• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Assistentiewoningen te koop: Scoor rendement met vergrijzing als belegger!

Assistentiewoningen te koop: Scoor rendement met vergrijzing als belegger!

min leestijd

assistentiewoningen te koop wereldwijdleven

Assistentiewoningen zijn de laatste jaren een basiscomponent geworden in het beleggingsportfolio van vele beleggers. Wij maakten een overzicht van de belangrijkste redenen waarom sommige mensen op zoek zijn naar assistentiewoningen te koop als belegging.

Sterker nog, we illustreren hieronder ook waarom dit fenomeen hier is om te blijven en verder door te groeien!

We lijsten ook enkele voordelen en tips op zodanig dat je goed weet wat je kan verwachten als potentiële belegger die op zoek gaat naar assistentiewoningen te koop.

Inhoudsopgave

Vergrijzing van de bevolking | Assistentiewoningen te koop

Wat is vergrijzing?

Vergrijzing van de bevolking is een proces waarbij het aandeel van de volwassenen en ouderen in de bevolking stijgt ten nadele van het aandeel van de jongeren in diezelfde bevolking.

Het vergrijzingsfenomeen valt logisch te verklaren. Het is een gevolg van:

 • De daling van de vruchtbaarheid en de afname van het kindertal. De geboortegolf (ook gekend als de babyboom) na de Tweede Wereldoorlog tussen 1946 en 1970 zorgt voor een grote groep ouderen in de komende decennia. Mensen die geboren zijn in deze periode noemt men ‘babyboomers’.
 • De stijging van de levensverwachting, die van toepassing is op alle leeftijdsgroepen. Mensen leven gemiddeld langer waardoor het aandeel van de ouderen in de bevolking stijgt.

Je kan ook onderstaand filmpje bekijken om op een visuele manier te begrijpen waarover het gaat:

Vergrijzing in België

Algemene vooruitzichten

De volgende tabel geeft de demografische vooruitzichten op het gebied van leeftijdsstructuur weer voor België:

assistentiewoningen te koop leeftijdsstructuur van de bevolking in belgië wereldwijd leven

Bron: Federaal Planbureau en Algemene Directie Statistiek, Demografische vooruitzichten 2015-2060

Op basis van deze tabel kunnen we enkele interessante conclusies trekken voor beleggers die op zoek zijn naar assistentiewoningen die te koop staan:

 • Het is geen fabeltje dat de Belgische bevolking aan het vergrijzen is. Hier heb je het zwart op wit: de gemiddelde leeftijd bedroeg 41,3 in het jaar 2015 terwijl deze verwacht wordt te stijgen tot 43,8 in het jaar 2060.
 • Het aandeel van de 67-plussers in de Belgische bevolking stijgt significant. Dit aandeel bedroeg 15,9 procent in het jaar 2015 en het vooruitzicht is dat dit aandeel zal stijgen tot 22,6 procent in het jaar 2060.
 • Ook het aandeel van de 85-plussers in de Belgische bevolking stijgt significant. Dit aandeel bedroeg 2,6 procent in het jaar 2015 en wordt verwacht te stijgen tot 6 procent in het jaar 2060.

Dit vergrijzingsfenomeen is het gevolg van verschillende trends:

 • Personen maken langer deel uit van de Belgische bevolking wegens de stijging van de gemiddelde levensverwachting.
 • Het aandeel van de jongeren in de Belgische bevolking neemt af omwille van het dalende vruchtbaarheidscijfer (ten opzichte van het verleden). Dit vruchtbaarheidscijfer is het gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw op de wereld zou zetten indien ze tijdens haar vruchtbare periode de waargenomen vruchtbaarheidsvoorwaarden kent, volgens leeftijd, voor een beschouwd jaar.
 • Het feit dat de babyboomers gradueel hun pensioenleeftijd bereiken versterkt deze twee effecten.

Er bestaan ook verschillen op het gebied van bevolkingsevolutie wanneer je de verschillende gewesten met elkaar vergelijkt!

assistentiewoningen te koop evolutie van de bevolking per leeftijdsgroep in de drie gewesten belgië wereldwijd leven

Bron: Federaal Planbureau en Algemene Directie Statistiek, Demografische vooruitzichten 2015-2060

Hieronder volgen gedetailleerde bevolkingsvooruitzichten voor het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In de leeftijdspiramiden aan de rechterkant worden vrouwen rechts en mannen links weergegeven.

Bevolkingsevolutie Vlaams Gewest:

assistentiewoningen te koop evolutie van belgische bevolking per leeftijdsgroep in vlaams gewest wereldwijd leven

Bron: Federaal Planbureau en Algemene Directie Statistiek, Demografische vooruitzichten 2015-2060

De leeftijdspiramide van het Vlaams Gewest geeft duidelijk de vergrijzingsgolf aan die op komst is. De top van de piramide kent namelijk een ernstige verbreding, zowel voor mannen (links) al voor vrouwen (rechts), in het jaar 2060.

De groep van 67-plussers in het Vlaams Gewest wordt verwacht te stijgen van 1 098 848 personen in het jaar 2015 naar 1 770 314 personen in het jaar 2060. Met andere woorden, de groep van mensen die ouder zijn dan 66 maar jonger dan 85 zal in het jaar 2060 met 61,1 procent gegroeid zijn.

De groep van 85-plussers stijgt zelfs nog sterker dan die van de 67-plussers in het Vlaams Gewest! Deze groep bestond uit 171 247 personen in het jaar 2015 en zal ongeveer 488 800 personen sterk zijn in het jaar 2060.

Zet je schrap, dit betekent dat de oorspronkelijke groep van 85-plussers in 2015 met 185 procent gegroeid zal zijn in het jaar 2060.

Beleggen in assistentiewoningen in het Vlaams Gewest is op basis van deze statistieken plots heel aantrekkelijk… Het aantal potentiële huurders groeit namelijk naar ongeziene hoogtes! En wie het tegendeel beweert, die begrijpt gewoon helemaal niets van statistiek.

Bevolkingsevolutie Waals Gewest:

assistentiewoningen te koop evolutie van belgische bevolking per leeftijdsgroep in waals gewest wereldwijd leven

Bron: Federaal Planbureau en Algemene Directie Statistiek, Demografische vooruitzichten 2015-2060

De vergrijzingsgolf slaat ook keihard toe in het Waals Gewest. Net zoals in het Vlaams Gewest kan je duidelijk zien dat de leeftijdspiramide van het Waals Gewest een enorm brede top zal kennen in het jaar 2060.

In het Waals Gewest zal de groep van 67-plussers groeien van 545 013 personen in het jaar 2015 tot 946 564 personen in het jaar 2060. Dit betekent dat de groep van mensen die ouder zijn dan 66 maar jonger dan 85 in het jaar 2060 gegroeid zal zijn met 73,68 procent!

Net zoals in het Vlaams Gewest stijgt in het Waals Gewest ook de groep van 85-plussers nog sterker dan die van de 67-plussers! Deze groep van de alleroudste senioren bestond uit 90 712 personen in het jaar 2015 en zal naar schatting bestaan uit 238 715 personen in het jaar 2060.

Je leest het goed, ook in het Waals Gewest zal deze groep van 85-plussers dus een procentuele groei kennen van drie cijfers! Concreet zal deze groep met ongeveer 163,16 procent gegroeid zijn in het jaar 2060 in vergelijking met het jaar 2015.

Ook in het Waals Gewest kan je dus rekenen op een sterk stijgende groei van de leeftijdssegmenten die in aanmerking komen om jouw assistentiewoning te huren. Er is dus sprake van een stijgende vraag naar assistentiewoningen en dit voor tientallen jaren aan een stuk!

In het Waals Gewest beleggen in assistentiewoningen kan dus zeker ook een waardevol alternatief zijn voor een spaarrekening die je geld kost in de plaats van dat je er iets aan verdient…

Bevolkingsevolutie Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

assistentiewoningen te koop evolutie van belgische bevolking per leeftijdsgroep in brussels hoofdstedelijk gewest wereldwijd leven

Bron: Federaal Planbureau en Algemene Directie Statistiek, Demografische vooruitzichten 2015-2060

De vergrijzingsgolf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertoont niet dezelfde gelijkaardige tsunamikenmerken als deze die tekeer zullen gaan in het Vlaams en Waals Gewest.

De top van de leeftijdspiramide van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdikt ook wel maar het is een magere verdikking in vergelijking met die van de piramides van de andere Gewesten.

Dit wordt verklaard door het feit dat Brussel een soort magneet is voor studenten en afgestudeerden die beginnen met werken. Ook immigratie zorgt ervoor dat de vergrijzing minder sterk is hier.

Wanneer we de situatie met een vergrootglas bekijken, doen we namelijk de volgende vaststellingen:

 • De groep van de 67-plussers stijgt van 137 132 personen in 2015 tot naar schatting 229 291 personen in het jaar 2060. Deze groep in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal dus tegen het jaar 2060 met ongeveer 67,20 procent gestegen zijn.
 • De groep van de 85-plussers groeit net zoals in het Vlaams en Waals Gewest nog sterker. Deze groep bestond uit 26 456 personen in het jaar 2015 en zal in het jaar 2060 bestaan uit naar schatting 49 926 personen. Hier is dus geen sprake van een groeipercentage met drie cijfers. Concreet zal deze groep in 2060 gegroeid zijn met ongeveer 88,71 procent.

Bovenstaande vaststellingen betekenen dus dat je het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet mag afschrijven als investeerder. Ook in dit gewest vind je formidabele groeicijfers in de leeftijdssegmenten die er toe doen voor investeerders in serviceflats.

Hypothese vooruitzichten voor individuen in collectieve huishoudens

De toekomstige evolutie van de individuen in collectieve huishoudens werd geschat op basis van een hypothese.

Concreet veronderstelt deze hypothese de voortzetting van de recente historische evolutie van de proporties personen die leven in een collectief huishouden tot het jaar 2020. Voor de periode tussen het jaar 2021 en het jaar 2060 wordt deze evolutie constant gehouden.

Verklaring hypothese

De reden dat men deze evolutie constant houdt voor de periode na 2020 is simpel: onzekerheid. Het aantal personen dat in collectieve huishoudens leeft is namelijk niet alleen afhankelijk van de vraag maar ook van het aanbod (het aantal beschikbare plaatsen in assistentiewoningen en rusthuizen).

Zal de politieke wil er zijn en zullen er genoeg overheidsfondsen beschikbaar zijn om de noodzakelijke faciliteiten te bouwen? Zullen er genoeg private investeerders assistentiewoningprojecten oprichten? Als belegger ruik je dus opportuniteiten als je dit leest…

Men is namelijk lang niet zeker dat er genoeg opvang zal zijn voor alle senioren terwijl de vraag naar assistentiewoningen te koop en te huur minstens constant zal blijven.

Ook langs de vraagzijde zijn er wat (positieve) onzekerheden, waardoor men beslist heeft om ook hier de evolutie gewoon constant te houden. Zo is de toekomstige bevolkingsevolutie volgens leeftijdsgroep, gewest en geslacht een factor die een rol speelt inzake de evolutie van het aantal individuen in collectieve huishoudens.

Andere oorzaken

Daarnaast zijn er ook andere zaken die een impact kunnen hebben op de vraag naar collectieve huishoudens zoals de medische doorbraken en vooruitgang en de evolutie van de levensverwachting in goede gezondheid. Wie tussen de lijnen leest begrijpt dus dat de schattingen hieronder voorzichtige schattingen zijn.

Zo kan een plotse doorbraak op medisch vlak (bepaalde kankerbestrijdingen bijvoorbeeld) ervoor zorgen dat mensen nog langer gaan leven en dat de vergrijzingsgolf zich dus nog langer zal laten voelen. Zo’n scenario is natuurlijk nog beter voor iemand die op zoek is naar assistentiewoningen te koop als belegging.

Dus concreet besliste men om de evoluties van het laatste decennium voort te zetten tot het jaar 2020 en dan om na het jaar 2020 gewoon die evolutieniveaus te behouden.

Grafische evolutie aantal alleenstaanden in collectieve huishoudens

De resultaten van het onderzoek, gebaseerd op constante en voorzichtige evoluties, vind je hieronder in de grafiek:

assistentiewoningen kopen evolutie van het aantal individuen in collectieve huishoudens wereldwijd leven

Bron: Federaal Planbureau en Algemene Directie Statistiek, Demografische vooruitzichten 2015-2060

Bovenstaande grafiek toont aan dat de vergrijzingsgolf leidt tot een stevige groei van het aantal personen dat in collectieve huishoudens leeft.

Er zal een ware groeispurt plaatsvinden vanaf het jaar 2030. Deze versnelde groei zal de vraag naar assistentiewoningen te koop en te huur mee doen groeien vanaf het jaar 2030. Deze zal hard voelbaar zijn in zowel het Vlaams als Waals Gewest en in mindere mate in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De groeiversnelling vanaf het jaar 2030 vindt plaats omdat de eersten van de generatie van de babyboomers vanaf dan de leeftijdsgroep van de 85-plussers bereiken. En vanaf zo’n leeftijd van 85+ wordt de kans groot geacht om toe te treden tot een collectief huishouden.

Misschien ben je wel een kritische lezer die opmerkt dat collectieve huishoudens ruimer zijn dan enkel rusthuizen en assistentiewoningresidenties.

Collectieve huishoudens omvatten namelijk rusthuizen, residenties met assistentiewoningen, religieuze gemeenschappen, weeshuizen, internaten, woningen voor studenten of arbeiders, ziekenhuisinstellingen en gevangenissen.

Voor de 65-plussers wordt echter aangenomen dat de overgrote meerderheid van deze personen in collectieve huishoudens zoals rusthuizen en assistentiewoningresidenties leeft.

Evolutie van het aantal alleenstaanden

De evolutie van het aantal alleenstaanden volgens leeftijdsgroep en gewest is ook een interessante psychologische en emotionele component die investeerders in rekening moeten nemen.

Evolutie alleenstaanden in het Vlaams Gewest

In het Vlaams Gewest wordt er er een sterke groei van het aantal alleenstaanden verwacht:

seniorenflats te koop evolutie aantal alleenstaanden volgens leeftijdscategorie in vlaams gewest wereldwijd leven

Bron: Federaal Planbureau en Algemene Directie Statistiek, Demografische vooruitzichten 2015-2060

Het is vooral de categorie 65-84 jaar die een groeispurt kent op het gebied van alleenstaanden in het Vlaams Gewest. De groeiversnelling in deze leeftijdscategorie houdt aan tot in het jaar 2040.

Ook de categorie van de 85-plussers in het Vlaams Gewest kent een stijgend aantal alleenstaanden. Het aantal alleenstaanden in deze leeftijdsgroep kent ook een echte groeiversnelling en dit vanaf het jaar 2030.

Evolutie alleenstaanden in het Waals Gewest

Ook in het Waals Gewest wordt een soortgelijke evolutie verwacht waarbij het aantal alleenstaanden sterk toeneemt:

assistentiewoningen te koop evolutie aantal alleenstaanden volgens leeftijdscategorie in waals gewest wereldwijd leven

Bron: Federaal Planbureau en Algemene Directie Statistiek, Demografische vooruitzichten 2015-2060

Ook in het Waals Gewest is het de leeftijdsgroep 65-84 jaar die de snelste groei van alleenstaanden kent. Deze acceleratie van de groei houdt net zoals in het Vlaams Gewest aan tot ongeveer in het jaar 2040.

Het aantal alleenstaanden in de categorie van de alleroudste senioren (85+) stijgt ook met de jaren. Vanaf het jaar 2030 kunnen we zelfs spreken van een groeispurt, net zoals in het Vlaams Gewest.

Deze evolutie in zowel het Vlaams als Waals Gewest wordt verklaard door de vergrijzing van de bevolking. De generatie van de babyboomers begint namelijk ‘oud’ te worden.

De babyboomers beginnen dus de hoogste leeftijdscategorieën te bereiken. En dit verklaart natuurlijk de groeipieken van de alleenstaanden in diezelfde leeftijdsgroepen.

Op deze leeftijd valt men namelijk vaak zonder partner wegens overlijden bijvoorbeeld. De leeftijdsstructuur van de bevolking heeft namelijk steeds een invloed op het aantal huishoudens van elk type (waarvan een alleenstaand huishouden ook een type is).

Evolutie alleenstaanden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de situatie gematigder:

assistentieflats kopen evolutie aantal alleenstaanden volgens leeftijdscategorie in brussels hoofdstedelijk gewest wereldwijd leven

Bron: Federaal Planbureau en Algemene Directie Statistiek, Demografische vooruitzichten 2015-2060

De twee oudste leeftijdsgroepen van 65-84 en 85+ kennen ook een stijging van het aantal alleenstaanden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het groeipatroon in beide leeftijdsgroepen is minder explosief in vergelijking met dat van het Vlaams en Waals Gewest.

Bij Wereldwijd Leven durven we stellen dat alleenstaande senioren sneller geneigd zijn om een gezellige, warme en sociale omgeving op te zoeken. Eenzaamheid is de vijand wanneer je wat ouder wordt. Het is een sluipend gif, slecht voor de moraal. Mensen zijn nu eenmaal kuddedieren die houden van een groepsgevoel.

En zeg nu zelf, als oudje ga je toch ook liever een kaartje leggen of een spelletje bingo spelen in plaats van nors thuis te zitten en te praten tegen de muren en jouw gezelschapsdieren?

Concreet zijn wij van mening dat een stijging van het aantal alleenstaanden in de oudste bevolkingsgroepen een positief signaal is voor investeerders.

Investeerders die een of meerdere assistentiewoningen willen aankopen als opbrengsteigendom kunnen niet anders dan dit als een positieve beïnvloedingsfactor van de vraag naar assistentiewoningen te koop en te huur beschouwen.

Conclusie Belgische statistieken

De statistieken en grafieken hierboven bevestigen de vergrijzing van de Belgische bevolking. De vergrijzingstrend is het sterkst in het Vlaams Gewest, gevolgd door het Waals Gewest. De vergrijzingstsunami slaat het minst hard toe in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze vergrijzingsevolutie heeft gevolgen voor de economische en sociale inrichting van België. Een slimme investeerder maakt zelf de rekening en handelt rationeel op basis van de cijfers en statistieken.

In dit kader mag de waarheid wel gezegd geworden: vanuit louter statistisch perspectief kunnen we de drie gewesten rangschikken in volgorde van aantrekkelijkheid voor beleggers.

Louter gebaseerd op absolute en procentuele cijfers is dit de volgorde van aantrekkelijkheid van de gewesten voor beleggers in assistentiewoningen:

 1. Vlaams Gewest
 2. Waals Gewest
 3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Concurrentie van de Staat

Een alerte belegger houdt ook rekening met eventuele concurrentie van de staat België (overheidsfaciliteiten om al die oudjes op te vangen). Ook op dit gebied mag de waarheid gezegd worden…

De kans dat de overheid de toenemende vraag naar collectieve huishoudens gaat kunnen opvangen is bijzonder klein, om niet te zeggen nihil. En dit is waarom:

 • Het land blijft jaar in jaar uit de begrotingstekorten opstapelen,
 • Er bestaat een GIGANTISCHE staatsschuld en de meeste politici doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is,
 • België wordt gecontroleerd door de ‘almachtige’ Europese Unie en moet het structureel begrotingstekort jaarlijks terugdringen tot minder dan drie procent van Bruto Binnenlands Product. Dit betekent minder budgettaire ruimte aangezien niemand afstand wil doen van andere verworven rechten die ook happen uit datzelfde budget nemen.

Al deze trends en vaststellingen kunnen worden gezien als een schitterende opportuniteit (zie hieronder in Elk nadeel heeft zijn voordeel).

Twijfelaars die nog twijfelden of er assistentiewoningen te koop staan die een interessante belegging kunnen zijn, kunnen bovenstaande inzichten als een leidraad gebruiken bij hun beleggingsbeslissingen.

Nuancering Belgische statistieken

We dienen deze cijfers ook wat te nuanceren! Natuurlijk spelen er ook nog andere factoren mee die bepalen of een bepaald assistentiewoningproject een aantrekkelijke of minder aantrekkelijke investering is.

Meer informatie en tips om een goede analyse te maken vind je hier.

We maakten ook een gedetailleerd overzicht van vijf aandachtspunten waar je rekening moet mee houden wanneer je op jacht gaat naar assistentiewoningen te koop.

Vergrijzing in Nederland

In Nederland zal er de komende decennia ook een vergrijzingseffect plaatsvinden.

Algemene vooruitzichten

Dit kan je zien aan de volgende grafiek die de aandelen van de verschillende leeftijdsgroepen in de totale Nederlandse bevolking weergeeft:

aandeel 65 plussers bevolking nederland assistentiewoningen te koop wereldwijd leven

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek Bevolkingsstatistiek; CBS Bevolkingsprognose voor 2013-2060

De vergrijzing in Nederland is duidelijk wanneer je de paarse lijn bekijkt. Deze geeft het aandeel van de 65-plussers in de totale bevolking van Nederland weer.

De leeftijdsgroep van de 65-plussers kent een sterke groei sinds het jaar 2011 en deze zal blijven aanhouden tot het jaar 2041. In het jaar 2011 zijn de eerste leden van de generatie van de babyboomers namelijk 65 jaar oud geworden.

In het jaar 2041 bereikt het aandeel van de 65-plussers in de Nederlandse bevolking een absolute piek. Op dat moment zal maar liefst 26,5 procent van de totale bevolking 65 jaar of ouder zijn.

In totaal is deze leeftijdsgroep in Nederland dan +/- 4,7 miljoen personen sterk. Dit is maar liefst een aandeel van 26,5 procent in de totale bevolking. Op datzelfde moment in het jaar 2041 bestaat die groep van 65-plussers voor meer dan een derde uit 80-plussers.

Er is sprake van een dubbel vergrijzingseffect op basis van deze indeling in drie leeftijdsgroepen. Het is namelijk zo dat het aandeel van de 80-plussers binnen de al groeiende leeftijdsgroep van 65-plussers ook sterk zal toenemen vanaf het jaar 2025.

Dubbele vergrijzing in Nederland

Dit fenomeen van dubbele vergrijzing kan je duidelijk zien in de grafiek hieronder:

bevolkingsevolutie nederland 65 en 80 plussers assistentiewoningen te koop wereldwijd leven

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek Bevolkingsstatistiek; CBS Bevolkingsprognose voor 2013-2060

Na de piek in het jaar 2041 daalt het aandeel van de 65-plussers in de bevolking lichtjes terwijl het aandeel van de 80-plussers in de bevolking rustig verder blijft stijgen tot het jaar 2055.

In het jaar 2060 zal volgens de prognoses het aandeel van de 65-plussers in de Nederlandse bevolking 26,3 procent bedragen. Dit is maar 0,2 procent minder dan het aandeel van deze leeftijdsgroep in het jaar 2041 (26,5 procent).

Om dit percentage even in perspectief te plaatsen: het aandeel van diezelfde groep 65-plussers in de Nederlandse bevolking bedroeg slechts 15% in het jaar 2009. We spreken dus over iets minder dan een verdubbeling!

En we spreken dus ook over een stabiel aandeel van de 65-plussers in de Nederlandse bevolking tussen 2040 en 2060. Heel interessant voor beleggers in assistentiewoningen dus.

In het jaar 2060 zal het aandeel van de 80-plussers in de leeftijdsgroep van de 65-plussers ook gestegen zijn van een derde naar 42 procent.

Voor diegenen die nog twijfelden of er assistentiewoningen te koop staan die interessant kunnen zijn als belegging… De bovenstaande cijfers spreken boekdelen voor alerte investeerders…

Bevolkingsevolutie van de regio’s in Nederland

Over het algemeen slaat de vergrijzingsgolf het hardst toe in de randen van Nederland. Voorbeelden van zulke regio’s waar de vergrijzing sterk toeneemt zijn:

 • Oost-Groningen
 • Zeeuws-Vlaanderen
 • Zuid-Limburg

In deze randregio’s neemt het aandeel jongeren in de bevolking af omdat de jeugd zich meer aangetrokken voelt tot andere regio’s zoals steden. Deze ontwikkeling staat ook bekend als urbanisatie of verstedelijking.

De vergrijzingsgolf gaat hier dus het hardst tekeer. In deze regio’s bereikt de leeftijdsgroep van de 65-plussers reeds in het jaar 2025 een aandeel van 25 procent in de totale bevolking. Op landniveau bereikt deze leeftijdsgroep dit aandeel in de bevolking slechts in het jaar 2033.

Wanneer we de provincies van Nederland onder de loep nemen, kunnen we besluiten dat Zeeland, Limburg en Drenthe de sterkst vergrijsde provincies waren in het jaar 2012.

Zeeland is koploper en in 2012 had de leeftijdsgroep van de 65-plussers reeds een aandeel van 20 procent in de bevolking van deze provincie.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek Bevolkingsstatistiek; CBS Bevolkingsprognose voor 2013-2060

Voor mensen die van plan zijn om te investeren in assistentiewoningprojecten in Nederland is dit ongetwijfeld interessante informatie! Beleggers die actief op zoek zijn naar assistentiewoningen te koop weten hierdoor in welke regio eerst te zoeken.

Evolutie van het aantal alleenstaanden

In het jaar 2050 zullen er ongeveer 3,6 miljoen alleenstaande huishoudens zijn in Nederland. Elk jaar wordt de groep van alleenstaanden uitgebreid met plus minus 30 000 tot 40 000 personen. Het grootste deel hiervan zijn 65-plussers.

Het aantal 65-plussers dat alleenstaand is zal in het jaar 2050 met 850 000 personen zijn toegenomen.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek Bevolkingsstatistiek; CBS Bevolkingsprognose voor 2013-2060

Conclusie: mensen zijn kuddedieren en houden van sociaal contact. Het feit dat het aantal alleenstaanden in de groep van de 65-plussers stijgt, is een positief signaal voor een potentiële investeerder.

Deze evolutie doet de vraag naar kamers in een ‘wozoco’ ongetwijfeld stijgen. En dit heeft dan een positief effect op de bezettingsgraad en het rendement van het complex.

Deze evolutie heeft ook een positief effect op de waarde van jouw assistentiewoning en dit doet de kans op een meerwaarde bij latere verkoop stijgen.

Conclusie Nederlandse statistieken

De statistieken en grafieken tonen duidelijk de vergrijzing van de Nederlandse bevolking aan. De vergrijzingstrend slaat het hardst toe in de randgebieden van het land (Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Groningen) en in de provincies Zeeland, Limburg en Drenthe.

Een slimme investeerder maakt zelf de rekening en handelt rationeel op basis van de cijfers en statistieken.

Louter gebaseerd op de statistieken geven beleggers in assistentiewoningen dus voorrang aan projecten gelegen in deze regio’s en provincies waar de vergrijzing het sterkst is.

Deze inzichten en statistische gegevens kunnen je ondersteunen bij jouw investeringsbeslissingen.

Nuancering Nederlandse statistieken

Net zoals in de conclusie van de Belgische statistieken dienen we hier wat te nuanceren. Behalve statistieken en prognoses zijn er nog vele andere factoren welke mee bepalen of een bepaald project aantrekkelijk is of niet vanuit beleggingsperspectief.

Wereldwijd Leven tracht jouw leven wat gemakkelijker te maken en compileerde daarom een lijstje met vijf belangrijke aandachtspunten voor potentiële investeerders in assistentiewoningen.

Bovendien maakten we ook nog een overzicht van allerlei tips en inzichten die je kan toepassen wanneer je op jacht gaat naar serviceflats te koop.

Modern alternatief voor klassieke rusthuizen | Assistentiewoningen te koop

Het concept van een rusthuis, ook gekend als bejaardentehuis, bestaat al een tijdje. De kans is groot dat je er al geweest bent op bezoek bij een familielid of een vriend(in).

Wat je waarschijnlijk zal opgevallen zijn is de klassieke aanpak op het gebied van seniorenzorg. Alles strak omlijnd, de oudjes eigenlijk terug in dezelfde rol als in hun kinderjaren op het internaat… Of hoe cynisch het leven soms kan zijn, niet?

Van privacy is niet echt sprake, de gemeenschap weet en ziet alles. Echt balen dus voor een senior die graag nog een eigen leven leidt zonder dat bemoeizieke Jeanne van kamer 117 er opnieuw met haar snater tussenzit…

Senioren die financieel onafhankelijk zijn zoeken naar manieren om zelfstandig te blijven leven in alle vrijheid. Bovendien houden ze van een ruime en persoonlijke leefomgeving.

Daarnaast verlangen ze als kers op de taart ook naar de aanwezigheid van andere senioren en naar de beschikbaarheid van kwalitatief hoogstaande dienst- en zorgverlening.

En het zijn net serviceflats, ook gekend als assistentiewoningen of seniorenflats, die beantwoorden aan al deze behoeften! In Nederland gebruikt men vaak de term woonzorgcomplex, afgekort wozoco, voor deze complexen waar senioren zelfstandig kunnen leven.

Senioren zijn dus op zoek naar moderne accommodatie van hoge kwaliteit. Bovendien zijn ze ook bereid om ervoor te betalen. Dit biedt opportuniteiten voor investeerders, zeker wanneer je ook denkt aan de vergrijzingsstatistieken hierboven vermeld!

Voordelen voor de investeerder | Assistentiewoningen te koop

Elk nadeel heeft zijn voordeel

Het huidige economische klimaat is alarmerend. Er is echter geen reden om te gaan panikeren of doemdenken!

Elk nadeel heb zijn voordeel.

Deze eigenzinnige uitspraak is van de legendarische voetballegende Johan Cruijff. Ze is wat ons betreft ook van toepassing op beleggingen en financiële zaken. Want ook in minder goede tijden zijn er mogelijkheden en opportuniteiten genoeg!

Zo bestaan er heel wat opportuniteiten om te investeren in bedrijven die diensten verlenen aan senioren. Zo investeer je in de vergrijzingsgolf en een sector waar de vraag naar assistentiewoningen te koop en te huur quasi gegarandeerd wordt.

Los van de stijgende uitgaven voor medicijnen en gezondheidszorg zijn er nog heel wat andere opportuniteiten ook! Tegenwoordig hebben meer gepensioneerden geld ter beschikking om te spenderen.

Zo gaan vele senioren actief op zoek naar assistentiewoningen die ze kunnen huren. Deze assistentiewoningen dienen aan te sluiten bij hun behoeften en dienen hen ook te voorzien van de zorgverlening en vrijheid die ze in hun latere leven wensen.

Vele senioren zijn eigenaar van een woning of flat, hebben dikwijls een centje opzij gezet voor later en kunnen bovendien ook rekenen op pensioenuitkeringen in verschillende vormen. Deze generatie spendeert nogal wat centen aan ontspanning, reizen en buitenshuis eten.

Dergelijke senioren met een gezonde bankrekening zijn dikwijls op zoek naar een fijne, indrukwekkende plaats om te leven. Ze zijn op zoek naar dat tikkeltje meer in vergelijking met het klassieke rusthuis waar je dikwijls de aanwezigheid van Magere Hein, met zeis in de aanslag, kunt voelen…

Senioren zijn minder gevoelig voor economische fluctuaties

Een van de grootste voordelen van het investeren in seniorenflats is dat jouw investering hoogstwaarschijnlijk niet zal lijden onder financiële crisissen.

Oudere mensen zijn minder vatbaar hiervoor aangezien ze dikwijls een financiële buffer achter de hand houden.

Bovendien zal de vraag naar assistentiewoningen te koop en te huur hoog blijven, uitgaande van de vergrijzingscijfers, terwijl andere soorten opbrengsteigendommen zouden kunnen beginnen wankelen.

Lage toetredingsbarrière

Enkele decennia geleden was het onmogelijk om als kleine(re) garnaal te investeren in de gezondheidssector.

Trends uit het buitenland zijn echter overgewaaid naar Nederland en België waardoor het nu ook in onze contreien mogelijk is om in deze sector te investeren.

Individuele beleggers hebben nu talrijke kansen en aanbiedingen om een of meerdere assistentieflats te kopen in bepaalde residenties.

Passieve inkomsten voor de belegger

De investeerder hoeft zich geen zorgen te maken om het dagdagelijks beheer. De bouwheer bouwt het project en daarna wordt een professionele uitbater aangeduid.

Dit betekent dat je als belegger niet belast wordt met onderhoud, herstellingen, huurgelden ontvangen, slechte betalers opvolgen, marketing en reclame voeren, controleren of de inwoners de serviceflat en het meubilair met respect behandelen, enzovoort.

Een assistentieflat aankopen, dat is eigenlijk een opbrengsteigendom aankopen om deze later te verhuren via een professionele uitbater. Een echte handenvrije investering, passieve inkomsten in de meest pure vorm.

De vraag of er assistentiewoningen te koop zijn die de belegger geen kopzorgen bezorgen is hiermee ook beantwoord.

Hogere rendementen dan gemiddeld

In vergelijking met klassieke spaarproducten zoals een spaarboekje is een belegging in assistentiewoningen rendabeler. De sector van seniorenzorg slaagt erin om stabiele rendementen te bieden, zelfs tijdens economisch zwakkere tijden.

De statistieken van België en Nederland tonen aan dat de toekomst voor dergelijke investeringen er rooskleurig uitziet.

Goede gezondheidszorg

België en ook Nederland staan bekend omwille van hun uitstekende gezondheidszorg en sociaal opvangnet. Dit trekt welvarende buitenlanders aan.

Vele ziekenhuizen zijn nauw verbonden met universiteiten en leveren baanbrekend onderzoek in allerlei takken van de geneeskunde.

Een betere plaats dan België en Nederland om oud te worden en om kort op de bal te spelen bij kwaaltjes en ongemakken vind je moeilijk. De gezondheidssector ondersteunt dus de vraag naar assistentiewoningen te koop en te huur.

Beleggingstips van Warren Buffet | Assistentiewoningen te koop

Denk voor jezelf

De wereldbekende belegger en zakenman Warren Buffet zei het ooit als volgt:

Vraag nooit aan je kapper of je haar moet geknipt worden.

Stel nooit een vraag aan iemand indien deze partij een financieel voordeel kan behalen met het antwoord hierop.

Luister gerust naar vertegenwoordigers en financiële en juridische adviseurs van allerlei bedrijven en banken. Neem alleszins de redenering van iemand anders, ook die van een financieel directeur, niet klakkeloos over.

Er zijn in het verleden al veel goeroes opgestaan en er zijn er al evenveel, al dan niet frauduleus, kopje onder gegaan…

Maak jouw eigen redenering en doe je eigen onderzoek. Doe je dit niet, dan bestaat de kans dat je een middelmatige tot slechte deal scoort terwijl er eigenlijk andere, betere opportuniteiten bestaan voor jou.

Uiteindelijk moet je goed in jouw achterhoofd houden dat quasi iedereen een eigen, soms verborgen, agenda heeft.

Voor meer concrete tips om zelf Sherlock Holmes te spelen tijdens jouw zoektocht naar assistentiewoningen te koop verwijzen we je graag naar onze specifieke pagina: Investeren in serviceflats.

Verdoezelingstechnieken komen aan de oppervlakte in crisistijden

Enkel gedurende afgaand tij (eb) kan je ontdekken wie er naakt aan het zwemmen was.

Hiermee wijst Buffet op de mogelijke addertjes onder het gras in tijden van economische bloei en groei. Wees altijd op jouw hoede, ook in tijden dat alles rozengeur en maneschijn lijkt. Want in zo’n tijden stijgen quasi al jouw investeringen in waarde.

Uiteindelijk moet het ooit opnieuw slechter gaan na de piek, net zoals eb (afgaand tij) en vloed (opkomend tij) elkaar afwisselen. En dan komen er onvermijdelijk zaken aan het licht die men eigenlijk voor altijd wou verdoezelen…

Er zijn voorbeelden genoeg uit de recente geschiedenis van ondernemingen die aan windowdressing deden en de boekhouding manipuleerden met allerlei truukjes.

In economisch moeilijke tijden kan je dus, vaak te laat, ontdekken wie boter op het hoofd heeft.

Concreet dien je dus te focussen op een stevige strategie voor jouw beleggingsportefeuille.

Dit betekent dat zo’n beleggingsportefeuille stand moet houden tijdens economische crisistijden. Iedereen die niet belegt met zo’n strategie gaat mee kopje onder tijdens mindere tijden.

Als investeerder dien je dus zeker jouw huiswerk te maken indien je op zoek bent naar assistentiewoningen te koop.

Financiële analyse niet vergeten!

Geld beleggen in vastgoed doe je nooit zonder een financiële analyse van de bouwpromotor en/of uitbater. Hebben de bouwpromotor en de uitbatende onderneming een goede naam? Zijn het ervaren spelers in de sector?

Hoe zit het met hun financiële kerncijfers vervat in de balans en resultatenrekening? Wat met financiële ratio’s rond liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit?

Je doet er goed aan om de ondernemingen achter deze assistentiewoningen te koop in detail te bekijken. Financiële details van Belgische bedrijven kan je hier bekijken en financiële details van Nederlandse bedrijven hier.

Desnoods vraag je hulp aan een discrete vriend of familielid met de juiste (economische) achtergrond. Tracht de bedrijven die achter de assistentiewoningen te koop zitten niet zelf door te lichten indien balansen en jaarrekeningen Chinees zijn voor jou!

Beleggen is een levenslang proces

Iemand geniet vandaag van een plekje in de schaduw omdat die persoon reeds lang geleden een boom plantte.

Beleggen en investeren in vastgoed doe je geduldig en met een visie voor de toekomst. Het is een proces waarbij je steeds zaken kan opsteken van gebeurtenissen en van anderen.

Ben je van plan om op zoek te gaan naar assistentiewoningen te koop, focus dan best op de middellange tot lange termijn zonder dat je snel geldgewin vooropstelt.

Assistentiewoningen te koop: Unieke aanbieding in Vlaams-Brabant

Op dit moment zijn er een beperkt aantal moderne zorgflats te koop in Aarschot als belegging met gegarandeerd huurrendement.

Het netto netto huurrendement bedraagt 3,75%, wat zeker en vast niet slecht is in Vlaams-Brabant als beleggingslocatie.

Beleggingsvastgoed te koop als investering | Aanbod

Vraag je je af of er bepaalde assistentiewoningprojecten te koop staan die jou aanspreken? Neem dan zeker hier een kijkje voor het totaalaanbod.

Beleggen in vastgoed met verhuurgarantie is mogelijk.

Aanbiedingen voor grotere budgetten

€89.400 Minimale Eigen Inbreng

8 à 9% Netto: Ongeëvenaard

€107.350 Startkapitaal

€1.060 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Punta Prima, Alicante, Spanje

€100.000 (min. eigen middelen)

5 à 6% gegarandeerd rendement

Gesubsidieerd vastgoed, Huis

Te koop enkel voor verhuur

Vlaanderen, België

€83.000 Eigen Inbreng

Tot 9% Rendement

Flat

Te koop voor verhuur en privé

Benijófar, Alicante, Spanje

€78.200 Startkapitaal

€760 Netto Inkomsten / Maand

Flat

Te koop voor verhuur en privé

San Miguel de Salinas, Alicante, Spanje

€50.000 minimale investering

Tot 6% Rendement Gegarandeerd

Gesubsidieerd vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Kortrijk, België

Aanbiedingen voor kleinere budgetten

€1.000 min. te beleggen kapitaal

Rente per kwartaal uitbetaald

Serviceflat, Zorgvastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€100 minimum per maand

8,1% rendementsprognose

Commercieel vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

€1.000 minimaal bedrag

Tot 7,5% rendement

Huis, Maatschappelijk verantwoord vastgoed

Te koop enkel voor verhuur

Nederland

Gerelateerde Artikelen:

Contacteer ons

  Privacybeleid *