwer beschikking staan, dan heeft u een goede kans om financieel succes te boeken.

Het is wel degelijk mogelijk om er een stevig passief inkomen mee op te bouwen.

Geef het gerust wat tijd, begin klein maar begin, herinvesteer uw interesten, laat elke eurocent werken voor u en vooraleer u het beseft is uw initieel kapitaal met een factor vermenigvuldigd over de jaren heen.

Andere infor­matie over P2P in­vesteren

Bijkomende info over geld in­vesteren

Overige investeringen waarin u geld kan beleggen: Vastgoed

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *