• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Geld verdienen met geld uitlenen? Een P2P lening als slimme alternatieve belegging

Geld verdienen met geld uitlenen? Een P2P lening als slimme alternatieve belegging

min leestijd

geld verdienen met geld uitlenen p2p lening als alternatieve beleggingsvorm

Je werkt hard en periodiek zet je een centje opzij. De kans is groot dat je dan, net zoals honderdduizenden andere spaarders, op zoek bent naar alternatieve beleggingen die de verlieslatende spaarrekeningen kunnen vervangen en op zijn minst de inflatie kunnen verslaan. Geld verdienen met geld uitlenen via een online platform kan een uitweg bieden om jouw spaargeld vleugels te geven!

Hier maak je kennis met het concept van peer-to-peer leningplatformen. Het zijn online marktplaatsen waar geld uitlenen aan particulieren of bedrijven centraal staat. In ruil krijg je een stevig rendement uitbetaald.

Als particuliere belegger kan je heel snel, en met een bijzonder lage instapdrempel, gratis aanmelden bij een van de grote P2P platformen.

Ontdek hieronder meer interessante weetjes om zelf online kleine bedragen te beleggen via zo'n P2P leningplatform.

Wat kan een slimme belegger verdienen aan een P2P investering?

Regel nr. 1: Verlies nooit geld. Regel nr. 2: Vergeet regel nr. 1 nooit

aldus bedrijfsmagnaat, belegger en filantroop Warren Buffett toen hem werd gevraagd of hij gouden regels had als het om investeren gaat. En als het om regels gaat, moeten we toegeven dat deze twee regels behoorlijk goed steek houden.

Wat zichtbaar wordt, en begrijpelijk, is een angstaanjagende dreiging om al je geld te verliezen.

Dit weerhoudt veel mensen ervan om de veiligheid van hun stationaire spaarrekening te verlaten en hun geld in beleggingsportefeuilles en alternatieve investeringen te investeren en te laten werken. Omdat geld beleggen riskant is, toch?

Het is ook stressvol en moeilijk, en er kan steeds iets misgaan. Daarom zijn veel mensen niet in staat om de traditionele financiële instellingen te verlaten met hun spaarkapitaal. Ze worden verlamd door angst en doemdenken.

Maar als je het juiste momentum vindt en de dingen op de juiste manier aanpakt, kun je wel degelijk de trotse eigenaar worden van een onafhankelijk extra passief inkomen met minimale risico's.

Geld uitlenen via een P2P platform is vergelijk­baar met online dating

geld uitlenen via peer to peer platform is zoals online dating

Peer-to-peer leningplatformen functioneren als een soort online datingservice voor financiën. Mensen die geld willen lenen buiten de traditionele banken om, vermelden hun kenmerken en statistieken op een online P2P leningplatform waar je geld kunt lenen.

Op datzelfde platform kunnen geïnteresseerde investeerders dan hun perfecte match vinden.

Relaties worden gevormd en zowel mensen die geld willen lenen als investeerders in leningen hebben de vrijheid om ook nog andere soortgelijke relaties aan te gaan met andere partijen.

Beide partijen, zowel de kredietverstrekker als de kredietnemer, kunnen op een vrij korte termijn ook hun eigen weg gaan (het gaat in de meeste gevallen om kortlopende leningen).

De investeerders zijn meestal op zoek naar een kredietnemer voor een 'korte termijn relatie'. Natuurlijk is het in de praktijk niet zo eenvoudig als het lijkt.

Wanneer het om betrouwbare online P2P platforms gaat, worden kredietnemers namelijk eerst beoordeeld voordat hun leningaanvraag wordt getoond aan potentiële beleggers op het plaform.

Hun kredietwaardigheid wordt gecontroleerd en er wordt ook geëvalueerd of ze aan hun maandelijkse betalingen gaan kunnen voldoen.

Dit helpt om het risico op verloren activa, wanbetaling en ongelukkige beleggers drastisch te verminderen.

In wezen lijkt het P2P geld lenen en geld uitlenen echter op dating. Elke partner zoekt een manier om zijn financiële situatie te verbeteren.

De kredietnemer heeft tijdelijk middelen nodig en de kredietgever heeft een manier nodig om zijn inkomsten te vergroten en meer rendement te genereren op het kapitaal.

De relatie tussen kredietnemer en -gever biedt dus voordelen voor beide partijen.

Hoe verhoudt P2P-krediet­verlening zich tot andere beleggings­vormen?

Een van de belangrijkste kenmerken van P2P leningplatformen dat nieuwe starters aanspreekt ten opzichte van andere vormen van investeringen, is dat het gemakkelijk is om klein te beginnen.

Er is hier helemaal geen sprake van onhaalbare minimum­bedragen om te investeren. Integendeel, dit is een belegging van en voor het volk, geschikt voor Jan Modaal.

Geld verdienen met geld uitlenen is dus toegankelijk voor quasi iedereen en de toetredings­barrière van deze investerings­vorm is zo goed als onbestaande!

Perfect om een klein bedrag te investeren

geld verdienen met geld uitlenen is laagdrempelige belegging perfect om kleine bedragen te investeren

Bij veel van de gevestigde online P2P-platforms kun je beginnen met het uitlenen van hele kleine bedragen.

Dit betekent dat je het water kunt testen voordat je erin springt. Natuurlijk zal beginnen met een enkele euro je niet rijk maken, of zelfs geen bijzonder goede manier zijn om je potentieel voor rendement af te toetsen en in te schatten.

In elk geval, de uitzonderlijk lage toetredingsbarrières maken het een hele democratische beleggingsoptie voor jong en oud.

Je kan 10 euro beleggen, je kan investeren met 25 euro in leningen, je kan beleggen met 50 euro in consumentenleningen, 100 euro kan je ook beleggen, je kan 250 euro investeren, je kan 500 euro nemen als beleggingsbedrag, of je kan gaan voor 1000 euro om uit te lenen, je kan ook 2500 euro beleggen,... Kortom, het maakt helemaal niet uit of je nu kleine of grotere bedragen belegt.

Je bepaalt met andere woorden zelf hoeveel geld je zal gaan uitlenen.

En dit biedt het bijkomend voordeel dat je er rustig kunt inrollen, en met kleine sommen geld het ecosysteem van het peer-to-peer geld uitlenen kunt leren kennen.

Tot slot nog dit: Onderaan krijg je een overzicht van de minimale som die vereist is bij elk P2P platform om geld te kunnen verdienen met geld uitlenen.

Diversificatie en/of geld­teruggarantie en/of terug­koop­garantie mogelijk

Hoewel er enig risico verbonden is aan geld verdienen met geld uitlenen via een peer-to-peer leningplatform, daar de mogelijkheid steeds bestaat dat een kredietnemer in gebreke blijft met terugbetalingen, kan dit risico ingeperkt worden door jouw beleggingen te diversifiëren.

Je kan dus bijvoorbeeld starten met 500 euro en deze 500 euro opdelen in fracties. Vervolgens kan je bijvoorbeeld 15 of 25 fracties gaan uitlenen aan 15 of 25 verschillende kredietnemers.

Bovendien kun je, afhankelijk van het P2P leningplatform in kwestie, ook genieten van extra zekerheden en garanties. Denk hierbij aan het extra vangnet van een geldteruggarantie en/of een terugkoopgarantie.

Deze extra ingebouwde veiligheden qua beleggen in leningen zijn wel niet overal beschikbaar.

Alles hangt af van het beleggingsplatform dat je gebruikt om geld te verdienen met het uitlenen van geld. Bekijk het overzicht onderaan voor de specifieke details hieromtrent.

Risicofactoren zijn beperkt bij geld verdienen met geld uit­lenen via platform

risicofactoren van geld uitlenen via online p2p leningplatformen zijn beperkt dankzij goede screening kandidaat kredietnemers

Het belangrijkste verschil tussen de risico's van online P2P-leningplatformen en andere vormen van meer traditionele beleggingsopties, zoals aandelen, fondsen, obligaties, onroerend goed, investeringsvastgoed, kasbons, enz., is dat de risico's van investeren via P2P-leningplatformen allemaal rechtstreeks voortspruiten uit de persoon of personen waarmee je te maken hebt.

Bij andere traditionele beleggingsopties worden de risico’s voornamelijk gevormd door externe variabelen, zoals de algemene economie en de specifieke markt waarin je handelt.

Wat als je bijvoorbeeld je geld in aandelen stopt van een olijfolieproducent, en het bedrijf heeft een slecht jaar? Bijvoorbeeld omdat ze olijfolie maken en er door aanhoudende droogte een wereldwijd tekort aan olijven is?

Of doordat er plotseling extra aanbod is van goedkopere olijfolie uit een concurrerend land? In zulke gevallen zal uw rendement minimaal, nihil of negatief zijn.

En als de droogte aanhoudt of de concurrentie nog verhardt, en het bedrijf na een lange strijd failliet gaat, verlies je gewoon je totale investering en zijn uw aandelen niets meer waard.

Geld verdienen met geld uitlenen is echter een ander verhaal. De kredietnemer werd reeds gescreend door het P2P platform zelf.

En zelf kan u ook nog het geanonimiseerde profiel van de kandidaat-kredietnemer doorspitten en analyseren vooraleer u beslist geld uit te lenen.

De externe risico's zijn dus veel beperkter, vrijwel alles hangt af van uw kredietnemer en de financiële capaciteiten om terug te betalen.

Investeren in con­sumenten­leningen is een inves­tering op korte termijn

Een ander verschil tussen klassieke beleggingsproducten enerzijds en P2P-leningen als belegging anderzijds, is de duur en looptijd van de investering.

De meeste P2P-leningen worden afgesloten voor een relatief korte termijn en je kunt je rendement elke maand zien binnenkomen.

De kredietnemer doet zijn/haar terugbetalingen en je ontvangt je proportionele aandeel van het geheel van de rente.

Als je handelt in obligaties, aandelen of onroerend goed, dan is het meer een langdurig proces met een beleggingshorizon van meerdere jaren. Bij investeren in leningen gaat het over een kortere beleggingshorizon.

Hoeveel geld kan je ver­dienen met het uit­lenen van geld via P2P-lening­platformen?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van een aantal factoren. Het hangt af van met welk platform je werkt en het hangt af van hoeveel risico je bereid bent te nemen.

Hoe risicovoller het profiel van een potentiële kredietnemer is, hoe hoger de rentevoet zal zijn die je kunt verdienen via het platform.

Een riskanter profiel qua kandidaat-kredietnemer betekent een hogere mogelijkheid van wanbetaling en een grotere kans dat de kredietnemer in gebreke blijft.

Natuurlijk kun je dit risico beperken door je investeringen over diverse leningen te spreiden. Als die ene investering met hoog risico niet loont, kunnen de andere investeringen het tekort afdekken.

TIP: Zorg er in elk geval voor dat je het juiste platform uitkiest. Want... Het ene p2P platform is het andere niet!

Zo zijn er platformen die waterdichte garanties bieden qua opeising van kapitaal (in de vorm van een geldteruggarantie) en qua kapitaalsgarantie (in de vorm van een terugkoopgarantie).

Ontdek het verschil tussen de platformen qua waarborgen en zekerheden in het overzicht hieronder.

Overwegingen bij het in­schatten van uw rendement bij het inves­teren in P2P-leningen

Zoals altijd is er geen eenvoudige manier om exact te berekenen wat een investering zal opleveren, ongeacht welke vorm die investering aanneemt. Je kunt echter wel een goed idee krijgen van wat je kunt verwachten.

Het eerste waar je naar moet kijken, is je geschatte netto rendement. Netto rendement is belangrijk omdat het weergeeft wat je nog overhoudt zodra alle inhoudingen werden verricht. Met andere woorden, je ziet wat je werkelijke winst is voor je inspanningen.

Hoewel dit doorgaans geen rekening houdt met potentiële verliezen door schuldenaars die in gebreke blijven, kan het je wel een degelijke inschatting van de financiële zin of onzin van zo'n belegging geven.

Je kunt het mogelijke netto rendement als volgt inschatten:

 • Neem de huidige waarde van je uit te lenen kapitaal en voeg het interestbedrag toe (het interestbedrag wordt berekend door het percentage van de vermelde rente te vermenigvuldigen met het initieel uitgeleend kapitaal)
 • Trek het oorspronkelijk kapitaalbedrag af. Trek vervolgens alle vermelde kosten af die waarschijnlijk gemaakt zullen worden
 • Deel dit cijfer door de oorspronkelijke waarde en vermenigvuldig dat met 100%
 • Dat geeft je je basisrendement in nettotermen, maar voor een echt netto rendement moet je ook rekening houden met het inflatiepercentage voor de investeringsperiode (en dit dus nog in mindering brengen)

Deze berekening laat je zien wat je in het beste geval kunt verwachten. Met een beetje geluk is het “beste geval” alles waar je je zorgen over moet maken.

Het is ook de moeite waard om na te denken over wat er in het ergste geval kan gebeuren, mocht de kredietnemer zijn betalingen niet nakomen...

Hoe het risico op wan­betaling be­perken?

Diversifieer je investeringen. Faalt er op die manier een bepaalde lening, dan ben je niet alles kwijt. Dus als je overweegt om te beginnen met € 1000 te beleggen, verdeel je dit bedrag bijvoorbeeld over tien of meer investeringsmogelijkheden.

Diversificatie spreidt je risico zo dun dat potentiële verliezen volledig door je winsten worden gedekt. Zo zul je niet eens merken dat er verliezen geweest zijn.

Het is raadzaam om een platform te kiezen dat een terugkoopgarantie biedt (zie overzicht P2P leningplatformen). Als de kredietnemer waarin je geïnvesteerd hebt er niet in slaagt om terug te betalen, dekt het platform dat tekort. Dit betekent dat je nooit zonder geld zit.

Het is ook interessant om een platform te selecteren dat een geldteruggarantie biedt. Wens je jouw centen die in een lening zitten direct op te eisen, dan kan dat. Een platform zonder geldteruggarantie zal je dwingen om jouw lening te verkopen op een secundaire markt voor lenigen.

Qua liquiditeit van jouw belegging is een geldteruggarantie zeker een meerwaarde dus. Bij dit platform kunt u er aanspraak op maken.

Investeer altijd alleen maar geld dat je kunt verliezen. Hoewel niemand ooit graag geld verliest, heeft iedereen een soort eigen beveiligingsdrempel. Gebruik alleen maar geld dat je niet nodig hebt en kunt missen.

En als je kijkt naar je potentiële rendement, is het het beste om op lange termijn te denken. Of op zijn minst op middellange termijn.

Bij het beleggen in consumentenkredieten wordt 2 jaar beschouwd als een goeie periode om te beoordelen of een investering voor je werkt. In zo'n periode heb je waarschijnlijk een volledige kredietcyclus mee­gemaakt. Vervolgens kan je jouw verdiende rente opnieuw investeren (principe van samengestelde interesten).

Als je geen tijd hebt om met je activa te aan de slag te gaan, kan een Automatische investerings­tool helpen.

Help jezelf terwijl je anderen helpt!

Nu weet je ondertussen al waarom geld verdienen met geld uitlenen aan consumenten gunstig kan zijn voor je. Maar weet je dat je daarmee ook anderen kunt helpen? Een consumentenlening van de bank krijgen, kan namelijk soms heel moeilijk zijn.

Sommige mensen hebben een slechte kredietgeschiedenis, sommige anderen hebben helemaal geen krediet­geschiedenis. Kun je je voorstellen hoe moeilijk en complex je leven zou zijn als basisdiensten van de bank niet voor jou beschikbaar waren?

Gelukkig verstoort het P2P-lening ecosysteem het traditionele financiële systeem en kan het ook minder bevoordeelde mensen van wat extra werkkapitaal voorzien.

Overzicht online P2P lening­platformen - Beste plaatsen waar je kunt geld ver­dienen met geld uit­lenen

De beschikbare online P2P leningplatformen worden gerangschikt van hoog naar lager rendement:

Fast Invest

Geld verdienen met geld uitlenen aan particulieren online? Dan is Fast Invest een interessant investeringsalternatief.

Samenvattende info over dit leningplatform:

 • Rendementen tot 16%
 • Minimum te beleggen bedrag bedraagt slechts 1 euro
 • U kan er gratis een account aanmaken om zonder zorgen kennis te maken met de functionaliteiten van het platform
 • Maar liefst 2 extra zekerheden en garanties zijn er beschikbaar:
  • Geldteruggarantie (indien u direct cash wilt om welke reden dan ook, moet u geen koper vinden voor de lopende lening op een secundaire markt. Dit is een enorm groot voordeel, het platform koopt de lening gewoon over binnen de 24 uur)
  • Terugkoopgarantie (wanneer de kredietnemer niet op tijd betaalt, krijgt u uw geld door tussenkomst van het platform zelf)
 • Automatische investeringsfunctie beschikbaar om periodiek te beleggen, gefaseerd in schijven

IUVO

Geld uitlenen en er een stevige cent aan verdienen kan ook via IUVO.

Kenmerken van het P2P leningplatform IUVO:

 • Maximaal rendement op uw uitgeleend geld bedraagt 15%
 • Vanaf minimaal 10 euro bent u er welkom om geld uit te lenen
 • Er is 1 zekerheid beschikbaar:
  • Terugkoopgarantie (platform komt tussen indien de kredietnemer in gebreke blijft)
 • Nadeel: Er is geen geldteruggarantie van toepassing. Wens je direct cash en wil je af van de lening? Dan koopt het platform NIET over van je. Je dient op de secundaire markt een overnemer/koper te vinden van de lening.
 • Gratis account aanmaken is mogelijk
 • Automatische investeringsfunctie is beschikbaar

Mintos

Meer rendement op uw spaargeld verdienen kan ook door geld uit te lenen via het P2P platform Mintos.

Kenmerken van dit leningplatform zijn de volgende:

 • Rendement op uitgeleend geld tot 11,78%
 • Minimaal uit te lenen bedrag bedraagt 10 euro
 • In 95% van gevallen is er 1 zekerheid van toepassing:
  • Terugkoopgarantie van toepassing (indien de kredietlener in gebreke blijft, krijgt u uw geld uitbetaald door het platform zelf)
 • Nadeel: Bij dit platform kunt u niet genieten van directe liquiditeit daar er geen geldteruggarantie van toepassing is. Wens je jouw lening en het uitstaande kapitaal snel om te zetten in cash? Dan koopt het platform de lening NIET over. In de praktijk betekent dit dat u een overnemer (een andere investeerder) moet vinden op de secundaire markt van Mintos.
 • Gratis account aanmaken is mogelijk
 • Automatische investeringsfunctie is optioneel beschikbaar

Lender & Spender

Ook bij onine P2P platform Lender & Spender kan u geld verdienen met geld uitlenen.

De kenmerken van dit platform zijn de volgende:

 • Rendement van 4%
 • Het minimaal uit te lenen bedrag bedraagt 100 euro
 • Er is 1 zekerheid voor beleggers: De bescherming opgebouwd vermogen. Dit betekent dat het incasseren en uitbetalen van rente en aflossing via een onafhankelijke stichting derdengelden verloopt. Bij een eventueel faillissement van Lender & Spender blijft deze stichting doorgaan met incasseren en uitbetalen waardoor je vermogen beschermd is.
 • Gratis account is voor iedereen beschikbaar
 • Spreiding over Nederlandse ontleners met hoge kredietwaardigheid

Conclusie over geld ver­dienen met geld uit­lenen

Investeren in consumenten­leningen is een geweldige manier om een aantal betrouwbare investeringen met een laag risico aan je beleggings­portefeuille toe te voegen.

Het is bovendien heel eenvoudig en je kan volledig zelf diverse kleine bedragen online beleggen.

Op deze manier kun je een stroom van passief inkomen creëren.

Door het juiste beleggings­platform te kiezen en alle mogelijke tools te gebruiken om je rendement te maximaliseren en je kapitaal te beschermen, kun je NU beginnen met het opbouwen van je passieve inkomsten­stroom.

Bijkomende info over leningen als beleggings­product

Extra info over geld verdienen

Bijkomende info over geld be­leggen in fysiek vast­goed

Vastgoed om geld in te beleggen

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *