• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Belastingen in Spanje voor ingezetenen en niet-ingezetenen: Gids

Belastingen in Spanje voor ingezetenen en niet-ingezetenen: Gids

min leestijd

Jonge Vrouw Met Bruin Haar En Beige Trui Met Ontevreden Gezicht Houdt Spaanse Vlag En Eurobiljetten Vast Symbool Van Belastingen In Spanje Betalen

Of u nu een zonovergoten jobdroom nastreeft aan de Costa del Sol, van plan bent om te pensioneren in Valencia of te investeren in vastgoed in het bruisende Barcelona, of gewoon nieuwsgierig bent naar de fiscale verplichtingen en belastingen in Spanje, deze gids is uw onmisbare metgezel!

Belastingen kunnen complex en verwarrend zijn, vooral als u niet bekend bent met de lokale wetgeving.

En in een land als Spanje, met zijn unieke belastingstructuur (combinatie van federale + regionale belastingheffing) en regels, kan het navigeren door de fiscale Spaanse wateren een echte uitdaging zijn.

Maar maak u geen zorgen want met de onderstaande informatie gaan we u zeker en vast een handje kunnen helpen!

In deze gids ontrafelen we de Spaanse belastingwetgeving, van inkomstenbelasting tot vermogensbelasting, en van successierechten tot belastingen voor niet-ingezetenen.

In wat volgt doen we uit de doeken wie wat moet betalen, wanneer en hoe.

Dus of u nu een ingezetene bent die al jaren in Spanje woont, of een niet-ingezetene die overweegt om een tweede huis in Spanje te kopen of om naar het Iberisch schiereiland te verhuizen, uw situatie komt sowieso aan bod.

Deze fiscale gids over belastingen in Spanje biedt u alle essentiële informatie die u nodig heeft om aan uw fiscale verplichtingen in Spanje te voldoen.

Zoals Benjamin Franklin ooit zo gevat zei:

Niets is zeker in deze wereld, behalve de dood en de belastingen. 

Met de eerste zekerheid kunnen we u niet helpen, we delen namelijk allemaal hetzelfde lot... Maar met de tweede zekerheid kunnen we u wel van dienst zijn.

Dus met deze uitgebreide belastinggids over Spanje willen we ervoor zorgen dat correct belastingen betalen in Spanje zo pijnloos en transparant mogelijk verloopt voor u!

Inhoudsopgave

Fiscaliteit in Spanje: Inleiding

Jonge Vrouw Met Bruin Haar En Beige Trui Met Ontevreden Gezicht Houdt Spaanse Vlag En Eurobiljetten Vast Symbool Van Belastingen In Spanje Betalen

Bent u een Nederlander of Belg die overweegt om te emigreren naar Spanje? Om zelfstandige te worden in Spanje en er een bloeiende zaak over te nemen of op te starten of om te pensioneren in Spanje?

Of maakt u reeds deel uit van de expatgemeenschap in Spanje omdat u periodiek telewerkt in Spanje (minder dan 50% van uw arbeidstijd) of omdat u reeds voltijds in Spanje werkt?

Of bent u gretig op zoek naar geschikt vastgoed in Spanje te koop omdat u op het punt staat om een deel van uw vermogen te beleggen in Spaans vastgoed?

In al deze gevallen moet u volgens de Spaanse (fiscale) wetgeving aan bepaalde belastingverplichtingen voldoen. Belastingen zijn een onvermijdelijk onderdeel van het leven, ook in Spanje...

En of u nu verhuist of louter en alleen een huis koopt in Spanje, Spaanse belastingheffingen zullen volgen, of u nu een Spaans rijksinwoner bent of niet...

Indien u de onderstaande belastinggids over Spanje aandachtig doorneemt, zult u een beter beeld hebben van alle soorten Spaanse belastingen die van toepassing zijn op expats en van uw specifieke wettelijke fiscale verplichtingen in Spanje.

Bovendien zult u ook een verzameling van waardevolle tips ontdekken die u kunnen helpen om geld en belastingen te besparen in Spanje!

Dit kan door optimaal gebruik te leren maken van aftrekposten, belastingverminderingen en dubbelbelastingverdragen met uw thuisland (Nederland of België in de meeste gevallen).

Wat zijn de profielen van buitenlanders die in Spanje belasting moeten betalen?

Lichaam Van Vrouw Met Blauwe Kledij Aan Met Bruine Zak Met Vraagteken Op Haar Hoofd Symbool Voor Welke Profielen In Aanmerking Komen
Alle personen die inkomsten verdienen in Spanje zijn ofwel onderworpen aan de Spaanse personenbelasting voor ingezetenen (PIT) ofwel aan de Spaanse inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen (NRIT).

Inwoners van Spanje zijn over het algemeen onderworpen aan klassieke Spaanse personenbelasting (PIT) op hun wereldwijde inkomen, ongeacht waar die inkomsten precies gegenereerd wordt.

Dit belastbaar inkomen wordt, na de aftrek van de wettelijke verminderingen, progressief belast.

Niet-ingezetenen van Spanje zijn daarentegen alleen onderworpen aan de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen (NRIT) op hun inkomsten uit Spaanse bronnen.

Personenbelasting voor ingezetenen (PIT) versus Personenbelasting voor niet-ingezetenen (NRIT)

Het Spaanse systeem voor directe belastingheffing op personen bestaat voornamelijk uit twee soorten inkomstenbelasting:

 1. Spaanse personenbelasting (PIT) voor personen die fiscaal resident zijn in Spanje, en
 2. Spaanse inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen (NRIT) voor personen die niet fiscaal resident zijn in Spanje maar wel inkomsten uit Spanje ontvangen. 

Bent u fiscaal ingezetene of fiscaal niet-ingezetene in Spanje? 

U wordt als fiscaal ingezetene van Spanje beschouwd (en dus als volwaardige belastingbetaler in Spanje onderworpen aan de Spaanse personenbelasting (PIT)) als u minstens één van de volgende drie voorwaarden vervult:

Drie voorwaarden die niet cumulatief vervuld moeten worden om als Spaans rijksinwoner te worden beschouwd

 1. U brengt meer dan 183 dagen in een kalenderjaar door onder de Spaanse zon. Weetje: Kortstondige bezoeken aan Spanje om contractuele verplichtingen na te komen onder culturele en humanitaire samenwerkingsovereenkomsten met de Spaanse autoriteiten die niet worden betaald, mag u niet in beschouwing nemen om te berekenen of u voldoet aan deze 183-dagen regel.
 2. In de praktijk is Spanje uw belangrijkste uitvalsbasis of centrum van activiteiten of economische belangen.
 3. Uw echtgenoot of echtgenote (waarmee u niet wettelijk gescheiden bent) en eventuele minderjarige afhankelijke kinderen wonen permanent in Spanje. Tenzij u het tegendeel bewijst, veronderstelt de Spaanse fiscus sowieso dat u uw gebruikelijke woonplaats in Spanje heeft in zo'n geval.

Indien u niet aan minstens één van de bovenstaande voorwaarden voldoet, wordt u beschouwd als fiscaal niet-ingezetene van Spanje.

En in dat geval bent u onderworpen aan de Spaanse personenbelasting voor niet-ingezetenen (NRIT) voor uw inkomsten uit Spaanse bronnen en vermogenswinsten in Spanje.

Volgens de Spaanse (fiscale) wetgeving is er geen tussenweg...

U bent ofwel fiscaal resident van Spanje ofwel bent u fiscaal niet-resident. En u wordt als zodanig belast voor het hele inkomstenjaar op uw relevante inkomsten.

Kanttekening inzake grensoverschrijdende situaties en mogelijke dubbele belasting

In sommige (grensoverschrijdende) situaties kan een bepaald individu (ongewild) als fiscaal resident en volwaardige belastingplichtige worden beschouwd door twee verschillende landen (waaronder Spanje).

Gelukkig kan een dergelijk persoon mogelijks wel in aanmerking komen voor een vermindering of vrijstelling van belastingen (in Spanje en/of het ander land in kwestie).

Dit is afhankelijk van het relevante dubbelbelastingverdrag tussen Spanje en het andere land dat ook heffingsbevoegd meent te zijn...

In dergelijke situaties van twijfel en discussie moet het relevante dubbelbelastingverdrag worden geraadpleegd door een (internationaal) fiscaal expert om te bepalen in welk land de persoon fiscaal resident is en welke mechanismen er zijn ingewerkt om een dubbele belasting te vermijden of verlichten.

Interessant weetje: De meeste door Spanje ondertekende dubbelbelastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting beschouwen de volgende factoren als relevant bij het vaststellen van de fiscale woonplaats:

 • De nationaliteit van de belastingplichtige in kwestie,
 • Waar de permanente woning gelegen is,
 • Waar de belangrijkste persoonlijke en economische relaties (het zogenaamde centrum van vitale belangen) zich voornamelijk bevinden, en
 • Wat de gewoonlijke verblijfplaats is van de belastingplichtige in kwestie.

Tot slot nog dit: Als u fiscaal ingezetene van Spanje wordt of bent en Spanje ooit zou verlaten in de toekomst, kan er een belasting bij vertrek (een zogenaamde exittaks) van toepassing zijn...

Onderaan deze pagina kan u meer informatie lezen over de Spaanse belasting bij vertrek die eventueel van toepassing kan zijn wanneer u Spanje opnieuw verlaat.

Wat is het belastingtarief dat u als buitenlander in Spanje moet betalen?

Twee Vlaggenstokken Met 2 Spaanse Vlaggen Aan Percentage Teken Centraal Symbool Voor Belastingtarieven In Spanje

In Spanje zijn er verschillende soorten belastingen van toepassing waarmee u rekening moet houden als fiscaal ingezetene of als fiscaal niet-ingezetene...

Personenbelasting in Spanje

Zoals eerder gesteld, bestaan er 2 soorten personenbelasting in Spanje:

 • De klassieke Spaanse personenbelasting (PIT) is van toepassing op alle fiscaal ingezetenen van Spanje (zie hieronder), terwijl
 • De Spaanse personenbelasting voor niet-fiscaal ingezetenen (NRIT) van toepassing is op buitenlanders die in Spanje bepaalde inkomsten verdienen maar rijksinwoner/belastingplichtige van een ander land zijn (zie hieronder).

Klassieke personenbelasting voor fiscale rijksinwoners van Spanje (PIT)

Er zijn 2 categorieën belastbaar inkomen voor de doeleinden van de klassieke Spaanse inkomstenbelasting die van toepassing is op fiscaal ingezetenen van Spanje : 

 1. Belastbaar inkomen uit spaargelden en beleggingen, en
 2. Algemeen belastbaar inkomen.
Belastbaar inkomen uit spaargelden en beleggingen
Overzicht van de soorten inkomsten

Dit type belastbaar inkomen bestaat voornamelijk uit de volgende elementen:

 • Rente en andere inkomsten voortkomend uit de overdracht van de eigen kapitaalmiddelen van de belastingplichtige aan derden (zoals de interesten verkregen uit spaargeld geparkeerd op een spaarrekening bij een Spaanse bank).
 • Kapitaalwinsten voortkomend uit de overdracht van vermogensbestanddelen (zoals de verkoop van aandelen).
 • Dividenden en overige inkomsten die voortkomen uit het aanhouden van belangen in ondernemingen (bijvoorbeeld een jaarlijks dividend dat men ontvangt als aandeelhouder van een Spaanse beursgenoteerde onderneming).
 • Inkomsten afkomstig uit kapitalisatietransacties en uit levens- en invaliditeitsverzekeringen.
Overzicht van de belastingtarieven

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen wordt belast tegen de volgende belastingtarieven onder de klassieke Spaanse personenbelasting (PIT) van toepassing op fiscale ingezetenen van Spanje:

 • 19% personenbelasting voor de eerste schijf van 6 000 euro aan belastbaar spaar- en beleggingsinkomen.
 • 21% personenbelasting voor de tweede schijf van 6 000 euro tot 50 000 euro aan belastbaar spaar- en beleggingsinkomen.
 • 23% personenbelasting voor de derde schijf van 50 000 euro tot 200 000 euro aan belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.
 • 27% personenbelasting voor de vierde schijf van 200 000 euro tot 300 000 euro aan spaar- en beleggingsinkomsten.
 • 28% personenbelasting voor de vijfde en laatste schijf die van toepassing is op alle inkomsten uit sparen en beleggen boven de 300 000 euro op jaarbasis.
Algemeen belastbaar inkomen 
Overzicht van de soorten inkomsten

Dit type belastbaar inkomen omvat de volgende elementen:

 • Alle inkomsten die niet als inkomen uit sparen en beleggen worden geclassificeerd (zoals klassieke beroeps- en professionele inkomsten als werknemer in Spanje of als zelfstandige in Spanje).
 • Kapitaalwinsten die niet gegenereerd werden uit de overdracht van vermogensbestanddelen (zoals loterijprijzen).
 • Bepaalde toerekeningen, toewijzingen en/of imputaties van inkomsten zoals vastgelegd in de Spaanse wetgeving.
Overzicht van de belastingtarieven

Op het algemene belastbare inkomen worden in Spanje progressieve belastingtarieven toegepast.

Het is moeilijk om dit in 1 overzicht samen te vatten omdat deze progressieve belastingschijven de som zijn van 2 componenten:

 • Het door de staat goedgekeurde tarief (federaal stuk personenbelasting), en
 • Het door elke autonome gemeenschap van Spanje goedgekeurde tarief in hun progressieve belastingschalen.

De effectieve belastingschuld en tarieven kunnen dus variëren van de ene autonome gemeenschap naar de andere.

Valencia bijvoorbeeld is een regio met een van de hoogste belastingen in Spanje terwijl Andalusië een regio is met een van de laagste belastingen in Spanje.

U dient de toepasselijke belastingschalen in de desbetreffende autonome gemeenschap van Spanje dus altijd te raadplegen om uw exacte progressieve belastingtarieven te berekenen.

Maar het volgende overzicht kan wel worden gebruikt als een algemene richtlijn voor de toepasselijke progressieve belastingtarieven (federaal + regionaal op basis van gemiddelden) op de algemene belastbare grondslag.

Gemiddelde progressieve belastingschijven (federaal + regionaal) die van toepassing zijn op het algemeen belastbaar inkomen in Spanje:

 • Voor de eerste schijf van inkomsten tot 12 450 euro: 19%
 • Voor de tweede schijf van inkomsten van 12 450 tot 20 200 euro: 24%
 • Voor de derde schijf van inkomsten van 20 200 tot 35 200 euro: 30%
 • Voor de vierde schijf van inkomsten van 35 200 tot 60 000 euro: 37%
 • Voor de vijfde schijf van 60 000 tot 300 000 euro: 45% belastingen in Spanje
 • Voor de zesde en laatste schijf van inkomsten die hoger zijn dan 300 000 euro per jaar: 47%

Personenbelasting voor mensen die geen fiscaal rijksinwoner van Spanje zijn (NRIT)

Deze belasting is van toepassing op mensen die niet in Spanje wonen maar wel inkomsten verdienen in Spanje.

Voor niet-ingezetenen in Spanje wordt hun inkomen verkregen zonder een vaste inrichting belast tegen de volgende tarieven:

 • Het algemeen belastingtarief is 19% voor rijksinwoners van Nederland of België of andere EU-landen of van landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) waarmee een effectieve uitwisseling van belastinginformatie bestaat. Dit tarief stijgt naar 24% voor niet EU-inwoners.
 • Kapitaalwinsten gegenereerd door overdrachten van vermogensbestanddelen: 19%.
 • Bruto verhuurinkomsten uit de verhuur van onroerend goed worden na de aftrek van allerlei kostenposten aan 19% belast voor inwoners van België en Nederland. Voorbeelden van aftrekbare kostenposten zijn de volgende: 
  • Hypotheekrente (met uitzondering van de kapitaalaflossingen)
  • Bankkosten
  • Lokale belastingen
  • Beheerkosten
  • Makelaarskosten
  • Plaatselijke belasting IBI
  • Lokale belasting voor afvalophaling
  • Verzekeringspremies
  • Schoonmaakkosten
  • Kosten van onderhouds- en verbeteringskosten
  • Afschrijving voor gebouwen en meubilair (niet voor de grond van toepassing)
 • Rente wordt belast aan 19%. Weetje: Rente is vrijgesteld van belasting voor EU-inwoners. Van toepassing zijnde dubbelbelastingverdragen bepalen doorgaans ook lagere tarieven.
 • Dividenden worden belast aan 19% (bepaalde dubbelbelastingverdragen bepalen doorgaans ook lagere tarieven).
 • Royalty's worden belast aan 24% (Bepaalde dubbelbelastingverdragen bepalen doorgaans lagere tarieven).
 • Pensioenen worden belast tegen progressieve tarieven (tussen 8% en 40%). Dit is een interessant weetje voor lezers die in Spanje willen wonen met een pensioen uit België of Nederland.

Tot slot nog een weetje: Als u een niet-EU-burger bent, hanteert Spanje een belastingtarief van 24% op uw in Spanje behaalde winst terwijl u als een EU-burger (als Belg of Nederlander) slechts 19% betaalt.

Successierechten en schenkingsrechten in Spanje

De Spaanse schenk- en erfbelasting wordt geheven over goederen en rechten die door Spaanse belastingplichtigen zijn verkregen door erfenis, legaat of een andere vorm van successie, of als ze verkregen zijn door schenking of andere inter vivos juridische overdrachten zonder tegenprestatie.

De Spaanse schenk- en erfbelasting wordt ook geheven op goederen en rechten verkregen door niet-residenten in Spanje op de hierboven genoemde manieren, ongeacht hun aard, die zich bevinden, kunnen worden uitgeoefend of moeten worden nagekomen in Spanje.

Weetje: De werkelijke belasting hangt af van het toepasselijke dubbelbelastingverdrag dat afgesloten werd tussen Spanje en het woonland van u als niet-ingezetene van Spanje (bijvoorbeeld Nederland of België).

Belangrijkste weetjes over dit type belastingen in Spanje:

 • Deze schenk- en erfbelasting wordt geheven over de netto waarde van de activa.
 • De belastingdruk zal afhangen van verschillende zaken, zoals de relatie tussen de belastingplichtige en de schenker/overledene, of het eerdere vermogen van de belastingplichtige.
 • De autonome gemeenschappen in Spanje hebben uitgebreide bevoegdheden die hen in staat stellen om hun eigen wetten te maken die verschillende aspecten van deze belasting regelen, en veel autonome gemeenschappen hebben aanzienlijke belastingverlichting ingesteld (zoals bijvoorbeeld Andalusië).

De algemene belastingtarieven van de successie- en schenkingsrechten in Spanje zijn als volgt (hoewel ze dus zoals eerder gesteld kunnen worden aangepast door de autonome gemeenschappen naar nul toe):

 • Als u tot 7 993,46 euro ontvangt via schenking of erfenis, betaalt u 7,65% belasting.
 • Klimt u verder tot 15 980,91 euro, dan betaalt u 8,50% over het bedrag dat boven de 7 993,46 euro uitkomt.
 • Bij het bereiken van 23 968,36 euro, betaalt u 9,35% over het deel dat hoger is dan 15 980,91 euro.
 • Wanneer u 31 955,81 euro bereikt, betaalt u 10,20% over het stuk dat boven de 23 968,36 euro uitkomt.
 • Als u tot 39 943,26 euro klimt, dan betaalt u 11,05% over het bedrag dat hoger is dan 31 955,81 euro.
 • Klimt u verder tot 47 930,72 euro, dan betaalt u 11,90% over het deel dat boven de 39 943,26 euro uitkomt.
 • Bij het bereiken van 55 918,17 euro, betaalt u 12,75% over het stuk dat hoger is dan 47 930,72 euro.
 • Wanneer u 63 905,62 euro bereikt, betaalt u 13,60% over het bedrag dat boven de 55 918,17 euro uitkomt.
 • Als u tot 71 893,07 euro klimt, dan betaalt u 14,45% over het deel dat hoger is dan 63 905,62 euro.
 • Klimt u verder tot 79 880,52 euro, dan betaalt u 15,30% over het stuk dat boven de 71 893,07 euro uitkomt.
 • Bij het bereiken van 119 757,67 euro, betaalt u 16,15% over het bedrag dat hoger is dan 79 880,52 euro.
 • Wanneer u 159 634,83 euro bereikt, betaalt u 18,70% over het deel dat boven de 119 757,67 euro uitkomt.
 • Als u tot 239 389,13 euro klimt, dan betaalt u 21,25% over het stuk dat hoger is dan 159 634,83 euro.
 • Klimt u verder tot 398 777,54 euro, dan betaalt u 25,50% over het bedrag dat boven de 239 389,13 euro uitkomt.
 • Bij het bereiken van 797 555,08 euro, betaalt u 29,75% over het deel dat boven de 398 777,54 euro uitkomt.
 • En als u hoger dan 797 555,08 euro klimt, dan betaalt u 34% over alles dat hoger is dan dit bedrag.

Meerwaardebelasting

Groeiende Stapels Muntstukken Met Rekenmachine En Spaarvarken En Huis Naast Conceptuele Weergave Voor Te Betalen Vermogenswinstbelasting

Voor fiscaal niet-ingezetenen zoals Belgen en Nederlanders die belastingbetaler in België of Nederland zijn

In Spanje behaalde meerwaarden door niet-ingezetenen zonder vaste inrichting worden belast tegen een tarief van 19% wanneer ze worden gegenereerd uit de overdracht van activa.

Heeft u een tweede huis in Spanje dat u later met een meerwaarde verkoopt, dan betaalt u dus 19% belasting op de meerwaarde.

Weetje: Het overgangsbelastingregime voor de overdracht van activa en rechten die niet worden gebruikt voor het uitoefenen van een economische activiteit / bedrijfsactiviteit en oorspronkelijk werden verworven vóór 31 december 1994, is ook van toepassing op in Spanje behaalde meerwaarden door niet-ingezetenen zonder vaste inrichting (zie hieronder).

Tot slot nog een heel belangrijk weetje:

Voor de overdracht van in Spanje gelegen eigendommen door niet-ingezetenen zonder vaste inrichting (individuen), is de koper verplicht om 3% van de koopprijs in te houden en deze bij de lokale belastingautoriteiten te storten.

Bent u een Belgisch of Nederlands belastingbetaler met een tweede woning in Spanje en gaat u die verkopen?

Dan zal de koper 3% van de koopprijs inhouden om door te kunnen storten naar de Spaanse fiscus! U dient hier dus rekening mee te houden tijdens uw onderhandelingen.

Deze inhouding is onderdeel van de Spaanse inkomstenbelasting voor niet-inwoners (lokaal gekend als Impuesto sobre la renta de los no residentes).

Indien de koper die 3% niet afstaat aan de fiscus, wordt de koper voor 100% verantwoordelijk en aansprakelijk voor de belastingschuld van de verkoper.

Bijkomend weetje: De niet-ingezeten verkoper moet in de transactie formeel worden vertegenwoordigd door een advocaat of wettelijke vertegenwoordiger.

Voor fiscaal ingezetenen in Spanje zoals Belgen en Nederlanders die er voltijds pensioneren of werken

Bij het genereren van meer- of minwaarde door de overdracht van een actief, wordt de waarde bepaald door de oorspronkelijke aankoopwaarde van de overdrachtswaarde af te trekken. In het andere scenario is de meer- of minwaarde de marktwaarde van het actief.

Meerwaarden die ontstaan door de overdracht van activa worden opgenomen in het inkomen uit sparen en beleggen en worden belast volgens de corresponderende progressieve belastingtarieven tussen 19% en 28% (zie hierboven voor meer details).

Voor overdrachten van activa of rechten die niet voor bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en oorspronkelijk zijn verworven vóór 31 december 1994, kan een overgangsbelastingregime worden toegepast. Volgens dit regime kunnen reductiecoëfficiënten (14,28%, 25%, of 11,11% per jaar, afhankelijk van het type activa, voor elk jaar dat de activa of rechten tussen de aankoopdatum en 31 december 1996 zijn aangehouden) worden toegepast op het proportionele deel van de gerealiseerde meerwaarde vanaf de aankoopdatum tot 19 januari 2006.

Daarom moet de totale meerwaarde worden opgesplitst in twee delen:

 1. Het deel van de meerwaarde gegenereerd vanaf de aankoopdatum tot 19 januari 2006, waarop de reductiecoëfficiënten worden toegepast.
 2. Het deel van de meerwaarde gegenereerd van 20 januari 2006 tot de datum van de overdracht. Dit deel wordt belast met een progressief belastingtarief tussen 19% en 28% en er zijn geen reductiecoëfficiënten van toepassing.

Met ingang van 1 januari 2015 wordt dit overgangsbelastingregime toegepast wanneer de waarde van de overdracht niet meer dan 400 000 euro per belastingbetaler bedraagt.

Voor dit doel moeten de overdrachtswaarden van alle activa die vanaf 1 januari 2015 zijn overgedragen en waarop dit overgangsregime van toepassing kan zijn, worden opgeteld. Weetje: Als het totale bedrag de drempel overschrijdt, wordt het overgangsregime proportioneel toegepast op het deel van de overdrachtswaarde dat de drempel niet overschrijdt.

De meerwaarde gegenereerd uit de verkoop van iemands huis is vrijgesteld van belasting voor hetzelfde deel als het bedrag dat opnieuw wordt geïnvesteerd in een nieuw huis, op voorwaarde dat het nieuwe huis binnen twee jaar wordt gekocht.

Meerwaarden die niet worden gegenereerd uit de overdracht van activa (zoals sommige loterijprijzen) worden opgenomen in de algemene belastinggrondslag en worden belast volgens de progressieve belastingtarieven die voor elke autonome gemeenschap verschillend zijn (zie hierboven).

Meerwaarden die voortkomen uit de overdracht van activa door Spaanse belastingbetalers ouder dan 65 jaar zijn belastingvrij als het totale bedrag van het inkomen dat uit de overdracht wordt verkregen, binnen zes maanden wordt gebruikt om een gegarandeerde levensannuïteit voor de belastingbetaler te vestigen.

Er kan maximaal 240 000 euro worden gebruikt om een gegarandeerde levensannuïteit te vestigen. Voor gedeeltelijke herinvesteringen is alleen het deel van de behaalde meerwaarde dat overeenkomt met het opnieuw geïnvesteerde bedrag belastingvrij.

Vermogensbelasting in Spanje

De vermogensbelasting in Spanje wordt geheven op het wereldwijde netto vermogen van Spaanse belastingplichtigen en op goederen en rechten van niet-fiscaal ingezetenen die zich in Spanje bevinden, daar kunnen worden uitgeoefend, of die daar moeten worden nageleefd.

Anders gesteld, als u immobiliën in Spanje bezit als expat, moet u vermogensbelasting betalen in Spanje (ongeacht uw fiscale woonplaats). Er is echter wel een vrijgesteld bedrag van toepassing (zijnde 700 000 euro, zie hieronder) op fiscaal niet-ingezetenen van Spanje.

De term "vermogen" omvat alle soorten activa zoals onroerend goed, boten, auto's, kunstwerken, contant geld op bankrekeningen, enzovoort.

Deze belasting wordt geheven op de activa die de belastingbetaler op 31 december (vervaldatum) in bezit heeft.

Bepaalde belastingverlagingen die van toepassing zijn

Voor deze vermogensbelasting in Spanje zijn de volgende belastingverlagingen van toepassing:

 1. Een minimum vrijgesteld bedrag:
  • Voor fiscaal ingezetenen van Spanje: Alle autonome gemeenschappen van Spanje kunnen hun eigen minimum vrijgesteld bedrag vaststellen. Als een autonome gemeenschap geen eigen minimum vrijgesteld bedrag vaststelt, zal het door de Spaanse wet vastgestelde bedrag (700 000 euro) van toepassing zijn. 
  • Voor fiscaal niet-ingezetenen van Spanje (zoals Belgen en Nederlanders die in Spanje een vakantieverblijf hebben) is het door de Spaanse wet vastgestelde bedrag van 700 000 euro altijd van toepassing. Met andere woorden, u betaalt als Nederlander of Belg geen vermogensbelasting op vakantiewoning in Spanje indien deze minder dan 700 000 euro waard is! Tip: Bekijk onze pagina Immo Spanje Te Koop voor een interessant aanbod van panden te koop!
 2. De eigen woning van fiscaal ingezetenen in Spanje zijn tot 300 000 euro belastingvrij.
 3. Belangen in familiebedrijven of bedrijfsactiva kunnen ook profiteren van een belastingvrijstelling als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

De belastingschuld wordt berekend door de progressieve tarieven toe te passen die door de autonome gemeenschappen in Spanje zijn vastgesteld op de netto belastbare basis (d.w.z. na het toepassen van belastingverlichting).

Belastingschijven die van toepassing zijn

Als de betreffende autonome gemeenschap geen eigen schaal van progressieve tarieven vaststelt, worden de volgende belastingtarieven toegepast:

 • Voor een belastbaar bedrag tot 167 129,45 euro wordt een tarief van 0,2% toegepast.
 • Als het belastbare bedrag stijgt tot 334 252,88 euro, wordt een tarief van 0,3% toegepast op het bedrag boven de 167 129,45 euro.
 • Voor het belastbare bedrag dat verder klimt tot 668 499,75 euro, wordt een tarief van 0,5% toegepast op het bedrag boven de 334 252,88 euro.
 • Wanneer het belastbare bedrag oploopt tot 1 336 999,51 euro, wordt een tarief van 0,9% toegepast op het bedrag boven de 668 499,75 euro.
 • Voor het belastbare bedrag dat stijgt tot 2 673 999,01 euro, wordt een tarief van 1,3% toegepast op het bedrag boven de 1 336 999,51 euro.
 • Wanneer het belastbare bedrag klimt tot 5 347 998,03 euro, wordt een tarief van 1,7% toegepast op het bedrag boven de 2 673 999,01 euro.
 • Voor het belastbare bedrag dat verder oploopt tot 10 695 996,06 euro, wordt een tarief van 2,1% toegepast op het bedrag boven de 5 347 998,03 euro.
 • Als het belastbare bedrag 10 695 996,06 euro overstijgt, wordt er een tarief van 3,5% toegepast op het bedrag boven deze drempel.

Weetje: De autonome gemeenschappen in Spanje kunnen hun eigen belastingverlichting voor de vermogensbelasting vaststellen of een vermindering van de belasting.

En verschillende autonome gemeenschappen hebben effectief al aangegeven dat ze van plan zijn een volledige belastingvermindering voor deze vermogensbelasting in te voeren als de tijd rijp is.

Aanvullende solidariteitsbelasting op grote vermogens

De Spaanse Wet 38/2022 van 27 december, ingevoerd voor het invoeren van tijdelijke energiebelastingen en belastingen op kredietinstellingen en financiële kredietetablissementen, heeft de tijdelijke solidariteitsbelasting op grote fortuinen in het leven geroepen.

Deze belasting, die een "tijdelijk" karakter heeft en is vastgesteld voor de belastingjaren 2022 en 2023, is van toepassing op ingezetenen wiens nettowaarde op 31 december hoger is dan 3 000 000 euro.

De belastbare grondslag hiervoor wordt bepaald door dezelfde regels van de vermogensbelasting toe te passen.

Hetzelfde geldt voor de vrijstellingen, behalve voor de vrijstelling van 700 000 euro die op het vlak van deze taks alleen van toepassing is op belastingplichtige ingezetenen in Spanje.

Bij het berekenen van de belastingschuld van deze solidariteitstaks worden de volgende progressieve tarieven toegepast:

 • Wanneer uw vermogen tot 3 000 000 euro klimt, wordt er geen solidariteitsbelasting geheven.
 • Voor het deel van uw vermogen dat de grens van 3 000 000 euro overschrijdt en tot 5 347 998,03 euro klimt, wordt een belastingtarief van 1,7% toegepast.
 • Als uw vermogen nog hoger klimt, tussen de 5 347 998,03 euro en 10 695 996,06 euro, wordt er een belastingtarief van 2,1% toegepast.
 • Voor elk vermogensbedrag dat boven de 10 695 996,06 euro uitkomt, wordt een belastingtarief van 3,5% geheven.

Belasting bij Vertrek (ook gekend als exitbelasting)

Nog niet toegewezen inkomsten bij vertrek

Wanneer betalers van de klassieke Spaanse personenbelasting (PIT) hun belastingplicht in Spanje beëindigen door hun fiscale woonplaats te wijzigen en naar het buitenland te verhuizen, dienen zij elk nog niet toegewezen inkomen te verklaren in hun laatste PIT-aangifte.

Of ze dienen een aanvullende belastingaangifte in te dienen om dit inkomen te verklaren (belastingaangifte ingediend zonder toepassing van boetes, achterstallige betalingsrente of toeslagen).

Latente kapitaalwinsten op in aanmerking komende aandelen of belangen in beleggingsinstellingen

Wanneer belastingbetalers die in Spanje wonen hun fiscale woonplaats wijzigen naar een ander land, kijkt men hoe het zat gedurende ten minste 10 van de 15 belastingperioden voorafgaand aan de laatste belastingperiode waarvoor een PIT-aangifte moet worden ingediend.

Dit betekent dat de belastingregeling rond latente kapitaalwinsten van toepassing is op belastingbetalers die hun fiscale woonplaats van Spanje naar een ander land hebben verplaatst en gedurende ten minste tien van de vijftien belastingperioden vóór de meest recente belastingperiode - waarvoor ze een aangifte voor de Persoonlijke Inkomstenbelasting (PIT) moesten indienen - in Spanje woonden.

Bijvoorbeeld, als we ons in belastingjaar 2023 bevinden en iemand is in dat jaar naar een ander land verhuisd, kijken we terug naar de vijftien voorgaande belastingjaren - dat wil zeggen van 2008 tot 2022. Als die persoon gedurende ten minste tien van deze jaren in Spanje woonde, is deze specifieke belastingregeling van toepassing zijn.

Deze regel is bedoeld om te voorkomen dat mensen grote belastingbetalingsverplichtingen kunnen ontlopen door eenvoudigweg hun fiscale woonplaats te veranderen.

Het vroeg heffen van een dergelijke belasting op latente kapitaalwinsten (winsten die nog niet zijn gerealiseerd omdat de aandelen of belangen nog niet zijn verkocht) betekent dat de belasting wordt geheven alsof deze winsten zijn gerealiseerd op het moment van fiscale verhuizing.

Dit omvat gevallen waarin de belastingbetaler zijn fiscale woonplaats wijzigt naar een ander land en waarbij de betreffende aandelen of belangen in bedrijven of Collectieve Beleggingsinstellingen een waarde hebben van ten minste 4 miljoen euro of, ongeacht hun waarde, de belastingbetaler een deelnemingspercentage van 25% of meer heeft in dergelijke entiteiten, en de totale waarde van die deelname is ten minste 1 miljoen euro.

Als een belastingbetaler aan deze criteria voldoet en zijn/haar fiscale woonplaats wijzigt, kan de Spaanse fiscus de belasting over deze latente kapitaalwinsten direct heffen, in plaats van te wachten tot de winsten daadwerkelijk worden gerealiseerd door de verkoop van de aandelen of belangen.

Weetje: De betaling van deze exitbelasting kan worden uitgesteld in het geval van tijdelijke verhuizing om werkredenen, of als de verhuizing naar een land of territorium is waar Spanje een dubbelbelastingverdrag mee heeft ondertekend met een informatie-uitwisselingsclausule.

Als men binnen de volgende vijf jaar (die met nog eens vijf jaar kunnen worden verlengd in geval van verhuizing om werkredenen) opnieuw de status als Spaanse belastingbetaler verkrijgt, zonder enige overdracht van de aandelen of belangen, zal de uitgestelde schuld en eventueel opgelopen rente worden kwijtgescholden door de Spaanse belastingautoriteiten. In dit geval kan de belastingbetaler de Spaanse belastingautoriteiten vragen om de zelfbeoordeling te corrigeren en een teruggave van de betaalde belasting te eisen.

Bijkomend weetje: Er zijn ook speciale regels vastgesteld voor veranderingen van de fiscale woonplaats naar een andere EU-lidstaat of EER-land.

BTW in Spanje

De Spaanse belasting over de toegevoegde waarde (BTW) wordt geheven op de levering van goederen en diensten die plaatsvinden binnen het BTW-gebied van Spanje, alsook op import en intra-EU aankopen van goederen en diensten.

De Spaanse BTW kent drie tarieven die toegepast worden op verschillende soorten goederen en diensten:

 • Het standaard tarief bedraagt 21% en is van toepassing op reguliere leveringen van goederen en diensten.
 • Het verlaagd tarief van 10% is van toepassing op de basisbehoeften (zoals voedsel en landbouwproducten die niet onder het 'super verlaagd' tarief van 4% vallen, nieuwbouw vastgoed in Spanje, en andere in aanmerking komende diensten). Ook live culturele evenementen en bioscoopkaartjes vallen onder dit verlaagd tarief.
 • Het super verlaagd tarief van 4% dat van toepassing is op de basisbehoeften die niet onder het gewoon verlaagd tarief vallen (zoals brood, melk, boeken en medicijnen).

Weetje: Op de Canarische Eilanden wordt in plaats van de BTW een specifieke belasting toegepast, genaamd de algemene indirecte belasting van de Canarische Eilanden (IGIC).

Het hoofdtarief van deze IGIC is 7%, en de verlaagde tarieven zijn 0%, 3%, 9.5%, en 15% (20% voor tabak). De import van tastbare goederen naar de Canarische Eilanden wordt door deze belasting geraakt.

De IGIC lijkt op de BTW maar kent enkele significante verschillen, zoals de vastgestelde vrijstelling voor telecommunicatiediensten. 

Belastingen in Spanje: Slotbedenking

Belastingen zijn een onvermijdelijk onderdeel van het leven, waar u ook woont.

Maar in een land als Spanje, met zijn unieke belastingstructuur en regels, kan het navigeren door de fiscale wetgeving een echte uitdaging zijn. Maar met de juiste kennis en begeleiding kan het proces gelukkig wel veel minder intimiderend zijn.

Hoewel belastingen vaak als een last worden gezien, zijn ze ook een reflectie van de maatschappelijke waarden en prioriteiten van een land.

In Spanje is de belastingstructuur bijvoorbeeld ontworpen om zowel de federale als de regionale overheden te financieren, wat een weerspiegeling is van het streven van Spanje naar evenwicht tussen nationale en regionale belangen.

Of u nu een fiscaal ingezetene of een fiscaal niet-ingezetene van Spanje bent, uw fiscale verplichtingen in Spanje goed inschatten en begrijpen is essentieel.

Onthoud ook dat de Spaanse belastingen meer zijn dan alleen een financiële verplichting! Ze zijn een manier om bij te dragen aan de samenleving waarin u woont of een tweede verblijf bezit.

Dus als u frustratie zou voelen door de complexiteit en pittigheid van de Spaanse belastingwetgeving, dient u het positief te bekijken! Denk na over hoe uw belastingbijdragen helpen om de openbare diensten en infrastructuur te ondersteunen die u elke dag gebruikt.

Tot slot nog dit: Aarzel niet om een beroep te doen op fiscale professionals uit de sector om u te helpen de belastingen in Spanje beter te begrijpen en correct een aangifte in te dienen lokaal!

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *