• Home
  • »
  • Blog
  • »
  • Geld verdienen met verhuren van vastgoed: 4 tips om passieve inkomsten te beheren

Geld verdienen met verhuren van vastgoed: 4 tips om passieve inkomsten te beheren

min leestijd

geld verdienen met verhuren van opbrengsteigendom tips voor positieve cashflow

Over het algemeen kan u geld verdienen met verhuren van vastgoed op twee verschillende manieren: Ofwel pakt u het aan als een investering die speculeert op een meerwaarde op de lange termijn, ofwel beschouwt u het als een investering voor maandelijkse passieve inkomsten. Een mix van beide strategieën kan ook eventueel.

Lees verder om meer te weten te komen over beide tactieken. Daarna gaan we dieper in op de strategie van beleggen in onroerend goed om maandelijks bijkomende passieve inkomsten te verwerven.

We geven vier tips om uw maandelijkse cashflow zo positief mogelijk te krijgen en onderaan sluiten we af met een overzicht van enkele zorgeloze vastgoedbeleggingen die passieve inkomsten opleveren.

Meerwaardespeculatie VERSUS passieve inkomsten

Zij die investeren voor het meerwaardepotentieel van vastgoed, hopen dat de waarde van hun vastgoed zal stijgen naarmate de tijd verstrijkt.

De huurinkomsten dekken meestal alleen de kosten of zelfs niet, wat dan een maandelijkse bijkomende spaarinspanning vereist.

Want als de huurinkomsten onvoldoende zijn om de (hypothecaire) lening af te lossen en andere kosten te dekken, dan dient u als eigenaar maandelijks het verschil bij te passen (beschouw het als een vorm van bijkomend maandelijks sparen).

Zij die investeren in vastgoed voor een stevige passieve inkomstenstroom, kopen vastgoed om een maandelijks passief inkomen te genereren.

En iedereen die investeert in vastgoed voor een maandelijkse extra inkomstenstroom, weet dat het in stand houden van deze cashflow van groot belang is.

Twijfelt u nog over welke aanpak voor u het beste is? Lees dan meer info op Passieve vastgoedbelegger of actieve vastgoedverhuurder: Welk type bent u?

Een onverwachte uitgave, zoals een hoognodige dakreparatie bijvoorbeeld, kan u gemakkelijk alle inkomsten van afgelopen jaar kosten. Op dezelfde manier kan een ongewoon lange periode van leegstand uw inkomstenstroom en rendement heftig aantasten.

Om uw extra inkomstenstroom zo goed mogelijk te beschermen en deze zo positief mogelijk te houden, krijgt u hieronder 4 slimme cashflow tips mee voor investeerders in vastgoed voor verhuur.

Waarom het beheer van de inkomstenstroom bij verhuurvastgoed zo belangrijk is

geld verdienen met verhuren van vastgoed tips voor passieve inkomsten

Wilt u geld verdienen met verhuren van onroerend goed? Dan is het beheren van uw inkomstenstroom (de verhuurinkomsten) belangrijk omwille van een paar redenen.

Om de rendabiliteit in het oog te houden

Ten eerste baseert quasi iedereen die investeert in beleggingsvastgoed zich op de kans op het genereren van inkomsten in de toekomst. Zo kan het zijn dat u, al dan niet in overleg met een financiële planner, een financieel plan heeft opgemaakt.

Tijdens het becijferen van het potentieel rendement van de vastgoedbelegging, heeft u als particuliere belegger in vastgoed misschien vastgesteld dat de huidige inkomstenstroom, na alle uitgaven, een jaarlijks rendement van 5% geeft op uw geïnvesteerde eigen middelen.

Als de inkomstenstroom dan plots onderbroken wordt, zou het kunnen dat het verhuurvastgoed helemaal niet rendabel is.

U was als investeerder dan misschien beter af geweest met een vastgoedbelegging die verhuurinkomsten garandeert, zoals een belegging in vastgoed met verhuurgarantie.

Om een latere verkoop te faciliteren – Geld verdienen met verhuren

Ten tweede is het goed beheren en documenteren van de inkomstenstromen ook heel belangrijk. Dit is vooral belangrijk indien u van plan bent om de opbrengsteigendom later te verkopen.

In dit geval dient u dan een consistente bron van inkomsten te kunnen aantonen voor het opbrengstpand in kwestie. Om een potentiële koper/investeerder aan te tonen wat de maandelijkse huurinkomsten van het pand zijn.

Potentiële investeerders nemen de inkomstenstroom van het vastgoed mee in hun beoordeling. Opbrengstvastgoed met een sterke cashflow is veel aantrekkelijker voor een investeerder die onmiddellijk opbrengsten en rendement nastreeft. Dit ten opzichte van opbrengstvastgoed waarvan de cashflow minder positief, negatief of instabiel is.

Potentiële kopers zullen vaak bewijsstukken vragen om na te gaan of de huur inderdaad consistent wordt betaald.

In de meeste gevallen zullen ze ook vragen naar een overzicht van onkostennota’s en onderhoudskosten om de kostenzijde van de toekomstige cashflow te kunnen inschatten (in combinatie met een bezoek ter plaatse).

Om een uitbreiding van uw vastgoedportfolio te vergemakkelijken

De kasstromen van uw opbrengsteigendom goed in kaart brengen en monitoren is ook belangrijk indien u nog meer opbrengstvastgoed wenst te kopen in de toekomst en hiervoor financiering wenst te vinden.

Indien u nog een andere opbrengsteigendom op het oog heeft en u deze wenst te financieren door uw huidige opbrengsteigendom (deels) in onderpand te geven, dan is het handig om een overzicht van de kasstromen van de huidige opbrengsteigendom te presenteren.

De huurinkomsten die dit verhuurvastgoed oplevert, worden namelijk mee in de berekening genomen voor een passende financiering die gebruik maakt van een financiële hefboom.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen kan u eventueel ook een financiering bij de bank afsluiten voor een opbrengsteigendom waarvoor reeds een huurinkomstengeschiedenis bestaat.

De financiële instelling zal dan bewijs willen hebben dat het vastgoed genoeg netto-inkomen genereert om de interesten en kapitaalaflossingen (deels) te kunnen betalen.

Kasstroombeheer ook cruciaal voor multi-eigendommen

U zou kunnen denken dat het voor grotere vastgoedspelers minder belangrijk is om de kasstromen van dichtbij op te volgen. Dit is een misvatting inzake geld verdienen met verhuren van multi-eigendommen.

Investeerders die eigenaar zijn van multi-eigendommen, zoals een gebouw met meerdere appartementen of studio’s, kunnen wel degelijk tegen een tijdelijk dipje van de inkomstenstroom. Er is vaak genoeg inkomen vanwege de andere units om de leegstand van een unit op te vangen bijvoorbeeld.

Maar dat betekent niet dat zij geen baat kunnen hebben bij een goed uitgekiende cashflowstrategie (zie hieronder bij de 4 tips!).

Hieronder volgen een paar manieren om uw cashflow beter te beheren om zodoende een zo goed mogelijke passieve inkomstenstroom te genereren voor uw verhuurvastgoed.

Hoe de cashflow van verhuurvastgoed beheren

Verklein de impact van leegstand – Geld verdienen met verhuren

Leegstand is onvermijdelijk. Het incalculeren van een bepaald percentage leegstand per jaar kan u als vastgoedeigenaar de ruimte en tijd geven om reparaties en andere verbeteringen uit te voeren aan uw opbrengstpand.

Hierdoor krijgt u als eigenaar ook wat tijd om goede huurders te vinden.

Vaak vergeten beginnende vastgoedinvesteerders rekening te houden met leegstand in hun rendementsberekeningen en verwachtingen. Zij gaan er onterecht van uit dat, omdat hun opbrengsteigendom reeds verhuurd is, dit voor altijd zo zal blijven.

Echter, ook langetermijnhuurders vertrekken. Verklein daarom de impact van leegstand door op z’n minst rekening te houden met een percentage aan leegstand in uw jaarlijkse begrotingen.

Als u dan in werkelijkheid geen leegstand heeft gedurende een bepaald jaar, is dit alleen maar goed! Hierdoor zal uw gebudgetteerde inkomstenstroom een boost krijgen (u ontvangt meer dan oorspronkelijk verwacht) en u kunt hierdoor een extra buffer aanleggen voor onverwachte kosten.

Indien u wel interesse heeft in een vastgoedbelegging, maar het verhuren en het risico van leegstand doet je huiveren, dan kan u voor een kant-en-klare opbrengsteigendom kopen inclusief verhuurgarantie.

Zelf huisbaas worden is niet voor iedereen weggelegd gezien de verschillende types vervelende huurders die u kunt treffen…

Spreid de vervaldata van de huurovereenkomsten

U bezit meerdere opbrengsteigendommen

Een andere manier om de impact van leegstand op uw passieve inkomsten zo klein mogelijk te houden, is het doelbewust spreiden van de vervaldata van uw huurcontracten over het jaar heen.

Eigenaars van verhuurvastgoed zijn vaak geneigd om al hun huurovereenkomsten langs dezelfde tijdlijn te leggen.

Dit is bijvoorbeeld het geval indien u een studentenkamer als opbrengsteigendom bezit in een studentenstad. In studentensteden worden huurovereenkomsten dikwijls afgesloten als een weerspiegeling van het academische jaar (gelijklopend met de academische kalender).

Maar… Door alle huurovereenkomsten dezelfde start- en einddatum te laten volgen, kan het voorkomen dat u een enorm probleem qua inkomstenstroom krijgt.

Dit kan zich voordoen wanneer de contracten van alle units tegelijkertijd aflopen en de units niet gemakkelijk opnieuw verhuurd geraken. Indien u dan tegelijkertijd een lopende financiering moet afbetalen, zou het kunnen dat u plots uw maandelijkse schulden niet kunt aflossen.

Daarom kan het een goed idee zijn om de huurovereenkomsten van uw opbrengstpanden een verschillende cyclus te geven. U kunt nog steeds huurcontracten van 12 maanden gebruiken, maar tracht de overeenkomsten gewoon op verschillende momenten van het jaar af te sluiten.

Speel een beetje met de data zodat u nooit het risico loopt op een volledige leegstand van verschillende units tegelijkertijd.

En wenst u compleet zorgeloos in vastgoed te investeren? Bekijk dan het aanbod van zorgeloze opbrengstpanden inclusief gewaarborgde verhuurinkomsten waardoor leegstand geen impact heeft op uw rendement.

Voer een jaarlijkse vastgoedinspectie uit – Geld verdienen met verhuren

Het is vaak zo dat investeerders die op het punt staan om beleggingsvastgoed te kopen, het vastgoed alleen inspecteren met het oog op de aankoop ervan.

Maar het jaarlijks uitvoeren van zo’n check en inspectie kan zeer goed zijn om uw kasstromen degelijk en professioneel te beheren.

Dit is vooral het geval voor beginnende vastgoedinvesteerders die nog niet super goed kunnen inschatten wat de staat van een bepaalde eigendom is.

Kan u als startende vastgoedinvesteerder bijvoorbeeld echt naar het dak van uw nieuw aangekochte opbrengsteigendom kijken en daaruit opmaken hoe lang u nog heeft vooraleer u het dient te vernieuwen?

Het uitvoeren van een jaarlijkse vastgoedcontrole zal u in elk geval een beter idee geven van de nodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden en wanneer deze zullen moeten ingepland worden. Jaarlijks inspecteren laat u toe om de vinger aan de pols te houden.

Hierdoor kunt u uw jaarlijkse budget beter organiseren en budgetteren.

Als u weet dat er een kans is dat u een nieuwe centrale verwarming moet installeren binnen een tweetal jaar, kunt u nu al beginnen met het aanvragen van offertes en deze investering incalculeren in uw budget.

Bespaar kosten met een proactieve ingesteldheid

Door proactief met de reparaties en het onderhoud van uw opbrengsteigendom om te gaan, kunt u pakken geld besparen.

In de plaats van verplicht te zijn om noodreparaties uit te voeren (bijvoorbeeld als de verwarmingsketel kapot is), kunt u uw research doen en verschillende aannemers en firma’s proactief contacteren. Door grondig te vergelijken en alles goed uit te zoeken, kunt u enorm veel centen uitsparen.

Overweeg ook om een bouwbeurs te bezoeken zoals de Bisbeurs of Batibouw om te genieten van speciale deals. Elke euro telt!

In noodgevallen bent u vaak aan de grillen van de firma of professional onderworpen die het snelst ter plaatse kan zijn voor een oplossing. Deze professionals weten dit maar al te goed en zullen daarom een premium aanrekenen voor hun spoeddiensten.

Tracht dergelijke situaties te vermijden met behulp van een goede planning voor het onderhoud van het pand. En dringt er zich een reparatie of investering op? Begin dan tijdig met het zoeken naar een goede en eerlijke deal qua prijs/kwaliteit.

Evalueer uw contracten – Geld verdienen met verhuren

Wanneer was de laatste keer dat u uw vastgoedbeheerscontracten hebt gelezen die u heeft afgesloten met de vastgoedmakelaar of rentmeester voor het verhuren van uw opbrengsteigendom? Krijgt u wel de beste prijs voor de kwaliteit van de service die u nu krijgt?

Hoe zit het met de rentetarieven van uw hypotheek die u nu lopen heeft? Is het niet tijd om te gaan herfinancieren om op die manier uw passieve inkomsten per maand verder op te krikken?

En wat is de status van de verzekeringspolissen? Zijn uw polissen duurder geworden? Is de prijs sterker gestegen dan wat de jaarlijkse indexatie zou mogen teweegbrengen qua prijseffect? Terwijl u geen schadegeval heeft gehad? Hou dit goed in de gaten…

Verzekeringsmaatschappijen zijn sluw en er durft zich soms een onverklaarbare prijsstijging voordoen!

Zelfs een kleine kostenbesparing op enkele van deze recurrente kostenposten kan uw maandelijkse passieve cashflow positief beïnvloeden!

Conclusie van geld verdienen met verhuren van vastgoed

Het goed beheren van passieve inkomsten van verhuurvastgoed vereist een combinatie van goed budgetteren, ervaring en anticipatie.

Als doe-het-zelf vastgoedinvesteerder dient u uw cashflow goed in de gaten te houden. Implementeer systemen die ervoor zorgen dat u de huurinkomsten op tijd int. En wees correct ten opzichte van uw dienstverleners en leveranciers: Betaal ze tijdig!

Een beetje voorbereiding kan veel doen als het gaat om het veiligstellen van de passieve inkomstenstroom van uw verhuurvastgoed.

Cash is king en indien u in staat bent om uw maandelijkse cashflow positief te houden (passieve inkomsten want er komt meer binnen dan er buiten gaat), dan zal dat ervoor zorgen dat uw vastgoedinvestering een succes wordt.

Indien u er daarentegen niet in slaagt om de maandelijkse cashflow veilig te stellen, loopt u een groot risico dat uw belegging uiteindelijk een flop zal blijken te zijn.

Opbrengstvastgoed met zorgeloze verhuurgarantie te koop

Wilt u geld verdienen met verhuren van vastgoed maar bent u niet echt geïnteresseerd in de doe-het-zelf piste van investeren in vastgoed?

Dan kan u ervoor opteren om te beginnen met vastgoed via een investering in sleutel-op-de-deur opbrengstvastgoed.

Enkele aanbiedingen van opbrengsteigendommen met verhuurgarantie en gewaarborgde inkomsten zijn de volgende:

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

En heeft u zodanig veel spaargeld dat u eigenlijk te veel heeft om het allemaal in vastgoed te investeren? Bekijk dan de volgende overzichten vol tips en inspiratie over mogelijke beleggingen:

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

    Privacybeleid *