• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Hoe Duits schrootvastgoed vermijden bij een vastgoedbelegging in Duitsland?

Hoe Duits schrootvastgoed vermijden bij een vastgoedbelegging in Duitsland?

min leestijd

hoe duits schrootvastgoed vermijden bij beleggen in vastgoed in duitsland

Staat u op het punt om een vastgoedbelegging in Duitsland te doen? Zorg er dan voor dat u niet in de luren wordt gelegd door een bouwpromotor die krotvastgoed probeert te slijten! Als koper dient u waakzaam te zijn en dient u dus zeker en vast uw huiswerk te maken om Duits schrootvastgoed te vermijden.

Op deze pagina wensen wij enkele tips en advies mee te geven voor aspirant-vastgoedbeleggers in de Duitse vastgoedmarkt.

Zo bent u als investeerder beter gewapend tegen enkele valkuilen van de onroerend goed markt in Duitsland…

Want vergis u niet: De Duitse vastgoedmarkt biedt nog steeds bijzonder interessante vastgoed­opportuniteiten qua jaarlijks rendement, waarde­vastheid, stabiliteit en meerwaarde­potentieel.

U dient gewoon te weten te komen hoe u het kaf van het koren kunt scheiden…

Inhoudsopgave

[VIDEO] Samenvatting: Hoe Duits schrootvastgoed vermijden?Dromen van een gereno­veerde flat, wakker worden met Duits schrootvastgoed…

krotvastgoed in duitsland vermijden door grondige due diligence te verrichten

Als aspirant-koper van Duits vastgoed als investering dient u goed op te letten. U bent als investeerder aangewezen op uw gezond verstand…

Iets wat heel mooi en perfect lijkt, kan in de praktijk voor heel wat financiële problemen en kopzorgen zorgen. Verstandige reclamemensen weten dat alles rond perceptie draait…

Té mooie en té glimmende brochures zouden dus eigenlijk al direct de eerste vraagtekens moeten oproepen!

Akkoord, een glimmende brochure met fantastische rendementen kan uw hoofd op hol brengen… Maar dan is het een kwestie van koel en emotieloos te blijven.

Wat u zeker niet wilt, is een Duits appartement kopen om te verhuren door een koopcontract te ondertekenen zonder eerst ter plaatse te zijn geweest voor een doelgerichte en grondige inspectie.

Indien u van plan bent om vastgoed te kopen in Duitsland, dan dient u tijd en energie vrij te maken om ter plaatse te gaan bij onze oosterburen.

Zelfs indien u van plan bent om een nieuwbouw appartement te kopen om te verhuren in Duitsland, doet u er goed aan om de afwerkingsgraad van recent opgeleverde nieuwbouwprojecten te bekijken.

Doet u dit niet, en besluit u om alles wat in brochures afgebeeld en uitgelegd staat als waarheid aan te nemen, dan loopt u een grote kans op een wrange en bittere nasmaak…

Duits vastgoed kopen op plan, bijvoorbeeld op basis van foto’s van een modelappartement, zonder zelf uw due diligence en huiswerk te maken, is geen goed idee.

Vertikt u het om ter plaatse te gaan constateren hoe het nu precies zit, dan is de kans groot dat u achteraf ontgoocheld zult zijn.

De enige manier om een realistisch beeld te krijgen over een Duitse vastgoedbelegging, is door het pand in kwestie met eigen ogen te gaan aanschouwen.

Want anders beeldt u zich misschien in dat u een mooie gerenoveerde flat koopt, terwijl u in realiteit blijkt geïnvesteerd te hebben in een afgeleefd en door en door rot pand…

Juridische ge­schillen zijn al 25 jaar lang schering en inslag in Duits­land

In het verleden zijn er in Duitsland reeds tal van rechtszaken en geschillen ontstaan tussen vastgoed­beleggers enerzijds en vastgoed­firma’s anderzijds.

De Duitse vastgoedmarkt kampt dus al meer dan twee decennia lang met talloze rechtszaken die aangespannen werden door mensen die in verkrot Duits vastgoed geïnvesteerd hebben.

Omdat dit al zo lang een gekend probleem is, is er in Duitsland zelfs specifiek vakjargon voor ontstaan: Schrottimmobilie.

Vrij vertaald naar het Nederlands: schrootvastgoed, verkrot vast­goed of krot­vastgoed.

Zoals de naam doet vermoeden wenst u hier als belegger niets mee te maken te krijgen.

De oorzaak van dergelijke geschillen was keer op keer een afwijking tussen de verwachtingen van de koper en de bittere realiteit in de praktijk.

Keer op keer ging het om beleggers die in de veronderstelling waren een pand van een bepaalde kwaliteits­standaard te hebben gekocht.

Tot het ontnuchterende moment waarop ze het pand in kwestie in levende lijve gingen bekijken en inspecteren…

Om uiteindelijk te constateren dat ze misschien wel veel te veel geld betaald hebben voor het Duits onroerend goed als investering.

Wat is Duits schroot­vastgoed?

Duits krotvastgoed is simpelweg vastgoed dat rijp is voor de sloop. Het is onroerend goed dat eigenlijk tot op de draad versleten is…

Geen nuchtere mens die bewust in zo’n pand belegt, dat is klaar en duidelijk.

Als belegger waant u zich een soort huisjes­melker

Duits schrootvastgoed is het soort investeringsvastgoed waarin u écht diep beschaamd bent als verhuurder.

Omdat het ethisch gezien onverantwoord is om zoiets überhaupt nog te verhuren…

De staat van dergelijk vastgoed is zodanig erbarmelijk dat u zich, tenzij u gewetenloos bent, schuldig voelt als verhuurder (u voelt zich werkelijk een soort huisjesmelker).

Van maatschappelijk en sociaal verantwoord beleggen in vastgoed is met dergelijk uitgeleefd vastgoed geen sprake.

Het gaat in het meren­deel van de gekende gevallen om krakke­mikkige appartementen met oneindig veel gebreken… Hieronder leest u enkele vaak voorkomende kenmerken…

Kenmerken en ge­breken van Duits schroot­vastgoed

vocht en schimmelplekken op muren en achter behang en waterlekken vaak voorkomende problemen

 • Vocht- en schimmelplekken op de muren, met schadelijke rondzwevende schimmelsporen als gevolg die op de lange termijn lichamelijke schade en longziektes kunnen veroorzaken bij de bewoners
 • Ramen die compleet rot en vochtig zijn
 • Oude verwarmingssystemen (versleten radiatoren) die meer niet dan wel werken, wat een groot probleem is in de winter en veel frustraties opwekt
 • Waterlekken die voortkomen uit waterleidingen en afvoerbuizen die versleten zijn, wat voor enorme waterlekken zorgt
 • Slecht functionerende of kapotte rolluiken
 • Gevels waarin gaten zitten door langdurige blootstelling aan de weerselementen
 • Gemeenschappelijke tuinen met wildgroei van onkruid en rondslingerend afval. Kortom, tuinen waarin u uw been kunt breken indien u poogt om er een wandeling in te maken
 • Versleten vloerbedekking die meestal bestaat uit hout bedekt met linoleum
 • Gemeenschappelijke delen zoals hallen die een complete bouwval zijn en waar het pleisterwerk zo van de muren valt
 • Raambeslag dat niet winddicht is (door kieren) waardoor het tocht in het appartement

Financiële ge­volgen van de aankoop van Duits schrootvastgoed

Het is heel belangrijk om te begrijpen dat u beter niet opgezadeld geraakt met een Duits verkrot pand.

Met andere woorden, in Duits vastgoed investeren kan zeker en vast een topbelegging zijn, ALS EN SLECHTS ALS u de juiste partner selecteert.

En hier knelt het schoentje. Van zodra u een aankoopcontract ondertekend heeft, is het helemaal niet zo eenvoudig om de klok terug te draaien en de aankoop ongedaan te maken.

Laat staan om het pand door te verkopen aan dezelfde prijs om geen verlies te doen.

Als goede huisvader dient u dus uw huiswerk te maken en dit op grondige wijze! Dus geen half werk verrichten maar wel degelijk tot op het bot gaan om een financiële catastrofe achteraf te vermijden.

Vervelende financiële ver­rassingen van Duits schrootvastgoed

 • Facturen voor onderhoud en herstellingen die maar blijven binnenstromen
 • Kostenposten voor gemeenschappelijke delen en diensten die oplopen
 • Verhuurgarantie die in de praktijk een loze belofte blijkt, waardoor de geldstroom van inkomende huurgelden stilvalt en opdroogt
 • Een groot risico op kapitaalverlies daar de werkelijke waarde lager ligt dan wat u voor het pand betaald heeft. Met andere woorden, bij een wederverkoop zal u uw broek scheuren
 • Mogelijks zelfs compleet verlieslatend indien u na de afschuwelijke ontdekking niet wenst te verhuren gezien de status waarin het pand zich bevindt. In de praktijk zijn er namelijk gevallen van eigenaars bekend die het vertikken om zo’n Duits schrootvastgoed te verhuren (wat zorgt voor een jaarlijks negatief rendement na betaling van alle kosten)

De klok terug­draaien is heel moeilijk na aankoop Duits schroot­vastgoed

Een vastgoedbelegging herroepen is heel moeilijk. Een aankoopcontract blijft een aankoopcontract en als koper dient u dus bijzonder waakzaam te zijn alvorens u uw handtekening zet.

De vastgoedmarkt functioneert volgens de principes van een vrije markteconomie.

Dit betekent dat de prijs van vastgoed vrij bepaald wordt door het spel van vraag en aanbod.

Het is vanuit wettelijk oogpunt dus geen enkel probleem dat een verkoper een pand voor meer verkoopt dan het eigenlijk waard is.

De klok terugdraaien en de investering ongedaan maken is enkel mogelijk indien er aantoonbaar bewijs is dat de koper misleid werd:

Misleidende infor­matie kan tot nietig­verklaring aankoop­contract leiden

Het verschaffen van misleidende informatie is verboden voor verkopers van vastgoed.

Dergelijke verboden misleidende informatie kan gaan over hoe het risico wordt voorgesteld of over hoe gecommuniceerd wordt over de beschikbaarheid en/of de waardebepaling van het vastgoed.

De verkoper moet in documentatie dus klaar en duidelijk pertinente leugens en onwaarheden vermeld hebben om tot nietigheid van het contract te kunnen leiden (en de terugbetaling van het geïnvesteerde geld).

U dient het als volgt te benaderen: Er is sprake van misleidende informatie indien de koper zeker en vast NIET zou hebben aangekocht indien hij/zij er zich bewust van was dat de verstrekte informatie door de verkoper onvolledig of fout was.

Maar onderzoeks­plicht voor koper gooit dikwijls roet in het eten

Indien u zich als koper van Duits schrootvastgoed wenst te beroepen op een nietigverklaring van het aankoopcontract wegens misleidende informatie, dan zal u wel moeten aantonen dat u niet te laks bent geweest…

Het principe van de goede huisvader in het kader van een vermogen plannen en beheren speelt namelijk een rol.

Als koper heeft u de plicht om een belegging kritisch te benaderen. Een inspectie van het onroerend goed in kwestie is dus eigenlijk de basis om Duits schrootvastgoed te vermijden en om te verzekeren dat u kunt beleggen in Duits onroerend goed van degelijke en goede kwaliteit.

Zelfs indien u in Duits vastgoed belegt, is het dus aangewezen om op inspectie te gaan. Het gaat tenslotte om beleggen in vastgoed in het buitenland.

Fraude/bedrog kan ook aan­leiding geven tot ver­nietiging van aankoop­contract

Wenst u als koper de nietigverklaring van het contract af te dwingen via deze weg, dan zal u twee zaken moeten kunnen aantonen:

 1. Dat men zand in uw ogen strooide met behulp van misleidende informatie, en
 2. Dat er bedrieglijk opzet in het spel is (de verkoper heeft de koper bewust misleid om er zelf voordeel aan te doen)

Het is belangrijk om goed in te zien dat dit vaak feitenkwesties zijn waarbij de vrije markt­principes vaak overeind blijven…

Een commerciële medewerkers van om het even welk bedrijf zal namelijk steeds focussen op de pluspunten en de unieke eigenschappen.

Met andere woorden, overal worden dossiers mooi en zo gunstig mogelijk gepositioneerd en gepresenteerd.

Dit betekent dus niet noodzakelijk dat er opzettelijk incorrecte info werd meegedeeld.

Als koper en investeerder dient u zich goed bewust te zijn van dit spel.

De zaken worden steeds zo positief mogelijk voorgesteld, om de pluspunten zo goed mogelijk in de verf te zetten.

Spaargeld ver­dampt als sneeuw voor de zon met Duits schroot­vastgoed

U begrijpt ondertussen al dat het geen sinecure is om de aankoop van Duits schrootvastgoed ongedaan te maken op basis van misleidende informatie.

Het is niet onmogelijk, maar in de praktijk blijkt het bijzonder moeilijk.

En indien het aankoopcontract wel nietig verklaard wordt op basis van fraude (misleidende informatie met bedrieglijk opzet), dan blijft het nog maar de vraag hoe u uw geïnvesteerd kapitaal überhaupt nog gaat kunnen terugvorderen.

In gevallen van fraude is de vogel meestal al lang gaan vliegen en is het geld in de meeste gevallen al lang verdwenen naar verre oorden.

En zelfs indien de bankrekeningen van de frauduleuze schuldenaar bevroren worden, dan nog dient u eerst de bevoorrechte schuld­eisers (zoals banken) laten voorgaan…

Waardoor de kans reëel is dat er niets overblijft voor u, zelfs indien uw aankoopcontract nietig werd verklaard.

Tips om aan­bieders van Duits schroot­vastgoed te ver­mijden

Ga op inspectie ter plaatse in Duits­land

zelf inspecteren in duitsland is cruciaal om verkrot vastgoed te vermijden

Een opbrengsteigendom kopen in Duitsland? Ga het appartement of flatgebouw te koop in Duitsland in kwestie dan zeker bekijken en inspecteren.

Kent u zelf onvoldoende van onroerend goed, neem dan een ervaringsdeskundige of expert mee (betaal deze gerust voor advies, het is het zeker en vast waard).

Neem geen genoegen met enkel en alleen een bezoekje aan een sexy en veel te mooi gerenoveerd modelappartement.

Neen, wat u wenst te zien krijgen is het pand of de panden in kwestie die u wenst aan te kopen.

Daarnaast wenst u ook voorbeelden te zien te krijgen van recent gerenoveerde panden door dezelfde vastgoedpromotor.

Dit om zelf in de praktijk vast te stellen wat de kwaliteit van de renovatie is en welke materialen er gebruikt worden.

U zal al snel kunnen vaststellen wat de huisstijl is van de promotor in kwestie.

Maak kennis met de vastgoed­promotor om Duits schrootvastgoed te vermijden

Bezoek de vastgoedpromotor in de officiële kantoren en maak kennis met de mensen achter het bedrijf.

Is er substance aanwezig, zoals een gebouw, burelen, echte werknemers en bedrijvigheid? Of gaat het eerder om een postbusbedrijf of een tussenpersoon met een schimmig klein kantoortje van 10 vierkante meter?

Heeft men reeds een track record opgebouwd en gaat het om een gevestigde waarde in de streek die uw voorkeur krijgt?

Hangt er een goede sfeer? Wordt u professioneel en hartelijk ontvangen? Worden uw vragen met de grootste aandacht behandeld?

Maakt men tijd vrij voor u en krijgt u de kans om verschillende opties en mogelijkheden te gaan bekijken? Zonder enige verplichtingen?

Kortom, ga langs en vraag goed door, het is uw volste recht en een professionele partij zal hier respect voor opbrengen.

Laat uw buikgevoel en mensenkennis spreken wanneer u in dialoog gaat. U kan vele zaken zelf aanvoelen en constateren of er sprake is van vastgoedfraude in de praktijk.

Consulteer een no­taris voor de kleine lettertjes

schakel notaris in om juridische valkuilen en kleine lettertjes te bestuderen

Bent u zelf geen jurist van opleiding? Neem dan geen enkel risico en laat de kleine lettertjes van het aankoopcontract controleren.

De kleine lettertjes werken namelijk vaak heel ontnuchterend. Ze kunnen ervoor zorgen dat de mooie beloftes in brochures in realiteit al heel wat minder mooi zijn.

Een notaris is voor deze kleine lettertjes een aangewezen professional die u uitstekend van dienst kan zijn.

U kan het verkoopcontract, vooraleer u het ondertekent, compleet laten analyseren door een Duitse notaris, welke vertrouwd is met de plaatselijke situatie te Duitsland.

De meest voorkomende valkuilen in de kleine lettertjes zijn de volgende:

Afgezwakte con­tractueel ge­waar­borgde huur­inkomsten

Vaak blijkt uit de kleine lettertjes dat de geafficheerde (al dan niet gewaarborgde) verhuur­rendementen eigenlijk niet echt gewaarborgd zijn.

Laat dit dubbel en dik controleren wat er nu precies gewaarborgd en zeker is qua verhuurinkomsten en voor welke periode.

Ga ook na wat de uitzonderingen op de regel zijn indien deze van toepassing zouden zijn.

Samengevat: Het is in de kleine lettertjes dat u kunt te weten komen of het om een echte, zorgeloze contractueel gewaarborgde verhuurgarantie gaat zonder allerlei ingebouwde achterpoortjes die uw rendement negatief beïnvloeden.

Verborgen verdoken kosten – Vaak voor­komend pro­bleem bij Duits schroot­vastgoed

Een ander vaak voorkomend probleem is dat de kleine lettertjes de ideale plaats zijn om verdoken kosten in weg te moffelen.

Want wie leest er nu eigenlijk de kleine lettertjes volledig en grondig?

Het zou niet de eerste keer zijn dat er in de kleine lettertjes bijzonder vervelende kosten­posten worden vermeld, waarvan niets te lezen valt in brochures of presentaties.

Soms wordt er wel kort naar verwezen via een * tekentje.

Als belegger dient u verdoken kosten als de pest te vermijden.

Ze kunnen ernstig op uw rendement wegen, waardoor een goed ogende onroerend goed belegging in Duitsland eigenlijk een slechte belegging blijkt te zijn na aftrek van al die vervelende verrassingen.

Recht van opstal (Erbbaurecht), recht van erf­pacht of aan­delen

Als potentiële koper dient u het koopcontract best te laten checken door een notaris alvorens u iets ondertekent.

Een notaris is gespecialiseerd in dergelijke zaken en kan dus het verkoopcontract grondig en vakkundig gaan analyseren.

Een Duitse notaris is vertrouwd met de plaatselijke gebruiken en valt dus zeker en vast aan te raden.

De plaatselijke notaris zal hierbij zeker en vast aandacht besteden aan het type eigendom dat u zou verwerven.

In de praktijk verloopt de verkoop en aankoop van Duits schrootvastgoed in het merendeel van de gevallen namelijk NIET via de verkoop van de volle eigendom van het onroerend goed.

Met andere woorden, de meeste kopers van Duits schrootvastgoed bleken achteraf te constateren dat ze niet de volle eigenaar waren van hun vastgoed.

In de meeste gevallen gaat het om een recht van opstal (lokaal gekend als Erbbaurecht), een recht van erfpacht of een aandelenconstructie.

Hier is op zich niets mis mee, ware het niet dat de meeste kopers dit gewoon niet beseffen.

Raadpleeg een notaris

Daarom is een notaris consulteren goud waard. Deze zal u in elk geval wijzen op dit feit, en de gevolgen ervan voor u op een rijtje zetten…

De gevolgen zijn niet te onderschatten, denk bijvoorbeeld aan de impact van zo’n opstalrecht of erfpacht constructie op uw belastingen, uw nalatenschap, uw zeggenschap en inspraak in de praktijk, en last but not least: uw onderhandelings­positie indien u later uw beleggings­pand wenst te verkopen…

Het is namelijk nogal wiedes dat uw belegging minder waard is indien u niet de volle eigenaar bent!

Een recht van opstal dat 99 jaar loopt, is dus niet hetzelfde als een klassieke woningverkoop waarbij u de volle eigendom verwerft. Opletten geblazen dus of u bent de sigaar…

Het feit dat het niet om volle eigendom gaat, moet zich vertalen in een lagere aankoopprijs dan de prijs van gelijkaardig vastgoed waarvan u wel de volle eigendom kunt verwerven.

Vaststellen van andere gebreken – Duits schroot­vastgoed vermijden

Het is de wettelijke verplichting van een notaris om uw belangen als koper te behartigen.

Een notaris dient alle gebreken vast te stellen en mee te delen.

Een voorbeeld hiervan is het eventueel ontbreken van een lastenboek, wat kan beschouwd worden als een ernstig gebrek.

De notaris heeft de verplichting om dit vast te stellen en te melden.

Langsgaan bij een Belgische/­Nederlandse notaris kan ook

Wist u dat u ook een Belgische of Nederlandse notaris kunt gaan consulteren indien u van plan bent om te investeren in Duits vastgoed?

Op Europees niveau wordt er namelijk informatie uitgewisseld tussen de notarissen onderling via een gecoördineerd netwerk om de uitwisseling van informatie te stroomlijnen.

Licht de bouw­promotor grondig door op fi­nan­cieel vlak

Het is belangrijk om te onderzoeken met wie u in zee gaat. Vraag de balans- en resultatenrekeningen op van de bouwpromotor en bekijk de cijfers.

Indien u hier geen kaas van gegeten heeft, schakel dan een expert in (zoals een lokale boekhouder bijvoorbeeld).

Transparantie inzake de financiële gezondheid van de onderneming is cruciaal. Het is belangrijk om als belegger de vinger aan de pols te houden om Duits schrootvastgoed te vermijden.

Verkeert de bouw­promotor in een blakende financiële gezondheid of zit deze eerder in vieze papieren?

Het is belangrijk om dit uit te zoeken omdat u anders kunt te maken krijgen met een bedrijf dat in faling gaat. En wat indien uw flat nog niet opgeleverd is?

Of wat indien u kunt rekenen op contractueel gewaar­borgde huur­inkomsten maar de firma die deze inkomsten moet uitbetalen gaat op de fles?

Inderdaad… Het kan u een hoop miserie besparen indien u de firma financieel doorlicht. Ga bijvoorbeeld de Schufa score na van de bouwpromotor in kwestie!

Gewaarborgde verhuurinkomsten bijvoorbeeld zijn van goudwaarde ALS EN SLECHTS ALS de firma die ze waarborgt op een oerdegelijke financiële fundering is gebouwd.

In het tegenovergestelde geval, waarbij de promotor financieel onstabiel is, zijn contractueel gewaarborgde verhuurinkomsten niets waard.

U krijgt dan wel een garantie, maar wat bent u er mee indien de borgsteller failliet gaat?

Dwing trans­parantie af om ver­doken kosten te ver­mijden – Vaak voorkomend probleem bij Duits schroot­vastgoed

Ga na wat de gemeen­schappelijke kosten zijn en selecteer een vastgoedpromotor die complete transparantie biedt.

In vele gevallen zijn er gemeen­schappelijke kosten van toepassing op het appartements­gebouw.

Op zich is dit normaal, maar u dient wel goed te weten aan wat u zich kunt verwachten.

Doet men hier vaag over? Loop dan zo snel mogelijk weg van de tafel en van die partij…

Het is een teken dat u te maken heeft met een partij die u liever kwijt dan rijk bent.

Men moet u complete transparantie kunnen bieden voor wat betreft de kosten van rent­meesterschap, onderhouds­kosten van gemeen­schappelijke delen en tuin, kosten van her­stellingen, aanleg en opbouw van reserves voor de gemeen­schappelijke delen, kosten van admini­stratieve ver­plichtingen, enzovoort.

Ga in detail over de fis­caliteit – Verkopers van Duits schroot­vastgoed vallen door de mand

Is men in staat om uw lokale fiscale verplichtingen op te vangen en af te handelen, zoals het jaarlijks melden van de belastbare huurinkomsten minus de relevante kostenposten?

En is men in staat om u duidelijk uit te leggen wat uw fiscale impact is in België of Nederland als u daar woonachtig bent?

Een gladde verkoper die er alleen maar op uit is om u Duits schrootvastgoed te verkopen, zal op dit niveau en in deze materie al snel door de mand vallen!

Hoe werkt het dubbel­belasting­verdrag door? Wie is heffings­bevoegd?

Wat is de impact op uw aanslag­biljet personen­belasting in België of Neder­land?

Kan u een financiering afsluiten en komt deze in aanmerking voor belastingverminderingen en/of een aftrek van de betaalde interesten?

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse onroerend goed belasting? Wat zijn de registratierechten op de aankoop?

Is er altijd een meerwaardebelasting te betalen indien u verkoopt met winst? Hoeveel bedraagt de meerwaardebelasting?

Hoe zit het met de jaarlijkse Duitse belasting op uw huurinkomsten? Hoeveel blijft er netto over van het geafficheerde brutorendement?

Wat zijn aftrekposten die door de Duitse fiscus aanvaard worden om de belastbare basis te drukken? Enzovoort.

Lees in deze context ter algemene inleiding ook de pagina over Duitse vastgoedfiscaliteit.

Duits schroot­vastgoed vermijden met het volgende stappen­plan

duits investeringsvastgoed kan goede investerin zijn indien u waardige lokale vastgoedpromotor selecteert

 1. Analyse van de balans- en resultatenrekening van de bouwpromotor
 2. Bezichtiging ter plaatse van het pand / de panden in kwestie (neem geen vrede met louter en alleen een modelappartement) – Om te constateren met eigen ogen of het gaat om kwalitatief hoogstaand vastgoed of eerder Duits schrootvastgoed
 3. Ga op eigen houtje de buurt en streek verkennen. Snuif de sfeer op en ga uitzoeken of u gelooft in de buurt. Ga ondertussen ook eens langs bij enkele vastgoedmakelaars om de prijzen te checken van gelijkaardige appartementen in de buurt
 4. Laat de verkoopcompromis checken door een notaris
 5. Enkel indien alle voorgaande stappen goed verlopen zijn, kan u nu overgaan tot het ondertekenen van de verkoopovereenkomst

Kies alleen voor Duits beleggings­vastgoed van hoge kwaliteit

Algemene ken­merken van dergelijke aan­biedingen

Ga op zoek naar aanbiedingen die betrekking hebben op kwalitatief hoogstaand vastgoed waarin u kunt investeren in VOLLE EIGENDOM.

Nog beter als u kunt genieten van een contractueel gewaarborgde verhuurgarantie, welke wordt uitgegeven door stabiele en financieel sterke promotoren.

Bovendien kan u verwachten dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek op kantoor + bezichtigen van allerlei panden naar keuze – Transparantie is belangrijk.

Let erop dat het beleggingsvastgoed in kwestie op toplocaties ligt in stevig groeiende en bloeiende B-steden.

Deze worden gekenmerkt door een vastgoedmarkt die er jaarlijks stevig op vooruit gaat qua waarde.

Andere infor­matie over Duitsland

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *