• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Eerste huis kopen als belegging: Verhuren in plaats van er zelf in wonen

Eerste huis kopen als belegging: Verhuren in plaats van er zelf in wonen

min leestijd

rekenmachine en huisje op biljetten van 20 50 en 100 euro symbool voor eerste huis kopen als belegging om te verhuren in plaats van zelf in te wonen

Een eerste huis kopen als belegging in plaats van als eigen woonst… Inderdaad, dit artikel behandelt een onorthodoxe benadering van de allereerste keer vastgoed kopen.

In een tijdperk waarin financiële zekerheid steeds onhaalbaarder lijkt, staan de jongere generaties voor een hele belangrijke beslissing.

De droom van een eigen huis is diepgeworteld in onze cultuur. Maar is het in de huidige economische context wel de verstandigste eerste stap?

Er zijn namelijk ook contraire mensen die het anders zien! Zij kopen ook hun eerste pand maar verhuren het en wonen er zelf niet in.

Hieronder gaan we dieper in op de voordelen van deze onconventionele en onorthodoxe aanpak van een eerste vastgoedaankoop!

Inhoudsopgave

Eerste huis kopen als belegging voor verhuur: Waarom zou u het overwegen?

rekenmachine en huisje op biljetten van 20 50 en 100 euro symbool voor eerste huis kopen als belegging om te verhuren in plaats van zelf in te wonen

Voor vele mensen is het idee van sparen voor een eigen inbreng voor een vastgoedaankoop een ontmoedigende taak.

Dus sparen voor een eigen inbreng voor een investeringspand als eerste aankoop is nog meer een “ver-van-mijn-bedshow”.

De vraag die zich opdringt in tijden van dalende koopkracht, muntontwaarding en duurder wordend vastgoed, is de volgende:

Is het voor de nieuwe generatie investeerders raadzaam om de traditionele droom van huiseigenaar zijn uit te stellen ten gunste van een vroegtijdige vastgoedinvestering voor verhuur?

Hieronder gaan we dieper in op deze intrigerende kwestie en bespreken we de voordelen ervan, zoals:

 • Het opbouwen van eigen vermogen,
 • Het genereren van cashflow,
 • Diversificatie van een deel van uw euro’s in investeringsvastgoed, enzovoort

Ter info, we belichten ook de potentiële valkuilen en uitdagingen van eerst in verhuurvastgoed investeren en vervolgens pas in een pand om zelf te bewonen.

Lees dus zeker verder en ontdek wat het werkelijk betekent om uw eerste huis te kopen als belegging voor verhuur in plaats van er zelf in te gaan wonen.

Voordelen van een investeringspand kopen als uw eerste woning

witte plusjes tussen twee mannelijke handen symbool voor voordelen van investeringspand als eerste woning

Beter renderende opbouw van eigen vermogen

Volgens de klassieke opvatting wordt een eigen huis vaak gezien als een solide investering.

Er wordt vaak gesteld dat uw eigen woning een plek is waarin u waarde opbouwt over de jaren heen.

Maar… Een eigen woning kost alleen maar geld en brengt niets op. Het is een geldverslindend verhaal dat in elk geval maandelijks cashflownegatief is.

In de praktijk kan uw opgebouwd eigen vermogen in uw eigen woning of appartement ook worden aangetast door onderhoudskosten, opgelegde energieverbeteringswerken en/of marktfluctuaties.

Investeerders die kiezen voor een beleggingspand kunnen daarentegen in bepaalde gevallen wel van een positieve maandelijkse cashflow genieten. Lees er meer over op onze pagina over Cashflow beheren van investeringsvastgoed.

Dergelijke personen zijn ook vaak meer geneigd om hun eigendom zorgvuldig te onderhouden, wat leidt tot een stabielere en mogelijk snellere waardegroei.

Bovendien wordt een investeringspand vaak gekocht met het oog op zowel de opbouw van eigen vermogen in vastgoed als op een waardevermeerdering.

Uiteindelijk kan dit op de lange termijn resulteren op een hoger rendement op uw eigen inbreng.

Profiteren van maandelijkse cashflow

man met duim omhoog en zakje geld met euroteken op dankzij huurinkomsten van eerste huis als investeringseigendom

Een van de meest aantrekkelijke aspecten van het bezitten van een investeringspand is de mogelijkheid om direct maandelijkse inkomsten te genereren via de huurinkomsten.

Terwijl een persoonlijke woning voornamelijk kosten met zich meebrengt (zoals een hypothecaire lening, onderhoud, belastingen, enzovoort), kan een verhuurde woning maandelijks inkomsten opleveren die deze kosten kunnen dekken en zelfs overtreffen.

Hierdoor kan u dus met uw maandelijkse cashflow vermijden dat u geld uit uw strategische kasreserve moet nemen om kosten te dekken!

Tip: Lees Kasstroom versus kasreserve voor meer tips en inzichten hieromtrent!

Dit betekent niet alleen dat u een maandelijkse inkomstenstroom op zak kunt steken.

Het biedt u ook de mogelijkheid om de hypothecaire lening sneller af te lossen en om eventueel te herinvesteren in andere opportuniteiten.

Toegang tot betaalbaardere opties

Uw lokale vastgoedmarkt kan sterk variëren afhankelijk van de locatie (het concept locatie locatie locatie heeft een invloed op de prijzen!).

In sommige stedelijke gebieden kunnen de prijzen astronomisch hoog zijn waardoor het voor jonge kopers moeilijk tot onmogelijk wordt om er hun eerste huis te kopen.

Maar door te overwegen om een investeringspand te kopen in een meer betaalbare markt, kunnen investeerders profiteren van lagere instapprijzen en tegelijkertijd ook genieten van huurinkomsten.

Inzicht: Dit biedt ook de flexibiliteit om te investeren in opkomende markten met een hoger opwaarts groeipotentieel.

Mogelijks extra belastingvoordelen beschikbaar

Beleggingsvastgoed kan verschillende belastingvoordelen bieden zoals de volgende zaken:

 • Afschrijvingen,
 • Subsidies,
 • Premies,
 • Renteaftrek,
 • Belastingverminderingen voor kapitaalaflossingen, en
 • Tegemoetkomingen voor andere gerelateerde kosten.

Deze kunnen uw jaarlijkse belastbare inkomsten verlagen en op die manier ook bijdragen aan een hoger netto rendement op uw geïnvesteerde eigen middelen.

Gouden tip: Het is essentieel om samen te werken met een belastingadviseur om optimaal te profiteren van deze voordelen en om ervoor te zorgen dat u de fiscale regelgeving volledig nastreeft.

Diversificatie van uw beleggingen

mannenhand dat euromunten verspreidt over drie verschillende houten blokjes symbool voor diversificatie

Diversificatie is en blijft een kernprincipe van investeren.

Door uw geld te spreiden over verschillende soorten investeringen, kunt u het risico op grote verliezen verminderen.

Vastgoed, en dan in het bijzonder investeringspanden, biedt een tastbare manier om uw portfolio te diversifiëren los van traditionele aandelen, obligaties, ETF’s en beleggingsfondsen.

Opbrengsteigendommen bieden een unieke combinatie van cashflow, een mogelijke waardevermeerdering en potentiële belastingvoordelen.

Mogelijkheid tot waardestijging op de middellange termijn

Naast de maandelijkse huurinkomsten biedt vastgoed voor verhuur ook het potentieel voor kapitaalgroei op de lange termijn.

Historisch gezien heeft vastgoed altijd de neiging gehad om in waarde te stijgen. Wat betekent dat uw investering na verloop van tijd meer waard kan worden.

Dit biedt een dubbel voordeel: U ontvangt periodiek inkomsten uit de verhuur en daarbovenop steekt u mogelijks ook nog eens winst op zak bij een latere verkoop.

Tip: Indien u werkt met een gedeeltelijke financiering, dan werkt u in de praktijk met een financiële hefboom.

De moraal van het verhaal met zo’n hefboom is simpel: Indien u later verkoopt met winst, is die winst voor u en niet voor de kredietverstrekker.

U kan dus met een relatief beperkte eigen inbreng eigenaar worden van een pand voor verhuur.

En op het einde van de rit steekt u de meerwaarde op zak die in vergelijking met uw beperkte eigen inbreng echt substantieel kan zijn!

Nadelen van een beleggingspand kopen als uw eerste woning

mannenhand houdt rood kaartje vast met een droevige smiley op verwijzing naar nadelen van beleggingspand kopen als eerste woning

Gebrek aan praktische ervaring

Voor veel kopers die voor de allereerste keer een pand kopen, kan een vastgoedtransactie complex en overweldigend aanvoelen.

En zonder eerdere ervaring in de vastgoedsector kunnen er fouten worden gemaakt.

Op het vlak van investeren in vastgoed kan dit gaan van het overschatten van de huurinkomsten tot het onderschatten van de onderhoudskosten.

Dergelijke beginnersfouten wegens een gebrek aan ervaring kunnen zware financiële gevolgen hebben en het rendement op de investering heftig verminderen.

Uitblijven van persoonlijke voldoening van een eigen woonst

man wijst met wijsvinger naar lens en houdt rood stopbord in linkerhand verwijzing naar uitblijven van persoonlijke voldoening van eigen woonst

Er is een bepaald gevoel van trots en voldoening dat komt met het kopen en bewonen van een eigen huis.

En net door te kiezen voor een investeringspand als eerste aankoop, stelt men deze persoonlijke voldoening uit.

Hoewel dit in diverse gevallen een rationele financiële beslissing kan zijn, kan het voor sommigen emotioneel uitdagend zijn omdat ze dromen van hun eigen stekje.

Strengere financieringsregels en parameters

De meerderheid van de banken en financiële instellingen beschouwen investeringsvastgoed als risicovoller dan een persoonlijke woning voor eigen gebruik.

Dit resulteert doorgaans in strengere leenvoorwaarden zoals hogere inkomensvereisten, hogere vereiste aanbetalingen, hogere rentetarieven en een grondigere, tijdrovendere kredietbeoordeling.

Dit kan de toegang tot financiering bemoeilijken en de uiteindelijk vereiste eigen inbreng de hoogte injagen.

Liquiditeitsproblemen kan u niet snel opvangen

Vastgoed is inherent vrij illiquide van aard.

Dit betekent dat het niet snel kan worden omgezet in contanten zonder waardeverlies.

In tijden van financiële nood kan het met andere woorden moeilijk zijn om het pand snel te verkopen zonder concessies te doen qua verkoopprijs.

Het is dus belangrijk dat u dit goed beseft alvorens u effectief onroerend goed aankoopt om te verhuren.

Onvoorziene onderhouds- en beheerkosten moeten opgevangen worden

geel uitroepingsteken voor een rode pijl die eerst omhoog en dan omlaag gaat illustratie van onvoorziene onderhoudskosten die rendement in gevaar brengen

Hoewel een investeringspand voor regelmatige passieve huurinkomsten zorgt, komen er ook onvermijdelijke kosten kijken bij het bezit van vastgoed.

Onderhoud, reparaties, beheerkosten en onvoorziene uitgaven kunnen de winstgevendheid van de investering verminderen.

Het is essentieel om een realistisch budget te hebben en voorbereid te zijn op deze uitgaven.

Tip: Tracht een spaarpotje aan te leggen dat u dan kan gebruiken om onvoorziene kosten mee te betalen!

Marktrisico en locatie afhankelijkheid

De waarde van vastgoed en de huurinkomsten ervan zijn sterk afhankelijk van de specifieke locatie en de algemene gezondheid van de vastgoedmarkt.

Een neergang in de lokale economie, een toename van de leegstand of andere externe factoren (zoals industrie, werkloosheid, leegloop) kunnen de waarde van het pand en de huurinkomsten negatief beïnvloeden.

Hoewel er aanzienlijke voordelen verbonden zijn aan het kopen van een investeringspand als eerste woning, zijn er ook uitdagingen en risico’s waarmee u rekening moet houden.

Een weloverwogen beslissing vereist een grondige evaluatie van zowel de potentiële voordelen als de inherente risico’s.

Tip: Het is raadzaam om professioneel advies in te winnen om ervoor te zorgen dat u volledig geïnformeerd bent voordat u een dergelijke belangrijke financiële beslissing neemt.

Reflectie over deze onconventionele investeringsroute: Is het pad van verhuren het juiste voor u?

jongedame met bril kijkt naar boven en denkt na over deze onconventionele investeringsroute eerste huis kopen als belegging

Er bestaat geen one-size-fits-all benadering voor een eerste huis kopen als belegging

De beslissing om een investeringspand te kopen vóór een eigen woning is er een die zorgvuldige overweging vereist.

Een dergelijke beslissing gaat over een pak geld en u dient deze keuze af te stemmen op uw unieke financiële situatie, doelen en ambities.

Sommigen beschouwen de traditionele route van eerst een eigen huis kopen als de veiligste weg.

Terwijl een opbrengsteigendom kopen als eerste aankoop een alternatieve piste is die zeker de moeite waard is om te onderzoeken.

Vragen stellen en beantwoorden is heel belangrijk

Het is essentieel om grondig na te denken over wat u verlangt en wat u werkelijk zoekt in een investeringservaring:

 • Wilt u een stabiele maandelijkse cashflow?
 • Zoekt u naar een waardestijging op de lange termijn?
 • Of misschien een combinatie van beide?

De antwoorden op deze vragen zijn cruciaal en moeten centraal staan in uw besluitvormingsproces.

Het is ook van vitaal belang om uw doelen en ambities te bespreken met een financieel adviseur (en met uw partner indien van toepassing).

Zij kunnen u begeleiden, verschillende scenario’s presenteren en u helpen bij het vinden van de juiste investeringsstrategie die past bij uw situatie.

Trek u niets aan van wat anderen denken

In de snel veranderende wereld van vastgoed en financiën is het heel belangrijk om open te staan voor nieuwe benaderingen en strategieën, onconventioneel of niet!

Het kopen van een investeringspand als uw eerste woning kan een onconventionele keuze lijken.

Maar voor velen kan het een strategische en slimme zet zijn die leidt tot financiële groei en zekerheid.

Het traject en avontuur van investeren is er een van voortdurende ontdekking en levenslang leren. Tracht dus een beetje te genieten van de zaken die u geleerd hebt!

Veelgestelde vragen over een eerste huis kopen als belegging voor verhuur in plaats van er zelf in te wonen

paarse tekstballonnetjes met gele informatietekens in in context van veelgestelde vragen over eerste huis als investering voor verhuur

Moet ik mijn eerste huis kopen voor verhuur of beter eerst voor eigen gebruik?

Deze beslissing hangt sterk af van uw persoonlijke en financiële doelen.

Als u op zoek bent naar een directe inkomstenbron en bereid bent de verantwoordelijkheden van een verhuurder op u te nemen, kan het kopen van een huis voor verhuur een goede keuze zijn.

Als u echter veel waarde hecht aan het persoonlijke gevoel van een eigen huis en niet direct op zoek bent naar huurinkomsten, is het wellicht beter om eerst een pand voor eigen gebruik te kopen.

Wat zijn de financiële voordelen van mijn eerste huis kopen als belegging?

Het kopen van een huis als belegging kan meerdere financiële voordelen bieden.

Ten eerste kunt u profiteren van maandelijkse huurinkomsten, wat een directe (positieve, neutrale of negatieve) cashflow oplevert.

Daarnaast kunt u mogelijks ook profiteren van een aantrekkelijke waardestijging op de lange termijn.

Tevens kunt u waarschijnlijk ook genieten van belastingvoordelen zoals belastingverminderingen, subsidies, afschrijvingen, renteaftrek, enzovoort.

En niet te vergeten: U kan eigen vermogen opbouwen door de hypothecaire lening met het geld van uw huurders af te lossen.

Hoe verschilt het financieringsproces voor een investeringspand van een persoonlijke woning?

De financiering voor een investeringspand komt doorgaans met strengere eisen en voorwaarden dan voor een persoonlijke woning.

Dit kan onder andere gaan om een hogere eigen inbreng, hogere rentetarieven, hogere inkomstenvereisten en strengere kredietbeoordelingen.

Banken zien investeringsvastgoed vaak als een risicovollere aankoop, wat zich dan vertaalt in deze strengere voorwaarden.

Welke uitdagingen kan ik verwachten bij het beheren van een verhuurpand?

mannetje staat te staren naar gigantische trap met veel treden die uitdagingen van vastgoedbeheer voorstelt

Het beheren van een verhuurpand brengt verschillende verantwoordelijkheden met zich mee.

Dit kan variëren van het vinden en screenen van huurders (er zijn een 7-tal types huurders die u moet vermijden), het regelmatig onderhouden van het pand, het omgaan met eventuele problemen of geschillen met huurders, tot het bijhouden van financiële administratie voor belastingdoeleinden.

Hoe kan ik bepalen of de vastgoedmarkt gunstig is voor mijn eerste huis kopen voor verhuur?

Het is essentieel om een grondig marktonderzoek te doen. Zo kunt u vermijden dat u gaat investeren in een risicovolle vastgoedmarkt.

Kijk naar factoren zoals de gemiddelde huurprijzen in het gebied, de vraag naar huurwoningen, de algemene gezondheid van de lokale economie en toekomstige ontwikkelingsplannen.

Het kan ook nuttig zijn om advies in te winnen bij lokale vastgoedexperts of makelaars.

Is het noodzakelijk om ervaring in vastgoed te hebben voordat ik mijn eerste huis koop als belegging?

Hoewel ervaring in vastgoed zeker voordelen kan bieden, is het niet strikt noodzakelijk.

Een eerste beleggingspand kopen als beginner kan ook zonder veel ervaring!

Wat wel cruciaal is:

 • Grondig onderzoek doen,
 • De markt begrijpen, en indien mogelijk,
 • Experts inschakelen zoals vastgoedadviseurs of financiële planners om u te begeleiden in het proces.

Met de juiste voorbereiding en begeleiding kan zelfs een beginnende investeerder succesvol zijn!

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *