• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Factuur financiering: Een beter alternatief dan facturen verkopen?

Factuur financiering: Een beter alternatief dan facturen verkopen?

min leestijd

factuur financiering als alternatief voor facturen verkopen om liquiditeit te verhogen

Om cashflow problemen op te vangen en de liquiditeit te verhogen, is het verkopen van facturen aan een factoringmaatschappij een goede alternatieve financierings­oplossing. Maar helaas komt factoring ook met verlies van controle over de invorderingsprocedure van de factuur. Voor de controlefreaks onder de zelfstandige ondernemers bestaat er daarom ook een alternatief: Factuur financiering.

Hieronder ontdekt u waarom factuur financiering in bepaalde gevallen interessanter is dan pure debiteurenfinanciering.

Onderaan leest u ook bij welke online spelers u hiervoor kan aankloppen.

Factuur financiering: Een beter alternatief voor snel meer werkkapitaal?

Zoals we kort aanhaalden in de inleiding, zou factuur financiering een goed alternatief kunnen zijn indien u overweegt om via het verkopen van openstaande vorderingen snel meer liquide middelen vrij te maken.

Factuur financiering lijkt op factoring daar het ook een oplossing is om cashflow problemen op te lossen.

Concreet is het zoals factoring een manier voor zelfstandigen en bedrijven om pijlsnel voorschotten te krijgen voor openstaande, nog te innen facturen.

Zowel bij openstaande facturen verkopen als bij factuur financiering wordt een derde partij betrokken die zelfstandigen en bedrijven helpt om openstaande facturen om te zetten in direct geld op de rekening.

Hieronder zullen we de twee alternatieve financierings­methodes met elkaar vergelijken zodat u een geïnformeerde beslissing kunt nemen.

Verschillen tussen factoring en factuur financiering

Factoring van facturen en factuur financiering hebben veel gelijkenissen.

Maar er zijn ook een paar belangrijke verschillen tussen beide vormen van bevoorschotting die relevant zijn voor uw keuze:

 • Ofwel gaat u uw openstaande vorderingen verpanden via traditionele factoring,
 • Ofwel opteert u voor financiering van facturen (u behoudt meer controle op het vlak van klantencontact)

Kredietcheck versus geen kredietcheck

Bij factoring nemen factoring­maatschappijen de verantwoordelijkheid op zich voor het innen van uw openstaande facturen en het uitbetalen van een voorschot.

Dit doen ze zonder enige garantie dat de factuur effectief betaald zal worden door uw klant.

Dit houdt dus een financieel risico in waardoor ze zorgvuldig te werk gaan op het vlak van risico-inschatting.

Om effectief uw openstaande facturen te kunnen verkopen aan een factoringmaatschappij, zal u moeten akkoord gaan met een kredietcontrole van uw klanten.

Indien uw bedrijfsmatige klanten een zwak of slecht kredietrapport hebben, dan kan de factoringmaatschappij beslissen dat u niet in aanmerking komt voor financiering.

Bij factuur financiering is een kredietcheck daarentegen niet de doorslaggevende factor om in aanmerking te komen voor de verpanding van vorderingen.

Dit komt doordat fintech bedrijven die facturen financieren gesofisticeerde technologie en software gebruiken om bedrijven op flexibele wijze van meer werkkapitaal te voorzien.

De softwaretechnologie waarop deze online spelers teren, werd specifiek gebouwd om zelfstandigen en bedrijven te evalueren op basis van hun meest recente bedrijfsinformatie (meestal de cashflow van bijvoorbeeld de laatste zes maanden).

Zo kan uw aanvraag voor factuur financiering goed­gekeurd worden in een paar uur tijd. 

Tijdens de evaluatie van uw aanvraag bepaalt men of u in aanmerking komt voor krediet en indien dit het geval zou zijn, wat uw kredietlimiet zou bedragen.

Dit betekent dus dat men aandacht besteedt aan uw inkomende en uitgaande kasstromen van uw bedrijf.

En dit betekent dus ook dat men geen aandacht besteedt aan uw persoonlijk kredietrapport wanneer u een aanvraag indient.

Deze analyse gebeurt grotendeels softwarematig, waardoor u reeds binnen enkele uren te weten komt of u in aanmerking komt voor factuur financiering.

Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, zal men de fondsen nog op dezelfde dag overmaken naar uw bankrekening.

Facturen verkopen (factoring) versus controle over facturen behouden (factuur financiering)

factuur financiering als alternatief voor factoring persoonlijker klantencontactWanneer u gebruik maakt van factoring, bent u in essentie uw openstaande facturen aan het verkopen aan een derde partij: de factoringmaatschappij.

Deze bevoorschottings­maatschappij neemt vanaf dat moment de communicatie met de klanten inzake de invordering van de facturen over.

En het is de factoringmaatschappij die de uiteindelijke betaling zal ontvangen.

U kan dit benaderen als een voor- of nadeel, afhankelijk van het soort relatie die u onderhoudt met uw klanten.

Zo kan de volledige overdracht van controle aan een derde partij qua inning van openstaande facturen positief zijn indien u uw tijd en energie in meer essentiële bedrijfsactiviteiten kunt investeren.

Het uitbesteden van het debiteurenbeheer met behulp van pure factoring kan echter ook voor problemen zorgen, zeker indien u veel waarde hecht aan de relatie met uw klanten en de totale klantbeleving die ze bij uw bedrijf krijgen.

Enkele voorbeelden van dergelijke problemen zijn de volgende:

 • Uw klanten kunnen verward geraken wanneer ze gecontacteerd worden door de bevoorschottingsmaatschappij. Misschien vermoeden ze zelfs fraude met facturen, waardoor u misschien plots een pak ongeruste telefoontjes en e-mails zult moeten beantwoorden...
 • U vindt het misschien beschamend om aan klanten te laten weten dat u een zakelijk contract heeft afgesloten met een factoringbedrijf. Uw klanten zouden hieruit kunnen afleiden dat u met cashflow problemen worstelt. Op zich helemaal niets mis mee natuurlijk, maar misschien gaat het al niet goed in uw sector of heeft u te maken met enorme concurrentie... In zulke situaties wenst u misschien liever niet in uw kaarten te laten kijken.
 • Misschien wilt u de controle over de klantbeleving niet verliezen omdat de factoringmaatschappij uw klanten kan contacteren zonder u te raadplegen of tactieken kan gebruiken waarvan u niet houdt.

Bij factuur financiering blijven uw klanten hun factuurbetalingen aan u richten, net zoals ze reeds deden vooraleer u gebruik ging maken van factuur financiering.

Uw klanten dienen dus geen betalingen te richten aan een derde partij die verantwoordelijk is voor de factuur financiering.

Dit is een heel belangrijke eigenschap omdat u met factuur financiering de controle blijft behouden over uw openstaande vorderingen, de inning ervan en de factuurverwerking.

Gedeeltelijke financiering versus volledige financiering

Of u nu opteert voor factoring of factuur financiering, uw uiteindelijke doel blijft hetzelfde: uw liquiditeit verhogen en uw cashflow problemen oplossen.

In deze context is het cruciaal om te begrijpen via welke optie u zo snel mogelijk over zoveel mogelijk werkkapitaal kunt beschikken.

Bij het verkopen van openstaande facturen (factoring) is het gebruikelijk dat bedrijven slechts een deel van de volledige waarde van de factuur direct ontvangen.

Nadat de klant de factuur volledig betaald heeft, minus de kosten zoals de factoringvergoeding, betaalt de factoringmaatschappij het resterende bedrag aan u uit.

Sommige bedrijven hebben hun geld misschien snel nodig en zijn bereid een deel van de totale factuurwaarde op te offeren.

Maar wees er u toch van bewust dat het mislopen van een bepaald percentage op een grote omzet wel degelijk kan gaan wegen op de lange termijn.

Bij factuur financiering krijgt u daarentegen direct 80 à 100% van de waarde van de factuur uitbetaald.

U moet gewoon bereid zijn om de kosten van deze financiering gespreid in de tijd te betalen.

Snelheid van uitbetaling van de gelden

Hoewel zowel factoring als factuur financiering beide veel sneller zijn dan bedrijfsleningen via traditionele banken, is factuur financiering meestal sneller dan factoring.

Met de kredietcontroles van uw klanten en de aanvraag­procedures, kan factoring in bepaalde gevallen een week of langer duren om uw facturen te financieren.

Met factuur financiering daarentegen kunnen de online applicaties veel sneller verlopen en kan u op twee werkdagen reeds over de fondsen beschikken.

U kan een kredietbeslissing verwachten binnen enkele uren en indien uw aanvraag goedgekeurd wordt, kan het geld al de volgende werkdag op uw zakelijke bankrekening komen.

Factoring versus factuur financiering... Wat is de beste oplossing voor uw bedrijf?

Klassieke factoring voor verhoogde liquiditeit

Voor veel bedrijfseigenaars is klassieke bevoorschotting een aantrekkelijke keuze omdat de factoringmaatschappij de verantwoordelijk­heid voor de inning van de openstaande vorderingen op zich neemt.

Door het uit handen geven van uw openstaande vorderingen, maakt u extra tijd en energie vrij die u kunt besteden aan productievere zaken.

Dankzij factoring houdt u dus meer tijd over om uw bedrijf te doen groeien en bloeien.

U kan focussen op wat een echte impact op uw jaarcijfers heeft, zoals verkopen, omzetgroei, enzovoort.

Indien u geregeld problemen ondervindt met de inning van openstaande facturen, omdat uw klanten hun betalingstermijn ten volle benutten en/of omdat ze u niet op tijd betalen, kan factoring een goede oplossing zijn.

U kan er direct openstaande facturen mee omzetten in liquide middelen op uw bankrekening.

U besteedt het debiteurenbeheer namelijk uit aan een professioneel bedrijf dat gespecialiseerd is in de inning van openstaande facturen.

Voordelen van factuur financiering ten opzichte van klassieke factoring

Maar wat indien u gewoon sneller betaald wilt worden door uw bedrijfsklanten maar tegelijkertijd de controle over uw klantrelaties en klantervaring niet wilt verliezen?

In dat geval is factuur financiering een beter alternatief voor u en uw klanten.

In de competitieve zakelijke omgeving van vandaag is klantbeleving heel belangrijk.

Nu dat er diensten bestaan die factuur financiering heel toegankelijk maken via het internet, kiezen steeds meer bedrijven en zelfstandigen voor factuur financiering in plaats van openstaande facturen verkopen.

Een andere reden waarom bedrijven factuur financiering verkiezen boven bevoorschotting, is dat het financieren van facturen doorgaans transparanter is voor wat betreft kosten en terugbetalings­vereisten.

Deze transparantie betekent minder kans op onaangename verdoken kosten of verrassingen.

En dit leidt op zijn beurt tot meer accurate voorspellingen van toekomstige uitgaven en dus een betrouwbaardere financiële planning voor de kostenzijde.

Factuur financiering is dus een waardevol hulpmiddel indien u een groeiend bedrijf runt en op zoek bent naar meer controle over uw cashflow.

Goede aanbieders van factuur financiering in Nederland

De aanvraag- en terugbetalings­processen bij sommige aanbieders zijn uitstekende voorbeelden van transparantie.

Via Finturi zijn er geen abonnements- of vooruitbetalings­kosten en u betaalt alleen wanneer u effectief geld opneemt via factuur financiering.

Er is geen boete voor vervroegde terugbetaling en u kunt dus boetevrij aflossen.

U betaalt feitelijk minder kosten wanneer u uw volledige saldo vroeger terugbetaalt.

Andere financierings­technieken voor zelfstandigen en bedrijven

Dringend op zoek naar meer werkmiddelen maar wenst u het niet te gaan zoeken bij uw openstaande facturen?

Dan kan u opteren voor een snel zakelijk krediet via een online speler.

U kan hiervoor onder andere terecht bij (in volgorde van omzetvereisten voor de aanvrager):

 • Qeld (geen jaarlijkse omzetvereiste voor de aanvragende partij)
 • Swishfund (50 000 euro jaarlijkse omzetvereiste)
 • KredietVooruit (50 000 euro omzetvereiste op jaarbasis om er zakelijk te kunnen lenen)

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *