• Home
  • »
  • Blog
  • »
  • Hoe leencapaciteit vergroten en meer lenen? Hypotheektips

Hoe leencapaciteit vergroten en meer lenen? Hypotheektips

min leestijd

miniatuurraket op torentjes euromunten symbool voor leencapaciteit vergroten en meer lenen voor hypotheek

De vastgoedmarkt is als een spannend boek: Soms zit u op het puntje van uw stoel en soms wilt u het boek gewoon wegleggen. En de laatste tijd lijkt het erop dat veel mensen het boek even hebben neergelegd...

Het aantal nieuw afgesloten hypothecaire leningen heeft een historisch dieptepunt bereikt en de vastgoedmarkt lijkt af te koelen ten gevolge van de stijgende rentevoeten.

Maar voordat u ook in paniek raakt en uw droom van een eigen huis of opbrengsteigendom opgeeft, dienen we enkele cijfers te bekijken.

Vervolgens presenteren we 10 tips om uw leencapaciteit te maximaliseren waardoor u toch in staat zult zijn om uw vastgoeddroom waar te maken!

Hoe leencapaciteit vergroten: Een veelgestelde vraag tegenwoordig

miniatuurraket op torentjes euromunten symbool voor leencapaciteit vergroten en meer lenen voor hypotheek

In recente tijden hebben we een aanzienlijke daling gezien in het aantal nieuw afgesloten woonkredieten (zowel in België als Nederland is dit het geval).

Afkoeling van de vastgoedmarkten in België en Nederland

Dit is een duidelijk teken dat de vastgoedmarkt een adempauze neemt, met een lichte daling van de prijzen in bepaalde regio's en segmenten en een algemene afname van het aantal vastgoedtransacties.

Deze trend lijkt zich in de toekomst te gaan voortzetten met een merkbare daling van het aantal transacties in vergelijking met eerdere perioden en jaren.

Interessant weetje: Volgens diverse experts zijn het vooral vastgoedbeleggers en oudere mensen die een versnelling lager schakelen op de vastgoedmarkt!

Stijgende rentevoeten zijn de oorzaak

Wat is de oorzaak van deze daling? Wel, het lijkt erop dat de stijgende rentes een grote rol spelen...

De hypotheektarieven zijn flink gestegen waardoor de gemiddelde rentevoet quasi verdubbeld is ten opzichte van een paar jaar geleden.

En dat heeft natuurlijk een negatieve invloed op de leencapaciteit van de mensen die vastgoed willen kopen!

Renovatieverplichtingen spelen ook een rol

Weetje: In België is er nog een andere factor die een rol begint te spelen: De renovatieverplichting voor vastgoed in Vlaanderen...

Wie een oudere woning koopt, is verplicht om deze te renoveren tot een minimum EPC-label van D of hoger.

Maar om van een te laag EPC-label zoals E of F naar het minimum vereiste niveau van D te springen, dient men al snel voor +/- 60 000 euro of meer aan renovatiekosten uit te voeren.

En deze renovatieverplichting in combinatie met de hogere rentes en een onzeker economisch klimaat zorgt ervoor dat de vraag naar vastgoed te koop afneemt.

Maar wat betekent dit nu allemaal voor u?

Het betekent dat het nu belangrijker dan ooit is om slim om te gaan met uw geld en uw leencapaciteit te maximaliseren. 

Hoe leencapaciteit vergroten: 10 Tips

Hieronder hebben we een aantal handige tips op een rijtje gezet die u kunnen helpen om uw leencapaciteit te maximaliseren.

Dus lees gewoon rustig verder en ontdek hoe u uw droomhuis of opbrengsteigendom van uw dromen kunt bemachtigen, zelfs in deze uitdagende tijden...

Hier zijn ze dan, onze tien uitgebreide en waardevolle tips om uw leencapaciteit te maximaliseren en meer te lenen voor de aankoop van onroerend goed:

Vergeet kredietkaarten en kies voor debetkaarten

tekening van mannetje dat hendel naar rechts duwt richting groene beste kredietscore om meer te kunnen lenen

Kredietkaarten kunnen een handig hulpmiddel zijn voor het beheren van uw financiën maar ze kunnen ook een impact hebben op uw leencapaciteit. En dit is voornamelijk het geval als het gaat om het aanvragen van een hypotheek.

Dit komt omdat kredietverstrekkers bij het beoordelen van uw hypotheekaanvraag rekening houden met uw bestaande schulden, waaronder de limieten op uw kredietkaarten.

Zelfs als u het opgenomen bedrag via uw kredietkaart elke maand volledig afbetaalt, wordt de limiet van deze kaart nog steeds beschouwd als een schuld.

En dit is exact waar debetkaarten een groot voordeel kunnen bieden.

Met een debetkaart kunt u namelijk alleen het geld uitgeven dat u al op uw rekening heeft staan (dus er is geen sprake van een kredietlimiet die uw leencapaciteit kan beïnvloeden). Ze tellen dus niet mee als potentiële schuld in de ogen van kredietverstrekkers.

Een leuke meevaller is dat veel van deze debetkaarten ook beloningsprogramma's bieden (net zoals het geval is voor kredietkaarten).

Hierdoor kunt u nog steeds genieten van het verzamelen van punten terwijl u uw leencapaciteit intact houdt!

Opgelet: Hoewel dergelijke debetkaarten uw leencapaciteit niet direct negatief beïnvloeden / verminderen, dient u ze nog steeds op een verantwoorde wijze te gebruiken. Want buitensporige uitgaven, zelfs met een debetkaart in plaats van een kredietkaart, kunnen nog steeds leiden tot financiële problemen... 

Stabiele werkgelegenheid

Veranderen van job kan uw leencapaciteit beïnvloeden en dit is waarom:

Banken en andere kredietverstrekkers kijken naar uw inkomensgeschiedenis om te beoordelen hoe betrouwbaar u bent als lener. 

Ze willen zien dat u een stabiel inkomen heeft omdat dit aangeeft dat u hoogstwaarschijnlijk in staat zult zijn om uw lening terug te betalen.

Als u van job verandert, vooral als u naar een job met een lager salaris gaat of als u een periode zonder werk zit tussen twee jobs in, kan dit uw gemiddelde inkomen over een bepaalde periode verlagen.

En dit kan op zijn beurt uw leencapaciteit verminderen omdat kredietverstrekkers via hun standaard berekeningsformules kunnen concluderen dat u minder goed in staat bent om een lening terug te betalen.

Met andere woorden, voordat u een carrièresprong maakt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat uw leningen op orde zijn.

En als u van plan bent om binnenkort een grote lening aan te vragen, zoals een hypotheek voor een eigen woning of voor de aankoop van een beleggingspand, kan het verstandig zijn om dit te doen voordat u van job verandert.

Op deze manier kunt u uw huidige inkomen en werkstabiliteit aantonen aan de potentiële kredietverstrekker waardoor u meer kans maakt!

Het is ook belangrijk om te begrijpen dat elke kredietverstrekker verschillende criteria hanteert voor het beoordelen van leningaanvragen.

Het is dus ALTIJD een goed idee om professioneel advies in te winnen bij een financieel adviseur die verschillende banken met elkaar kan vergelijken.

Of u kan ervoor opteren om bij een bepaalde kredietverstrekker rechtstreeks advies in te winnen voordat u grote veranderingen in uw leven aanbrengt.

Holistisch advies voor zelfstandigen

Als u zelfstandige bent, zijn er veel extra factoren die uw leencapaciteit kunnen beïnvloeden in vergelijking met iemand die werknemer is.

Zorg ervoor dat uw team van experts (uw accountant en uw hypotheekmakelaar) samenwerken om op transparante wijze de beste oplossing voor u te vinden.

Ze kunnen u adviseren met handige strategieën zoals het structureren van uw inkomen op een manier die uw leencapaciteit vergroot en maximaliseert!

Beperk uw uitgaven

Dit lijkt misschien voor de hand te liggen maar het is een onderwerp dat gemakkelijk uit het oog wordt verloren.

Als u na een eerste consultatie met een hypotheekexpert vaststelt dat uw leencapaciteit vrij beperkt is, dan kunt u beslissen om in uw uitgaven (leninguitgaven bijvoorbeeld) te snijden.

Misschien heeft u nog een lening lopen voor een wagen of camper... Overweeg om deze ineens af te korten (of verkoop het object en los de lening af met de opbrengst uit de verkoop).

Dit zal niet alleen uw mogelijkheid om meer te lenen vergroten! Het zal u ook een duidelijker beeld geven van de financiële verplichtingen en mogelijke opofferingen die gepaard gaan met het afbetalen van een lening.

Herstructureer uw leningen: Verleng de looptijd om uw leencapaciteit te verhogen

man bekijkt simulatie van kostenplaatje van herfinanciering van lopende lening om maximale hypotheek te verkrijgen voor aankoop vastgoed

Als u al leningen heeft, kan het herstructureren van deze leningen een optie zijn om uw leencapaciteit te verhogen.

Dit houdt bijvoorbeeld in dat u de looptijd van uw huidige leningen verlengt, bijvoorbeeld tot een looptijd van 25 of 30 jaar (indien uw leeftijd het toelaat).

Door voor een dergelijke herfinanciering te kiezen, verlaagt u uw maandelijkse aflossingen omdat u de resterende openstaande schuld over een langere periode uitspreidt.

Dit kan uw leencapaciteit verhogen omdat kredietverstrekkers kijken naar uw huidige maandelijkse aflossingsverplichtingen bij het bepalen van hoeveel u kunt lenen.

Als uw maandelijkse aflossingen dalen, kan dit betekenen dat u in staat bent om een grotere lening aan te gaan.

Opgelet voor één groot nadeel van deze strategie: De looptijd van uw huidige lening(en) verlengen betekent dat u uiteindelijk meer rente betaalt gezien over de totale looptijd van de lening.

Het is dus belangrijk om de voor- en nadelen af te wegen en om financieel advies in te winnen (inclusief berekeningen en simulaties via gespecialiseerde software) voordat u deze stap zet.

Bouw een noodfonds op

Het opbouwen van een noodfonds is een belangrijk onderdeel van een gezonde financiële planning.

Een noodfonds is een spaarpotje dat u opzij zet om onvoorziene uitgaven of financiële noodsituaties mee te dekken, zoals het verlies van een job, onvoorziene medische kosten of grote huishoudelijke onderhoudswerken of reparaties.

Hoewel een noodfonds op zich uw leencapaciteit niet direct verhoogt, kan het wel degelijk bijdragen aan uw algehele financiële stabiliteit, wat kredietverstrekkers heel graag zien. 

Banken en andere kredietverstrekkers kijken naar uw volledige financiële plaatje wanneer ze beslissen over hoeveel ze bereid zijn u te lenen. 

Als u kunt aantonen dat u verantwoordelijk omgaat met uw geld en financieel voorbereid bent op onvoorziene omstandigheden, kan dit hen meer vertrouwen geven in uw vermogen om uw lening terug te betalen.

Opmerking: Over een noodfonds beschikken is slechts één factor die kredietverstrekkers in overweging nemen.

Andere factoren zoals uw inkomen, schuldenlast, kredietgeschiedenis en de waarde van het onroerend goed dat u wilt kopen, spelen ook een grote rol bij het bepalen van uw leencapaciteit.

Verhoog uw inkomen

twee golven van 50 eurobiljetten in context van inkomen verhogen om meer te lenen voor hypothecaire lening

Uw inkomen verhogen is een directe manier om uw leencapaciteit te vergroten.

Kredietverstrekkers kijken naar uw inkomen om te bepalen hoeveel u kunt lenen omdat een hoger inkomen over het algemeen betekent dat u meer financiële ruimte heeft om een lening af te betalen.

Er zijn verschillende manieren om uw inkomen te verhogen:

  • U kunt bijvoorbeeld op zoek gaan naar een job/functie die beter betaalt. Dit kan betekenen dat u uw vaardigheden moet opfrissen of er nieuwe moet aanleren, of dat u moet netwerken om nieuwe kansen te vinden.
  • Een andere optie is om extra uren te werken als uw huidige baan dat toelaat. Dit kan betekenen dat u overuren maakt of een tweede job neemt. Hoewel dit meer van uw tijd kan vergen, kan het een effectieve manier zijn om uw inkomen op korte termijn te verhogen.
  • Ten slotte kunt u overwegen om een bijbaantje te nemen. Dit kan iets zijn dat u in uw vrije tijd doet, zoals freelancen, het verkopen van handgemaakte producten, of het doen van klusjes voor anderen (huishoudelijk, in de tuin, enzovoort). Een bijbaantje kan niet alleen extra inkomsten opleveren maar kan ook een creatieve uitlaatklep zijn of u de mogelijkheid geven om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Kanttekening: Uw inkomen verhogen, dat vergt tijd en inspanning. Het is dus belangrijk om een evenwicht te vinden tussen meer geld verdienen enerzijds geld en het behouden van uw levenskwaliteit anderzijds.

Maar als u op een of andere manier in staat bent om uw inkomen te verhogen, kan dit een aanzienlijke impact hebben op uw leencapaciteit.

Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u kunt lenen!

Verminder uw schulden

Het verminderen van uw schulden is een effectieve manier om uw leencapaciteit te verhogen.

Wanneer banken en andere kredietverstrekkers uw leningaanvraag beoordelen, nemen ze uw totale schuldenlast in overweging.

Dit omvat alle uitstaande schulden die u heeft, niet alleen hypotheken, maar ook andere soorten leningen.

In België en Nederland zijn bijvoorbeeld persoonlijke leningen, kredietkaartschulden en autoleningen heel gebruikelijk.

Als u dergelijke schulden heeft, kan het afbetalen ervan uw leencapaciteit verhogen.

Dit komt doordat het deel van uw inkomen dat al is toegewezen aan de schuldaflossingen vermindert. En hierdoor heeft u meer beschikbaar inkomen over om een nieuwe lening af te betalen.

Weetje: Indien u reeds veel openstaande schulden heeft (en openstaande leningen heeft), kan dit uw kredietwaardigheid beïnvloeden. Wat op zijn beurt uw vermogen om een lening te krijgen, kan beïnvloeden.

Daarom is het verminderen van uw schulden niet alleen goed voor het verhogen van uw leencapaciteit, maar ook voor het verbeteren van uw algehele financiële gezondheid.

Kies de juiste kredietverstrekker

De juiste kredietverstrekker kiezen, het kan absoluut een groot verschil maken bij het aanvragen van een lening.

Niet alle kredietverstrekkers zijn hetzelfde... Sommige zijn flexibeler of hebben betere voorwaarden voor bepaalde soorten leners.

Daarom is het een goed idee om wat tijd te besteden aan het vergelijken van verschillende kredietverstrekkers.

Het is net als winkelen voor een nieuwe laptop, auto of smartphone. U wilt de beste deal krijgen, toch? Hetzelfde geldt voor hypothecaire leningen.

Dit advies geldt voor een aankoop eender waar ter wereld, in Nederland, in België, in Spanje, enzovoort.

Tip voor de Spanjefans: Laat gratis uw hypotheekmogelijkheden in Spanje berekenen op basis van offertes van meer dan 20 verschillende banken!

Door rond te kijken en verschillende opties te vergelijken, kunt u mogelijk een kredietverstrekker vinden die u betere voorwaarden en/of een hogere leencapaciteit kan bieden.

Uw financiële situatie is in elk geval uniek. Wat voor de ene persoon werkt, werkt misschien niet voor de andere.

Daarom kan het nuttig en verstandig zijn om een ervaren hypotheekadviseur in te schakelen. Een dergelijke professional kan u helpen om de beste keuze te maken op basis van uw specifieke behoeften en omstandigheden.

Veilig lenen voor onroerend goed is noodzakelijk

zak eurogeld met vergrootglas dat focust op rood slot conceptuele weergave van veilig lenen voor vastgoedaankoop

Veilig lenen voor onroerend goed is een cruciaal aspect van uw financiële planning.

In de context van investeringsvastgoed kopen: Het is een lange termijn inzet, geen snelle race naar rijkdom.

Hoewel het belangrijk is om actief te investeren in vastgoed om te verhuren, is het cruciaal om verstandige risico's te nemen.

Zo is het bij lenen voor onroerend goed essentieel om goed voorbereid te zijn op onvoorziene omstandigheden.

Analyseer uw uitgavenpatroon en bepaal wat u nodig heeft om uw gewenste levensstandaard te behouden. Vertrouw niet volledig op fluctuerende inkomsten zoals bonussen en test uw terugbetalingsvermogen bij hogere rentetarieven.

Zorg voor voldoende financiële buffers om eventuele onverwachte veranderingen op te vangen.

Overweeg de risico's en zorg ervoor dat u een plan B heeft voor het geval de zaken niet volgens plan verlopen.

Het is niet nodig om een enorme schuld op te bouwen om uw financiële doelen te bereiken.

Kwaliteit boven kwantiteit is de sleutel bij het investeren in vastgoed. Het is beter om één uitstekend pand voor verhuur te bezitten dan een portfolio van meerdere panden met een te hoge schuld.

Het belangrijkste is om voorzichtig te zijn. Leen niet meer dan u zich kunt veroorloven.

Hoe meer lenen en leencapaciteit vergroten? Slotwoord

Het verhogen van uw leencapaciteit gaat niet alleen over het verkrijgen van een grotere hypotheek. Het gaat ook over het opbouwen van een financieel stabiele toekomst.

Het is een evenwichtsoefening tussen het bereiken van uw huidige doelen, zoals het kopen van een huis, en het zorgen voor uw financiële gezondheid op de lange termijn (misschien is rentenieren met vastgoed wel uw doel?).

Het is verleidelijk om te streven naar het maximale bedrag dat u kunt lenen, maar het is ook belangrijk om te overwegen hoe dit uw toekomstige financiële vrijheid kan beïnvloeden.

Een grotere lening betekent grotere maandelijkse aflossingen, wat kan leiden tot minder flexibiliteit in uw budget voor andere financiële doelen en onvoorziene uitgaven.

Dus terwijl u de bovenstaande 10 tips gebruikt om uw leencapaciteit te vergroten, nodigen we u uit om ook actief na te denken over uw bredere financiële situatie en toekomst.

Hoe past een grotere hypotheek in uw algehele financiële plan? Hoe zal dit hypothecair krediet uw levensstijl en toekomstige financiële doelen beïnvloeden?

Het vergroten van uw leencapaciteit is een krachtig hulpmiddel maar het is slechts één stukje van de puzzel.

Uiteindelijk gaat financiële gezondheid over meer dan alleen hoeveel u kunt lenen... Het gaat ook over het opbouwen van een toekomst waarin u zich financieel veilig en vrij voelt.

Tot slot: Wees altijd voorzichtig bij het lenen van geld voor een opbrengstpand. Het is belangrijk om verstandig te lenen en ervoor te zorgen dat u zich comfortabel voelt met de aflossingen.

Het maximaliseren van uw leencapaciteit is geweldig, maar het is ook belangrijk om binnen uw financiële grenzen te leven en een gezonde financiële toekomst te plannen.

Contacteer ons

    Privacybeleid *