• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Geld investeren zonder risico: Zelfbescherming tegen slechte beleggingen

Geld investeren zonder risico: Zelfbescherming tegen slechte beleggingen

min leestijd

geld investeren zonder risico zelfbeschermingstips tegen slechte beleggingen

Geld investeren zonder risico en tegelijk een mooi rendement op zak steken. Wie droomt er niet van?

Hieronder leest u waardevolle informatie om als particuliere belegger geld te investeren met zo weinig mogelijk risico.

Gewapend met deze inzichten en tips kan u 90 tot 100% van frauduleuze, te risicovolle en zwakke beleggingsproducten elimineren en links laten liggen.

Met andere woorden, hieronder leest u hoe u te speculatieve of ronduit frauduleuze beleggingen kunt vermijden.

Hopelijk kan u wat opsteken van de inzichten hieronder!

Kun je investeren zonder risico?

frauduleuze beleggingen scams kunnen vermeden worden met grondig vooronderzoek

Kan u beleggen zonder risico?

De waarheid: Geld beleggen zonder risico én aan een goed rendement is een illusie. Met elke belegging gaan risico’s gepaard.

Zelfs een klassieke bankrekening die gewaarborgd wordt door het depositogarantiestelsel is niet geheel vrij van risico (dat werd in Cyprus reeds bewezen!).

Wie tegenwoordig rendement wilt behalen, dient een bepaalde graad van risico te accepteren.

Tegelijkertijd is het wel mogelijk om het risico van een belegging in te dijken en te beperken.

Dit kan door heel goed uw huiswerk te maken en door van de volgende leuze uw levensmotto te maken:

Onderzoek grondig de details vóór u investeert!

Zelfbescherming tegen risicovolle of frauduleuze beleggingen: Analyse

mondelinge beloftes zijn niets waard focus op contractuele bepalingen

Hoe kan u zichzelf beschermen tegen te risicovolle of ronduit frauduleuze beleggingsproducten?

Hoe kunt u zichzelf beschermen tegen de mooie, veelbelovende praatjes van gladde verkopers?

Wel, hieronder krijgt u diverse tips om uzelf te beschermen tegen extreem risicovolle beleggingen alsook tegen witteboordcriminelen die meer liegen dan de waarheid spreken.

Door het hieronder geschetste plan te volgen, kan u zichzelf verzekeren van de relatieve veiligheid van een bepaalde investering.

Indien u de onderstaande tips en stappen met discipline en succes toegepast, kan u op de middellange termijn werkelijk duizenden euro’s besparen.

Leer zelf objectief en kritisch nadenken

In de eerste plaats moet u leren om zelf kritisch na te denken, in plaats van in verwarring te worden gebracht door de raad die u wordt aangeboden.

Want geen twee van uw vrienden, familieleden of kennissen zullen u dezelfde raad geven.

Vorm uw eigen oordeel en weeg elke suggestie zorgvuldig af.

Elke belegging komt met risico’s (zoals een opportuniteitskost als uw geld voor lange termijn in een spaarproduct geblokkeerd zit zonder deftig rendement).

Let ook op met bepaalde beloftes over vlot en snel slapend rijk worden. En laat u niet direct verleiden door glanzende brochures met duizelingwekkende rendementen…

Laat u in geen geval verblinden hierdoor! Geld investeren zonder risico betekent dat u alleen uzelf kunt vertrouwen voor wat betreft geldzaken.

Beslis nooit direct en slaap er een nachtje over

te rooskleurige projecties en simulaties zijn handelsmerk van oneerlijke zakenmensen

Stel dat u benaderd wordt met een voorstel om uw spaargeld te beleggen.

Hoe aantrekkelijk het vooruitzicht ook is, onderzoek de aanbieding en de kleine lettertjes grondig voordat u investeert.

En doe dit grondig met de juiste aandacht en zorgvuldigheid. Zorg er met andere woorden voor dat uw onderzoek (ook gekend als due diligence) zo volledig mogelijk is.

Door kritisch na te denken, zal u een groot deel van frauduleuze en te risicovolle aanbiedingen kunnen vermijden.

Bovendien zult u hierdoor ook in staat zijn om het kaf van het koren te scheiden en uiteindelijk een werkelijk verdienstelijk beleggingsvoorstel te vinden.

En inderdaad, uw tijd en energie zijn geld waard dus zelf een grondige due diligence uitvoeren kost centen.

Maar u kan er wel een veelvoud aan financiële verliezen mee uitsparen.

Maak er dus een regel van om alle investeringsvoorstellen die u aangeboden krijgt, grondig te onderzoeken.

Handel nooit voordat u alle informatie voor u hebt liggen.

Onderzoek het bedrijf achter de aanbieding

Wanneer u benaderd wordt met een beleggingsvoorstel door een vertegenwoordiger van een bedrijf, vraag dan eerst en vooral om achtergrondinformatie van het bedrijf.

U dient te weten te komen welke firma er achter het aanbod zit vooraleer u tijd steekt in de analyse van de investering zelf.

Stel de persoon in kwestie dus enkele doelgerichte vragen om de onderneming in kwestie beter te leren kennen.

Door slimme en verstandige vragen te stellen, zal u 9 van de 10 slechte en frauduleuze beleggingen kunnen vermijden.

Wat is de beste manier om geld te investeren zonder risico? Vragen stellen

doe een grondig onderzoek alvorens effectief geld te investeren

Hieronder krijgt u een handig stappenplan gepresenteerd.

Het bevat de meest interessante vragen om aan de vertegenwoordiger van een beleggingsproduct te stellen.

Verzoek de persoon in kwestie om de vragen die verband houden met de aanbieder zorgvuldig te beantwoorden.

Als het om een koosjer bedrijf met een goed voorstel gaat, zal de vertegenwoordiger met plezier moeite doen om uw vragen te beantwoorden.

Maar… Als de vertegenwoordiger uw vraag om achtergrondinformatie afwimpelt, dan is dit een rode vlag!

Malafide spelers en cowboys zullen uw vraag afwimpelen en stellen dat u helemaal niet zoveel onnodige vragen hoeft te stellen.

Het is interessant om de volgende vragenlijst door te geven aan de vertegenwoordiger.

Vraag om een formeel, geschreven antwoord en vermijd mondelinge mededelingen en antwoorden.

Geld investeren zonder risico: DEEL I Vragenlijst

Belangrijke vragen om te stellen (geld investeren zonder risico):

 • Kan u de volledige naam van de vennootschap, maatschap of vereniging bezorgen aub?
 • Indien het om een vennootschap gaat, is uw firmanaam naar behoren geregistreerd?
 • Wanneer werd het bedrijf opgericht?
 • Heeft het bedrijf de laatste jaarlijkse belastingen en vergunningskosten aan de staat betaald?
 • Wat is de waarde/kapitalisatie van de onderneming?
 • Bezit de firma over activa zoals onroerend goed? Indien u ja antwoordt, vermeld dan aub de wettelijke omschrijving van al het onroerend goed dat de firma nu bezit, in deze staat of in andere staten.
 • Is het hierboven beschreven onroerend goed in bezit als volle eigendom en is het vrij van alle bezwaringen en hypotheken?
 • Indien u neen antwoordt, vermeld dan aub in detail de aard van het bezwaring, het bedrag en de datum waarop het verschuldigd is.
 • Vermeld aub de huidige waarde van elk onroerend goed en geef aan of het al dan niet gerenoveerd is en wanneer.
 • Als u antwoordt dat bepaalde onroerende goederen of gronden verbeterd zijn, geef dan duidelijk aan hoe en op welke manier het verbeterd is en geef duidelijk aan wat de verbeteringen aan dat onroerend goed of grond zijn.
 • Welke inkomsten leveren de onroerende goederen op en wat zijn de bruto kosten van deze onroerende goederen
 • Hoeveel nettowinst maakt uw bedrijf elk jaar?
 • Welke andere bezittingen heeft het bedrijf? En als er andere activa zijn, waar worden die bewaard? Vermeld deze activa volledig, hun huidige waarde en of ze al dan niet vrij zijn van alle bezwaringen.

Geld beleggen zonder risico: DEEL II Vragenlijst

 • Bij welke banken bankiert de onderneming? Hoe lang bankiert de onderneming daar al?
 • Wat zijn de totale schulden van de onderneming op dit ogenblik? Vermeld aub aan wie ze verschuldigd zijn en hoelang ze al verschuldigd zijn.
 • Zijn er thans vonnissen tegen uw bedrijf uitgesproken of bestaan er vonnissen tegen uw bedrijf?
 • Zijn er thans rechtszaken aanhangig? Indien u ja antwoordt, gelieve het dossiernummer, naam en adres van de advocaat van de eiser en het betrokken bedrag te vermelden aub.
 • Is er een overwogen rechtszaak tegen het bedrijf waarvan u op de hoogte bent? Indien u ja antwoordt, vermeldt u de feiten daaromtrent aub.
 • Kunt u mij een gedetailleerd overzicht geven van de financiële situatie van de onderneming aub? De balans, resultatenrekening, toelichting, enzovoort. Met een vermelding van de huidige inkomsten en uitgaven en de nettowinst of het nettoverlies tot op heden (het huidig boekjaar).
 • Als ik geld investeer, geef dan aub aan waarvoor mijn geld gebruikt zal worden. Een opdeling van verschillende kostenposten is welkom, zonder verdoken kosten maar een all-in overzicht van de verschillende componenten aub.
 • Zal het geld waarmee ik inteken en investeer voldoende zijn? Of zal er in de toekomst nog bijkomend geld nodig zijn om de onderneming haar plannen met succes te laten uitvoeren? Indien dit laatste het geval zou zijn, hoeveel meer zal er nodig zijn?

Analyse van de info

Indien de bovenstaande lijst met vragen volledig schriftelijk beantwoord is, dan is dit een eerste stap in de goeie richting.

U kan de vertegenwoordiger bedanken en meedelen dat u zich vertrouwd zult maken met alle informatie.

U kan later terug contact opnemen om bepaalde zaken te verduidelijken indien gewenst.

Open dialoog en bedenktijd

Gewapend met de bovenstaande informatie bent u bereid om met de verkoper te praten en hem vragen te stellen.

Als hij oprecht is, zal hij trachten uw vragen volledig te beantwoorden.

Nadat u met de verkoper gesproken hebt, geeft u niet meteen uw antwoord en beslissing.

Geld investeren zonder risico, dat betekent impulsieve beslissingen vermijden.

U slaapt er eerst nog een keer over en u deelt hem mee dat u hem over twee of drie dagen uw definitieve antwoord zult geven.

Beslissing en dossiervorming

Met de verschillende documenten en antwoorden van de verkoper op uw vragen (schriftelijk ontvangen of die u zelf noteert en laat ondertekenen), beslist u zelf als rechter over uw eigen financiële zaken.

Besluit u om uw geld te investeren in de door die firma aangeboden opportuniteit?

Dan zult u een aanwinst zijn voor het bedrijf want u zult vertrouwd zijn met de werking ervan.

U was misschien niet de gemakkelijkste klant maar op de lange termijn kan het wel degelijk een vruchtbare samenwerking worden.

Als uw beslissing gunstig is, berg dan het ondertekende verslag van de onderneming op, samen met alle gegevens en documentatie.

Mocht in de toekomst blijken dat de feiten, die in het antwoordenverslag van de onderneming vermeld staan, niet waar zijn, dan kunt u de gemaakte voorstelling voorleggen aan een advocaat en uw zaak zal duidelijk zijn.

Geld investeren in vastgoed

is beleggen in vastgoed nog een goed idee

Geld beleggen in vastgoed is hot

Maar is beleggen in vastgoed nog een goed idee? Een oververhitte markt is niet interessant voor laatkomers…

Voordelen van onroerend goed zijn stabiliteit, recurrente huurinkomsten en een mogelijke meerwaarde op de lange termijn.

Nadelen van vastgoed als belegging zijn de vrij illiquide aard, de hoge kapitaalsvereisten en de kans dat men lokaal aan de vastgoedfiscaliteit morrelt.

Investeren in vastgoed is voor de doorsnee particuliere belegger met spaargeld in elk geval een welgekomen middel om een beleggingsportefeuille te diversifiëren.

Opgelet met klassieke valkuilen en risico’s

niet iedere vastgoedbelegging is rendabel en waardevast opgelet met schrootvastgoed

Beginners laten zich vaker wel dan niet in de luren leggen.

Dit is vaak omwille van hun naïeve denkbeeld en totaal irrealistisch beeld van hoe het er in de praktijk aan toe gaat.

Zo is de locatie van belang maar eveneens de manier waarop het pand zal beheerd worden.

Actief versus passief beleggen in vastgoed: Het is een hele belangrijke keuze die een invloed heeft op uw privé- en gezinsleven.

Daarnaast dient u het type beleggingsvastgoed uit te kiezen dat past bij uw risicoprofiel.

Bent u een angsthaas die zo weinig mogelijk risico wilt?

Dan moet u in elk geval kiezen voor een vastgoedbelegging inclusief contractueel vastgelegde verhuurgarantie (zekere huurinkomsten).

Hoeveel geld moet je hebben om te investeren in vastgoed?

hoeveel geld moet je hebben om te investeren in vastgoed inzichten

Iedereen komt aan de bak in de vastgoedsector.

Heeft u slechts weinig centen beschikbaar? Opteer dan voor een vastgoedfonds (dit kan al vanaf enkele honderden euro’s).

Heeft u meer centen beschikbaar maar wenst u zeker niet alles in onroerend goed vast te klikken?

Dan is de aankoop van investeringsvastgoed in volle eigendom nog steeds mogelijk door een minimum eigen inbreng (van pakweg 20% + bijkomende kosten) te combineren met een lening.

Op die manier maximaliseert u trouwens het rendement op uw eigen inbreng.

Een bijkomend voordeel is dat u een deel van uw liquide middelen vrijhoudt voor andere types beleggingen zoals aandelen, fondsen, edelmetalen, enzovoort.

Waarom investeren in vastgoed?

waarom investeren in vastgoed met spaargeld redenen

Vastgoed is sinds de oudheid een degelijk en betrouwbaar onderdeel van elke vermogensportefeuille.

Beschouw het gerust als een veilige haven voor spaargeld. Geld investeren zonder risico is niet mogelijk maar via vastgoed kan het risico wel echt tot een minimum beperkt worden.

U zal er nooit de woekerwinsten mee behalen maar de vraag is of dat wel nodig is…

Wenst u een duurzame belegging met periodiek stabiele inkomsten en een mogelijke waardestijging op de lange termijn (lees in deze context ook Hoe beleggen als dertiger als u in de 30 bent)?

Dan is onroerend goed voor verhuur, op de juiste locatie en aan de juiste prijs, een slimme zet om uw slapend kapitaal meer te doen opbrengen.

Hoe kun je in vastgoed investeren?

Er zijn talloze manieren en opties qua beleggen in onroerend goed voor verhuur:

 • Residentieel vastgoed zoals woningen, appartementen, studio’s en duplexen
 • Vakantiewoningen
 • Hotelkamers
 • Parkeerplaatsen
 • Garageboxen
 • Sociale woningen met overheidsstimuli
 • Verpakte beleggingsproducten rond vastgoed:
  • Vastgoedaandelen
  • Vastgoedobligaties
  • Fondsen gespecialiseerd in (commercieel) vastgoed
 • Assistentiewoningen
 • Studentenhuisvesting
 • Onroerend goed kopen met huurders er al in,
 • Commercieel vastgoed zoals kantoorruimtes, winkelruimtes, enzovoort

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Investeren met weinig geld

kun je met weinig geld beleggen analyse

Kun je met weinig geld beleggen? Zonder risico?

Neen. Er is ALTIJD risico gemoeid met een belegging (zoals hierboven reeds uiteengezet).

Zelfs een depositogarantiestelsel voor spaarrekeningen is niet waterdicht (denk maar aan wat er in Cyprus gebeurd is met de spaartegoeden in twee specifieke banken).

Dit neemt niet weg dat u het risico kunt beperken door met de juiste partner in zee te gaan.

Specifiek voor kleinere bedragen kan u aankloppen op aandelenmarkten, bij aandelenfondsen en verschillende peer-to-peer marktplaatsen (crypto kopen en verkopen, geld uitlenen, Non Fungible Tokens kopen en verkopen, enzovoort).

Geld investeren voor beginners: Aandachtspunten

geld investeren voor beginners aandachtspunten

Wat is investeren?

Investeren is in essentie spaargeld beleggen om het te doen aangroeien op de lange termijn.

De wet van de samengestelde intrest zorgt ervoor dat een bepaald kapitaal exponentieel kan aangroeien op de lange termijn.

Door spaargeld te investeren, kan u de inflatie trachten te counteren en trachten te ontsnappen aan de extreem lage intrestvoeten (die hier en daar zelfs negatief zijn).

Investeren in aandelen voor beginners is zeker een mogelijkheid, maar vergeet niet dat de aandelenbeurs high risk is.

Investeer alleen wat u zich kunt permitteren om te verliezen (daar investeren zonder risico niet mogelijk is).

investeren in startups is ook een mogelijkheid, maar opnieuw geldt hetzelfde advies. Het is een hele risicovolle beleggingsvorm.

Indien u wenst te investeren zonder veel risico, dan is het beter om de aandelenmarkten en startups te vermijden (evenals de lucratieve maar heel volatiele cryptomunten).

Veelgestelde vraag over geld investeren zonder risico

Waar kan ik het beste mijn geld in investeren?

waar kan ik het beste mijn geld in investeren

Geld investeren zonder risico is niet mogelijk in de praktijk.

Maar u kunt de risico’s wel aanzienlijk beperken door slim geld te investeren!

Om het risico op zware verliezen te beperken, is het verstandig om uw vermogen te spreiden.

In het geval van aandelen kiest u bijvoorbeeld nooit voor een volledige toewijzing van uw vermogen aan de aandelenbeurzen.

U dient ook een deel toe te wijzen aan edelmetalen (bijvoorbeeld goud en/of zilver), onroerend goed, obligaties, enzovoort.

Investeert u graag in bedrijven (via de beurs). Dan geldt doorgaans dat hoe groter het bedrijf is, hoe lager het risico (en dus ook hoe lager het rendement).

Hoe jonger/kleiner het bedrijf, hoe hoger het risico (en potentieel rendement).

Hopelijk heeft u iets opgestoken van de bovenstaande zelfbeschermingstips tegen frauduleuze en té risicovolle beleggingen.

Contacteer ons

  Privacybeleid *