• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Belgen, Grijp Nu Uw Laatste Kans op Fiscaal Voordeel en Stevig Rendement met Opbrengsteigendom

Belgen, Grijp Nu Uw Laatste Kans op Fiscaal Voordeel en Stevig Rendement met Opbrengsteigendom

min leestijd

wit hand met daarop huisje belgische vlag als achtergrond relevantie van laatste kans op fiscaal voordeel voor Belgische lezers in de verf

Belgen, stel u even het volgende scenario voor: U bezit een prachtig stukje vastgoed dat niet alleen een veilige investering is, maar ook een stabiele bron van gegarandeerde inkomsten.

Dit is geen droom maar een haalbare realiteit met de juiste opbrengsteigendom. Maar wacht want er is nog meer!

Wat als we u vertellen dat u tot het einde van 2023 (in de praktijk echter slechts tem 15 september 2023) nog een aanzienlijk fiscaal voordeel kunt behalen met deze investering? Een voordeel dat uw rendement op uw geïnvesteerde middelen nog verder aanzienlijk kan verhogen.

Klinkt dit te mooi om waar te zijn? Lees dan toch maar even verder... We doen uit de doeken hoe u maximaal voordeel kunt doen met dit snel uitdovend fiscaal cadeau nu het nog kan!

Uw laatste kans op fiscaal voordeel voor kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen voor de niet-eigen woning

uitgestrekt hand houdt geschenk met groene 100 eurobiljetten als verpakking vast met rode strik rond laatste kans op fiscaal voordeel

Het einde van het jaar nadert snel. De tijd vliegt en met elke tik van de klok dooft een belangrijk fiscaal voordeel verder uit.

We hebben het over het langetermijnsparen voor de niet-eigen woning, een opportuniteit die binnenkort verdwijnt voor alle Belgen:

 • Misschien heeft u geen lening meer lopen voor uw eigen woning. Dit betekent dat u spaarcapaciteit heeft.
 • Of misschien moet u jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan belastingen betalen. Het kan zijn dat u nog niet optimaal gebruikmaakt van alle beschikbare belastingverminderingen en fiscale korven in de Belgische personenbelasting.
 • Het kan ook zijn dat uw hypothecaire lening binnenkort volledig afbetaald is. In dat geval verdwijnt het fiscale voordeel dat u geniet voor uw eigen woning en misschien wilt u dus actie ondernemen om een nieuwe belastingvermindering vast te klikken voor een extra periode van 10 jaar of langer.

In elk van deze situaties doet er zich in elk geval een unieke opportuniteit voor.

Want als belastingbetaler in België is dit uw finale en laatste kans om nog een aanzienlijke belastingvermindering voor minstens 10 jaar lang op zak te steken.

Dit fiscaal voordeel verdwijnt namelijk op 1 januari 2024, waardoor u niet lang meer heeft om zich aan te melden voor dit fiscaal voordeel.

Praktisch gezien zou u eigenlijk dit traject moeten starten ten laatste op 15 september 2023, om nog voldoende tijd over te hebben om de administratie af te ronden tegen 31 december 2023, dat is nog slechts:

02
Dagen
:
 
10
Uren
:
 
28
Minuten
:
 
12
Seconden

You missed out!

Wat is de belastingvermindering voor langetermijnsparen?

man aan het rekenen op klassieke rekenmachine met miniatuurhuisje naast hem symbool voor belastingvermindering voor belegging in bijkomend onroerend goed belgië

Het federaal langetermijnsparen is een fiscaal voordelige manier om uw geld te sparen, te investeren en te laten groeien in België.

Het stelt u in staat om een deel van uw inkomen opzij te zetten aan fiscaal gunstige voorwaarden.

Een deel van uw vrij beschikbaar inkomen (wat u zonder enig probleem kunt sparen en beleggen) kunt u dus fiscaal gunstig gebruiken om te sparen en beleggen via de aankoop van een tweede woning (al dan niet voor verhuur).

Specifiek voor bijkomend onroerend goed is het bijzondere aan het systeem van federaal langetermijnsparen in België dat de betaalde kapitaalaflossingen, maar ook de premies van een schuldsaldoverzekering, tot 2.350 euro per belastingplichtige per jaar ingebracht kunnen worden in de aangifte personenbelasting.

En de impact hiervan op de belastingdruk van een alleenstaande of een koppel (wettelijk samenwonenden of gehuwden) valt zeker en vast niet te onderschatten...

Het fiscale voordeel van het federaal langetermijnsparen in België

hoopje bankbiljetten van 200 en 500 euro illustratie van potentieel van financieel voordeel doen met langetermijnsparen en gesubsidieerd vastgoed als opbrengsteigendom in vlaanderen

Het fiscale voordeel van langetermijnsparen is aanzienlijk. Het heeft een aanzienlijke invloed op uw uiteindelijk te betalen bedrag personenbelasting vermeld in uw aanslagbiljet op jaarbasis!

U kunt namelijk genieten van een belastingvermindering van 30% op de ingebrachte bedragen (maximaal 2.350 euro per jaar per belastingplichtige) van betaalde kapitaalaflossingen en premies van een schuldsaldoverzekering die aan die lening gekoppeld zijn.

Cijfermatig betekent dit bijvoorbeeld het volgende:

Bedragen aan fiscale besparing voor alleenstaande belastingplichtigen in België

 • U kunt per jaar tot 705 euro aan te betalen personenbelasting besparen, abstractie makend van de besparing op de gemeentebelasting (gekend als de aanvullende personenbelasting APB).
 • U kunt per jaar tot 755,62 euro aan te betalen personenbelasting besparen als we ook rekening houden met een besparing van een gemiddelde aanvullende gemeentebelasting van 7,18% in Vlaanderen
 • Op een periode van 10 jaar (of langer als de looptijd van de hypothecaire lening langer is dan 10 jaar en u het pand dan nog steeds bezit) kan u dus een totaal fiscaal voordeel van 7.556,20 euro behalen (rekening houdend met de besparing van een gemiddelde gemeentebelasting in Vlaanderen) voor de kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening op minimum 10 jaar.

Bedragen aan fiscale besparing voor koppels (wettelijk samenwonend of gehuwd) in België

koppel met vrouw links en man rechts dat samen geldgebaar maakt met linkerhand symbool voor grote belastingvermindering voor koppels via langetermijnsparen
 • Als koppel (wettelijk samenwonend of gehuwd) kunnen jullie per jaar tot 1.410 euro aan te betalen personenbelasting besparen, zonder rekening te houden met de besparing op de gemeentebelasting (gekend als de aanvullende personenbelasting APB).
 • Als we wel rekening houden met een besparing van een gemiddelde aanvullende gemeentebelasting van 7,18% in Vlaanderen, kunnen jullie per jaar tot 1.511,24 euro aan te betalen personenbelasting besparen.
 • Op een periode van 10 jaar (of langer als de looptijd van de hypothecaire lening langer is dan 10 jaar en jullie het onroerend goed dan nog steeds bezitten) kunnen jullie dus een totaal fiscaal voordeel van 15.112,40 euro behalen (rekening houdend met de besparing van een gemiddelde gemeentebelasting in Vlaanderen) voor de kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening op minimum 10 jaar.

Opgelet: Uitdovend systeem van langetermijnsparen en afschaffing ervan in 2024

zandloper die langzaam leegloopt tijd tikt symbolische weergave van laatste kans op fiscaal voordeel voor vastgoedinvestering te verzekeren

Vanaf 1 januari 2024 wordt het fiscaal voordeel van langetermijnsparen voor de kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening voor de niet-eigen woning afgeschaft voor alle Belgen!

Dit betekent dat de mogelijkheid om te profiteren van deze unieke belastingvermindering binnenkort verdwijnt.

Nog anders gesteld: Het fiscale voordeel van langetermijnsparen, en dan meer bepaald de belastingvermindering die voortvloeit uit betaalde kapitaalaflossingen verbonden aan een hypothecaire lening afgesloten voor bijkomend onroerend goed zoals een opbrengsteigendom, dooft uit aan het einde van dit jaar (op 31 december 2023).

U zou echter praktisch gezien reeds actie moeten ondernemen ten laatste op 15 september 2023, om nog voldoende tijd over te hebben om de administratie af te ronden voor het eindejaar, dat is nog slechts:

02
Dagen
:
 
10
Uren
:
 
28
Minuten
:
 
12
Seconden

You missed out!

Bent u iemand die elk jaar een aanzienlijk bedrag aan belastingen moet betalen? En wilt u optimaliseren om zo weinig mogelijk belastingen te betalen?

Heeft u geen hypothecaire lening meer lopen voor uw eigen woning? En bent u op zoek naar nieuwe belastingverminderingen om uw jaarlijkse fiscale factuur te verminderen?

Of is uw lening misschien binnenkort volledig afbetaald? En wilt u graag al anticiperen door nieuwe belastingverminderingen vast te klikken voor de komende 10 jaar nu het nog kan?

Als u zich in een van deze situaties zou bevinden, dan hebben we goed fiscaal nieuws voor u!

Tot het einde van 2023 heeft u namelijk nog steeds de unieke kans om de komende jaren een dergelijke aanzienlijke belastingvermindering op zak te steken.

En het beste van al? Deze belastingvermindering in de Belgische personenbelasting kan u ten goede komen voor minstens 10 jaar lang! Toch een aanzienlijke termijn!

Lees zeker verder want hieronder doen we uit de doeken hoe u het maximum uit alle fiscale stimuli in België haalt (en dit vóór 1 januari 2024).

De impact hiervan op de aankoop van vastgoed voor verhuur

2d tekening van huis met dak en schoorsteen met daarin groeiende torentjes muntstukken vastgoedinvestering met belastingverminderingen in belgië

De afschaffing van het fiscaal voordeel van langetermijnsparen heeft gevolgen voor de aankoop van een:

 • Tweede woning voor eigen gebruik, en
 • Opbrengsteigendom voor verhuur om extra inkomsten te verdienen

Want zonder dit fiscaal voordeel op de te betalen kapitaalaflossingen voor de hypothecaire lening, loopt u een grote som geld mis:

Met andere woorden, vanaf 1 januari 2024 wordt het fiscaal gezien een pak duurder om een hypothecaire lening af te sluiten voor de aankoop van een opbrengsteigendom!

Laatste kans voor Belgen: Fiscaal voordeel op bijkomend onroerend goed voor verhuur eindigt op 31 december 2023! Maar u dien actie te ondernemen ten laatste op 15 september 2023, dat is nog:

02
Dagen
:
 
10
Uren
:
 
28
Minuten
:
 
12
Seconden

You missed out!

Dit is dus uw laatste kans om te profiteren van dit unieke federale fiscale voordeel voor uw niet-eigen woning (dit is een pand waar uw persoonlijk domicilie niet geregistreerd staat, zoals een opbrengsteigendom voor verhuur dus).

Heeft u wat spaargeld vrij en misschien ook nog wat ruimte in uw fiscale korven (nu of in de nabije toekomst)? Dan mag u deze uitdovende kans niet laten liggen!

Hieronder leggen we uit hoe u nog optimaal kunt profiteren van deze uitdovende regeling en leggen we uit hoe een bepaald type opbrengsteigendom uitermate geschikt is om uw financiële en fiscale doelen zeker en vast te bereiken.

Sla toe voor het einde van het jaar met gesubsidieerd vastgoed: Unieke laatste kans op fiscaal voordeel

bruine houten pion centraal op schaakbord met gouden kroontje op hoofd knipoog naar strategisch zet en investering in gesubsidieerd vastgoed met belastingverminderingen

Om optimaal te genieten van het uitdovend fiscaal voordeel voor kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening afgesloten voor de verwerving van een opbrengsteigendom, wijzen we graag op een speciaal type opbrengsteigendom: Gesubsidieerd vastgoed in Vlaanderen.

Dit type opbrengstvastgoed in Vlaanderen stelt u in staat om nu te handelen en te profiteren van zowel het uitdovende systeem van fiscale voordelen van het langetermijnsparen, als van extra fiscale stimuli en subsidies.

Door nu te investeren in gesubsidieerd vastgoed in Vlaanderen, kunt u niet alleen genieten van huurinkomsten gegarandeerd door de Belgische overheid...

U kan ook van een aanzienlijke belastingvermindering én aanzienlijke bijkomende premies en subsidies genieten waardoor het rendement op uw vastgoedbelegging aanzienlijk hoger uitvalt dan een gemiddelde vastgoedbelegging in Vlaanderen!

Investeren in dit type opbrengsteigendom is een strategische zet die u in staat stelt om uw financiële toekomst veilig te stellen, zelfs in een tijd van veranderende fiscale regelgeving in België.

De kracht van gesubsidieerd Vlaams opbrengstvastgoed

wit hand met daarop huisje belgische vlag als achtergrond relevantie van laatste kans op fiscaal voordeel voor Belgische lezers in de verf

Het concept van gesubsidieerd vastgoed in Vlaanderen is eenvoudig maar krachtig:

 • U investeert in een woning in Vlaanderen en verwerft de volle eigendom,
 • De overheid garandeert uw huurinkomsten waardoor u geniet van een waterdichte gouden verhuurgarantie. Dit betekent dat u elke maand een vast huurbedrag ontvangt, ongeacht of de woning verhuurd is of niet, of er schade opduikt of niet en of er sprake van wanbetaling is of niet.

Maar er is meer!

Door nu te handelen, kunt u zowel profiteren van het uitdovende fiscale voordeel van langetermijnsparen, als van de zekerheid van de gegarandeerde huurinkomsten.

twee vingers die als benen tredes omhoog wandelen met steeds groter wordende torentjes muntstukken en hoogste geldtorentje met woning op illustratie van rendement van opbrengsteigendom

Bovendien kunt u rekenen op een extra en unieke combinatie van premies en subsidies die u na de aankoop terug op uw rekening gestort krijgt.

Deze unieke fiscale cocktail zorgt ervoor dat het netto rendement voor dit type opbrengsteigendom een pak hoger uitvalt dan het rendement van de doorsnee opbrengsteigendom in Vlaanderen.

Dit is een investeringsmogelijkheid die u de tijdelijke kans biedt om uw financiële toekomst te versterken, bij te dragen aan de samenleving en te profiteren van aanzienlijke fiscale voordelen.

Mis deze unieke kans dus niet en neem vandaag nog actie.

Grijp uw laatste kans op fiscaal voordeel vooraleer de deadline verstrijkt

man met duim omhoog en biljet van 50 euro in linkerborstzak blij met unieke kans op fiscaal voordeel voor gesubsidieerde opbrengsteigendom in vlaanderen

Dit is uw laatste kans om te profiteren van het fiscaal voordeel van langetermijnsparen.

Bent u klaar om deze unieke kans met beide handen te grijpen? En bent u er klaar voor om uw belastingen te verlagen? En is het uw doel om uw financiële toekomst veilig te stellen?

Vraag dan een gesprek aan via de aanbieding Vlaams gesubsidieerd vastgoed en onderzoek uw laatste kans op een gigantisch fiscaal voordeel dat aanzienlijk kan bijdragen aan het verhogen van het rendement van uw toekomstige opbrengsteigendom.

Dit type opbrengsteigendom (gesubsidieerd Vlaams vastgoed) is dé manier om vlug nog drie vliegen in één klap te slaan:

 1. Het fiscaal voordeel langetermijnsparen kan u namelijk nog voor minstens 10 jaar lang vastklikken (u moet alles rond hebben voor het einde van 2023 dus snel handelen is de boodschap), plus
 2. Een gouden verhuurgarantie met verhuurinkomsten gegarandeerd door de Belgische overheid, én
 3. U kan alle bijkomende fiscale stimuli en subsidies op zak steken voor nog een extra boost van uw rendement van uw vastgoedbelegging!

Door nu te handelen en te investeren in dit speciaal soort gesubsidieerd vastgoed, kunt u nog steeds genieten van aanzienlijke fiscale voordelen. U heeft nog maar de tijd tem 15 september 2023, dat is nog welgeteld:

02
Dagen
:
 
10
Uren
:
 
28
Minuten
:
 
12
Seconden

You missed out!

Mis deze unieke kans dus niet en vraag vandaag nog meer info en contact aan!