• Home
  • »
  • Blog
  • »
  • Geld investeren – Wat succesvolle vastgoedinvesteerders wel en niet doen

Geld investeren – Wat succesvolle vastgoedinvesteerders wel en niet doen

min leestijd

geld investeren tips en valkuilen voor onroerend goed beleggers

Geld investeren was vroeger alleen weggelegd voor de rijken. En investeren in vastgoed was vroeger eerder een beperkte niche-industrie die compleet gedomineerd werd door grootgrondbezitters en rijke families.

Het was destijds dus eerder een privilege voor de weinige Belgen en Nederlanders die over aanzienlijke liquiditeitsreserves beschikten en een interesse in de vastgoedmarkt hadden.

Tegenwoordig kunnen we echter stellen dat iedereen een vastgoedinvesteerder kan worden. De lage rentes spelen hier natuurlijk een grote rol in…

Wat te doen en niet te doen? Geld investeren

De rentes staan historisch laag en dit brengt gevolgen met zich mee:

Ten eerste leidt dit ertoe dat enorm wat mensen gefrustreerd zijn omdat hun slapend spaargeld op de bank niets meer opbrengt.

Wanneer men de inflatie in rekening brengt, blijkt men zelfs jaarlijks armer te worden door het inboeten aan koopkracht (inflatie > rente).

Ten tweede betekent dit ook dat geld lenen nog nooit zo goedkoop was.

Hierdoor kunnen veel mensen dus goedkoop lenen om vastgoed te kopen met als doel om winst te maken via het verhuren en/of verkopen met een meerwaarde.

Het is zo simpel als uw eigen woning als onderpand te gebruiken voor de financiering van een opbrengsteigendom.

En als alles goed loopt, steekt u maandelijks extra passieve inkomsten op zak.

Het zijn niet allemaal succesverhalen… Geld investeren kan uitdraaien op een flop

De liefdesrelatie die Belgen en Nederlanders hebben met vastgoed, plus de potentieel hoge rendementen die er mee te verdienen vallen in vergelijking met een spaarrekening, doet uitschijnen alsof iedere particulier automatisch een goede investeerder zou zijn.

Maar dit is natuurlijk niet waar.

Mensen verliezen regelmatig geld op de vastgoedmarkt. En de kans dat er zich zo’n verliesscenario  voordoet is in de huidige markt reëel, daar verdere kapitaalgroei niet gegarandeerd is.

De vastgoedprijzen swingen de pan uit en de vraag is dus hoe veel opwaarts meerwaardepotentieel er nog rest…

Deze fiasco’s en verliesverhalen verschijnen zelden in de media maar het gebeurt wel.

Om succesvol te kunnen worden als particuliere investeerder op de vastgoedmarkt, moet u zich een paar zakelijke en professionele gewoontes eigen maken en er niet van afwijken.

U dient ze te hanteren als richtlijn en leidraad en u moet er zich aan houden, wat de situatie ook moge zijn.

Om van geld investeren een echt succesverhaal te maken, kan u hieronder lezen wat te doen en wat niet te doen indien u van plan bent om een vastgoedbelegging te onderschrijven als alternatief voor uw spaarrekening.

Onderaan krijgt u tot slot een overzicht van enkele interessante vastgoedbeleggingen met gewaarborgde huurinkomsten.

DOEN bij geld investeren in beleggingspanden:

Maak uw huiswerk grondig

Dit is zeer belangrijk want fouten maken is kostelijk op de vastgoedmarkt. De meeste fouten die gemaakt worden zijn een gevolg van gebrekkig onderzoek.

Pech hebben met een bepaalde deal (verborgen gebreken die onmogelijk te ontdekken waren, zelfs niet door een professional) kan natuurlijk ook maar dit is vrij uitzonderlijk…

Vrijwel in alle gevallen zijn verlieslatende vastgoedbeleggingen het gevolg van onvoldoende onderzoek en research vooraf.

Het is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat u de markt begrijpt, zodat u een geïnformeerde beslissing kunt nemen over het al dan niet investeren in vastgoed.

Sommige mensen onderschatten het belang van de noodzaak om de markt grondig uit te vlooien en te bestuderen! Er bestaat niet zoiets als teveel onderzoek doen in de vastgoedsector…

Dit geldt niet alleen voor het pand dat u gaat kopen om te verhuren, maar ook voor de mensen waarmee u zaken doet.

Zoek uit welk vlees u in de kuip heeft zodanig dat u achteraf niet met de gebakken peren komt te zitten…

Let op voor oververhitting van de vastgoedmarkt

Tegenwoordig duikt het gevaar van een vastgoedzeepbel op…

Wanneer de vastgoedmarkt plots zou omzwaaien, zou dit een financiële schok kunnen veroorzaken die dramatische proporties kan aannemen (zeker indien deze gelijktijdig met een nieuwe economische crisis zou plaatsvinden).

Hoe het kaartenhuisje in elkaar kan vallen – Domino-effect bij geld investeren

Denk bijvoorbeeld aan een scenario waarbij de kostwinner van een gezin plots werkloos wordt.

Dit gezin heeft echter net een huis gekocht om te verhuren en dient de financiering ervan maandelijks af te lossen.

Als het gezin dan plots de afbetaling van het krediet van het opbrengstpand niet meer kan nakomen, bijvoorbeeld doordat een van de twee partners werkloos is geworden, wordt de bank opgezadeld met een slechte krediet.

Als de bank dan ook nog eens moeite heeft om het onderpand – de woning – te gelde te maken (of enkel met een stevig verlies), dreigt de kredietverstrekker aanzienlijke verliezen te moeten slikken.

Dat vormt een risico voor de bank, en vervolgens voor de stabiliteit van het financieel systeem indien dergelijke situaties schering en inslag worden en er zich een domino-effect voordoet.

Geld investeren? Dek u in via positieve cashflow of met behulp van verhuurgarantie

Een mogelijke oververhitting en overwaardering van de vastgoedprijzen, de vrij zware schuldenlast van Nederlandse en Belgische gezinnen en het hoge aandeel van woonleningen in de kredietportefeuille van de financiële instellingen heeft een gevaarlijke situatie gecreëerd.

Het valt daarom aan te raden om als particuliere belegger enige voorzichtigheid aan de dag te leggen, ook voor wat betreft het opstellen van uw financieel plan.

Zorg ervoor dat u voldoende eigen middelen inbrengt voor de financiering van een opbrengsteigendom.

Zo kan u ervoor zorgen dat de maandelijkse lasten van de lening binnen de perken blijven.

En indien u dan plots uw job zou verliezen, zal het huurgeld nog steeds voldoende zijn om de lening te dekken.

Een ander waardevol alternatief om uzelf in te dekken tegen een correctie, is het investeren in vastgoed met verhuurgarantie.

Maar let op, de ene verhuurgarantie is de andere niet (wij maken een onderscheid tussen verschillende soorten verhuurgarantie: een bronzen, zilveren en gouden verhuurgarantie).

Indien uw financieel plan dan goed uitgekiend is, kan u in elk geval de lening aflossen met uw gewaarborgde huurinkomsten en nog overhouden om opzij te zetten.

Check enkele aanbiedingen met verhuurgarantie onderaan deze pagina.

Denk op lange termijn wanneer u geld investeert

Om het volledige potentieel uit een investering te kunnen halen, moet u de belegging in vele gevallen gedurende een lange tijd in uw beleggingsportefeuille aanhouden om de waarde te laten stijgen.

Door de tijd zijn werk te laten doen, maakt u handig gebruik van een dubbele hefboomwerking om uw vastgoedportfolio te doen groeien:

  • Het rendementseffect van een financiële hefboom op uw geïnvesteerde eigen middelen, en
  • Het principe van samengestelde interest (positieve passieve inkomsten die u kunt herinvesteren om nog meer maandelijkse positieve passieve inkomsten te genereren)

Als u in vastgoed investeert en regelmatig een pand op korte termijn verkoopt, bent u meer een speculant dan een investeerder.

Goede investeerders kennen de waarde van op het juiste moment aan te kopen en te wachten… En te wachten… Geduld is een belangrijke factor!

Stel doelen voor uw investeringen

Van zodra u zich volledig geëngageerd heeft om een investeerder te worden, moet u voor zichzelf enkele realistische doelen opstellen en formuleren.

Hoe groot of klein uw ambitie ook is, het is belangrijk om uzelf een doel te stellen waarnaar u kan toewerken.

Schrijf het op een stuk papier of print het uit en hang uw doel in uw werkruimte of in uw keuken op de koelkast bijvoorbeeld. Doe alles wat nodig is om uzelf gemotiveerd te houden.

Een doel vooropstellen is belangrijk omdat u zo doelgericht naar iets toewerkt, met visie en sturing (versus als een kip zonder kop zo maar wat te doen)…

Beloon uzelf voor het bereiken van een mijlpaal

Er zullen momenten in uw investeringscarrière zijn dat u het gevoel heeft dat u niet alles onder controle heeft.

Dit kan dan, zeker als beginner, aanvoelen als een lastige en onaangename strijd.

Het kan zijn dat u zo opgaat in het onderzoeken van de markt op zoek naar de volgende beste belegging.

Of dat u zo begaan bent met het besparen op uitgaven en het aan de kant zetten van geld om de aankoop van uw volgende woning te financieren, dat u af en toe vergeet om de voet van het gaspedaal te halen.

Iedereen heeft een pauze nodig en net zoals doelen belangrijk zijn, zijn beloningen dat ook.

Misschien werd een in het verleden aangekochte opbrengsteigendom recentelijk opnieuw geschat en blijkt dit pand 100 000 euro meer waard te zijn in vergelijking met wat u er een paar jaar geleden voor betaald heeft? Twijfel dan niet en vier dit gewoon!

Ontkurk een fles van uw favoriete Champagne en vier uw financieel succes en zo’n meevaller. Geniet ervan met volle teugen!

Wees realistisch en ga voor een natuurlijke, organische groei

geld investeren wat doen en niet doen tips succesvolle investeerders in vastgoed

Vraag uzelf af waarom u besloten heeft om geld te investeren, en meer specifiek waarom u graag spaargeld zou willen beleggen in onroerend goed.

Meer dan waarschijnlijk is het een combinatie van factoren die spelen, zoals financiële vrijheid, de kick van beleggen, de status van miljonair met een zelf opgebouwd vastgoedimperium of gewoon uit interesse voor de vastgoedmarkt.

Dit zijn allemaal natuurlijk allemaal goede redenen om als beginner in vastgoed te gaan investeren.

Maar pas op dat u in uw vastberadenheid om te slagen uzelf niet overschat of niet te veel financiële stress oplegt.

Als u niet genoeg eigen vermogen ter beschikking heeft om op dit moment nog een bijkomende opbrengsteigendom te kopen, dan moet u dit accepteren en niet proberen om te gehaast te groeien door uzelf extreem kort te zetten.

Behoud steeds genoeg financiële ademruimte om te kunnen leven. Doet u dit niet, dan zal uw privé- en gezinsleven er onder lijden…

In het leven is er namelijk meer dan alleen maar geld investeren en een gezonde balans bewaken is cruciaal om gezond en gelukkig door het leven te gaan.

Geld investeren is een marathon, geen sprint

Beschouw geld investeren en het beleggen in vastgoed dus gerust als een marathon en niet als een sprint!

De zelfreflectie die u dient te doen als investeerder, is ook van belang om uzelf te ontdekken qua risicoprofiel…

Door de juiste vragen te stellen over het waarom, het hoe, uw doelen, uw beleggingshorizon, enzovoort kan u eigenlijk uw risicoprofiel leren kennen.

Bent u iemand die zich goed en comfortabel voelt bij een enorme portefeuille aan beleggingspanden of bent u eerder iemand die al tevreden is met 2 of 3 eigendommen?

Het is geen schande om realistisch te zijn over wat u aankan en wenst!

Wenst u bijvoorbeeld wel te beleggen in vastgoed maar tegelijkertijd niets te maken te krijgen met de verhuur, het onderhoud, enzovoort? En bent u dus op zoek naar een zorgeloze vastgoedinvestering?

Dan kan dit ook door te opteren voor kant-en-klaar opbrengstvastgoed met verhuurgarantie (voor een overzicht van enkele aanbiedingen kan u onderaan deze pagina terecht)!

NIET DOEN bij geld investeren in onroerend goed:

Overhaast een beslissing nemen

Investeerders in vastgoed moeten vaak snel denken, evalueren en dus snel een beslissing kunnen nemen.

Dit gebeurt bijvoorbeeld in onderhandelingen met makelaars, particuliere verkopers, op bezichtigingsdagen of bij het bieden op een veiling.

Maar eveneens wanneer er geopteerd wordt voor sleutel-op-de-deur beleggingsvastgoed met verhuurgarantie (dergelijke units met gewaarborgde inkomsten vliegen doorgaans ook vlot de deur uit).

Er is echter een groot verschil tussen snel denken en een overhaaste beslissing nemen.

Probeer altijd voldoende tijd te nemen om na te denken over grote beslissingen. Zet de pro’s en contra’s naast elkaar en wik en weeg.

Hoeveel bent u bereid te betalen? Wilt u al dan niet gebruik maken van de diensten van een bepaalde vastgoedmakelaar of raadsman?

Of wenst u eerder voor een zorgeloze belegging met verhuurgarantie te gaan?

Een beslissing waar u goed over heeft nagedacht is waarschijnlijk een beslissing waar u minder snel spijt van krijgt.

Vastgoed kopen omdat het goedkoop is

Helaas zijn er altijd investeerders die de fout maken om een “goedkope” eigendom te kopen.

Vaak ligt dit soort eigendom op een slechte locatie zoals aan een razend drukke en daverende hoofdweg, in een regionaal gebied zonder economische groeiperspectieven of zit het gebouw zelf vol met structurele problemen waardoor het moeilijk te verhuren is.

Zo wordt een eigendom waarvan u dacht dat het een koopje was, al snel een diepe en bodemloze geldput.

Misschien is er zelfs niets mis met het opbrengstpand in kwestie maar blijkt het gewoon in een regionaal gebied of te ver van het centrum te liggen.

De L van Locatie speelt een rol op de huurdersmarkt en een minder interessante ligging vermindert natuurlijk het aantal potentiële huurkandidaten en dus de verhuurprijs die u kunt vragen (en dit zet dus ook neerwaartse druk op de waarde van het pand).

Een slechte ligging kan niet opgelost worden (het huis oppikken en verplaatsen is hoogst onwaarschijnlijk) terwijl u structurele problemen aan het gebouw of ongedierte wel kan aanpakken. Natuurlijk wel tegen een prijs wat uw rendement dan negatief beïnvloedt…

U investeert dus best in een opbrengsteigendom die aan alle voorwaarden van een goede en solide investering voldoet: een goede locatie, een ingenieuze inrichting van het pand, vlakbij alle noodzakelijke voorzieningen zoals winkels, medische zorg, enzovoort en ook vlot toegankelijk met behulp van de wagen en het openbaar vervoer.

Dus de volgende keer dat u in de verleiding komt om een eigendom te kopen die zwaar onder de gemiddelde prijs voor soortgelijke eigendommen ligt, zegt u beter tegen uzelf: “Het is zo goedkoop voor een welbepaalde reden”.

Conflicten vermijden

Het kan voorkomen dat we achteraf realiseren dat we de verkeerde beslissing hebben genomen door het aanstellen van een bepaalde professional, makelaar of rentmeester.

Ze voldeden niet aan uw verwachtingen en u moet ze dus zo snel mogelijk vervangen door iemand anders.

Stel zo’n drastische beslissing niet uit omwille van angst voor het conflict of uit angst om iemand te kwetsen.

Het enige wat telt in zaken doen en geld investeren is resultaten en doelen behalen.

U moet een sterk team rondom u bouwen indien u succesvol wilt zijn met geld investeren in vastgoed.

Dit betekent dat u ervoor moet zorgen dat u de beste makelaars, juristen, kredietverstrekkers, vastgoedbeheerders, bouwpromotoren en raadsmannen aan uw zijde moet proberen verzamelen.

Het door de vingers zien van uitstelgedrag, luiheid of gebrek aan kennis zal u op de lange termijn veel geld kosten als investeerder.

Het is dus beter om korte te metten te maken met medewerkers die uw standaarden niet kunnen eerbiedigen.

Snij dergelijke saboteurs gewoon zo snel mogelijk weg. U wilt niet het risico lopen dat ze uw zorgvuldig opgebouwde reputatie gaan bezoedelen!

Kies in zo’n situaties altijd voor de korte pijn. Sta op uw strepen, het draait niet om vriendschap maar om rendement en topprestaties op professionele wijze.

Verkeerd inschatten van uw cashflow

Tot slot nog een waarschuwing over kosten.

De meesten onder ons beseffen vrij goed dat het een duur proces is om vastgoed te kopen en te verkopen, zeker met al die bijkomende administratie-, notaris-, krediet- en makelaarskosten.

Maar wat frappant is: slechts weinig investeerders nemen de tijd om hun wekelijkse cashflow in kaart te brengen.

Nochtans zijn kasstromen extreem belangrijk voor een investeerder.

Aangezien u een huis gaat kopen en verhuren, moet u rekening houden met extra kosten voor onderhoud, kosten voor de vastgoedbeheerder en alle kleine bijkomende kosten alsook leegstand.

Waarom niet beginnen met een spreadsheet voor al uw eigendommen met een vermelding van de kosten (voorafgaande en lopende), uw budget om deze te bekostigen, evenals de inkomende huurgelden?

Tot slot nog een tip: Ga op zoek naar een goede boekhouder. En ook een goede fiscalist is van vitaal belang voor alle investeerders.

Hopelijk bent u nu wat wijzer geworden over wat te doen en wat niet te doen op het vlak van geld investeren.

En bent u nu gewapend om een nog betere vastgoedinvesteerder te worden.

Geld investeren in kant-en-klare opbrengsteigendommen met verhuurgarantie – AANBOD

Hieronder kan u kennis maken met enkele zorgeloze vastgoedbeleggingen die u als investeerder compleet ‘ontzorgen’:

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

    Privacybeleid *