• Home
  • »
  • Blog
  • »
  • Geld lenen als ZZP’er in Nederland: Snelle, flexibele ZZP leningen

Geld lenen als ZZP’er in Nederland: Snelle, flexibele ZZP leningen

min leestijd

geld lenen als zzper in nederland snelle flexibele opties voor meer liquide middelen

Bent u de bureaucratie van klassieke banken moe? Zakelijk geld lenen als ZZP’er via een ZZP lening was nog nooit zo eenvoudig om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen.

Bent u een ambitieuze zelfstandige ondernemer die als eenmanszaak functioneert in Nederland?

En heeft u dringend en snel behoefte aan een kortlopende zakelijke lening, bijvoorbeeld om een onverwachte kost op te vangen?

Dan kan u terecht bij diverse kredietverstrekkers uit de fintech niche. Pik gewoon uw graantje mee van de snel groeiende fintech industrie met aantrekkelijke voorwaarden!

Aanvragen kan volledig online, op nog geen 10 minuten tijd en met een beslissing binnen de 24 uur.

Ontdek de toekomst van zakelijke leningen voor ZZP'ers hieronder.

Geld lenen voor ZZP'ers in Nederland: Fintech sector als oplossing

Als zelfstandige ondernemer is het geen evidentie om snel een goedkoop bedrijfskrediet af te sluiten via een klassieke bank.

Als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) komt u niet om het even waar aan de bak voor een zakelijke lening!

Traditionele banken focussen vaak op persoonlijke leningen voor particulieren met een vaste job, of op zakelijke kredieten voor vennootschappen.

Kleinere zelfstandige eenmanszaken daarentegen krijgen vaak niet de aandacht die ze verdienen.

Gelukkig zijn er tal van fintech kredietverstrekkers die wél zelfstandigen met open armen ontvangen voor een zakelijke lening.

Snel geld lenen als zelfstandige: Cashflow is king

geld lenen als eenmanszaak in nederland snelle oplossingen uit fintech sectorEen zakelijke lening afsluiten als Zelfstandige Zonder Personeel in Nederland gaat het vlotst via kredietverstrekkers uit de fintech sector.

Dergelijke spelers handelen snel (binnen de 24 uur weet u of u een zakelijke lening kunt afsluiten of niet).

Bovendien kan u de aanvraag volledig online indienen, op maximaal tien minuten tijd.

Het voordeel is dat deze kredietmaatschappijen zakelijke kredieten verstrekken op basis van de in- en uitgaande verrichtingen van uw professionele bankrekening.

Ze storen er zich dus helemaal niet aan, in tegenstelling tot klassieke banken, dat u als ondernemer geen vast inkomen kunt voorleggen.

Bij dergelijke partijen is men een stuk pragmatischer en realistischer.

Ze analyseren enkel de kasstromen van uw bankrekening om in te schatten of u voldoende afbetalingscapaciteit heeft.

Door uw zakelijke cashflow te analyseren, kan bijzonder nauwkeurig ingeschat worden of u de zakelijke lening kan terugbetalen.

Kan ik geld lenen als ZZP'er? Ja!

Als zelfstandige eenmanszaak in Nederland komt u vlot in aanmerking voor een zakelijke lening bij diverse kredietverstrekkers uit de fintech sector.

U kan er snel geld lenen als ZZP'er en het geleende geld aanwenden voor de financiering van diverse bedrijfsactiviteiten- en kosten.

Enkele voorbeelden waarom een snelle zakelijke lening interessant kan zijn voor u als zelfstandige ondernemer in Nederland:

Oplossing voor acute liquiditeitsproblemen

geld lenen voor zzpers snelle kredietvormen voor tijdelijke cashflowproblemenDient u binnenkort een aanzienlijk bedrag personenbelasting betalen, ten gevolge van verdiensten van een voorafgaand jaar?

Of dient u dringend sociale zekerheidsbijdragen te betalen of btw door te storten naar de schatkist?

Iedere ondernemer weet dat het belangrijk is om deze zaken niet te verwaarlozen.

Om niet in de problemen te komen en geen achterstal op te bouwen bij de staat, kan het daarom opportuun zijn om snel een zakelijke lening af te sluiten.

Het zal u wat centen kosten aan interesten, maar u vermijdt er wel verwijlinteresten mee en mogelijks een pak grotere problemen...

Want achterstand opbouwen bij overheidsinstanties is het laatste wat u wenst als zelfstandige!

Financiering van bedrijfsmiddelen

Als zelfstandige heeft u ongetwijfeld enkele onmisbare werkmiddelen en bedrijfsactiva nodig om uw job uit te oefenen.

Indien u plots een onvoorzien ongeval heeft, of een zware panne, dan dient u snel een alternatief te vinden om toch operationeel te blijven.

Denk bijvoorbeeld aan uw bedrijfswagen of bedrijfspand dat plots een onbruikbaar wordt (ongeval, brand, diefstal, natuurramp, enzovoort). Deze dient u pijlsnel te vervangen.

Of denk aan grondstoffen of voorraden die u dient aan te kopen om operationeel te kunnen zijn.

Voor dergelijke dringende zaken kan u klassieke banken missen als kiespijn.

U wenst geen bureaucratie en u wenst zeker geen investeringsplan of jaarcijfers te presenteren.

Wat u wel wenst, is een hele snelle zakelijke lening afsluiten binnen de 24 uur.

Dit is mogelijk via diverse verstrekkers van zakelijke leningen in Nederland.

Openstaande vorderingen overbruggen

Iedere zelfstandige heeft het al meegemaakt. Klanten die niet vlot betalen.

Door een samenloop van omstandigheden kan het dan zijn dat u een aantal facturen moet betalen en dat dit momenteel cashflowmatig niet kan.

U heeft bijvoorbeeld nog een pak geld te goed van diverse klanten. Wat kan u dan doen?

Snel een zakelijke lening afsluiten bij een van de diverse kredietverstrekkers is een mogelijkheid.

Tip: Bevoorschotting (ook gekend als openstaande facturen verkopen) is een andere mogelijke oplossing om snel over meer liquide middelen te beschikken.

Geld lenen als startende ZZP'er zonder jaarcijfers

snel geld lenen als ondernemer zonder presentatie jaarcijfers analyse cashflowBent u een startende ondernemer?

Dan is het mogelijk dat u liquiditeitsproblemen ervaart, gepland of ongepland.

In elk geval dient u in een dergelijk scenario snel over extra liquiditeit te beschikken.

En dan bent u natuurlijk gebaat bij snelheid van uitvoering.

Vergeet klassieke banken om snel over extra liquide middelen te beschikken.

U heeft de beste kansen indien u een zakelijke financiering aanvraagt bij een van de volgende kredietverstrekkers uit de fintech niche.

Bij hen dient u namelijk geen boekhoudkundig verleden op tafel te leggen (wat trouwens onmogelijk is als starter).

Hoe kan ik een ZZP lening aanvragen?

Een ZZP krediet aanvragen kan op nog geen tien minuten tijd, volledig online.

Vanzelfsprekend dient u enkele details te bezorgen aan de kredietverstrekker.

Uw aanvraag voor een ZZP lening wordt eigenlijk hoofdzakelijk beoordeeld op basis van het MT940 bestand dat u dient up te loaden tijdens de aanvraagprocedure.

Een MT940 bestand is een exportbestand uit de e-banking omgeving van uw professionele bankrekening.

Dit bestand is een overzicht van al uw in- en uitgaande banktransacties gedurende het voorbije jaar.

Het is met andere woorden een samenvatting van de cashflow van uw bedrijf.

Indien blijkt dat u voldoende cashflow genereerde in het verleden, dan zal u vlot een zakelijke lening kunnen afsluiten.

Cashflow is in de fintech niche dé maatstaf bij uitstek om te bepalen of u voldoende afbetalingscapaciteit heeft of niet.

Boekhoudkundige overzichten zoals balansen, jaarrekeningen, ondernemingsplannen, enzovoort spelen allemaal geen rol.

Belangrijke aandachtspunten qua kredieten voor ZZP'ers

snel geld lenen als zelfstandige aandachtspunten risico's valkuilenWenst u als zelfstandige ondernemer zakelijk geld te lenen zonder jaarcijfers, dan dient u uw financieel geluk buiten het klassieke bancaire circuit te zoeken.

Meer bepaalde de fintech sector biedt enorme opportuniteiten om vlot en snel over extra werkkapitaal te beschikken.

Via de websites van diverse aanbieders kan u vlot en vrijblijvend een kredietvoorstel op maat aanvragen.

Een aanvraag kan u volledig online indienen en het neemt bovendien bijzonder weinig tijd in beslag.

Opgelet: Lees steeds de kleine lettertjes qua interestvoeten en boeteclausules indien u vervroegd integraal zou terugbetalen.

Zorg er ook voor dat u voldoende financiële ademruimte bewaart. Leen dus niet te zwaar zodanig dat de financiële stress niet te zwaar wordt.

Door met uw beide voeten op de grond te blijven staan, houdt u het realistisch.

Vergeet ook niet dat zakelijk geld lenen niet gratis is maar geld kost.

De vuistregel is simpel: Zoek eerst andere oplossingen voor een tijdelijk cashflowprobleem.

Indien u echt geen andere optie ziet, sluit dan een kortlopend zakelijk ZZP krediet af.

Bekijk hieronder enkele nichespelers uit de fintech industrie welke gespecialiseerd zijn in het verstrekken van ZZP kredieten aan eenmanszaken en zelfstandigen in Nederland.

Vraag eventueel vrijblijvend een kredietvoorstel op maat aan bij diverse aanbieders. Zo kan u gaan vergelijken en het beste aanbod met de laagste rente kiezen.

Waar kan ik geld lenen als ZZP'er?

waar kan ik bedrijfskrediet afsluiten als eenmanszaak oplossingen kredieten nederlandBent u dringend op zoek naar een lening voor (zelfstandige) ondernemers?

Denk aan korte looptijden, bijzonder snelle goedkeuringsprocedures, acceptabele rentes, flexibele aanwending van de geleende fondsen, mogelijkheid tot versneld integraal terugbetalen, enzovoort.

Beste kredietverstrekkers in Nederland om als ZZP’er geld te lenen

Bekijk de volgende fintech kredietverstrekkers en ontdek wat ze allemaal in petto hebben voor zelfstandigen die dringend op zoek zijn naar extra werkkapitaal:

Als zzp’er in Nederland kan u bij al deze bovenstaande aanbieders van zakelijke leningen pijlsnel online een leningaanvraag indienen.

Bovendien kan u er terecht zonder het presenteren van jaarcijfers en zonder bedrijfsplan.

Deze kredietverstrekkers focussen allemaal op uw terugbetalingscapaciteit die blijkt uit uw cashflow (de bankafschriften van uw professionele bankrekening).

Veelgestelde vragen over geld lenen als ZZP'er in Nederland

Hoe snel wordt het geld op mijn rekening gestort?

In de fintech niche gelden andere wetten. Wordt uw ZZP kredietaanvraag goedgekeurd?

Dan zullen de fondsen binnen de 24 uur op uw professionele rekening staan.

Indien u tussen de lijnen leest, begrijpt u dat de grootste vertraging kan opduiken tijdens de aanvraag- en evaluatieprocedure.

Zorg er dus voor dat u alle noodzakelijke informatie ingeeft in het online aanvraagformulier.

Neem ook de moeite om het MT940 bestand netjes uit uw e-banking omgeving te downloaden en vervolgens te gaan uploaden tijdens de aanvraagprocedure.

Hoe werkt het terugbetalen van een zakelijke lening?

Snel geld lenen als zelfstandige is één ding. Het ZZP krediet terugbetalen is een ander ding...

Hoe verloopt het terugbetalen van een ZZP financiering in de praktijk?

Wel, quasi alle spelers uit de fintech niche werken via automatische incasso.

Dit is een automatische betaalopdracht waardoor er periodiek geld van uw zakelijke rekening wordt overgeschreven naar de kredietverstrekker.

In de meerderheid van de gevallen gaat het om een periodieke betaling van twee componenten:

  1. Component kapitaal
  2. Component interest

Het interval hangt af van kredietverstrekker tot kredietverstrekker.

Er zijn spelers die werken via dagelijkse aflossingen terwijl anderen werken via wekelijkse aflossingen.

Vaak is maatwerk bespreekbaar op basis van uw wensen en situatie.

Hoeveel kan ik lenen als ZZP'er?

zelfstandigen financiering hoeveel kan u lenen risicoprofielWat kan ik lenen als ZZP'er? Zit u momenteel krap bij kas en heeft u te weinig liquide middelen?

Dan vraagt u zich waarschijnlijk af hoeveel u kunt lenen via een ZZP financiering.

Dit hangt af van kredietverstrekker tot kredietverstrekker daar elke partij op een andere manier uw risicoprofiel zal opmaken.

De enige manier om te weten te komen hoeveel u nu exact kunt lenen op basis van uw huidige cashflow, is door een vrijblijvende aanvraag in te dienen.

Tip: Dien enkele aanvragen in bij diverse aanbieders van ZZP kredieten.

Zo kunt u vergelijken en ziet u de verschillen qua rentevoeten, maximaal te ontlenen bedrag, looptijd van de lening, enzovoort.

Welke aanbieder van ZZP leningen is de beste?

Geld lenen als eenmanszaak kan complex zijn.

Elke situatie is anders dus de beste oplossing voor alle situaties bestaat niet.

Bijgevolg is de beste kredietverstrekker voor situatie A niet noodzakelijk ook de beste leningverstrekker voor situatie B.

Veel hangt af van het bedrag dat u wenst te lenen, voor hoe lang en wat voor rente u acceptabel vindt.

In elk geval: Zakelijk lenen zonder jaarcijfers is in Nederland absoluut mogelijk aan acceptabele kosten.

De pijlsnelle verschaffing van extra liquide middelen is geld waard.

En opgelet: Een verstrekker van ZZP leningen die de scherpste rente biedt, is daarom nog niet de beste kredietverstrekker voor uw situatie.

Zo kan het zijn dat u steeds in staat wenst te zijn om de lening vervroegd integraal terug te betalen.

Als uit de kleine lettertjes dan blijkt dat de kredietverstrekker met de scherpste rente zware boetes oplegt voor een vervroegde terugbetaling, dan is dit niet de beste partij voor u.

Wanneer wordt mijn ZZP kredietaanvraag goed- of afgekeurd?

Geld lenen als ZZPer in de fintech sector is een verademing in vergelijking met lenen via een klassieke bank.

Dit betekent echter niet dat u 1 uur na het indienen van een aanvraag reeds geld op uw rekening gestort krijgt.

U dient naast uw professionele gegevens (inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder andere) namelijk ook een MT940 bestand te verstrekken.

Dit is een bestand dat u eenvoudig kunt exporteren uit de e-banking omgeving van uw professionele bankrekening.

De kredietverstrekker dient de bankverrichtingen en vooral de cashflow (en uw afbetalingscapaciteit) in te schatten.

Qua richtlijn dient u te rekenen op een beoordelingsperiode van +/- 24 uur.

Dit in de veronderstelling dat u alle noodzakelijke info ineens heeft verstrekt, zonder fouten of vergetelheden.

Indien uw aanvraag voor een ZZP krediet wordt goedgekeurd, kan u de fondsen normaliter binnen de 24 uur op uw rekening verwachten.

Wat zijn de risico's van zakelijk geld lenen als ZZP'er?

Snel geld lenen als zelfstandige komt vanzelfsprekend ook met risico's.

Indien u geld leent, wordt u een schuldenaar die zijn/haar schuld dient af te lossen.

Dit betekent dat u in de toekomst mogelijks een probleem kan krijgen indien u de lening niet kunt aflossen.

Ondernemen als zelfstandige is risicovol en geld lenen als zelfstandige komt met verantwoordelijkheden.

Indien u uw financiële verplichtingen niet kunt nakomen, zullen de gevolgen groot zijn.

Schuldeisers zullen beslag laten leggen op uw activa (wagen, meubilair, onroerend goed, enzovoort).

Een gedwongen openbare verkoop van uw onroerend goed is bijvoorbeeld het gevolg dan.

En worst case kan u onvermogend verklaard worden en bovendien geconfronteerd worden met loonbeslag en/of een procedure van schuldbemiddeling.

Bent u van plan om geld te lenen voor uw zakelijke activiteiten?

Om tijdelijke cashflowproblemen op te vangen? Denk dan ook goed na over de bovenstaande risico's.

Meer informatie over geld lenen als ZZP'er

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

    Privacybeleid *