• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Beleggen in ETF’s: Voordelen voor duurzame beleggers op korte en lange termijn

Beleggen in ETF’s: Voordelen voor duurzame beleggers op korte en lange termijn

min leestijd

beleggen in ETF's voordelen voor duurzame beleggers op korte en lange termijn

Gezien hun vele sterke punten is het geen verrassing dat beleggen in ETF's zo snel in populariteit is toegenomen.

Het zijn beleggingsinstrumenten die ideaal zijn voor onafhankelijke beleggers die graag zelf de touwtjes in handen houden en hun vermogensopbouw op de lange termijn willen maximaliseren.

Hieronder bekijken we enkele van de kenmerken van ETF's die ervoor zorgen dat ETF's het beleggingsinstrument bij uitstek zijn, vooral in vergelijking met klassieke beleggingsfondsen.

Behoort u tot de groep duurzame, particuliere beleggers die zonder tussenpersoon hun vermogen willen opbouwen? Lees dan aandachtig verder!

Beleggen in ETF's: Voordelen en opportuniteiten

Hoge liquiditeit en verhandelbaarheid van ETF's

ETF's hoge liquiditeit vlot verhandelbaar

De liquiditeit beschrijft het gemak waarmee een belegger een belegging kan kopen en verkopen.

Liquide beleggingen zijn gemakkelijk in geld om te zetten. Woningen en vastgoed bijvoorbeeld zijn niet bijzonder liquide, terwijl schatkistpapier, met een diepe markt, zeer liquide is.

Beleggingsfondsen zitten in het midden van het spectrum.

Zij worden slechts eenmaal per dag gewaardeerd, na het sluiten van de markt, en dat is het enige moment waarop zij tegen de intrinsieke waarde gekocht en verkocht kunnen worden.

Dit kan moeilijkheden en frustraties opleveren voor particuliere beleggers.

Klassiek beleggingsfonds komt met nadelen

Wat gebeurt er als de markt daalt en u uw beleggingsfonds in de loop van de dag wilt verkopen om uw verliezen te beperken? U kan dat helaas niet.

U kunt uw positie alleen aan het eind van de dag verkopen, nadat de markt gesloten is.

Aan de andere kant kan het zijn dat de markt een opwaartse trend begint en dat u zich wilt inkopen in het beleggingsfonds. Dat mag u helaas ook vergeten.

Uw kooporder wordt pas na het einde van de handel geplaatst, dus u koopt het beleggingsfonds pas nadat de prijzen gestegen zijn.

Met andere woorden, u zal voor een bepaald investeringsbedrag minder aandelen bezitten dan wanneer u uw belegging 's morgens had kunnen doen, toen de koersstijging begon.

Een voordeel van ETF's ten opzichte van beleggingsfondsen en vele andere beleggingsproducten is hun hoge mate van liquiditeit.

Natuurlijk kan deze liquiditeit van ETF tot ETF verschillen… Maar over het algemeen zijn ETF's (ook gekend als trackers) betrekkelijk liquide beleggingsinstrumenten.

ETF's worden de hele dag door verhandeld, net zoals elk beursgenoteerd aandeel.

Hierdoor is het makkelijker om in en uit een ETF te stappen dan in en uit een klassiek beleggingsfonds.

Natuurlijk heeft de koper of verkoper niet de garantie dat hij/zij de verkoop tegen de gewenste prijs zal kunnen doen.

Maar de flexibiliteit van een ETF kan een particuliere belegger absoluut ten goede komen.

Flexibiliteit voor diverse types orders

Die flexibiliteit strekt zich uit tot de verschillende soorten orders die beleggers kunnen gebruiken om ETF's te kopen en te verkopen.

Deze orders zijn dezelfde als voor aandelen, met inbegrip van limietorders, marktorders (ook gekend als bestens orders), stop loss orders en stop limiet orders.

Deze orders kunnen niet gebruikt worden bij de handel in beleggingsfondsen.

Bovendien kunnen beleggers een ETF (ook gekend als tracker) ook short verkopen om te profiteren van een dalende markt (wat niet kan met een beleggingsfonds).

Ook kunnen beleggers ETF’s kopen met geleend geld (in het Engelstalige vakjargon gekend als margin trading).

Dit betekent dat zij een hefboomeffect op hun fondsen kunnen uitoefenen om met een grotere portefeuille te beleggen.

Opgelet: Tegelijkertijd lopen particuliere beleggers via margin trading een veel groter risico bij een ongunstige marktbeweging (men kan werkelijk alles verliezen bij een liquidatie).

Transparantie dankzij investeren in ETF's

transparantie dankzij investeren in ETF's cruciaal voor spreiding

Zoals de beleggers van Bernard Madoff op de harde manier hebben ondervonden, moeten beleggers weten wat er precies in hun beleggingsportefeuilles zit.

Indien particuliere beleggers niet weten wat er in een van hun beleggingsfondsen zit, kan dit ertoe leiden dat zij iets twee keer in plaats van één keer bezitten.

Transparantie is cruciaal om beleggingen te spreiden

Denk bijvoorbeeld aan een scenario waarbij een particuliere belegger direct in een bepaald enkel aandeel heeft belegd...

En ook nog eens indirect in een bepaald beleggingsfonds zonder dit te beseffen...

Dit kan dan een overdreven positie in bepaalde aandelen of sectoren betekenen.

Bij ondoorzichtige beleggingsinstrumenten zoals hedgefondsen, is het zeer onwaarschijnlijk dat beleggers de inhoud van de beleggingsportefeuille kennen.

Dit valt te verklaren door het discrete karakter van hedgefondsbeheerders. Zelfs klassieke beleggingsfondsen zijn enigszins ondoorzichtig.

Een beleggingsfonds kan een mandaat hebben om in een bepaald domein te beleggen, maar de beheerders hoeven de samenstelling van de portefeuille slechts periodiek bekend te maken.

Vervolgens duurt het nog een tijdje alvorens die informatie werkelijk doorsijpelt tot op het niveau van de particuliere beleggers.

Met andere woorden, tegen de tijd dat de particuliere beleggers inzicht krijgen in de posities van het fonds, kan het fonds de portefeuille reeds volledig omgegooid hebben.

ETF's bieden deze complete transparantie

Door al die vertragingen kan men reeds een totaal andere groep van aandelen aan de portefeuille toegevoegd hebben.

Hierdoor is het moeilijk om te weten te komen wat het fonds op een bepaald moment bezit.

ETF-eigenaars hebben dit probleem niet omdat de componenten van een ETF, samen met hun aandelenkoersen, dagelijks en zelfs gedurende de hele handelsdag om de 15 minuten openbaar gemaakt moeten worden.

Een ETF-eigenaar kan, door naar een website te gaan of contact op te nemen met een effectenmakelaar, dus altijd te weten komen waaruit een specifieke ETF bestaat en welke gewichten aan elk onderliggend effect worden gegeven.

Diversificatie op duurzame wijze met trackers

diversificatie op duurzame wijze met trackers

Als u al uw middelen in één enkel aandeel investeert, betekent dat dat u, als het bedrijf failliet gaat, al uw geld verliest.

Hoewel dat een extreem geval is, toont het wel de noodzaak aan om uw beleggingen te diversifiëren.

Dit is vooral het geval indien u in risicovolle sectoren zoals biotechnologie belegt.

Beleggen in een aantal bedrijven vermindert het risico dat u loopt door al uw centen in één enkel aandeel te stoppen. Maar… Het verkleint ook het potentiële rendement.

Dat is de afweging tussen risico en rendement dien elke particuliere belegger dient te maken.

Wat nodig is, is een manier om in een bedrijfstak te beleggen en toch niet al uw geld aan één bedrijf te binden.

ETF's bieden die manier om te beleggen want zij stellen u in staat om uw geld goedkoop in een sector te concentreren, maar tegelijkertijd toch een diversificatie tussen verschillende bedrijven te hebben.

Het is tevens belangrijk dat u als particuliere belegger begrijpt dat diversificatie moet worden bekeken in de context van de plannen en de levenscyclus van u als belegger.

Een belegger moet zich concentreren (op een bepaald beleggingsgebied) om rijk te worden en dient te diversifiëren om rijk te blijven.

Wanneer u rijkdom wilt opbouwen, is dat de tijd om uw geld te concentreren. Wanneer u rijkdom wilt behouden, is dat het moment om uw vermogen te diversifiëren.

Vermogen behouden door te diversifiëren betekent minder risico's nemen en uw geld over een groter beleggingsgebied spreiden.

Daarbij moet u de afweging maken tussen een mogelijk lager rendement en het bijbehorende lagere risico.

Geconcentreerde diversificatie met een ETF is mogelijk

concentratierisico van etf opgelet

Om op een beleggingsgebied te concentreren, geloven wij in het toepassen van geconcentreerde diversificatie.

Dit is kiezen voor beleggen in een bepaalde sector, zoals biotech, maar diversifiëren door te beleggen in een korf van effecten in die sector, in plaats van uw hoop te vestigen op één of twee bedrijven.

Het natuurlijke instrument voor geconcentreerde diversificatie is de ETF, die beleggers toegang geeft tot diepte en breedte in talrijke bedrijfstakken.

ETF's stellen beleggers in staat hun geld in een sector te beleggen waarvan zij denken dat die kans maakt op goede prestaties, zonder de zorgen te hebben dat zij op één enkel aandeel moeten wedden.

De ETF biedt een gevarieerd aanbod van bedrijven in die sector.

Ja, sommige kunnen mislukken, maar het is waarschijnlijk dat de meerderheid zal blijven bestaan.

Conclusie: Wat zijn ETF's? Het zijn goedkope beleggingsinstrumenten om geconcentreerd te diversifiëren in een niche, sector, of specifieke soorten bedrijven.

Voorbeeld van geconcentreerde diversificatie in de biotech sector

Stel dat u een deel van uw geld in biotech sector wilt beleggen omdat u denkt dat die in de toekomst een aanzienlijk rendement kan opleveren.

U denkt bijvoorbeeld dat er in de toekomst nog een wereldwijde pandemie zal opduiken. Stel dat u voor deze belegging 6 000 euro ter beschikking hebt.

U besluit vervolgens om die 6 000 euro volledig in één bedrijf te beleggen, Anti-Pandemic Biotech (een fictief bedrijf), dat drie geneesmiddelen in FDA-proeven heeft.

Na uw investering leveren de geneesmiddelen echter geen resultaten op voor de behandeling van de beoogde ziektes.

Hierdoor gaat het beursgenoteerde bedrijf uiteindelijk failliet en verliest u al uw geïnvesteerde centen door uw gewaagde gok op slechts 1 bedrijf uit de biotech sector.

Aan de andere kant, indien u het geld in de Excellent Pharmaceuticals ETF (ook fictief) had gestoken, die blootstelling aan 25 bedrijven had, dan waren er misschien 6 failliet gegaan en 19 doorgegaan.

Op deze manier had u dan toch een optie om in een sector te beleggen zonder u zorgen te moeten maken over de financiële gezondheid van elk afzonderlijk beursgenoteerd bedrijf.

Zorgeloos investeren in ETF's op sectorniveau is mogelijk

In de biotech industrie hangt het succes van bedrijven af van de resultaten van medicijnproeven die niemand kan voorspellen.

zelfs biotech-experts hebben moeite om potentiële winnaars van verliezers te onderscheiden), zijn gespreide beleggingsmandjes een verstandige manier om in een sector te investeren.

Het is waar dat u misschien beter de biotech winnaars kunt uitkiezen voor een maximaal rendement op uw belegging.

Maar… Hoeveel beleggers kunnen dat, gezien de onzekerheid van medicijnproeven?

Conclusie: Met ETF's kunt u in één keer een hele industrietak kopen, zonder dat het risico afhankelijk is van slechts één bedrijf! Geconcentreerde diversificatie als het ware!

Belastingefficiëntie dankzij ETF beleggingen

belastingefficiëntie dankzij ETF beleggingen

ETF's zijn fiscaal efficiënte beleggingen. ETF's verminderen of elimineren de belastingdruk die verbonden is aan klassieke, actief beheerde beleggingsfondsen.

Denk aan een belasting als gevolg van portefeuilleomloop. Beheerders van beleggingsfondsen kunnen gemakkelijk de hele portefeuille van een fonds in een jaar of minder omwisselen.

Deze frequente, vaak kortstondige handel in onderliggende effecten betekent dat er meerwaardebelastingen verschuldigd zijn op geboekte winsten.

In bepaalde gevallen zijn er ook vermogenswinstbelastingen of vermogensbelastingen op korte termijn verschuldigd (indien men als particuliere belegger belastingplichtige is van een land die een dergelijke belasting oplegt).

Klassieke beleggingsfondsen zijn fiscaal risicovoller

Een belegger kan een beleggingsfonds kopen, het aanhouden en toch met een hoge belastingrekening eindigen, ook al heeft hij zijn aandelen nog niet verkocht.

In mindere mate kan dit ook gevolgen hebben voor indexbeleggingsfondsen. Telkens wanneer een index wordt aangepast, moet het fonds de aandelen die uit de index gaan verkopen en de aandelen die erin komen kopen.

Dit betekent vaak dat de aandeelhouders van het fonds vermogenswinstbelasting moeten betalen (als ze belastingplichtige zijn van een land die een dergelijke belasting heft), zelfs als zij hun fondsen niet verkopen.

Bij ETF’s daarentegen gebeurt dit zelden omdat het creatie- en terugkoopsysteem de belastingverplichtingen tot een minimum beperkt.

Indien aandeelhouders besluiten hun aandelen te verzilveren en het beleggingsfonds heeft niet genoeg geld in kas om hen te betalen, verkoopt het fonds onderliggende aandelen om aan geld te komen.

Maar de overblijvende aandeelhouders moeten in bepaalde gevallen dan wel belasting betalen als er meerwaarden zijn (indien het land waarvan ze belastingplichtige zijn een vermogenswinstbelasting of vermogensbelasting heft bijvoorbeeld).

Opnieuw betalen bepaalde aandeelhouders van een gemeenschappelijk beleggingsfonds dus belastingen (afhankelijk van het land waar ze wonen en belastingen betalen) terwijl zij hun beleggingen gewoon hebben aangehouden en zelf niets hebben verkocht.

Zelfs indexbeleggingsfondsen hebben dit probleem. ETF-houders hebben dit probleem echter niet!

Want wanneer andere ETF-beleggers hun aandelen verkopen, verkopen zij aan een andere belegger en niet aan een fondsbedrijf.

De enige vermogenswinst wordt gemaakt door de belegger die zijn aandelen verkoopt en niet door de belegger die zijn aandelen aanhoudt.

De fiscale efficiëntie van ETF's is nog een reden om ETF's te overwegen!

ETF's geven beleggers meer controle over wanneer zij belasting moeten betalen, in plaats van een periodieke belastingrekening te krijgen door toedoen van anderen (zoals fondsenmanagers die aan daytrading doen).

Lage kosten van aandelen ETF

lage kosten van aandelen ETF voordeel voor duurzame beleggers

ETF's bezorgen beleggers niet alleen een belastingbesparing ten opzichte van beleggingsfondsen. Hun lage kostenstructuur kan er ook toe bijdragen dat zij beter presteren dan beleggingsfondsen.

Aangezien ETF's gewoon de prestaties van een bepaalde index volgen, geen beleggingsbeslissingen hoeven te nemen, en geen grote infrastructuur hebben, hebben ze niet de hoge beheers- en administratiekosten van een beleggingsfonds.

Een ETF kiezen omdat het de goedkopere manier is om te beleggen, is een natuurlijk uitvloeisel van het dagelijkse consumentengedrag.

Illustratie van het belang hiervan

Wanneer mensen winkelen, vergelijken zij op basis van prijs en kwaliteit.

Neem nu twee groentewinkels die precies dezelfde aardappelen verkopen (netjes met hetzelfde gewicht, afkomstig van dezelfde vroegmarkt en landbouwer(s)).

Groentewinkel Het Patatje is een kleine groentewinkel met lage overheadkosten omdat deze winkel geen reclame maakt en de kosten zo laag mogelijk houdt.

Groetenwinkel Het Groen Perceel maakt daarentegen deel uit van een nationale winkelketen die veel reclame maakt.

Het is een chique winkel met premium inrichting en decoratie, wat de kosten verhoogt.

De twee winkels liggen in dezelfde straat op 50 meter van elkaar en bovendien op +/- gelijke afstand van het huis van de familie Kestjens. Beide winkels hanteren tevens dezelfde openingstijden.

Er is echter een verschil: Het Patatje verkoopt aardappelen voor 1,50 euro per kilogram en Het Groen Perceel verkoopt precies hetzelfde netje aardappelen van 1 kg voor 2,10 euro.

Anette Kestjens, moeder van 3, maakt de vergelijking en heeft besloten dat zij geen aardappelen meer zal kopen van Het Groen Perceel omdat zij bij Het Patatje verder komt met haar geld.

Als wij kunnen vergelijken en geld besparen wanneer wij aardappelen kopen, waarom zouden wij dan niet hetzelfde doen wanneer wij beleggingsproducten kopen?

Beleggingsproducten vergelijken is de toekomst

Dat is immers wat wij doen als we beleggen! We kopen een beleggingsvehikel waarvan wij hopen dat het goed zal presteren tegen zo laag mogelijke instapkosten.

Nu Anette haar wekelijkse aardappelenvoorraad gekocht heeft, en geld gespaard heeft door naar Het Patatje te gaan, wil zij nu een deel van dat spaargeld investeren. Anette wil in de gezondheidszorg en/of biotechnologie beleggen.

Zij kijkt zowel naar een beleggingsfonds als naar een ETF (Exchange Traded Fund). Op basis van de top tien bestanddelen blijkt dat er heel wat overeenkomsten zijn.

Hun top tien lijsten delen 7 bedrijven, hoewel het beleggingsfonds veel zwaarder weegt op een tweetal bedrijven.

Dus, net als bij de aardappelen, krijgen de kopers dezelfde goederen.

Waar het verschil zit, zijn de kosten! Een beleggingsfonds kan tot 4 à 5 keer zo duur zijn qua kosten dan een ETF en dit voor een inferieur rendement…

ETF: Beste beleggingsinstrument voor diversificatie aan lage kosten

geografisch risico van etf aandachtspunt

Wanneer het om twee gelijksoortige beleggingen gaat, maken de lagere kosten de ETF gewoonlijk tot de betere uitblinker voor beleggers die op zoek zijn naar gediversifieerde beleggingsinstrumenten.

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat een klassiek beleggingsfonds de index zal verslaan en als de kosten meegerekend worden, daalt die waarschijnlijkheid zelfs tot bijna 0.

De goedkope belegging is de veiligere gok.

De voornaamste reden waarom een ETF minder kost, is dat de belegger in een beleggingsfonds voor veel infrastructuur en overheadkosten betaalt.

Die infrastructuurkosten lopen op, terwijl de ETF-belegger alleen een makelaarsvergoeding en een bescheiden beheersvergoeding betaalt.

Kosten die vermeden worden door ETF-investeerders

ETF-beleggers vermijden de volgende kosten terwijl die het rendement van de aandeelhouders van klassieke beleggingsfondsen wél verminderen:

 • Aankoopkosten (commissie) die kunnen oplopen tot meer dan 7% wanneer zij een beleggingsfonds kopen.
 • Vergoedingen die de beheerder van het beleggingsfonds in staat stellen om nieuwe beleggers voor het fonds te werven (marketingbudget).
 • Vergoedingen die in rekening worden gebracht om de ondersteunende infrastructuur van het beleggingsfonds mee te betalen.
 • Rekeningkosten om kleinere effectenrekeningen te kunnen behouden.
 • Beheerskosten die tot tien keer zo hoog kunnen zijn als de beheerskosten van een ETF.
 • Verkoopkosten wanneer de aandeelhouders van een klassiek beleggingsfonds hun aandelen verkopen.
 • Inkoopkosten die kunnen oplopen tot 2% indien een aandeelhouder van een klassiek beleggingsfonds zijn/haar aandelen aan het fonds zelf verkoopt.

Goede beleggingstechniek om optimaal van samengestelde interest te profiteren

goede beleggingstechniek om optimaal van samengestelde interest te profiteren

Veronderstel een rendement van 6,5% per jaar voor zowel een fictief beleggingsfonds Black Fungus Capital als een fictieve ETF genaamd Health For You.

De belegger in de ETF zal uiteindelijk een nettorendement van +/- 6% per jaar ontvangen, terwijl de belegger in het klassiek beleggingsfonds een nettorendement van +/- 4,1% zal ontvangen.

Het feit dat het nettorendement van een beleggingsfonds veel lager ligt dan dat van een ETF, is te wijten aan de overhead- en infrastructuurkosten die uit de zak van de belegger worden betaald en vergoed.

Over een beleggingshorizon van 25 jaar heeft een particuliere belegger in de goedkope ETF dus meer dan 50% meer totaal vermogen dan de belegger in het dure beleggingsfonds vóór belastingen.

Op de lange termijn speelt een ETF een klassiek beleggingsfonds dus van het kastje naar de muur (en terug) qua vermogensopbouw en samengestelde prestaties en aangroei.

Door de lagere kostenstructuur, het hoger nettorendement en het krachtige principe van samengestelde interest is een ETF het beleggingsinstrument bij uitstek.

Dit geldt vooral voor mensen met een langere beleggingshorizon en een wens om geconcentreerd te diversifiëren in een bepaalde sector of (geografische) niche of in bepaalde soorten bedrijven (grote of kleine bijvoorbeeld).

Zelf online beleggen in ETF's: Geschikte platformen

Beleggen in ETF's: Conclusie

beleggen in ETF's conclusie

ETF's zijn het perfecte instrument voor duurzame beleggers.

Ze stellen beleggers in staat om hun financiën in eigen beheer te nemen en om zonder kostelijke tussenpersoon gediversifieerd te beleggen.

Trackers (een ander woord voor ETF's) bieden goedkope manieren om toegang te krijgen tot beleggingsthema's zonder alle kosten van een klassiek beleggingsfonds.

Ze zijn transparant en gemakkelijk in het gebruik. Beleggers kunnen er met andere woorden gemakkelijk in en uit stappen.

Met deze kennis kunnen beleggers ETF's gebruiken om in diverse duurzame sectoren zoals gezondheidszorg, vastgoed, groene energie, grondstoffen en infrastructuur te investeren.

Elke industrie heeft talloze ETF's ter beschikking van particuliere beleggers.

Andere beleggingsopties

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *