• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Due Diligence Vastgoed Checklist: Gids voor passieve beleggingen

Due Diligence Vastgoed Checklist: Gids voor passieve beleggingen

min leestijd

huisje met due diligence naast symbool voor vastgoed checklist

De uitgebreide due diligence vastgoed checklist hieronder kan u helpen om de risico’s en valkuilen van beleggingsvastgoed zorgvuldig in kaart te brengen en te vermijden.

Due diligence voor onroerend goed voor verhuur is een schijnbaar eenvoudig concept dat in de praktijk echter een complexe uitdaging vormt…

Het draait namelijk niet alleen om het verzamelen van accurate gegevens en data voor een weloverwogen besluitvorming.

Het gaat evenzeer om de bescherming van uw kapitaal, het waarborgen van uw vermogensopbouw en slimme risicobeheersing.

In wat volgt, bespreken we de nuances van due diligence en kaarten we aan waarom het belangrijk is om oog te hebben voor de details.

Hoewel onze onderstaande checklist niet allesomvattend is, kan u deze lijst wel degelijk beschouwen als een betrouwbaar startpunt.

De bedoeling is dat u deze strategieën opneemt en ze dan zelf toepast in de praktijk en eventueel aanpast op maat van uw investeringsdoelen…

Inhoudsopgave

Due diligence vastgoed checklist: Belangrijker dan u denkt

huisje met due diligence naast symbool voor vastgoed checklist

Op deze pagina gaan we dieper in op de essentiële stappen van due diligence voor vastgoedinvesteringen.

Samen ontwarren we de complexiteit aan de hand van inzichtrijke, praktische en waardevolle adviezen om uw investeringsavontuur veiliger te maken.

Veilig beleggen in vastgoed heeft als fundering namelijk een grondige due diligence.

We bespreken de voornaamste sleutelfactoren die uw investeringsbeslissingen dienen te beïnvloeden.

Denk aan de economische trend, de waardering van het vastgoed in kwestie, de valkuilen en opportuniteiten van de lokale regelgeving en het maximaal benutten van technologische hulpmiddelen.

De onderstaande checklist bestaat uit drie delen en is uiterst geschikt voor passieve vastgoedinvesteerders die hun kapitaal willen zien groeien.

En dit zonder zelf verstrikt te raken in de dagelijkse beslommeringen van het beheer en onderhoud van het vastgoed.

Due diligence bij aankoop van vastgoed: Checklist Deel I

man op laptop met grafieken op papier en tablet met due diligence op weergegeven in kader van vastgoedaankoop

Laten we nu van start gaan met deel I van onze due diligence checklist.

Het doel van dit eerste deel is simpel: De geheimen van weloverwogen, risicobewuste en succesvolle vastgoedinvesteringen blootleggen voor u…

Raak vertrouwd met de regio

De keuze van uw investeringslocatie is belangrijk.

Als een kip zonder kop ergens kopen gewoon omdat u de straat, het park, het openbaar vervoer, de scholen of de speeltuin in de buurt van het pand tof vindt, is uit den boze.

Natuurlijk zijn dit ook belangrijke zaken, u moet een goed gevoel hebben bij de buurt. Maar een goede vastgoedbelegging is op keiharde cijfers gestoeld en niet alleen op uw buikgevoel.

Het belang van de locatie van een investeringseigendom kan met andere woorden niet onderschat worden.

Deze parameter heeft namelijk een grote invloed op de rendementsprestatie van uw investeringspand.

Als investeerder dient u een grondige analyse uit te voeren van zowel de algemene vastgoedmarkt als de specifieke buurt die u op het oog heeft.

Onderzoektips op lokaal niveau

Onderzoek de historische prijsevolutie van het onroerend goed en zoek naar cijfers (prognoses en verwachtingen) over de toekomst.

Ga eens praten met een lokale vastgoedmakelaar en vis uit of de lokale huurdersvraag gezond is.

Contacteer de lokale gemeente of stad en vraag naar meer informatie over geplande en lopende ontwikkelingsprojecten (via de dienst ruimtelijke ordening bijvoorbeeld).

Vraag demografische cijfers op (normaliter te consulteren via de website van de gemeente of stad in kwestie) en onderzoek of er wel sprake is van een gezonde bevolkingsgroei.

Nationale en lokale regelgeving zijn doorslaggevend

Daarnaast is het ook essentieel om de nationale en lokale wetgeving en regelgeving te begrijpen en respecteren. Deze dienen uw investeringsbeslissingen te beïnvloeden.

Bijvoorbeeld: Stel dat er net een nieuw bewind aan de macht is gekomen in het land dat u op het oog heeft voor een vastgoedinvestering.

Met een platte populist als leider die beweert dat hij/zij het geld van de rijken zal herverdelen richting de armen.

Dit kan een teken aan de wand zijn voor u als vastgoedinvesteerder om dat specifiek land links te laten liggen.

De kans is in zo’n scenario namelijk reëel dat men u extra taksen en belastingen zal opleggen waardoor uw rendement als sneeuw voor de zon smelt.

Bovendien kan de rechtszekerheid een knauw krijgen en kan de economie gedeeltelijk of geheel instorten.

Dit zijn allemaal zaken die u kunt missen als kiespijn indien u zo zorgeloos mogelijk wilt investeren in verhuurvastgoed.

Inspecteer de eigendom op grondige wijze

zwart vergrootglas met wit huisje op achtergrond grondige inspectie van onroerend goed

Het is cruciaal om nooit een eigendomsinspectie over te slaan.

Deze inspecties stellen u in staat om problemen met het pand te identificeren en te beoordelen.

Tip: Bent u zelf onvoldoende onderlegd? Schakel dan een professional in!

Een dergelijke professionele taxateur/inspecteur kan u realistische schattingen bezorgen over de waarde van het pand, eventuele reparaties en vervangingen.

Conclusie: Een gedetailleerde inspectie kan u behoeden voor onvoorziene kosten en problemen op de lange termijn.

Analyseer de cijfers zoals het hoort

Vastgoedinvesteringen draaien om cijfers en verhuurinkomsten, om een gezonde cashflow en vermogensopbouw op de lange termijn.

U dient verschillende berekeningen en rendementsberekeningen te overwegen, waaronder de volgende:

BAR (Bruto Aanvangsrendement)

Dit Bruto aanvangsrendement wordt procentueel uitgedrukt en wordt berekend door de huurinkomsten van het pand uit de verhuur op jaarbasis te delen door de totale kostprijs van het onroerend goed.

Anders gesteld: Het BAR is gelijk aan de jaarlijkse bruto huurinkomsten gedeeld door de totale prijs van het pand inclusief kosten.

NAR (Netto Aanvangsrendement)

Het Netto aanvangsrendement houdt in tegenstelling tot de BAR ook rekening met de jaarlijkse kosten die gepaard gaan met het verhuurvastgoed.

Met andere woorden: Het NAR is gelijk aan (de bruto huurinkomsten op jaarbasis minus de jaarlijkse kosten) gedeeld door de totale prijs van het pand inclusief kosten.

ROI (Return On Investment)

De ROI staat voor Return On Investment en is heel bekend als het rendement van een investering.

Het is gelijk aan de NAR indien u een pand voor verhuur volledig met eigen kapitaal financiert.

Maar… Wist u dat u met behulp van het krachtige hefboomeffect meer rendement kunt behalen op uw geïnvesteerd eigen vermogen?

In dit geval is het de ROE die het belangrijkste is:

ROE (Return On Equity)

De Return On Equity is het rendement op het eigen vermogen dat u gebruikt om investeringsvastgoed mee te financieren.

Dit rendement is cruciaal indien u voor een slimme financiering wilt gaan die het rendement op uw geïnvesteerd eigen vermogen kan maximaliseren.

Opgelet: Dit is beleggen in vastgoed voor gevorderden en vergt professionele begeleiding voor de financieringscomponent.

Het is namelijk cruciaal om zo goedkoop mogelijk te lenen (om het rendement op uw geïnvesteerd kapitaal te maximaliseren).

Laatste tips

Afhankelijk van uw investeringshorizon, doelstellingen, beschikbaar kapitaal, inkomen en het pand dat u voor ogen heeft, kan u een financieel plan op maat laten uitwerken.

Laat dit doen door een professional met veel ervaring! En vraag om enkele verschillende scenario’s qua eigen inbreng, parameters zoals huurdersverloop en leegstand, enzovoort.

Tot slot nog dit: Uiteindelijk is de praktijk nog steeds iets anders dan de theorie. Vandaar dat er een onderscheid bestaat tussen het virtueel en echt rendement!

Kies de juiste financier voor uw project(en)

Voor beginnende vastgoedinvesteerders in België en Nederland is het cruciaal om een goede kredietverstrekker uit te kiezen.

Een dergelijke financier dient ervaring te hebben met vastgoedbeleggers en moet de regelgeving en omstandigheden van de specifieke vastgoedmarkt kennen en begrijpen.

Tips om de juiste kredietverstrekker te selecteren

 • Ga alleen maar in zee met een potentiële kredietverstrekker indien deze partij transparant is over alle voorwaarden.
 • Dubbelcheck of deze financiële dienstverlener u wel optimaal kan begeleiden van A tot Z.
 • Wat u niet wilt, is een lome en trage speler met personeel dat zich continu verstopt en nooit de telefoon opneemt… Wat sinds de Coronapandemie helaas het geval is bij bepaalde kredietinstellingen…
 • Contacteer verschillende vastgoedfinanciers en vraag naar hun ervaringen, voorwaarden en eventuele succesvolle samenwerkingen met andere vastgoedinvesteerders.

Tracht in zee te gaan met een financiële instelling die gespecialiseerd is in vastgoedfinanciering. Hun interne expertise kan waardevol zijn om uw investering te optimaliseren.

Onderschrijf adequate verzekeringspolissen

huis gaat op in vlammen illustratie dat goede verzekeringsdekking voor vastgoed belangrijk is

U dient uw vastgoedinvestering adequaat te verzekeren.

Dit vereist een grondige kennis van de lokale verzekeringsmarkt, de dekkingen, de franchises en de specifieke risico’s en risicopremies die kunnen gelden.

Er zijn bijvoorbeeld de klassiekers die standaardrisico’s dekken zoals brand of inbraak.

Maar het is ook belangrijk om rekening te houden met regionale risico’s zoals vandalisme, overstromingen, rukwinden, bosbranden, enzovoort.

In elk geval: Zorg ervoor dat u verzekeringen kiest die niet alleen de standaarddekking bieden!

Er is een reden waarom er veel verschil op de kostprijzen van gelijkaardige verzekeringspolissen zit!

Vaak gaat het om broodnodige aanvullende dekkingen die heel relevant zijn voor uw specifieke situatie en locatie.

Met andere woorden: Het is raadzaam om een verzekeringsexpert te raadplegen die ervaring heeft met vastgoedverzekeringen voor verhuurders in de regio waar u investeert.

Overweeg sleutel-op-de-deur beleggingsvastgoed voor passieve beleggers

Voor investeerders uit België en Nederland kan een sleutel-op-de-deur vastgoedinvestering een efficiënte manier zijn om het due diligence proces te stroomlijnen.

Het is wel van heel groot belang om een sleutel-op-de-deur aanbieder te kiezen met een bewezen trackrecord in de specifieke vastgoedmarkt waarin u investeert.

Onderzoek eerdere projecten van de promotor, vraag referenties op, praat met de bewoners en buren van reeds afgewerkte projecten, enzovoort.

Tip: Controleer of de aanbieder wel genoeg ervaring heeft met de lokale wet- en regelgeving!

Vanzelfsprekend dient u ook uit te vissen wat er precies wordt aangeboden binnen hun “sleutel-op-de-deur” oplossing qua vastgoedbeheer.

U dient te weten te komen of u nog kosten zult hebben door noodzakelijke extra diensten om uw investering optimaal te laten renderen.

Due diligence onderzoek vastgoed Deel II: Een partner/promotor selecteren

Consulteer en analyseer de cijfers

tekening van vergrootglas dat boven allerlei grafieken en taartdiagrammen gehouden wordt analyse van financiële prestaties partners in vastgoed

Betrouwbare bedrijven zijn over het algemeen transparant over hun financiële cijfers en prestaties.

Normaliter zijn zij steeds bereid zijn om alle relevante cijfers met potentiële partners en investeerders te delen.

Dat betekent dat u moet in staat kunnen zijn om de balans en jaarrekeningen te kunnen consulteren.

Op projectniveau wordt er ook vaak gewerkt met een budgettering en specifieke aannames (bijvoorbeeld qua bezettingsgraad).

Dit zijn natuurlijk ook heel relevante gegevens om te kunnen inschatten met wat voor firma u te maken heeft.

Zijn ze betrouwbaar? Zijn ze realistisch? Rekenen ze conservatief? Zijn ze financieel slagkrachtig?

Tip voor de financiële leken onder de lezers

Zorg ervoor dat u de gepresenteerde cijfers kritisch beoordeelt.

Daar u een leek bent, dient u ze dus te laten verifiëren door een onafhankelijke financiële expert.

Dit dient bij voorkeur iemand te zijn met ervaring in de vastgoedsector!

Dit is vooral belangrijk omdat een dergelijk profiel beter vertrouwd is met de cashflow van ontwikkelaars…

Ga op zoek naar getuigenissen van andere klanten

Dankzij het internet kunnen we tegenwoordig heel wat opzoekwerk verrichten.

Dus waar wacht u nog op? Onderzoek de reputatie en handelspraktijken van een potentiële partner zelf online alvorens u een samenwerking afsluit.

Vooral in de vastgoedsector waar het vaak om veel geld gaat, is dit een goede richtlijn om miserie te vermijden.

Luister bijvoorbeeld naar de ervaringen van ex-medewerkers, huidige werknemers en andere investeerders (bestaande klanten van de firma maar ook afgehaakte prospecten).

Gebruik een zoekmachine zoals Google en besteed zeker en vast voldoende aandacht aan de negatieve feedback.

Vraag eventueel ook actief rond in de buurt als u ter plaatse bent en probeer een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de reputatie van het bedrijf in kwestie.

Tot slot nog een tip: Tracht na te gaan of er sprake is van hangende juridische geschillen die als het zwaard van Damocles boven het hoofd van de firma hangen.

Onderzoek hun werkwijze en praktijkaanpak

De operationele werking van de ontwikkelaar kan u een zeer goede indicatie geven van wat u kan verwachten.

Tracht de betrouwbaarheid en efficiëntie van de firma te beoordelen aan de hand van uw contactmomenten met hen.

Hoe functioneert het bedrijf? Wat zijn hun beleidslijnen en procedures? Zijn ze ethisch verantwoord en innovatief bezig?

Reageren ze snel op uw aanvraag? Is hun communicatie professioneel? Wordt er voldoende aandacht besteed aan een verzorgde presentatie?

U zal al snel ontdekken wat normaal en mogelijk is binnen hun operationele kader.

Tip: Het is ook waardevol om te weten te komen hoe de ontwikkelaar van het beleggingsvastgoed anticipeert op de lokale en nationale regelgeving.

Stel moeilijke en lastige vragen om uzelf te beschermen

vrouw bedenkt allerlei moeilijke vragen om aan verkoper vastgoed te stellen

Uw doel nummer 1 is om uw potentiële vastgoedbelegging volledig te begrijpen.

Om dat doel te bereiken, zal u hoogstwaarschijnlijk wel wat diepgaande vragen moeten stellen.

Focus vooral op specifieke uitdagingen en kansen en besteed ook veel aandacht aan de potentiële risico’s en hoe deze gaan vermeden worden.

Zorg ervoor dat u voldoende geïnformeerd bent om kritische vragen te stellen over de strategie, het risicobeheer en de financiële gezondheid van het bedrijf in kwestie.

Tracht ook te weten te komen in hoeverre u passief geld kunt verdienen met het vastgoed in kwestie.

Zet de deal op papier voor meer zekerheid

In onze cultuur wordt veel waarde gehecht aan gedetailleerde en juridisch goed onderbouwde contracten.

Een mondelinge overeenkomst of een handdruk mag dan wel een teken van goede wil zijn, het is essentieel om alle details van uw overeenkomst schriftelijk vast te leggen.

Zorg ervoor dat u het eerst grondig leest alvorens u iets ondertekent!

Tip: Laat het contract nakijken door een ervaren jurist om ervoor te zorgen dat het uw belangen adequaat beschermt.

Onderschat ook het belang van de kleine cijfertjes niet, neem voldoende tijd om alles tot in detail uit te spitten. Ga hier niet te vlug over want u zou het u wel eens kunnen beklagen later…

Due Diligence Vastgoed Checklist Deel III: Uw portfolio verfijnen

Geef prioriteit aan diversificatie

tekening van mannetje op ladder die oranje stuk in taartdiagram toevoegt symbool voor risicogespreide vastgoedportefeuille

Diversificatie zou bovenaan uw prioriteitenlijst moeten staan om uw blootstelling aan risico’s te verminderen.

Het gaat hierbij niet alleen om het aankopen van meerdere eigendommen om te verhuren.

Het gaat eveneens om investeren in diverse markten om een evenwichtige en risicogespreide portefeuille te creëren.

U kan bijvoorbeeld investeren in verschillende landen, steden of regio’s en in verschillende soorten vastgoed (residentieel, commercieel, toeristisch of industrieel).

Zo kan u een evenwichtigere mix bereiken die bestand is tegen lokale marktschommelingen.

Onderzoek trends en rechtszekerheid

U moet rekening houden met specifieke fiscale en regelgevende veranderingen die de prestaties van bepaalde vastgoedinvesteringen kunnen beïnvloeden.

Het is mogelijk dat de overheid van het land waarin u overweegt te investeren, enorm geldhongerig is en weinig rechtszekerheid biedt op fiscaal vlak.

Dit zou een reden kunnen zijn voor sommigen om een andere opportuniteit te zoeken.

Daarnaast is het ook belangrijk om een zicht te krijgen op de trends van de lokale vastgoedmarkt.

Een goede due diligence op dit vlak is dus van groot belang om veelbelovende en problematische trends te herkennen.

Schakel een ervaren vermogensplanner in

Een ervaren adviseur kan ervoor zorgen dat uw beleggingsportefeuille optimaal aansluit bij uw algemene doelen qua vermogensopbouw.

Wees slim en verstandig en zeker en vast niet te fier! Maak gebruik van hun expertise en durf een professional inschakelen.

Een dergelijke ervaringsdeskundige kan uw situatie afstemmen op uw doelen.

En een dergelijke professional kan dus ook tips geven om te investeren in een verhuurpand dat past bij uw doelen.

Ook op het vlak van fiscale implicaties, profiteren van belastingverminderingen en regelgevende wijzigingen kan u maar beter even luisteren naar een expert!

Neem besluitvaardige actie

ronde gele schuifknop met woord next op verwijzing naar besluiten nemen en in actie schieten

De eindfase van een degelijke due diligence is actie ondernemen.

Het is eenvoudig om alle data en cijfers te verzamelen en te analyseren… Maar het is meestal wat moeilijker om daarna ook daadwerkelijk stappen te ondernemen.

Maar als vastgoedinvesteerder moet u dapper, zeker en besluitvaardig zijn. U dient te vertrouwen op uw goede voorbereiding en due diligence!

U moet doen wat nodig is om uw huidige en toekomstige vermogen te beschermen.

Het kan zijn dat u moeilijke beslissingen moet nemen over onderpresterende activa verkopen of over het herinvesteren van kapitaal in markten of sectoren met hoog potentieel.

Tot slot nog dit: Het is raadzaam om uw due diligence strategie regelmatig te herzien en bij te schaven vooraleer u aankoopt.

Veranderende marktomstandigheden en nieuwe informatie dient u te omarmen want kennis is macht!

Slotoverwegingen over due diligence om zorgeloos te investeren in vastgoed voor verhuur

man houdt lampje vast met allerlei digitale iconen rond symbool voor stappen en overwegingen due diligence vastgoed checklist

Deze Due Diligence Vastgoed Checklist bespreekt quasi elke stap die u als investeerder moet nemen om duurzaam te investeren in vastgoed.

Met aandacht voor groei en bescherming van uw kapitaal.

Due diligence voor opbrengsteigendommen gaat onder meer over:

De vastgoedmarkt, met zijn cycli en schommelingen, vraagt om voortdurende aandacht en flexibiliteit.

Deze dynamische aanpak van due diligence biedt een maximale bescherming van uw kapitaal en opent ook de deuren naar groei en ontwikkeling.

Tot slot nog een interessant inzicht inzake de soms tijdsintensieve due diligence van vastgoed:

Elke vaststelling, goed of slecht, biedt een kans. Of u vermijdt een financieel drama, of u investeert in een degelijk opbrengstpand!

Veelgestelde vragen in het kader van deze due diligence vastgoed checklist

Wat zijn de eerste stappen in een due diligence onderzoek voor vastgoed in België en Nederland?

man met zwarte schoenen staat klaar aan woord start klaar om te starten als vastgoedinvesteerder

Het initiëren van een due diligence onderzoek voor vastgoed in België en Nederland begint met een grondige analyse van de locatie en de marktcondities.

Dit omvat het begrijpen van de lokale wetgeving en het belastingstelsel en eventuele fiscale stimuli.

Daarnaast is het ook essentieel om de fysieke staat van het pand te onderzoeken. Indien u dit niet zelf ziet zitten, neem dan een expert met u mee.

Focus op mogelijke verborgen gebreken en noodzakelijke reparaties en tracht uit te vissen wat het risico is.

Indien het om een reeds verhuurd opbrengstpand gaat: De financiële geschiedenis (indien van toepassing) en de huidige cashflow status van het pand zijn ook belangrijk om te onderzoeken.

Tip: Vergeet ook niet om de vastgoedmarkt in de specifieke regio in detail te bekijken op het vlak van economie, werkgelegenheid en groeivooruitzichten.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn due diligence voor vastgoedinvesteringen rekening houdt met de wetgeving?

Zorg ervoor dat u een jurist inschakelt.

Denk aan een advocaat met ervaring in de vastgoedsector bijvoorbeeld.

Ook een lokale accountant en vastgoedmakelaar kunnen van goudwaarde zijn!

Dergelijke professionals uit de streek zijn bekend zijn met de specifieke wetten en reguleringen van de regio waarin u investeert.

Zij kunnen u begeleiden door de verschillende stadia van de due diligence en ervoor zorgen dat u voldoet aan alle wettelijke en regelgevende vereisten.

Waarom is due diligence cruciaal voor passieve vastgoedbeleggers?

Due diligence in vastgoedinvesteringen verwijst naar het uitgebreide onderzoek dat uitgevoerd wordt voorafgaand aan de aankoop van een pand voor verhuur.

Dit doet men om de risico’s te minimaliseren en om een weloverwogen investeringsbeslissing te nemen.

Om passief in vastgoed te beleggen, is het cruciaal om te controleren of de investering solide is, of de verwachte/geprojecteerde rendementen wel realistisch zijn, en om onvoorziene problemen of kosten na de aankoop te vermijden.

Hoe kan ik de historische prijstrends en toekomstige waardeprognoses van een pand evalueren tijdens mijn due diligence?

miniatuurhuisjes en geldtorentjes in context van prijstrends en toekomstige waardeprognoses van onroerend goed due diligence vastgoed checklist

U kan dit doen door marktrapporten te bestuderen, lokale vastgoedmakelaars en experts te raadplegen en door online vastgoedplatformen en databases te gebruiken die specifieke informatie over de regio bieden.

Het is ook nuttig om de ontwikkelingsplannen van de regio te bekijken om inzicht te krijgen in het toekomstige groeipotentieel.

Hoe verschilt het due diligence proces voor vastgoed in België en Nederland van dat voor buitenlands vastgoed?

Welke extra overwegingen moet u maken bij het investeren in vastgoed in een ander land?

Het due diligence proces voor buitenlands vastgoed kan complexer zijn vanwege verschillen in wetgeving, marktdynamiek, wisselkoersverschillen en culturele factoren.

Extra overwegingen kunnen onder andere de volgende zijn:

 • De buitenlandse eigendoms- en investeringswetten die gelden,
 • Specifieke weetjes en verplichtingen van het fiscaal stelsel, en
 • Valutarisico’s.

Het is cruciaal om lokale experts, zoals vastgoedadvocaten en makelaars, in te schakelen die bekend zijn met de specifieke markt waarin u overweegt te investeren.

Hoe kan ik de integriteit van een verkoper of makelaar verifiëren tijdens mijn due diligence?

man met allerlei groene vinkjes boven hand verificatie integriteit verkoper promotor vastgoed

Verifieer de betrouwbaarheid van een verkoper of makelaar door referenties en reviews te controleren.

Deze kan u normaliter vlot online terugvinden.

Tracht het track record en de ervaring van de makelaar in de sector te controleren. Een dergelijke achtergrondcheck is belangrijk!

Indien het profiel van uw potentiële makelaar u ligt en de reviews zijn ook goed, dan kan u met vol vertrouwen verder…

Tip: Het kan ook nuttig zijn om onder vier ogen met eerdere klanten te spreken om een beter beeld te krijgen van de betrouwbaarheid en professionaliteit van de makelaar of promotor.

Hoe kan ik de betrouwbaarheid van de informatie die ik verzamel tijdens mijn due diligence valideren?

Hoe kan ik zeker zijn dat de info correct is? En hoe kan ik dat doen in het buitenland, bijvoorbeeld als ik op afstand investeer?

Het valideren van informatie kan u doen door meerdere bronnen te raadplegen en onafhankelijke schatters of inspecteurs in te schakelen.

U kan via de notaris en de overheid ook documenten zoals eigendomsakten en bouwvergunningen verifiëren.

Voor lange afstandsinvesteringen in vastgoed is het bijzonder waardevol om een lokaal netwerk van professionals op te bouwen.

Denk aan een vastgoedbeheerder, een verzekeraar, een klusjesbedrijf, een jurist, een notaris, etc.

Zij kunnen snel de door u verzamelde informatie en bevindingen ontkrachten of bevestigen.

Hoe kan ik de potentiële ROI van een vastgoedinvestering nauwkeurig inschatten tijdens mijn due diligence?

Om de potentiële ROI van een investeringsobject goed in te schatten, dient u een grondige analyse te maken van zowel de verwachte inkomsten als uitgaven van het pand.

Voor nieuwbouw gaat het steeds om verwachtingen en bij bestaande panden kan u eventueel rekenen met historische prestaties.

Het belangrijkste inzake een investeringseigendom evalueren is om u niet te laten verrassen door factoren die uw rendementsschatting kunnen beïnvloeden…

Denk aan de lokale huurprijzen, gemiddelde bezettingsgraden in de buurt, onderhoudskosten, belastingen en beheerskosten.

Ook marktfluctuaties, veranderingen in lokale wetgeving (bijvoorbeeld de huurwetgeving) en macro-economische factoren zoals rentetarieven en economische groei hebben een invloed!

Het is essentieel om zowel een best-case als een worst-case scenario te modelleren om een realistisch beeld te krijgen van de potentiële ROI van uw belegging.

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *