Defensief Beleggen in Vastgoed
Tekst

Cashflow én kasreserves genereren met de volgende tips en strategieën

Les 16 Hoofdstuk 6 Onderdeel 2

Man Zuigt Muntstukken Aan Met Rode Magneet In Kader Van Cashflow En Kasreserves Genereren

Vanuit een langetermijnperspectief kan een beleggingspand een goede bron zijn voor een gestage cashflow alsook voor het opbouwen van eigen vermogen.

Als belegger kunt u bepaalde accommodatie kopen voor verhuur en ernaar streven om maandelijks cashflowneutraal te draaien of om misschien zelfs wat positieve cashflow te genereren.

Maar… Met onvoorziene reparaties en hier en daar wat leegstand kan dit een op-en-neergaand proces zijn…

In realiteit zult u dan misschien helemaal niet in staat zijn om zorgeloos met pensioen te gaan met een opbrengsteigendom totdat deze volledig is afbetaald of aanzienlijk in waarde is gestegen.

Daarom moet u trachten om andere manieren te vinden om cashflow en/of kasreserves te genereren om uw vastgoedbeleggingsactiviteiten optimaal te beschermen.

Als u een goedbetaalde job hebt, een echtgeno(o)t(e) die ook werkt, een andere bron van inkomsten via een hobby of bijberoep, of andere geldreserves (via erfenis bijvoorbeeld), kunnen opbrengsteigendommen voor verhuur een uitstekende belegging voor de lange termijn zijn.

Tip: Overweeg de volgende populaire opties om snel geld te genereren of extra kasreserves op te bouwen. Om vervolgens beter gewapend aan uw vastgoedbeleggingsavontuur te beginnen…

Deze les maakt deel uit van de gratis opleiding

Defensief Beleggen
in Vastgoed

BEKIJK HET OVERZICHT VAN DEZE OPLEIDING

WL Logo

De kracht van gedisciplineerd sparen: Een les uit het verleden

Vrouwelijke Hand Die 1 Euro Op De Groeiende Geldtorentjes Gaat Bijleggen Verwijzing Naar Gedisciplineerd Sparen

Onze grootouders groeiden op in tijden die financieel minder voorspelbaar waren dan nu.

Dit vormde een generatie die het belang begreep van elke gespaarde cent en ook van de waarde van financiële zekerheid.

Hoewel de tijden veranderd zijn, blijft de wijsheid van hun spaarzame levensstijl relevant, misschien zelfs meer dan ooit!

Waarom zou u goed en veel sparen?

Ongeacht hoe voorspoedig uw huidige financiële situatie lijkt, is sparen een cruciale gewoonte.

Het opbouwen van een financiële buffer helpt u niet alleen om onvoorziene uitgaven op te vangen, maar geeft ook gemoedsrust en vrijheid om toekomstige financiële beslissingen met vertrouwen te nemen.

Waarom zou u wachten met investeren?

De drang om uw geld te laten groeien door het te investeren, is begrijpelijk.

Maar zonder een stevige financiële basis kan investeren meer risico met zich meebrengen dan u wellicht wilt nemen.

Voordat u springt in de wereld van investeringen en beleggingsvastgoed, dient u dus voor een gezonde spaarpot te zorgen.

Dit biedt niet alleen een vangnet voor tegenslagen maar kan ook zorgen voor betere investeringsbeslissingen omdat u niet onder druk staat door financiële noodzaak.

Automatisch sparen kan een goed idee zijn

Persoon Aan Tafel Met 5 Geldtorentjes En Procent Teken als Maandelijks Sparen adhv Percentage Op Inkomen

Moderne banktechnologieën maken het eenvoudiger dan ooit om een vast percentage van uw inkomen automatisch naar een spaarrekening te leiden.

Dit 'transfereren en vergeten'-mechanisme kan voor een pak meer consistentie in uw spaargedrag zorgen.

Door bijvoorbeeld 1 keer per maand 10% van uw salaris naar een spaarrekening over te schrijven via automatische betaalopdracht, bouwt u geleidelijk aan een aanzienlijke reserve op zonder dat u het dagelijks voelt… En zonder dat u het kunt uitstellen of vergeten.

Het principe van samengestelde interest

Wat begint als een kleine, maandelijkse spaaractie kan, dankzij het samengestelde rente-effect, uitgroeien tot een aanzienlijk bedrag over de jaren.

Uw spaargeld groeit niet alleen door wat u maandelijks toevoegt, maar ook door de rente die na verloop van tijd op uw reeds verdiende interesten wordt gegenereerd.

Financiële flexibiliteit

Een robuuste spaarrekening geeft u de flexibiliteit om kansen te grijpen wanneer ze zich voordoen. Of het nu gaat om een gunstige investeringsmogelijkheid, een droomhuis, of een plotselinge wereldreis…

In elk geval: De les van onze grootouders over het belang van sparen is tijdloos. 

In een wereld vol financiële onzekerheden en veranderende marktdynamieken, blijft gedisciplineerd sparen een van de meest solide stappen richting financiële stabiliteit en onafhankelijkheid.

Aan- en verkopen van panden zonder te renoveren

Iemand Die Sleutels Van Pand Overhandigt Aan Koper Symbool Voor Aan- En Verkopen Zonder Renoveren

Een populaire strategie is om veel huizenflipdeals te doen om geld te genereren en een kasreserve op te bouwen.

Huizen flippen (of appartementen of studio’s) kan winst opleveren indien u scherp kunt aankopen en vervolgens kunt doorverkopen met een winstmarge.

Maar onervaren investeerders kunnen wel snel in de problemen komen wanneer zo’n nog op te knappen woning maar niet verkocht raakt.

Sommige televisieprogramma's laten uitschijnen dat het aan- en verkopen van nog op te knappen woningen met winst gemakkelijk is… Maar in de praktijk is het veel moeilijker om er geld mee te verdienen dan op het eerste gezicht lijkt.

Investeerders die nieuw zijn in de vastgoedsector, krap bij kas zitten of al betrokken zijn bij verschillende andere opknapprojecten, kunnen deze piste wel overwegen als een manier om geld te verdienen.

Scherp aangekochte panden doorverkopen aan een andere investeerder, er bestaan wel degelijk particulieren en professionals die hiermee hun geld verdienen.

Vastgoed flippen zonder te renoveren, dat houdt meestal in dat u een opknapper "in de huidige staat" verkoopt aan een andere investeerder die het grootste deel van het opknapwerk voor zijn rekening neemt.

Als groothandelaar in dergelijke nog op te knappen panden zult u slechts een relatief ‘kleine’ winst maken (realistisch gezien 6 000 tot 12 000 euro per deal).

Maar het voordeel is wel dat u vrijwel geen risico heeft omdat u de transactie meestal tot stand brengt door uw rechten van de koopovereenkomst over te dragen aan de nieuwe koper.

Twee Zakjes Met Euroteken Op En Muntstukken Die Erin Vallen Symbool Voor De Winstmarge Van Snelle Aan- En Verkoop

In principe betekent dit dat u uw rechten als koper gaat cederen aan de partij die het nog op te knappen pand gaat overkopen van u.

Cashflowmatig kan dit creatief en heel interessant verlopen voor u. Dit komt doordat het geld van de doorverkoop van het pand gebruikt wordt om de oorspronkelijke aankoop mee te financieren.

Als u op hele korte termijn in staat bent om te kopen en te doorverkopen, dan is deze techniek een effectieve manier om eigendommen te kopen en te verkopen zonder veel van uw eigen fondsen te gebruiken (misschien enkel een voorschot).

Ondanks geruchten en mythes die het tegendeel beweren, is er niets illegaals aan deze techniek.

Tip: Indien u een daadwerkelijke transactie wilt opzetten, is het raadzaam om hierover specifiek juridisch advies in te winnen bij een expert, zoals een notaris of vastgoedjurist. Dit om zeker te zijn van de juiste toepassing en de gevolgen van een dergelijke overdracht zijn.

Advies: Wees realistisch en ga niet dromen

Man Met Vinger Op Lamp Met Oranje Gloed En Wit Opgelichte Hersenen In Kader Van Realistisch Nadenken Zonder Dromen

Verwacht niet te veel bij het berekenen van uw winst op een dergelijke doorverkoop.

Veel beginnende (en ook soms sommige ervaren) vastgoedbeleggers verwachten meer winst dan ze uiteindelijk met een deal verdienen.

Gouden tip: U moet realistisch zijn en met beide voeten op de grond blijven staan! Bouw geen luchtkastelen en begin niet te dromen over de jackpot!

Als u een eigendom snel wilt verkopen aan een andere investeerder die veel werk zal moeten verrichten en enig risico zal lopen, kunt u niet verwachten dat u evenveel zult verdienen als hij of zij.

Hoewel het mogelijk is om een goede prijs te bedingen en een grote winst te maken, mag u niet vergeten dat de meeste deals niet genoeg ruimte bieden voor twee aparte investeerders om allebei "een slag te slaan."

Haal een vermogende partner aan boord om een deal rond te krijgen

Houten Blokjes Met Handdruk En Schild Met Vinkje Op Verwijzing Naar Partner Aan Boord Halen Met Financiële Slagkracht

Als u geen of onvoldoende geldreserves hebt, hoeft dit niet noodzakelijk het einde te betekenen voor uw vastgoedambities! Overweeg in zo’n geval om samen te werken met iemand die wel geld heeft!

Een goed gelegen appartement of huis in een opkomend gebied kan bijvoorbeeld maandelijks voor een lager bedrag dan de hypotheekbetalingen worden verhuurd (cashflownegatief met andere woorden).

Maar misschien kunt het wel met een enorme korting kopen, iets dat bijzonder interessant kan zijn in een stijgende markt.

In een dergelijk scenario kan u een vermogende partner inschakelen om de aanbetaling te betalen en de maandelijkse negatieve cashflow op te vangen.

Deze partij zoekt toch naar manieren om geld te beleggen. En op de koop toe kan het voor jullie beiden winstgevend zijn op de lange termijn (dit is vooral het geval als jullie later de woning met winst doorverkopen).

Tot slot nog dit:

  • Werk alleen samen met mensen die u vertrouwt.
  • Zorg ervoor dat u controleert of deze partner daadwerkelijk over het geld beschikt indien er twijfels zouden zijn.
  • Afhankelijk van de intensiteit van de samenwerking kan u ook overwegen om er specifiek een vennootschap voor op te richten (maar dit heeft dan gevolgen qua jaarlijkse boekhoudkost en ook qua fiscaliteit zijn er implicaties wanneer er een doorverkoop geschiedt).

Tip: Zoek een balans tussen eigen vermogen en cashflow

2 Houten Ballen Die In Evenwicht Zijn Met Elkaar Stellen Eigen Vermogen En Cashflow Voor

In de vastgoedwereld is eigen vermogen ontegensprekelijk waardevol.

Echter, een robuuste financiële positie kan snel wankel worden wanneer de huurmarkt krimpt, resulterend in negatieve cashflows.

Menig investeerder met omvangrijk eigen vermogen kan dan geconfronteerd worden met de uitdaging van dalende huurinkomsten en stijgende kosten. Inderdaad, het zijn niet alleen de kleine garnalen die stevig in de problemen kunnen komen!

Een strategie die in dergelijke scenario's kan worden overwogen, is het aantrekken van externe financiering of partners.

Door een deel van het eigen vermogen (met korting) te verkopen aan een andere belegger, kan men vers kapitaal aantrekken.

Dit verse kapitaal kan vervolgens dienen als buffer tegen aanhoudende negatieve cashflows, waardoor de resterende eigendommen behouden blijven tot de markt herstelt.

Een deeltje van iets is beter dan alles van niets!

Het achterliggende principe is belangrijk: Het behoud van een aanzienlijk deel van een investering kan op de lange termijn waardevoller zijn dan het risico te lopen alles te verliezen in tijden van financiële druk op de korte termijn.

Het is een herinnering aan het belang van flexibiliteit in investeringsstrategieën.

Als het water stijgt en het reeds aan uw lippen staat, is aanpassingsvermogen cruciaal.

Een negatieve cashflow kan op korte termijn beheersbaar zijn, maar als het lang aanhoudt, kan zelfs een aanzienlijk eigen vermogen onvoldoende bescherming bieden tegen een gedwongen verkoop of financieel verval.

Daarom is het essentieel voor particuliere vastgoedinvesteerders om niet enkel te focussen op het opbouwen van eigen vermogen, maar ook om altijd een vinger aan de pols van de cashflow te houden.

En indien nodig, om proactieve strategieën te ontwikkelen om marktvolatiliteit te overleven (gedeeltelijke liquidatie van het portfolio is hiervoor zeker en vast een mogelijke oplossing).

Reservefondsen: Een cruciale ondersteuning voor vastgoedinvesteringen

Houten Blokjes Met Euroteken Op Op Elkaar Gestapeld In Piramidevorm Weergave Van Reservefonds

Over reservefondsen beschikken in geval van onvoorziene omstandigheden is een essentiële voorzorgsmaatregel voor elke vastgoedinvesteerder.

Dit houdt echter niet noodzakelijkerwijs in dat u grote hoeveelheden contant geld moet aanhouden.

Kredietmogelijkheden

Reservefondsen kunnen ook de vorm aannemen van toegankelijke kredietfaciliteiten, zoals kredietkaarten of zakelijke kredietlijnen.

Deze bieden een financiële buffer in tijden waarin liquiditeit van cruciaal belang is.

Flexibiliteit van kredietkaarten

Hoewel kredietkaarten doorgaans hoge rentetarieven hanteren, bieden ze snelle toegang tot kapitaal.

Promotionele tarieven kunnen aantrekkelijk zijn, maar het is essentieel om de voorwaarden zorgvuldig te bekijken omdat deze rentetarieven vaak na een korte periode stijgen.

Als u een solide kredietgeschiedenis heeft, kunt u eventueel ook overwegen om de kredietlimieten op uw bestaande kaarten te verhogen indien u plots een aardige som nodig heeft.

Klantennummer bij groothandelszaken en bouwmarkten

Man Bekijkt Verschillende Types Tegels In Bouwmarkt Waar Hij Betalingsuitstel Op Factuur Heeft

Voor vastgoedinvesteerders die betrokken zijn bij renovaties, opfrissingswerken en/of bouwprojecten, kan een klantennummer bij groothandels en bouwmarkten financieel interessant zijn.

U kan dan een officiële factuur krijgen en afhankelijk van de zaak ook x aantal dagen betalingsuitstel.

Dit kan eventueel wat helpen bij het financieren van materiaalkosten, die tegenwoordig flink kunnen oplopen.

Voorzichtigheid is geboden

Hoewel kredietfaciliteiten een waardevolle bron van financiële flexibiliteit kunnen bieden, is het van groot belang om een voorzichtige benadering te hanteren.

Grote schulden aangaan, vooral tegen hoge rentetarieven, kan riskant zijn.

Daarom is het essentieel om een evenwichtige en verantwoorde benadering te hanteren bij het gebruik van krediet als financiële ondersteuning.

In de vastgoedwereld is voorbereiding op onvoorziene omstandigheden essentieel.

Door een mix van eigen reserves en toegankelijke kredietfaciliteiten, kunt u een solide basis creëren die u helpt om eventuele uitdagingen en (dringende) problemen op te lossen.

Belangrijke punten om te onthouden inzake cashflowbeheer

6 Pijltjes In Verschillende Kleuren Stellen Aandachtspunten Inzake Cashflowbeheer Voor

In de wereld van vastgoedbeleggingen is cashflowbeheer geen bijzaak maar de kern van stabiliteit en duurzaamheid.

Voor defensieve beleggers, die hun investeringen willen beschermen tegen onvoorziene marktdynamieken en risico's, is een gestroomlijnd cashflowbeheer echt essentieel.

Hieronder volgen enkele kerninzichten en leerpunten uit dit hoofdstuk 6:

De cruciale rol van kasreserves

Beschikken over een solide kasreserve is niet alleen een buffer tegen onverwachte kosten, maar ook een garantie tegen financiële tegenslagen.

Zonder deze veiligheidsmarge kan zelfs een klein financieel obstakel een enorme impact hebben.

Gevolgen van onvoldoende cashflow

Een inconsistente of ontoereikende cashflow kan leiden tot overhaaste en vaak onverstandige beslissingen.

In een poging om financiële gaten op te vullen, kunnen beleggers risicovolle keuzes maken die hun gehele portfolio in gevaar brengen. Wat doodzonde is.

Strategieën voor cashflowgeneratie

Groeiende Geldtorentjes In Vruchtbare Grond Met Grafiek Erboven als Technieken Voor Cashflowgeneratie

Het aan- en verkopen van nog te renoveren vastgoed kan dienen als een bron van inkomsten.

Het biedt de mogelijkheid om wat cashflow te genereren zonder noodzakelijkerwijs een langdurige financiële verplichting aan te gaan of de plichten van het beheer van een eigendom op zich te nemen.

Diversifiëren van financiële bronnen

Naast kasreserves is het van belang om toegang te hebben tot andere financiële middelen, zoals kredietkaarten en kredietlijnen.

Dit soort financiële instrumenten kan dienen als een aanvullend vangnet voor periodes waarin de cashflow tijdelijk onder druk staat.

Ter afsluiting: Het beheren van cashflow in de vastgoedwereld is niet enkel een technische noodzaak… In de realiteit blijkt het een vorm van kunst die, indien goed beheerst, het verschil kan maken tussen het bloeien of compleet falen van uw investeringen.

Voor defensieve beleggers is het essentieel om de kunst van verstandig de kasstroom te beheren te perfectioneren en zo de fundering te leggen voor een duurzame en winstgevende vastgoedportefeuille!

Deze les maakt deel uit van de gratis opleiding

Defensief Beleggen
in Vastgoed

BEKIJK HET OVERZICHT VAN DEZE OPLEIDING

WL Logo
Pen