• Home
  • »
  • Blog
  • »
  • Beleggen in verhuurde woningen met verhuurgarantie: Voor- & Nadelen + Aanbod

Beleggen in verhuurde woningen met verhuurgarantie: Voor- & Nadelen + Aanbod

min leestijd

beleggen in verhuurde woningen actief of passief handenvrij met verhuurgarantie

Beleggen in verhuurde woningen met verhuurgarantie kan het perfecte alternatief zijn voor uw spaarrekening.

Misschien is zo’n passief spaaralternatief via vastgoed wel een spaarformule die u aanspreekt?

Op deze pagina ontdekt u alles over de voor- en nadelen van beleggen in vastgoed met verhuurgarantie.

Daarbovenop kan u zich laten inspireren door enkele wereldwijde beleggingsmogelijkheden onderaan.

Inhoudsopgave

Doe-Het-Zelf versus Passief zonder zorgen

Als vastgoedbelegger kan u twee pistes bewandelen:

  1. Doe-Het-Zelf beleggen in vastgoed voor verhuur
  2. Handenvrij, passief beleggen in verhuurde woningen of flats

Afhankelijk van uw persoonlijk risicoprofiel en wensen qua work/life balance, zal u zich meer aangetrokken voelen tot één van beide opties.

Ze verschillen fundamenteel qua te investeren energie, kopzorgen, stress en risico.

Beleggen in verhuurde woningen kan dus op verschillende manieren en het is belangrijk om stil te staan bij de voor- en nadelen van alle mogelijkheden.

Consulteer ook de gedetailleerde pagina inzake passieve vastgoedbelegger of actieve vastgoedverhuurder worden voor meer richtlijnen en inzichten hieromtrent.

Lees verder om de pro’s en contra’s van handenvrij opbrengstvastgoed te ontdekken.

En verdiep u vervolgens in enkele interessante aanbiedingen van vastgoed met gewaarborgde huuropbrengsten en rendement!

Beleggingsvastgoed zit in de lift

Nu de hypotheekindustrie steeds meer groeit dankzij de historisch lage rentevoeten, kunnen we stellen dat de vraag naar beleggingsvastgoed dat deels gefinancierd wordt met een (hypothecaire) lening, stijgt.

Deels financieren met vreemd vermogen zorgt voor een extra boost voor het rendement op de geïnvesteerde eigen middelen.

In het vakjargon staat dit fenomeen bekend als het hefboomeffect van investeringsvastgoed.

Nu de vraag naar huurvastgoed groter is dan ooit, zoeken steeds meer mensen uit wat voor hen mogelijk is qua belegging.

En belangrijker, wat voor hen past in hun levensvisie en wensen qua tijdsbesteding.

Financieel onafhankelijk worden met vastgoed is één zaak, de manier waarop een andere…

Om te beleggen in verhuurde woningen of andere types panden, dient met namelijk een weloverwogen keuze te maken tussen het doen van een handenvrije vastgoedbelegging enerzijds of zelf huisbaas zijn anderzijds.

Twee types vastgoedinvesteerders: Tot welk kamp behoort u?

Een verhuurinvestering doen kan eenvoudig lijken op het eerste gezicht maar niets is wat het lijkt, ook niet in de wereld van opbrengsteigendommen…

Er zijn tal van valkuilen mee gemoeid en daarom dient u heel goed het onderscheid te begrijpen tussen hands-on (actieve) en hands-off (passieve) vastgoedinvesteringen.

Wat zijn actieve hands-on investeerders?

Een hands-on investeerder koopt vastgoed om dit vervolgens te verhuren aan huurders.

Dergelijke vastgoedbeleggers zijn nauw betrokken bij hun opbrengsteigendom(men) en vervullen zelf de rol als huisbaas (ook gekend als huurbaas).

Deze huisbazen willen actief betrokken zijn en blijven bij alle onderdelen van hun vastgoedinvesteringen.

24/7 actief bezig met vastgoedbeheer

Dit gaat van het vinden van geschikte verhuurpanden en het organiseren van bezichtigingen voor kandidaat-huurders, tot het innen van de maandelijkse huur en het uitvoeren van algemene onderhoudswerkzaamheden.

Deze actieve hands-on vastgoedinvesteerders zijn quasi fulltime bezig met hun vastgoedbelegging(en).

Het is belangrijk om in te zien dat het niet de typische spaarformule is…

Het is een actieve vorm van sparen en beleggen in vastgoed waarmee u 24/7 zult bezig zijn.

Stoïcijns kalm blijven is niet voor iedereen weggelegd

Kleine en grote problemen kunnen zich voordoen op de meest ongunstige momenten.

Denk aan weekends, ’s ochtends of ’s avonds laat tijdens de werkweek, enzovoort.

Als hands-on investeerder moet u dus accepteren dat u altijd opgebeld kunt worden over lekkende kranen, problemen met de verwarming of een stinkende afvoer in de badkamer…

Denk dus goed na of deze manier van beleggen in vastgoed aansluit bij uw persoonlijkheid…

Heeft u een kort lontje en krijgt u het snel op de heupen van vervelende mensen (zoals veeleisende huurders) tijdens uw vrije tijd?

Dan is de kans vrij groot dat wat extra stress door uw taken als huisbaas nog extra druk op de ketel zullen zetten.

U zou dan wel eens sneller dan gedacht over de rooie kunnen gaan…

U dient dus in elk geval stressbestendig te zijn indien u deze route van actief investeren in vastgoed wilt bewandelen.

Wat zijn passieve hands-off investeerders?

Hands-off investeerders in vastgoed willen genieten van de financiële voordelen van investeringen in vastgoed, zonder er de bijkomende stress en administratieve taken van te ervaren.

Efficiënte vastgoedinvesteerders qua tijdsbeheer

Het gaat hier om efficiënte vastgoedinvesteerders die veel waarde hechten aan hun privé leven en vrije tijd.

En die dus helemaal geen interesse hebben in de dagelijkse opvolging en rompslomp van verhuurinvesteringen.

Dit type vastgoedbelegger kan bestempeld worden als de passieve huisbaas die enkel de investering doet en achteraf het geld telt.

Dergelijke vastgoedbeleggers focussen op efficiëntie en laten de uitbating en het beheer van hun vastgoed over aan professionals.

Beheerstaken van verhuurinvestering(en) uitbesteden – Beleggen in verhuurde woningen

Hands-off investeerders hebben vaak een drukke baan en/of andere projecten en hobby’s die veel tijd innemen.

Daarbovenop komt dikwijls ook nog een druk gezinsleven met een partner en/of kinderen, die dikwijls ook nog eens hobby’s uitoefenen (als dertiger beleggen en tegelijk alle andere verplichtingen nakomen is geen sinecure inderdaad).

Voor de meeste familie- en carrièremensen is het dus simpelweg niet haalbaar om hun vastgoed zelf te beheren.

Gelukkig bestaan er verschillende manieren om de verhuur van beleggingsvastgoed uit te besteden.

Als eigenaar kan u dus zelf bepalen in hoeverre u betrokken wenst te zijn bij het beheer van uw eigendom(men).

En wenst u niets te maken te krijgen met het beheer, onderhoud en de verhuur, dan kan dat.

U kan dan ontspannen en genieten van alle voordelen van vastgoed zonder gebukt te gaan onder de bijkomende stress.

De voordelen van hands-off investeren in vastgoed

Passief beleggen in vastgoed voor verhuur biedt enkele onmiskenbare voordelen in vergelijking met zelf alles regelen als huisbaas…

Minder gedoe voor investeerders – Handenvrij beleggen in verhuurde woningen

Een van de grootste nadelen van huisbaas zijn, is dat u gegarandeerd te maken krijgt met onvoorspelbare maar soms onvermijdelijke problemen die bij het beheren en verhuren van uw vastgoed horen.

Het is altijd mogelijk dat u op minder gepaste momenten wordt lastig gevallen door een huurder voor pietluttigheden, niet-functionerende voorzieningen of dringende problemen.

En dat u te pas en te onpas te kampen krijgt met dergelijke problemen, is een aandachtspunt dat veel beginnende vastgoedinvesteerders onderschatten of zelfs compleet over het hoofd zien.

Genieten van voordelen + vermijden van nadelen

Desalniettemin veroveren handenvrije vastgoedinvesteringen meer en meer marktaandeel.

De verklaring hiervoor ligt voor de hand!

Met zo’n hands-off vastgoedbelegging, dikwijls inclusief gewaarborgde huurinkomsten, kan u als belegger genieten van de voordelen van vastgoed terwijl u de nadelen ervan vermijdt.

Het is mogelijk om van alle financiële voordelen te profiteren (stabiele stroom van huurinkomsten), zonder de druk van het beheren van vastgoed te moeten ervaren.

Het uitbesteden van het vastgoedbeheer kan veel stress, waarop de gemiddelde vastgoedinvesteerder sowieso niet zit te wachten, wegnemen.

Als aspirant-investeerder in vastgoed is het belangrijk om alle benodigde informatie te verzamelen en uw vooronderzoek te doen, alvorens u beslist welke investeringsmogelijkheid in vastgoed voor u de beste is.

Drie opties qua beleggen in vastgoed voor verhuur

U dient goed te beseffen dat er drie opties beschikbaar zijn qua vastgoed aankopen en verhuren zonder kopzorgen:

I. Zelf aankopen + renoveren en dan rentmeester inschakelen

Dit is een hybride versie van doe-het-zelf in vastgoed beleggen en handenvrij in vastgoed investeren.

U staat zelf eerst in voor de aankoop, de eventuele renovatie en de keuring van het pand. Niet te onderschatten dus qua werk, energie en stress.

Er zit ook vertraging op en uw geïnvesteerde eigen middelen zullen niet direct rendement opleveren.

Vervolgens schakelt u een rentmeester in die de verhuur voor u in goede banen leidt (wat geld kost en uw rendement doet zakken).

Met deze optie kan u rekenen op een rentmeester die alles zal doen om uw pand te verhuren. Dit heten we de bronzen verhuurgarantie:U krijgt de belofte van een professional om uw vastgoed zo goed mogelijk te rentabiliseren.

Echter, het blijft bij een belofte en u kan dus niet rekenen op gewaarborgde huurinkomsten.

II. Kant-en-klaar beleggingsvastgoed aankopen + gewaarborgde inkomsten door ontwikkelaar/uitbater

U kan als vastgoedbelegger ook opteren voor verhuurbaar of reeds verhuurd vastgoed dat opgeleverd wordt door een professionele ontwikkelaar.

Dit soort opbrengsteigendommen kan instant rendement opleveren op uw geïnvesteerde eigen vermogen.

Een bijkomend voordeel is dat u, afhankelijk van het type aanbieder, compleet zorgeloos kunt beleggen in verhuurde woningen.

Alles wordt voor u geregeld en op de koop toe kan u rekenen op gewaarborgde huurinkomsten.

Dergelijke gewaarborgde verhuurinkomsten door een ontwikkelaar noemen we de zilveren verhuurgarantie:Leegstand of wanbetaling hebben dus geen enkele invloed op uw jaarlijks rendement!

Dit is een voordeel ten opzichte van de bronzen verhuurgarantie waarbij u direct een negatieve invloed ervaart indien u met een slechte huurder zit of indien er zich leegstand voordoet.

Het enige wat kan mislopen is dat de vennootschap die de verhuurgarantie contractueel onderschreven heeft, failliet gaat.

In zo’n geval valt uw gegarandeerd inkomen weg en valt u met uw eigendom in volle eigendom terug op de bronzen verhuurgarantie.

U dient dan een nieuwe verhuurmakelaar in te schakelen daar de oorspronkelijke uitbater die de huurinkomsten garandeerde, failliet is gegaan.

III. Investeren in sleutel-op-deur opbrengstvastgoed + gewaarborgde inkomsten door de overheid

Beleggen in vastgoed met verhuurgarantie door de overheid is ook mogelijk.

Dit type vastgoedbelegging met gewaarborgde inkomsten heten we de gouden verhuurgarantie:Geen kopzorgen, geen stress en ook geen risico dat een privé-bedrijf zoals een bouwbedrijf failliet gaat.

De verhuurgarantie wordt contractueel onderschreven door de overheid.

En de kans dat die failliet gaat… Wel… Die is een pak kleiner dan dat een privé ontwikkelaar failliet gaat!

Meer vrije tijd beschikbaar – Passief beleggen in verhuurde woningen

Naast de normale inspanningen die men verricht voor het onderhoud van het vastgoed, onderschatten zelfs de meeste voorbereide en goed georganiseerde huisbazen hoe tijdrovend vastgoed beheren wel kan zijn.

Beleggingsvastgoed verhuren kan een pak tijd opslorpen, iets wat niet altijd ideaal is voor particuliere investeerders die al een drukke job en eventueel nog andere projecten of hobby’s hebben.

24/7 beschikbaar zijn valt niet te onderschatten

Sterker nog: Sommige huisbazen zullen u zelfs vertellen dat het beheren van opbrengstvastgoed veeleisender is dan uw normale 9-tot-5 job, aangezien een hands-on investering in vastgoed in feite een 24/7 verplichting wordt.

Problemen kunnen de kop opsteken op de meest ongunstige momenten, ook tijdens weekends, ’s avonds laat en tijdens uw welverdiende vakanties.

Zelfs indien u als huisbaas met plezier de verantwoordelijkheid voor de opvolging van uw huurder(s) op zich neemt, is het moeilijk om in te schatten hoeveel van uw vrije tijd hierdoor verloren zal gaan.

Laat leegstand niet aan uw hart (rendement) komen

Als uw opbrengstvastgoed leeg komt te staan, heeft u als vastgoedeigenaar een probleem.

Het vinden van nieuwe huurders en het organiseren van bezichtigingen en ervoor zorgen dat alles soepel verloopt, kan best wat tijd innemen!

Vandaar dat een vastgoedbelegging met een verhuurgarantie een godsgeschenk kan zijn voor een particulier die in vastgoed wenst te beleggen.

Onderhoud, reparaties, verhuur en leegstand worden op die manier compleet opgelost door een andere partij, zonder dat u er een negatief effect van ervaart op uw rendement.

In zee gaan met een professionele uitbater kan de beste beslissing zijn indien u geen zin heeft om zelf constant bezig te zijn…

Zo’n professional voert regelmatig inspecties uit, verhuurt uw vastgoed, zorgt in bepaalde instanties voor gewaarborgde huurinkomsten via een verhuurgarantie.

Bovendien zorgt een professionele uitbater ervoor dat de marktwaarde in stand wordt gehouden via periodieke onderhouds- en renovatiewerken.

Vlottere uitbreiding van uw vastgoedportfolio

Indien u als particulier niet zelf voor de uitbating en verhuur van uw opbrengsteigendom hoeft in te staan, krijgt u meer vrijheid om in meerdere projecten en types beleggingen te investeren.

Dit komt de diversificatie van uw vermogen ten goede en uiteindelijk kan u hierdoor hogere recurrente passieve inkomsten met vastgoed gaan verdienen.

Een hands-off huisbaas kan volledig vertrouwen op de uitbater.

Indien het gaat om vastgoed in volle eigendom met verhuurgarantie, dan gaat het om een belegging met weinig risico.

Indien u hierdoor de handen vrij krijgt, kan u vlotter op zoek naar bijkomende opportuniteiten om uw vastgoedportfolio verder uit te breiden.

Focus op winst (in de plaats van op een project in uw achterbuurt)

Passieve handenvrije vastgoedinvesteringen kunnen een hoog rendement op uw geïnvesteerde eigen middelen opleveren.

Een veel beter rendement dan het klassieke spaarboekje!

Voorwaarde is wel dat u kan rekenen op gewaarborgde inkomsten.

Indien u bovendien deels kunt financieren met vreemd vermogen, dan komt dit het rendement op uw eigen geïnvesteerde middelen alleen maar ten goede!

Dikwijls zijn de gegarandeerde huurinkomsten netto, na aftrek van de operationele kosten van de uitbater.

En zelfs in zo’n geval is de kans groot dat u met zo’n handenvrije investering aanzienlijke rendementen kunt behalen.

Buitenlandse opportuniteiten worden vlot toegankelijk

beleggen in verhuurde woningen met gewaarborgde inkomsten alternatief voor mager spaarboekje

De aantrekkingskracht van een handenvrije vastgoedinvestering met verhuurgarantie is locatie-onafhankelijk.

De mogelijkheid van handenvrij investeren laat u toe de luxe te ervaren van het bezitten van opbrengstvastgoed met hoge zekere opbrengsten.

Dit staat los van het feit waar u zelf woonachtig bent.

Het injecteren van eigen middelen in een bepaalde opbrengsteigendom en het genereren van recurrente passieve huurinkomsten is mogelijk van overal ter wereld.

Met andere woorden, u kan tegenwoordig vlot investeren in buitenlands beleggingsvastgoed zonder dat u zelf in dat land of in die streek woont.

Het gaat tenslotte toch om volledig beheerd opbrengstvastgoed met gewaarborgde inkomsten…

Beslis zelf wat voor u het belangrijkste is – Beleggen in verhuurde woningen

Let wel, onderzoek verrichten en nadenken over wat u precies wilt bereiken met uw vastgoedinvestering is wel een essentiële stap.

Uiteindelijk zal elke vastgoedinvesteerder namelijk iets anders willen.

Zo kan het zijn dat u gewoon enkel om het rendement geeft. En dan is vastgoed voor verhuur met verhuurgarantie de oplossing.

Maar het kan even goed zijn dat u net dat tikkeltje meer wenst.

In dat geval kan een opbrengsteigendom voor gemengd gebruik met verhuurgarantie logischer zijn voor u!

Via bepaalde ontwikkelaars kan u dan genieten van een gewaarborgd jaarlijks rendement + een bonusrendement in de vorm van natura.

Zijnde x aantal weken gratis verblijf in uw opbrengstpand of x aantal weken verblijf aan sterk verminderde tarieven.

Conclusie: Investeer uw spaargeld niet in vastgoed in een opwelling met een doe-het-zelf instelling.

Wees er u van bewust dat het mogelijk is om zorgeloos en rendabel te beleggen in verhuurde woningen via een passieve handenvrije beleggingsfilosofie.

Een laatste advies qua beleggen in verhuurde woningen: Doe uw eigen onderzoek

Het is van belang dat u een investeringskeuze maakt op basis van wat voor u het beste is.

De belangrijkste vraag waarop u zelf een antwoord moet formuleren is de volgende:

Wil ik een zorgeloos rendement realiseren via gewaarborgde verhuurinkomsten en een opbrengsteigendom zonder stress?

Indien dit het geval zou zijn, is de passieve handenvrije benadering van beleggen in verhuurvastgoed de enige juiste oplossing voor u.

Elke investeerder / spaarder / belegger is op zoek naar iets anders.

Het is dus belangrijk om grondig onderzoek te doen en met verschillende ontwikkelaars en uitbaters te praten.

Dit dient u te doen alvorens u het aanschafproces van handenvrij verhuurvastgoed met gegarandeerde huurinkomsten afrondt.

Als u kiest voor de handenvrije benadering, onthoud dan dat u uw verhuurvastgoed moet beschermen tegen leegstand en wanbetalers.

U dient met andere woorden zeker te zijn van uw huurinkomsten.

Kies dus voor beleggingsvastgoed met een waterdichte verhuurgarantie.

Op die manier blijft u uw jaarlijks rendement ontvangen zonder dat leegstand of wanbetaling er een negatief effect op hebben.

Aanbod | Wereldwijde beleggingsmogelijkheden in vastgoed met verhuurgarantie

Alle aanbiedingen hieronder draaien rond passief beleggen in vastgoed en opbrengsteigendommen die met een bepaald soort verhuurgarantie komen voor u als belegger:

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

    Privacybeleid *