• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Hoe investeren met een klein bedrag? Tips & richtlijnen qua veiligheid & rendement

Hoe investeren met een klein bedrag? Tips & richtlijnen qua veiligheid & rendement

min leestijd

hoe investeren met een klein bedrag tips richtlijnen qua veiligheid rendement

Hoe veilig en winstgevend investeren met een klein bedrag? Hieronder leert u eerst vijf fundamentele regels kennen.

Vervolgens maakt u kennis met een waardig investerings­alternatief voor kleine sommen geld: krediet­verstrekking van particulier tot particulier.

Wilt u een financieel sterke fundering creëren en gaan sparen om financieel onafhankelijk te worden?

Om niet alleen voldoende fondsen ter beschikking te hebben voor moest het noodlot toeslaan, maar ook om gewoon zorgeloos te kunnen genieten van het leven?

Zo ja, dan moet u niet alleen sparen maar ook vakkundig investeren...

Inhoudsopgave

Wat is vakkundig investeren met een klein bedrag?

Wat betekent vakkundig? Het betekent veilig, via kanalen en op platformen die u echte winst opleveren en tegelijkertijd het risico laag houden.

Hoe betreedt u de beleggings­wereld? Waar moet u op letten bij het kiezen van een platform voor het beleggen van kleine bedragen geld bijvoor­beeld?

En hoe kan u het risico op verlies van geïnvesteerde middelen minimaliseren en uw winst en rendement optimaliseren en verhogen?

Ontdek hieronder alles over kleine bedragen investeren!

Vijf fundamen­tele prin­cipes waar­mee u succes­vol kunt zijn

Kies voor een li­quide be­legging bij inves­teren met een klein be­drag

kies liquide belegging die u direct kunt opeisen bij beleggen kleine bedragenAls u lange termijnschulden heeft, dan moet u beleggingsinstrumenten en -producten kiezen die vroege exit-kanalen aanbieden.

Met andere woorden, opteer voor investeringen waarbij uw initieel geïnvesteerd kapitaal direct opeisbaar is.

Het leven is onvoorspelbaar. Daarom lijken alle vormen van investeringen zo riskant.

Langetermijninvesteringen kunnen winstgevend zijn, maar alleen als er niets gebeurt dat problemen kan veroorzaken voor de instelling of het platform dat uw fondsen aanhoudt.

Als u eraan denkt om geld voor een lange periode bijeen te sparen, zorg er dan voor dat het snel opeisen van de gespaarde middelen mogelijk is, evenals het terugvorderen van de investering tegen redelijke en acceptabele financiële kosten.

Is kleine bedragen investeren uw doel? Zorg er dan voor dat u op elk moment het gewenste bedrag direct kunt terugkrijgen, zonder serieuze problemen.

Investeer niet meer dan u zich kunt ver­oor­loven te ver­liezen

Begin uw carrière als belegger door kleine bedragen te investeren welke geen drastische verlies voor uw opgebouwd vermogen kunnen betekenen.

Het beveiligen van investeringen begint door te werken met een geschikte/schappelijke fractie van uw fondsen.

Met andere woorden, zoek naar een gezond evenwicht en ga niet ineens grote sommen geld gaan investeren die u eigenlijk niet kunt missen.

Denk dus goed na en vermijd impulsieve beslissingen. Steek dus zeker en vast niet al uw beschikbare liquide middelen in één enkele investering.

Qua vuistregel wordt vaak gesproken over een richtlijn van 10% van uw maandelijkse inkomsten die u dient opzij te zetten en te beleggen of sparen.

Zo'n percentage is niet onoverkomelijk en vrij haalbaar. In principe zou iedereen zo'n percentage relatief pijnloos moeten kunnen besparen.

Door maandelijks zo'n fractie opzij te zetten, legt u ineens ook een buffer liquide middelen aan die u kunt aanwenden als inves­terings­kapitaal.

Selecteer een volledig trans­parante inves­tering

opteer voor platform waar transparantie centraal staat zonder verdoken kosten voor beleggersKijk altijd goed naar de voorwaarden van de potentiële investeringen en P2P-investeringsplatforms.

Beleggen op de aandelenbeurs bijvoorbeeld komt zonder kapitaalsgarantie, wat betekent dat u niet zeker bent of u uw geïnvesteerde eigen middelen in aandelen wel ooit nog zult terugzien.

Het risico van aandelenbeurzen is hoog en u dient dit wel degelijk goed te beseffen, ook al kunt u via online platformen zoals eToro, Freedom24 en Saxo Bank wel gemakkelijk kleine (of grotere) bedragen investeren in aandelen.

Het positieve van groeiaandelen kopen bijvoorbeeld is dat het rendement ook hoog tot heel hoog kan uitvallen.

Hoe financieel onafhankelijk worden met aandelen?

Bent u het moe om als loonslaaf door het leven te gaan? Bent u het moe om spaargeld op de bank te zetten dat quasi niets oplevert qua rendement?

Leer dan hoe u financieel onafhankelijk wordt met investeren in aandelen en via beleggen in ETF's. Op de middellange termijn kan u al financieel vrij worden met een bedrag van slechts 200 euro per maand.

U dient alleen te weten te komen hoe u dit geld voor u laat werken in plaats van andersom!

Op de Happy Investor Community krijgt u een 100% garantie om te leren hoe u financieel onafhankelijk wordt met de aandelenmarkten.

Leer er alles over investeren in aandelen van Jorik Vermeulen die zelf op zijn 23ste begonnen is met zijn strategie voor financiële onafhankelijkheid en op zijn 35ste al vervroegd met pensioen gaat.

Deze kans kan uw leven veranderen! Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

Minder risicovolle alternatieven

Er bestaan echter financiële instrumenten die aanzienlijk veiliger zijn en tegelijkertijd toch rendabel zijn voor kleinere bedragen.

Zo zijn investeringen in leningen aan particulieren een waardig alternatief voor het spaarboekje of aandelen indien u relatief kleine bedragen wenst te beleggen.

Het terugbetalingsniveau is over het algemeen hoog en als het gaat om vertragingen bij het ontvangen van de aflossingen, worden deze in sommige gevallen opgevangen en uitbetaald door het online platform zelf (als u de juiste kiest).

Als zodanig kunt u er zeker van zijn dat u geen kapitaal verliest (dankzij zo'n terugkoopgarantie waarvan u kunt genieten indien de kredietnemer in gebreke blijft).

Hoe transparanter de in­vesterings­voorwaarden zijn, hoe groter de kans dat verborgen commissies of extra kosten u onaangenaam gaan verrassen.

Denk op lange termijn en vermijd gokken

Investeren betekent niet dat uw doel moet zijn om snel rijk te worden. U kan snel rijk worden met de loterij of door uw geluk te gaan beproeven in een casino.

Maar het risico dat de geïnvesteerde middelen verloren gaan, is echter zeer groot.

Als u dus verstandig wilt gaan investeren met bescherming voor uw kapitaal, kies dan voor veilige financiële instrumenten.

Ondanks hun verschijning genereren ze niet allemaal een klein rendement op de geïnvesteerde eigen middelen.

Hoewel een traditionele spaarrekening u jaar in jaar uit armer maakt (omdat de rente lager is dan de jaarlijkse inflatie), kunt u kiezen voor een alternatief ...

Als u investeert in leningen en aanbiedingen uitkiest van bepaalde betrouw­bare plat­formen, kunt u rendementen met dubbele cijfers verkrijgen op jaarbasis, zonder uzelf bloot te stellen aan dramatisch risico.

Wanneer u de tijd het zware werk laat doen voor u, kunt u een enorme hoeveelheid kapitaal verzamelen (exponentiële curve van interest op interest - ook gekend als samengestelde interest) die u tegelijkertijd beschermt tegen de ongewenste effecten van inflatie.

Wees niet bang om te star­ten met in­vesteren met een klein bedrag

kleine bedragen geld investeren over de grenzen heen wereldwijd is mogelijkAls u denkt dat u pas kunt beginnen met beleggen indien u over veel kapitaal beschikt, heeft u het mis. U kunt ook mooie rendementen behalen met een kleine stapsgewijze methode en beperkte bedragen.

In plaats van uw spaargeld op een spaarrekening of onder de matras te houden (en armer te worden vanwege de financiële inflatie), kunt u overwegen om kleine bedragen te investeren in verschillende leningen van particulier tot particulier.

Wanneer u kleine bedragen investeert, moet u wel nog steeds controleren of de potentiële lening als investering winstgevend en veilig is.

Na verloop van tijd zult u zich comfortabeler voelen om hogere bedragen te beleggen. Bekijk in deze context de aanbiedingen van de volgende online P2P platformen.

De reden om de investerings­voorwaarden zorg­vuldig te contro­leren en met een stapsgewijze methode te beginnen?

Stapsgewijs leert u het meest, en het is een manier om voorzichtig om te gaan met uw spaarkapitaal en fondsen.

Dus beginnen met investeren met kleine bedragen is een ideale manier om van start te gaan. En het kan de moeite waard zijn om beleggingen niet langer uit te stellen en vandaag al rendement te gaan opstrijken.

U kunt rente op rente verdienen en op de lange termijn zorgt dit voor een exponentiële groei van uw vermogen (het bekende principe van samengestelde interest).

Wat is een goede in­vestering voor een klein(er) bedrag?

Bent u op zoek naar veilige investeringen? Wat kan dan een goede bron van rendement en winst zijn?

Op de markt blijft de mening bestaan dat een bankstorting/bankdeposito de enige vorm van beleggen is zonder risico op kapitaalverlies dankzij de spaardepositogarantie van 100 000 euro per persoon per bankinstelling.

De rente op bank­stortingen/bank­deposito's is momenteel echter lager dan de jaarlijkse inflatie, wat betekent dat u jaarlijks aan koopkracht verliest en dus armer wordt. Het zijn dus slechte beleggingen.

Daarom is het zeker en vast de moeite waard om naar alternatieven te zoeken, zoals beleggen in leningen.

Leningen als inno­vatieve be­leggings­klasse

investeren in innovatieve beleggingsklasse p2p leningenInvesteringen in particuliere leningen zijn innovatief op de Europese beleggingsmarkt.

Omdat het een vrij nieuw beleggingsconcept is, kan het dus wantrouwen oproepen. In het buitenland werkt dit systeem echter met succes en krijgt het elk jaar meer en meer aanhang en fans.

Wat zijn de redenen hiervoor?

 • Een vrij hoog rendement op het geïnvesteerde bedrag,
 • Eenvoud qua investeren (doe-het-zelf online is mogelijk en eenvoudig),
 • Kleine bedragen investeren is mogelijk,
 • Het belangrijkste: veiligheid

Hoe werkt het in de praktijk om te investeren in leningen van particulier tot particulier?

Investeren in leningen is een op­lossing voor de toe­komst

Een typisch stappenplan voor investeringen in consu­menten­leningen is als volgt:

 • Een particulier die op zoek is naar een persoonlijke lening meldt zich aan bij een online P2P kredietplatform en doet een leningaanvraag.
 • Er wordt een zorgvuldige beoordeling van de financiële draagkracht van de potentiële kredietnemer gemaakt en na positieve verificatie wordt de aanvraag van de kredietnemer goedgekeurd.
 • Deze specifieke lening wordt vervolgens op een FinTech-platform geplaatst dat de leningen beheert en de particuliere kredietnemers met particuliere investeerders met elkaar in contact brengt.
 • Als een particuliere belegger kunt u dan inloggen en de nog te financieren leningen zien, inclusief parameters zoals leeftijd van de ontlener, de looptijd, het interestpercentage dat u kunt verdienen, enzovoort.
 • Wordt u aangetrokken tot bepaalde particuliere leningen, dan kan u eenvoudig een klein bedrag investeren met slechts een paar klikken. U kunt het profiel van de potentiële lener zelf screenen voordat u de investeringsbeslissing neemt. U bepaalt ook zelf hoeveel u uitleent via een bepaalde lening. Het is vaak zo dat 1 lening gefinancierd wordt door tientallen verschillende particuliere beleggers.
 • Vanaf dat moment ontvangt u als belegger maandelijkse kapitaal- en interestbetalingen voor de leningen waarin u belegd heeft.

Zoals u ziet, is het mechanisme om te investeren met een klein bedrag in leningen eenvoudig en duidelijk.

En dat is het enige doel van FinTech-bedrijven (financiële technologie), welke opgericht zijn om het verouderde banksysteem te optimaliseren.

De doeltreffendheid van FinTech-bedrijven ligt in de technologie. Internet en software vereen­voudigen de processen, waardoor de kosten worden geminimaliseerd en de winst voor alle stakeholders wordt verhoogd.

Wat als een krediet­nemer stopt met betalen van kapitaal­aflossingen en interesten?

Dit is het sterkste element van FinTech-systemen.

Omdat de initiële investering via het platform werd gedaan, kunnen de investeerders rekenen op de ondersteuning van het platform.

Terugkoopgarantie bij investeren met een klein bedrag

Verschillende P2P-platforms bieden bijvoorbeeld een terugkoopgarantie van leningen aan (BuyBack).

Praktisch gezien betekent dit dat als de betalingsachterstand van een kredietnemer x aantal dagen overschrijdt, de standaard terugkoopgarantie begint te werken.

Particuliere investeerders blijven dan zowel kapitaal als rente ontvangen gedurende de investeringsperiode en looptijd van de lening.

Als gevolg hiervan is de verwachte winst (en rendement) van de investering zeker. Met andere woorden, een klein bedrag investeren via een P2P kredietplatform kan met terugkoopgarantie en kapitaals­bescherming.

Geldteruggarantie bij beleggen met kleine bedragen

Daarnaast bieden sommige online kredietplatformen ook nog een geldteruggarantie aan. Dit zorgt ervoor dat u steeds uw geïnvesteerd kapitaal direct kunt terugvorderen moest u het heel snel nodig hebben.

Zonder geldteruggarantie bent u aangewezen op secundaire markten van leningen en dient u dus eerst een andere particuliere belegger te vinden die uw lopende lening wenst over te nemen als belegging.

Gebruikers­ervaring en functiona­liteit voorop

Het is de moeite waard te benadrukken dat online beleggen in leningen ook heel eenvoudig is. Nieuwe FinTech-bedrijven werken er hard aan om de gebruikerservaring zo aangenaam mogelijk te maken.

Bij investeringsleningen kunt u pijlsnel aan de slag via een betrouwbaar platform.

Tip: het feit dat iedereen een zeer bekend platform gebruikt, kan niet uw enige beslissingsfactor zijn.

We zouden functionaliteit boven populariteit aanbevelen.

Focus op het verkrijgen van een terugkoopgarantie en/of een geldteruggarantie en let op het minimale investeringsbedrag (hoeveel geld u nodig heeft om te beginnen met beleggen).

Via de volgende P2P-leningplatforms kan u aan de slag met heel democratische minimale investeringsbedragen.

Hoeveel rendement kan ik ver­wachten op mijn investering?

kleine bedragen investeren in p2p leningen levert hoog rendement opBij het beleggen in leningen is het rendement hoger dan bij klassieke spaarrekeningen en spaardeposito's. Maar hoeveel hoger ligt het rendement op particuliere leningen dan?

Het is onmogelijk om een vast rentebedrag aan te geven, omdat de rente afhankelijk is van diverse risicofactoren (zelfs de valuta en het land waar de kredietnemer woont, spelen een rol) en het risicoprofiel van de kredietnemer.

De interesten lopen enorm uiteen, en kunnen gaan van 3 à 4% minimaal tot wel 15 of 16% maximaal, afhankelijk van het platform.

Interesse? Ga dan eens grasduinen in de honderden aanbiedingen die u kunt vinden bij diverse professionele en betrouwbare P2P leningplatforms.

Hoeveel kost inves­teren in leningen?

Deelnemen en lid worden van een kwalitatief hoogstaand en betrouwbaar platform voor investeringsleningen is in principe kosteloos.

Goede investeringsplatforms rekenen dus geen kosten aan wanneer u zich als particuliere belegger aanmeldt en registreert.

Ook voor het storten van geld in uw account, het openen van een beleggings­rekening en lid­maatschap in het algemeen worden geen kosten aangerekend.

U kunt ook gratis alle beschikbare leningen als belegging con­sulteren.

Vermijd dus platformen die u kosten willen aanrekenen om de aanbiedingen te kunnen consul­teren.

Dus hoe verdienen dergelijke betrouwbare peer-to-peer platformen dan geld?

Ze verdienen geld als tussenpersoon, door winst te maken met een spread: het verschil tussen de rente die aan beleggers wordt aangeboden en de aangerekende rente op een lening.

Niet alleen voor de rijken - Inves­teren met een klein bedrag kan!

klein bedrag online investeren is niet alleen voor rijken of jongeren mogelijkHet is vanzelfsprekend dat hoe hoger de hoeveelheid geld die wordt geïnvesteerd in de kredietmarkt, hoe meer winst (in de vorm van rente) gegenereerd wordt.

Dit systeem biedt echter ook een kans aan mensen die slechts een paar honderd euro voor investeringen kunnen vrijmaken. Waarom is dit?

Ten eerste hoeft u niet het volledige bedrag van een aangeboden lening te investeren, maar slechts een deel ervan.

In de meeste gevallen bundelen een paar tot meer dan een dozijn beleggers samen om te investeren in een lening. Vervolgens worden de winsten onder hen verdeeld, in verhouding tot hun initiële investering.

Ten tweede dient u ergens te beginnen als belegger. En zelfs kleine investeringen kunnen een solide basis vormen voor uw toekomstige pensioenspaarpot.

Online investeren in leningen is een winstgevende nieuwe manier om uw geld het werk te laten doen.

Dit beleggingsinstrument biedt een enorm potentieel en stelt u in staat meer te verdienen dan met een traditionele spaarrekening, zonder een gebrek aan gemak en veiligheid.

Disruptieve tech­nologie met groot po­tentieel

fintech met transparantie voorop als alternatieve belegging voor spaargeldOuderwetse financiële in­strumenten kwamen in een negatieve spiraal terecht het afgelopen decennium.

Verschillende rapporten en onderzoeken tonen aan hoe technologie het bankwezen verstoort en betere oplossingen biedt dan het traditionele Europese retail bankmodel.

Dit door de belangrijkste elementen van financiële instrumenten opnieuw uit te vinden.

De sector van persoonlijke kredietverlening is zo'n sector die radicale verandering ondergaat.

Gedecentraliseerde krediet­verlening van particulier tot particulier is gebaseerd op de inno­vatieve blockchain­technologie die een revolutie teweegbrengt in gegevens­opslag, -transmissie en cyber­security.

Hoewel P2P-kredietverlening via blockchaintechnologie nog in de kinderschoenen staat, heeft het een opmerkelijk en veelbelovende toekomst voor zich:

 • Een persoonlijke lening verkrijgen op de ouderwetse manier is een langdurig en ingewikkeld proces dat hoofdpijn en frustratie veroorzaakt.
 • Het regelgevingskader is zeer strikt en de nalevingsstructuur (due diligence, know your customer) is soms te bureaucratisch en bijgevolg te tijdrovend.
 • Dit is trouwens niet alleen het geval voor individuen die persoonlijke leningen nodig hebben, maar ook voor andere categorieën kredietnemers zoals eigenaren van kleine bedrijven, ondernemers of start-ups. Vandaar dat de disruptieve niche van flexibele snelle zakelijke kredieten ook een forse groei kent.

Al deze kredietgevers zorgden voor een evolutie van de online kredietmarkt.

Naarmate het bewustzijn elke dag verder groeit, ziet de toekomst voor deze gedecentraliseerde krediet­verstrekking er rooskleurig en bloeiend uit.

Investeren in vastgoed kan ook met een klein bedrag

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Waarom het essentieel is om twee keer na te denken voordat u een P2P-plat­form kiest

Investeren met kleine bedragen in peer-to-peer leningen betekent dat u een langdurige relatie aangaat met een of meerdere leningplatformen.

Het is cruciaal om het vanaf het begin goed te doen.

Hoewel leningen van particulier tot particulier de barrières elimineren en de kosten verminderen, bieden niet alle platforms rendabele oplossingen voor beleggers.

Wees dus zeker en vast op uw hoede tijdens het selectieproces.

Geloof niet in een voor­stel dat te mooi is om waar te zijn

Of u nu een groot kapitaal belegt of eerder gaat investeren met kleine bedragen, uiteindelijk komt het altijd neer op de cijfers en de feiten.

Hoewel iedereen ervan droomt om te genieten van ongelooflijke rendementen, moet u steeds realistisch zijn en blijven.

Er bestaat niet zoiets als steenrijk worden als belegger in een handomdraai. Investeringen zijn langetermijnprocessen en geen schema's waarmee u pijlsnel stinkend rijk kunt worden op papier (zoals een loterij of een gokspel).

Platforms die beweren dat ze u enorme stapels geld zullen opbrengen, begeven zich op glad ijs en proberen alleen naïeve nieuwkomers aan te trekken.

Investeren met kleine bedragen vergt tijd en geduld om iets op te bouwen, dat is de realiteit.

Stel dat u in zee gaat met zo'n platform dat enorme beloftes maakt qua rendementen... En het blijkt effectief om een frauduleus piramidespel te gaan.

Wat dan? Wel, in het beste geval krijgt u dan niet het passieve inkomen waarop u gehoopt had, maar kan u wel uw oorspronkelijke inleg nog veiligstellen.

In het ergste geval verdwijnt men met de noorderzon en bent u alles kwijt, ook uw oorspronkelijk geïnvesteerd kapitaal.

Ga voor een be­trouw­baar platform - Inves­teren met een klein bedrag

selecteer betrouwbaar peer to peer platform om kapitaal en winst effectief te onttrekken laterHet bouwen van een aangenaam en aantrekkelijk platform voor beleggers vereist meer dan technische kennis alleen.

Het gaat ook over hard werken, vastberadenheid, en toewijding om aandacht te schenken aan details die belangrijk zijn voor beleggers.

Particuliere kredietverstrekking is vanuit technisch oogpunt vrij complex maar haalbaar. Buiten een bekwaam team van softwareontwikkelaars, moet het platform echter ook uitstekende klantenondersteuning bieden.

Zelfs als u gewoon aan het rondsnuffelen bent op een bepaald platform om er vertrouwd mee te raken, zou er meer dan voldoende informatie moeten aanwezig zijn die uitlegt hoe deze platforms werken.

Van stortingen tot geldopnames en alles daartussenin, alles moet transparant en kristalhelder zijn, zelfs voor nieuwe investeerders die niet alle details kennen over het beleggen in leningen!

Betrouwbare plat­formen voor het in­vesteren met een klein bedrag

Twee garanties + top­rendement bij Fast Invest

Samenvattende info over het Fast Invest leningplatform:

 • Tot 16% interest te verdienen op uitgeleend geld
 • Minimum uit te lenen bedrag bedraagt 1 euro - Investeren met een klein bedrag is hier dus mogelijk
 • Gratis account beschikbaar
 • Twee garanties beschikbaar:
  • Geldteruggarantie (u kan direct uw geld opeisen indien gewenst)
  • Terugkoopgarantie (kapitaalsgarantie: platform betaalt aflossingen en interesten verder af indien kredietnemer in gebreke blijft)

Één garantie bij het IUVO plat­form - Vanaf 10 euro

Kenmerken van het IUVO platform:

 • Tot 15% rendement te verdienen op uitgeleend geld
 • Met 10 euro of meer kunt u er investeren
 • Er is 1 garantie beschikbaar:
  • Terugkoopgarantie (platform garandeert kapitaalaflossingen en interesten indien de kredietnemer in gebreke blijft)
 • Nadeel: Er is geen geldteruggarantie van toepassing. Wenst u direct uw geld op te eisen? Dan kan dat niet. U dient op de secundaire markt een overnemer/koper te vinden van de lening als belegging, wat vertragingen kan opleveren.
 • Gratis account beschikbaar

Mintos met 1 garantie - Inves­teren met een klein bedrag van 10 euro

Kenmerken van het Mintos kredietplatform van particulier tot particulier:

 • Tot 12% interest op uitgeleend geld
 • Minimaal uit te lenen bedrag: 10 euro - Investeren met een klein bedrag is hier mogelijk dus
 • 1 garantie van toepassing:
  • Terugkoopgarantie (indien de kredietlener in gebreke blijft, betaalt het platform zelf de kapitaalaflossingen en interesten uit aan u)
 • Nadeel: Geen geldteruggarantie van toepassing. Dit betekent dat het geen super liquide belegging is via dit platform. Wenst u uw geïnvesteerd kapitaal op te eisen, dan dient u de lening eerst te verkopen op een secundaire markt waar andere beleggers op actief zijn.
 • Gratis account is mogelijk

Lender & Spender - Vanaf 100 euro

De kenmerken van het Lender & Spender platform zijn:

 • Interestpercentages tot 4%
 • 100 euro is het minimaal te investeren bedrag
 • Één garantie beschikbaar: Bescherming opgebouwd vermogen. Een onafhankelijke stichting derdengelden neemt de uitbetaling van kapitaalaflossingen en interesten op zich. Indien het platform failliet gaat, blijft deze stichting doorgaan met incasseren en uitbetalen waardoor uw vermogen beschermd is.
 • Gratis account beschikbaar
 • Spreiding over Nederlandse ontleners met hoge kredietwaardigheid

Andere infor­matie over P2P beleggings­plat­formen

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *